Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Roľnícke družstvo HRON Slovenská Ľupča

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
5 439€ 8 872€ 27€ 5 213€ 11 486€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
5 403€ 7 547€ 27€ 4 635€ 9 571€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
36 € 1 325 € 0 € 578 € 1 915 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 229 781 € 1 230 068 € 1 251 642 € 1 140 974 € 1 182 447 € 1 236 716 € 1 343 743 € 1 355 189 € 1 323 920 € 1 391 976 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 064 462€ 1 025 987€ 1 172 623€ 1 026 661€ 1 163 848€ 1 116 193€ 1 318 696€ 1 245 359€ 1 364 093€ 1 207 857€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
48 955€ 121 105€ 22 290€ 26 897€ -40 738€ -19 992€ -63 775€ -34 566€ -165 001€ 35 574€
07
II.3
Aktivácia
116 364€ 82 976€ 56 729€ 87 416€ 59 337€ 140 515€ 88 822€ 144 396€ 124 828€ 148 545€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
847 769 € 869 728 € 778 139 € 870 441 € 797 159 € 799 262 € 894 346 € 988 096 € 975 483 € 896 460 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
534 915€ 538 859€ 490 108€ 557 094€ 512 659€ 546 299€ 596 444€ 659 985€ 636 833€ 530 566€
10
B.2
Služby
312 854€ 330 869€ 288 031€ 313 347€ 284 500€ 252 963€ 297 902€ 328 111€ 338 650€ 365 894€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
382 048 € 361 665 € 473 503 € 270 533 € 385 288 € 437 454 € 449 975 € 369 008 € 348 437 € 495 516 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
558 533 € 566 366 € 579 426 € 531 412 € 536 673 € 511 072 € 562 134 € 586 839 € 565 743 € 561 007 €
13
C.1
Mzdové náklady
376 476€ 374 442€ 380 443€ 359 320€ 357 344€ 346 275€ 374 881€ 404 562€ 383 616€ 381 957€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
9 853€ 13 167€ 17 822€ 7 980€ 12 768€ 11 311€ 7 562€ 8 654€ 9 984€ 10 584€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
137 263€ 145 437€ 143 682€ 127 112€ 129 509€ 125 175€ 145 190€ 137 376€ 134 920€ 130 903€
16
C.4
Sociálne náklady
34 941€ 33 320€ 37 479€ 37 000€ 37 052€ 28 311€ 34 501€ 36 247€ 37 223€ 37 563€
17
D
Dane a poplatky
23 251€ 23 994€ 26 228€ 26 232€ 27 945€ 33 341€ 32 322€ 34 039€ 32 151€ 29 686€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
274 758€ 250 706€ 234 164€ 244 518€ 253 149€ 271 380€ 283 537€ 276 645€ 281 748€ 327 237€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
95 885€ 71 330€ 38 834€ 59 590€ 76 418€ 291 820€ 205 344€ 171 551€ 73 740€ 47 327€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
49 328€ 30 882€ 47 029€ 32 720€ 46 392€ 491 735€ 256 038€ 157 248€ 86 737€ 52 236€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
10 945€ -17 660€ 21 489€ -6 337€ 11 593€ 5 198€ -8 295€ 50 607€ -67€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
493 300€ 502 355€ 428 239€ 516 186€ 418 710€ 332 419€ 284 538€ 373 872€ 385 837€ 396 673€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
45 187€ 31 871€ 32 687€ 33 764€ 40 311€ 47 275€ 44 048€ 43 326€ 45 412€ 43 036€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
20 176 € 20 586 € 38 702 € -43 826 € -17 717 € -304 703 € -243 420 € -175 371 € -254 384 € -73 619 €
28
J
Predané cenné papiere a podiely
2 000€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
2 568 € 2 873 € 2 519 € 2 277 € 4 892 € 2 735 € 201 €
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
201€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
2 568€ 2 873€ 2 519€ 2 277€ 4 892€ 2 735€
38
X.
Výnosové úroky
37€
39
N
Nákladové úroky
10 884€ 9 271€ 15 534€ 14 887€ 17 800€ 23 820€ 30 302€ 28 461€ 33 065€ 34 740€
41
O
Kurzové straty
90€ 42€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
28 108€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
3 274€ 2 188€ 7 264€ 3 691€ 3 542€ 4 596€ 4 304€ 4 459€ 3 969€ 6 702€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-11 590 € -8 586 € -20 279 € -16 301 € -16 450 € -27 681 € -34 405 € -33 010 € -8 968 € -41 405 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
8 586 € 12 000 € 18 423 € -60 127 € -34 167 € -332 384 € -277 825 € -208 381 € -263 352 € -115 024 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
5 246 € -3 962 € 8 518 € 1 978 € 16 054 € 5 378 € -3 422 € 61 924 € -29 104 € 28 871 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 880€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
5 246€ -3 962€ 5 638€ -902€ 13 174€ 2 498€ -3 422€ 61 924€ -29 104€ 28 871€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
3 340 € 15 962 € 9 905 € -62 105 € -50 221 € -337 762 € -274 403 € -270 305 € -234 248 € -143 895 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
64 703€ 22 217€ 170 000€
53
T
Mimoriadne náklady
143€ 74 218€
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
64 560 € 22 217 € 95 782 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
64 560 € 22 217 € 95 782 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
8 586 € 12 000 € 18 423 € -60 127 € -34 167 € -332 384 € -213 265 € -186 164 € -167 570 € -115 024 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
3 340 € 15 962 € 9 905 € -62 105 € -50 221 € -337 762 € -209 843 € -248 088 € -138 466 € -143 895 €