Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo TATRY v Spišskej Belej

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 898 539 € 1 823 747 € 1 848 373 € 2 004 896 € 2 054 026 € 2 345 926 € 2 584 947 € 2 643 495 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 744 303 € 1 818 044 € 1 686 360 € 1 638 806 € 1 822 532 € 1 941 842 € 2 084 367 € 2 085 727 €
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-51 724 € -116 121 € 26 243 € 150 517 € -25 227 € 137 453 € 143 270 € 255 921 €
07
II.3
Aktivácia
205 960 € 121 824 € 135 770 € 215 573 € 256 721 € 266 631 € 357 310 € 301 847 €
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 357 922 € 1 368 954 € 1 590 968 € 1 532 625 € 1 701 748 € 1 729 890 € 1 825 261 € 1 964 125 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 082 643 € 1 052 745 € 1 280 738 € 1 235 761 € 1 371 418 € 1 414 579 € 1 471 762 € 1 581 924 €
10
B.2
Služby
275 279 € 316 209 € 310 230 € 296 864 € 330 330 € 315 311 € 353 499 € 382 201 €
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
540 617 € 454 793 € 257 405 € 472 271 € 352 278 € 616 036 € 759 686 € 679 370 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13+..+16]
842 145 € 745 044 € 758 052 € 776 532 € 774 883 € 792 461 € 869 669 € 861 032 €
13
C.1
Mzdové náklady
594 491 € 535 688 € 522 906 € 549 642 € 552 430 € 570 592 € 623 088 € 618 275 €
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
209 583 € 176 955 € 181 765 € 197 752 € 194 246 € 200 318 € 218 442 € 216 293 €
16
C.4
Sociálne náklady
38 071 € 32 401 € 53 381 € 29 138 € 28 207 € 21 551 € 28 139 € 26 464 €
17
D
Dane a poplatky
36 393 € 36 866 € 37 388 € 35 236 € 42 794 € 41 423 € 37 510 € 35 679 €
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
386 242 € 358 263 € 346 363 € 342 470 € 380 816 € 617 798 € 655 909 € 630 471 €
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
81 917 € 78 323 € 332 271 € 78 096 € 44 236 € 167 557 € 122 255 € 71 494 €
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
62 631 € 51 915 € 49 146 € 35 281 € 30 440 € 101 113 € 70 629 € 52 429 €
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
2 867 € 1 181 € 59 378 € 16 566 € 11 812 €
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
919 847 € 870 823 € 782 635 € 777 955 € 951 059 € 896 732 € 871 226 € 934 841 €
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
161 679 € 138 171 € 48 943 € 58 876 € 35 364 € 4 881 € 4 253 € 6 151 €
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20-21+22-23+
(-24)-
(-25)]
50 424 € 73 680 € 132 419 € 78 746 € 23 898 € 106 083 € 103 385 € 99 943 €
38
X.
Výnosové úroky
109 € 749 € 1 493 € 3 722 € 20 048 € 5 € 37 € 468 €
39
N
Nákladové úroky
25 769 € 32 519 € 33 467 € 36 592 € 39 341 € 60 546 € 90 874 € 89 705 €
40
XI.
Kurzové zisky
11 €
41
O
Kurzové straty
32 € 3 € 106 € 21 € 50 € 172 € 26 €
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
1 948 € 145 €
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
16 955 € 19 104 € 18 335 € 12 277 € 37 364 € 60 156 € 56 185 € 45 438 €
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38-39+40-41+42-43+
(-44)-
(-45)]
-42 647 € -50 877 € -50 415 € -45 168 € -56 707 € -118 738 € -147 194 € -134 556 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
7 777 € 22 803 € 82 004 € 33 578 € -32 809 € -12 655 € -43 809 € -34 613 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-6 248 € 11 984 € 13 920 € 24 222 € 23 683 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
2 891 € 2 880 € 2 880 € 2 880 € 2 880 €
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-9 139 € 9 104 € 11 040 € 21 342 € 20 803 €
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
14 025 € 10 819 € 68 084 € 9 356 € -56 492 € -12 655 € -43 809 € -34 613 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
13 627 € 44 795 € 43 085 €
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
13 627 € 44 795 € 43 085 €
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
13 627 € 44 795 € 43 085 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
7 777 € 22 803 € 82 004 € 33 578 € -32 809 € 972 € 986 € 8 472 €
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
14 025 € 10 819 € 68 084 € 9 356 € -56 492 € 972 € 986 € 8 472 €