Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01
I.
Tržby z predaja tovaru
507 332€ 525 209€ 729 727€ 46 238€ 44 351€ 47 654€ 51 609€ 58 422€ 55 215€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
495 359€ 512 183€ 731 636€ 45 645€ 44 672€ 45 787€ 48 502€ 55 018€ 51 930€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
11 973 € 13 026 € -1 909 € 593 € -321 € 1 867 € 3 107 € 3 404 € 3 285 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
7 472 036 € 8 459 126 € 7 319 930 € 6 685 103 € 8 208 873 € 8 786 871 € 8 503 297 € 7 321 598 € 6 707 504 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
7 356 166€ 8 572 686€ 6 810 038€ 7 224 899€ 7 418 630€ 8 193 336€ 6 599 089€ 6 612 654€ 5 726 014€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-204 380€ -665 414€ 197 525€ -983 254€ -75 466€ -305 798€ 1 236 878€ 197 102€ 374 944€
07
II.3
Aktivácia
320 250€ 551 854€ 312 367€ 443 458€ 865 709€ 899 333€ 667 330€ 511 842€ 606 546€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
5 487 246 € 5 731 750 € 5 207 862 € 6 425 008 € 6 719 944 € 6 615 513 € 6 665 885 € 5 791 050 € 5 357 194 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 096 205€ 4 146 785€ 3 956 858€ 4 659 223€ 5 038 462€ 5 300 455€ 5 587 303€ 4 780 186€ 4 306 547€
10
B.2
Služby
1 397 757€ 1 584 965€ 1 239 458€ 1 765 785€ 1 681 482€ 1 315 058€ 1 078 582€ 1 010 864€ 1 050 647€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 996 763 € 2 740 402 € 2 110 159 € 260 688 € 1 488 608 € 2 173 225 € 1 840 519 € 1 533 952 € 1 353 595 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
1 885 196 € 1 899 794 € 1 819 200 € 1 946 528 € 1 862 382 € 1 822 557 € 1 688 290 € 1 597 127 € 1 596 135 €
13
C.1
Mzdové náklady
1 318 433€ 1 351 322€ 1 246 531€ 1 411 170€ 1 343 088€ 1 313 870€ 1 210 355€ 1 154 556€ 1 166 879€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
466 487€ 482 948€ 439 696€ 484 267€ 478 245€ 465 956€ 434 466€ 401 536€ 378 403€
16
C.4
Sociálne náklady
100 276€ 65 524€ 132 973€ 51 091€ 41 049€ 42 731€ 43 469€ 41 035€ 50 853€
17
D
Dane a poplatky
202 229€ 195 403€ 180 826€ 184 534€ 187 064€ 189 852€ 190 583€ 190 723€ 187 992€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 350 205€ 1 050 519€ 1 107 068€ 824 702€ 852 421€ 897 833€ 890 012€ 839 819€ 863 147€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
177 391€ 595 444€ 756 289€ 1 382 208€ 1 085 913€ 1 101 384€ 593 519€ 420 724€ 737 828€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
286 632€ 680 138€ 608 041€ 1 361 434€ 1 094 404€ 1 074 006€ 548 833€ 427 300€ 713 444€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22 499€ 54 600€ 393€ 9 477€ 9 692€ 14 642€ -91 390€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 353 520€ 1 080 471€ 1 785 942€ 1 283 015€ 1 719 495€ 1 029 205€ 1 162 460€ 1 568 788€ 1 563 308€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
96 580€ 75 114€ 251 997€ 195 213€ 97 838€ 114 777€ 173 785€ 300 119€ 28 068€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
-315 667 € 460 749 € 684 865 € -1 595 977 € 199 907 € 195 097 € 90 353 € 259 766 € 265 945 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
500€ 2 539€ 8 299€ 27 484€ 46 986€ 150 581€ 20 646€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
1 096€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
166 € 166 € 166 € 166 € 166 € 166 € 166 € 166 € 166 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€ 166€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
166€ 166€
38
X.
Výnosové úroky
6€ 1€ 6€ 12€ 8€ 9€ 55€ 55€
39
N
Nákladové úroky
284 656€ 301 255€ 216 608€ 129 745€ 151 500€ 100 544€ 111 361€ 222 642€ 278 295€
40
XI.
Kurzové zisky
8€ 349€ 131€
41
O
Kurzové straty
290€ 1€ 4€ 247€ 61€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
16 222€ 9€ 2 084€ 2 341€ 1 904€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 536€ 34 100€ 9 390€ 70 862€ 28 113€ 49 676€ 7 097€ 7 457€ 145 841€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-286 804 € -335 779 € -225 831 € -197 896 € -171 426 € -122 554 € -69 209 € -76 854 € -401 295 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-602 471 € 124 970 € 459 034 € -1 793 873 € 28 481 € 72 543 € 21 144 € 182 912 € -135 350 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-24 638 € 97 726 € -661 623 € 27 299 € 9 300 € 49 661 € 8 251 € 79 842 € 122 112 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 880€ 2 881€ 2 881€ 2 881€ 1€ 10€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-24 638€ 97 726€ -664 503€ 24 418€ 6 419€ 46 780€ 8 250€ 79 832€ 122 112€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-577 833 € 27 244 € 1 120 657 € -1 821 172 € 19 181 € 22 882 € 12 893 € 103 070 € -257 462 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-602 471 € 124 970 € 459 034 € -1 793 873 € 28 481 € 72 543 € 21 144 € 182 912 € -135 350 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-577 833 € 27 244 € 1 120 657 € -1 821 172 € 19 181 € 22 882 € 12 893 € 103 070 € -257 462 €