Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodársko-obchodné družstvo Abrahám

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
4 935 331€ 4 488 210€ 4 194 328€ 3 731 390€ 4 020 487€ 4 438 863€ 4 226 601€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
6 609 837 € 6 500 402 € 5 679 722 € 4 573 404 € 5 556 689 € 5 603 702 € 6 267 410 € 6 426 761 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
191 179€ 198 309€ 235 726€ 205 920€ 114 822€ 159 899€ 169 376€ 233 683€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
4 360 081€ 3 889 458€ 3 574 788€ 3 185 613€ 3 518 322€ 3 944 306€ 3 652 128€ 4 028 668€
05
III.
Tržby z predaja služieb
384 071€ 400 443€ 383 814€ 339 857€ 387 343€ 334 658€ 405 097€ 302 366€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
386 216€ 26 093€ 263 802€ -465 290€ 128 541€ -152 049€ 377 040€ 289 943€
07
V.
Aktivácia
174 324€ 132 184€ 142 461€ 136 858€ 178 828€ 167 254€ 215 246€ 151 132€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
130 653€ 192 331€ 126 281€ 162 055€ 209 051€ 112 087€ 114 976€ 157 674€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
983 313€ 1 661 584€ 952 850€ 1 008 391€ 1 019 782€ 1 037 547€ 1 333 547€ 1 263 295€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
6 444 276 € 5 997 592 € 5 478 390 € 5 326 963 € 5 423 754 € 5 655 365 € 5 885 830 € 6 149 370 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
185 624€ 192 214€ 220 368€ 197 017€ 97 473€ 132 478€ 152 392€ 215 605€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
2 703 775€ 2 471 033€ 2 092 635€ 1 986 997€ 2 154 255€ 2 273 865€ 2 564 337€ 2 471 923€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
1 090 225€ 997 047€ 893 437€ 881 323€ 833 567€ 791 853€ 764 493€ 805 713€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
1 487 298 € 1 425 990 € 1 319 432 € 1 197 366 € 1 251 717 € 1 279 441 € 1 195 196 € 1 296 023 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 065 830€ 1 024 312€ 945 373€ 844 300€ 886 381€ 909 544€ 841 925€ 927 232€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
368 605€ 357 361€ 338 283€ 310 931€ 323 829€ 328 664€ 311 477€ 329 788€
19
E.4.
Sociálne náklady
52 863€ 44 317€ 35 776€ 42 135€ 41 507€ 41 233€ 41 794€ 39 003€
20
F.
Dane a poplatky
147 151€ 146 843€ 144 520€ 150 039€ 150 860€ 153 071€ 152 500€ 153 267€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
545 988€ 525 495€ 573 788€ 677 035€ 664 850€ 765 630€ 856 501€ 870 007€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
545 988€ 525 495€ 573 788€ 677 035€ 664 850€ 765 630€ 856 501€ 870 007€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
117 876€ 115 580€ 102 086€ 83 833€ 114 296€ 95 721€ 108 114€ 142 332€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-16 210€ -42 071€ -4 299€ -3 135€ -38€ -277€ -69 131€ -9 440€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
182 549€ 165 461€ 136 423€ 156 488€ 156 774€ 163 583€ 161 428€ 203 940€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
165 561 € 502 810 € 201 332 € -753 559 € 132 935 € -51 663 € 381 580 € 277 391 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
1 516 247 € 986 193 € 1 394 151 € 337 621 € 1 242 561 € 1 255 872 € 1 337 665 € 1 512 551 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
53 € 76 € 319 € 483 € 492 € 8 513 € 5 956 € 80 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
33 € 33 € 33 € 33 € 33 € 33 € 33 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
33€ 33€ 33€ 33€ 33€ 33€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
53 € 43 € 286 € 450 € 459 € 177 € 24 € 47 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
286€ 450€ 450€ 152€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
53€ 43€ 9€ 25€ 24€ 47€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
8 303€ 5 899€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
50 584 € 43 642 € 40 898 € 34 786 € 29 179 € 35 678 € 26 031 € 21 119 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
-535€ 535€
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
38 616 € 32 802 € 29 602 € 25 642 € 21 279 € 24 269 € 14 910 € 14 016 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
29 602€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
38 616€ 32 802€ 25 642€ 21 279€ 24 269€ 14 910€ 14 016€
52
O.
Kurzové straty
449€ 18€ 1€ 407€ 697€ 422€ 21€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
11 519€ 10 822€ 11 296€ 9 143€ 7 493€ 11 247€ 10 164€ 7 082€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-50 531 € -43 566 € -40 579 € -34 303 € -28 687 € -27 165 € -20 075 € -21 039 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
115 030 € 459 244 € 160 753 € -787 862 € 104 248 € -78 828 € 361 505 € 256 352 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-2 740 € 68 662 € 1 102 € -24 350 € 15 181 € -32 363 € 95 052 € 66 261 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 139€ 70 896€ 30 788€ 2 880€ 42 262€ 20 484€ 113 201€ 89 336€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-3 879€ -2 234€ -29 686€ -27 230€ -27 081€ -52 847€ -18 149€ -23 075€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
117 770 € 390 582 € 159 651 € -763 512 € 89 067 € -46 465 € 266 453 € 190 091 €