Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo Vojtovce v konkurze [zrušená]

2017 2016
01.07.2015
31.12.2017
01.07.2014
31.12.2016
Návratnosť aktív (ROA)
N/A -0,2 %
Zisková marža
233 525,8 % N/A
Hrubá marža
-8690,9 % N/A
Celková zadlženosť
N/A 216,3 %
  Všekty finančné ukazovatele a exporty do Excelu sú dostupné v balíku FinStat Premium.
Tržby vrátane tržieb z predaja DM a CP
N/A
Zisk pred zdanením a úrokmi (EBIT)
EBITDA
Tržby očistené o Zásoby a Aktiváciu
N/A
Účtovný cash flow
Náklady na predaný tovar a služby (COGS)
N/A
Hrubá tvorba zdrojov z prevádzkovej činnosti
Čistý prevádzkový zisk po zdanení (NOPAT)
Marže
Hrubá marža
N/A
EBITDA marža
N/A
Prevádzková marža
N/A
Zisková marža
N/A
Marža účtovného cash flow
N/A
Ukazovatele zadlženosti
Záväzky/EBITDA
N/A
Celková zadlženosť
N/A
Stupeň samofinancovania
N/A
Krátkodobá zadlženosť
N/A
Finančná páka
N/A
Platobná neschopnosť obchodná
N/A
Platobná neschopnosť celková
N/A
Ukazovatele likvidity
Likvidita 2. stupňa
N/A
Likvidita 3. stupňa
N/A
Ukazovatele rentability
Návratnosť aktív
N/A
Návratnosť aktív (EBIT)
N/A
Ukazovateľ aktivity
Ďalšie ukazovatele
Stupeň prevádzkovej páky
N/A
Efektívna daňová sadzba
N/A
Prirážka
N/A
Miera zadlženosti vlastného imania
N/A