Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

AGROSTAV, a.s. Nitra

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
202 821€ 242 049€ 265 278€ 253 175€ 247 166€ 192 678€ 206 768€ 187 928€ 195 025€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
202 821 € 570 939 € 301 818 € 253 181 € 248 155 € 369 781 € 207 234 € 370 864 € 205 714 € 375 790 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
26 975€ 25 920€ 29 092€ 29 952€ 26 096€ 27 036€ 27 198€ 27 322€ 33 484€ 38 585€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
884€ 36 844€ 51 140€ 23 802€ 50 202€ 26 031€ 45 109€ 17 364€ 14 892€ 17 583€
05
III.
Tržby z predaja služieb
145 307€ 179 285€ 185 046€ 199 421€ 170 869€ 139 611€ 134 461€ 143 242€ 146 649€ 153 203€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-656€ 23€ -209€ -716€ -1 505€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
29 655€ 328 890€ 36 534€ 219€ 177 724€ 435€ 181 757€ 11 348€ 160 390€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
6€ 6€ 769€ 35€ 8€ 1 388€ 57€ 7 534€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
240 020 € 302 379 € 345 646 € 267 555 € 266 037 € 344 891 € 308 033 € 374 353 € 321 351 € 461 198 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
22 542€ 21 338€ 23 989€ 26 412€ 23 273€ 23 842€ 24 102€ 24 688€ 30 665€ 34 818€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
63 531€ 71 062€ 87 866€ 64 619€ 69 057€ 58 218€ 88 326€ 66 128€ 68 101€ 78 792€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-535€ 89€ 414€ 1 022€
14
D.
Služby
22 218€ 32 788€ 55 415€ 50 157€ 57 687€ 39 470€ 34 043€ 41 390€ 50 008€ 42 796€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
83 422 € 80 125 € 93 280 € 82 656 € 74 094 € 66 987 € 59 733 € 57 606 € 68 365 € 111 678 €
16
E.1.
Mzdové náklady
56 032€ 56 780€ 67 135€ 58 203€ 53 222€ 47 231€ 43 130€ 40 861€ 47 380€ 75 041€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
21 093€ 20 117€ 23 469€ 20 541€ 18 037€ 16 169€ 14 161€ 14 240€ 16 394€ 26 474€
19
E.4.
Sociálne náklady
6 297€ 3 228€ 2 676€ 3 912€ 2 835€ 3 587€ 2 442€ 2 505€ 4 591€ 10 163€
20
F.
Dane a poplatky
27 556€ 27 272€ 27 321€ 19 790€ 19 896€ 23 511€ 23 324€ 26 930€ 25 496€ 34 188€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
20 071€ 19 968€ 19 920€ 21 445€ 19 675€ 23 861€ 63 220€ 30 983€ 62 053€ 76 018€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
20 071€ 19 968€ 19 920€ 21 445€ 19 675€ 23 861€ 63 220€ 30 983€ 62 053€ 76 018€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
48 722€ 36 682€ 48€ 144€ 51 214€ 49€ 103 652€ 6 491€ 62 733€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
193€ 325€ 12 378€ 2 679€ 3 228€ 2 264€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
680€ 1 104€ 1 173€ 2 428€ 2 018€ 57 463€ 3 393€ 20 208€ 6 530€ 16 889€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-37 199 € 268 560 € -43 828 € -14 374 € -17 882 € 24 890 € -100 799 € -3 489 € -115 637 € -85 408 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
64 875 € 116 861 € 98 008 € 111 987 € 97 150 € 70 492 € 60 855 € 55 424 € 45 121 € 50 438 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
39 059 € 80 € 134 € 1 966 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
2 996€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
71 € 51 € 518 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
71€ 51€ 518€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 € 9 € 83 € 1 448 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
4€ 9€ 83€ 1 448€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
36 059€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 460 € 2 586 € 2 785 € 2 866 € 2 903 € 3 517 € 6 733 € 7 075 € 7 621 € 8 948 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
1 204€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
2 € 182 € 1 931 € 2 198 € 2 337 € 2 739 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2€ 182€ 1 931€ 2 198€ 2 337€ 2 739€
52
O.
Kurzové straty
1€ 2€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 460€ 2 586€ 2 785€ 2 866€ 2 901€ 3 335€ 3 598€ 4 877€ 5 283€ 6 207€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 460 € -2 586 € -2 785 € -2 866 € -2 903 € -3 517 € 32 326 € -6 995 € -7 487 € -6 982 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-39 659 € 265 974 € -46 613 € -17 240 € -20 785 € 21 373 € -68 473 € -10 484 € -123 124 € -92 390 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
49 609 € 960 € 961 € 962 € 975 € 49 236 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
49 609€ 960€ 961€ 962€ 975€ 273€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
48 963€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-39 659 € 216 365 € -46 613 € -17 240 € -20 785 € 20 413 € -69 434 € -11 446 € -124 099 € -141 626 €