Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
3 282 002€ 3 434 508€ 3 386 233€ 3 026 658€ 3 119 234€ 3 266 434€ 3 441 361€ 3 562 157€ 3 248 875€ 3 260 681€ 1 964 132€ 1 340 353€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
3 072 463€ 3 150 192€ 3 209 295€ 2 886 414€ 2 974 893€ 3 103 049€ 3 252 393€ 3 403 216€ 3 095 815€ 3 115 610€ 1 788 667€ 1 114 991€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
3 072 463€ 3 150 192€ 3 209 295€ 2 886 414€ 2 974 893€ 3 103 049€ 3 252 393€ 3 403 216€ 3 095 815€ 3 115 610€ 1 788 667€ 1 114 991€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
3 710€ 3 710€ 3 710€ 3 710€ 3 710€ 2 210€ 2 210€ 2 210€ 2 210€ 2 708€ 2 708€ 2 708€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
2 931 181€ 2 995 799€ 3 058 115€ 2 701 028€ 2 750 156€ 2 820 963€ 2 891 770€ 2 962 577€ 2 635 098€ 2 697 952€ 1 327 032€ 504 125€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
123 762€ 131 788€ 145 147€ 179 267€ 218 533€ 277 218€ 355 582€ 435 356€ 455 080€ 404 948€ 443 126€ 36 908€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
11 787€ 16 871€ 299€ 385€ 472€ 634€ 808€ 1 050€ 1 404€ 7 979€ 15 801€ 24 407€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
2 023€ 2 023€ 2 023€ 2 023€ 2 023€ 2 023€ 2 023€ 2 023€ 2 023€ 2 023€ 0€ 546 843€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
208 547€ 282 773€ 174 653€ 138 909€ 143 497€ 162 735€ 186 633€ 156 759€ 151 328€ 143 672€ 172 853€ 223 686€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
2 415€ 2 415€ 2 415€ 2 415€ 2 415€ 4 193€ 4 766€ 6 416€ 6 783€ 8 369€ 9 912€ 3 298€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
2 415€ 2 415€ 2 415€ 2 415€ 2 415€ 4 193€ 4 766€ 6 416€ 6 783€ 8 369€ 9 912€ 3 298€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 041 až r. 047))
0€ 0€ 12 923€ 27 241€ 27 241€ 23 617€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(357))
0€ 0€ 12 923€ 27 241€ 27 241€ 23 617€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
34 095€ 93 697€ 27 072€ 24 098€ 22 993€ 38 166€ 52 449€ 20 288€ 17 048€ 26 600€ 28 037€ 35 752€
061
B.IV.1
Odberatelia
(311AÚ) -
(391AÚ))
24 684€ 23 203€ 18 797€ 19 829€ 16 905€ 33 866€ 51 145€ 19 957€ 14 283€ 20 912€ 24 337€ 20 178€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
20€ 20€ 500€ 75€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
6 089€ 5 255€ 7 751€ 3 044€ 2 283€ 4 066€ 769€ 0€ 2 456€ 0€ 0€ 0€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
295€ 578€ 174€ 226€ 160€ 234€ 260€ 330€ 309€ 287€ 170€ 6 915€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
3 007€ 64 641€ 350€ 500€ 3 571€ 0€ 276€ 0€ 0€ 1 401€ 3 530€ 8 659€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ) -
(391AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 000€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
172 037€ 186 661€ 145 167€ 112 396€ 118 088€ 107 454€ 102 176€ 102 814€ 103 880€ 108 703€ 134 904€ 184 636€
086
B.V.1.
Pokladnica
(211))
298€ 1 654€ 171€ 536€ 191€ 325€ 224€ 557€ 516€ 526€ 423€ 396€
087
2.
Ceniny
(213))
3 148€ 3 040€ 2 928€ 148€ 336€ 483€ 624€ 936€ 1 227€ 2 649€ 1 062€ 5€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
168 591€ 181 967€ 142 068€ 111 712€ 117 561€ 106 646€ 101 328€ 101 321€ 102 137€ 105 528€ 133 419€ 184 235€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
992€ 1 543€ 2 285€ 1 335€ 844€ 650€ 2 334€ 2 182€ 1 732€ 1 399€ 2 612€ 1 676€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
992€ 1 543€ 2 285€ 1 335€ 844€ 650€ 2 334€ 2 182€ 1 732€ 1 399€ 2 612€ 1 676€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
3 282 002€ 3 434 508€ 3 386 233€ 3 026 658€ 3 119 234€ 3 266 434€ 3 441 361€ 3 562 157€ 3 248 875€ 3 260 681€ 1 964 132€ 1 340 353€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
165 492€ 165 351€ 104 166€ 103 701€ 104 483€ 103 779€ 102 116€ 101 628€ 101 195€ 96 226€ 90 551€ 71 772€
120
A.II.
Fondy súčet
(r. 121 + r. 122))
20 526€ 19 902€ 19 438€ 18 762€ 18 058€ 17 739€ 17 251€ 16 818€ 16 222€ 15 667€ 3 463€ 2 787€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond
(421))
20 526€ 19 902€ 19 438€ 18 762€ 18 058€ 17 739€ 17 251€ 16 818€ 16 222€ 15 667€ 3 463€ 2 787€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
144 966€ 145 448€ 84 728€ 84 939€ 86 425€ 86 040€ 84 865€ 84 810€ 84 973€ 80 559€ 87 088€ 68 985€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
144 825€ 144 825€ 84 264€ 84 264€ 85 721€ 85 721€ 84 377€ 84 377€ 84 377€ 80 004€ 74 883€ 68 309€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
141€ 624€ 465€ 676€ 704€ 319€ 488€ 433€ 596€ 555€ 12 205€ 676€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
3 100 673€ 3 260 877€ 3 279 383€ 2 922 206€ 3 012 993€ 3 152 982€ 3 330 626€ 3 451 741€ 3 134 110€ 3 162 760€ 1 870 614€ 1 262 604€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
22 995€ 53 267€ 26 339€ 11 462€ 2 839€ 3 196€ 29 553€ 11 636€ 13 675€ 9 487€ 18 374€ 8 349€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé
(323AÚ, 451AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 374€ 8 349€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
22 995€ 53 267€ 26 339€ 11 462€ 2 839€ 3 196€ 29 553€ 11 636€ 13 675€ 9 487€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
2 953 847€ 3 052 071€ 3 121 160€ 2 781 383€ 2 866 099€ 3 003 013€ 3 138 138€ 3 288 159€ 2 985 518€ 3 004 533€ 1 670 522€ 1 010 972€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku
(355))
2 953 847€ 3 052 071€ 3 121 160€ 2 781 383€ 2 866 099€ 3 003 013€ 3 138 138€ 3 288 159€ 2 985 518€ 3 004 533€ 1 670 522€ 1 010 969€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
3 834€ 5 525€ 7 115€ 6 332€ 5 460€ 3 830€ 13 083€ 21 817€ 30 789€ 40 119€ 58 168€ 66 794€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky
(479AÚ))
0€ 0€ 0€ 10 413€ 19 492€ 28 570€ 37 649€ 55 806€ 64 885€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
3 834€ 5 525€ 7 115€ 6 332€ 5 460€ 3 830€ 2 670€ 2 326€ 2 219€ 2 470€ 2 362€ 1 909€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
119 997€ 150 013€ 124 769€ 123 029€ 138 595€ 142 943€ 149 852€ 130 129€ 104 128€ 108 621€ 123 550€ 176 489€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
55 889€ 76 728€ 72 389€ 58 123€ 30 239€ 72 481€ 81 965€ 55 124€ 34 650€ 47 754€ 72 013€ 117 511€
154
3.
Prijaté preddavky
(324, 475AÚ))
1 500€ 373€ 873€ 373€ 373€ 373€ 373€ 373€ 373€ 373€ 373€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 0€ 10 413€ 9 079€ 9 079€ 9 079€ 9 079€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
6 082€ 27 666€ 0€ 0€ 0€ 0€ 434€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
8 480€ 4 106€ 6 168€ 3 316€ 3 635€ 2 370€ 2 707€ 2 387€ 6 159€ 4 108€ 4 004€ 5 099€
163
12.
Zamestnanci
(331))
28 654€ 35 926€ 24 422€ 30 606€ 40 978€ 29 151€ 26 445€ 33 094€ 31 586€ 27 253€ 21 293€ 30 765€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
19 762€ 25 486€ 16 687€ 19 617€ 27 991€ 21 559€ 23 113€ 22 220€ 16 786€ 14 936€ 19 825€ 17 868€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
5 711€ 7 395€ 4 231€ 4 913€ 7 714€ 6 596€ 6 171€ 7 645€ 5 495€ 4 684€ 6 042€ 5 246€
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
0€ 0€ 0€ 0€ 208€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
15 837€ 8 280€ 2 684€ 751€ 1 758€ 9 673€ 8 618€ 8 788€ 13 570€ 1 695€ 2 967€ 5 977€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
0€ 0€ 0€ 0€ 1 758€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 967€ 5 977€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
15 837€ 8 280€ 2 684€ 751€ 0€ 9 673€ 8 618€ 8 788€ 13 570€ 1 695€ 0€ 0€