Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo Vojtovce v konkurze [zrušená]

Monitorujte konkurzy a reštrukturalizácie obchodných partnerov s FinStat PREMIUM
Dostávajte automatické emailové notifikácie v prípade výskytu konkurzu alebo reštrukturalizácie u Vášho obchodného partnera.
  1. pridajte si firmu do monitoringu a v prípade nového záznamu o konkurze alebo reštrukturalizácii spoločnosti dostanete automaticky emailovú notifikáciu
  2. informácie o konaniach všetkých sledovaných spoločností máte k dispozícii kedykoľvek vo svojom konte zoradené chronologicky na časovej osi
  3. vo svojom konte môžete filtrovať dlhy podľa typu podania
  4. exportujte informácie o sledovaných firmách - vrátane konkurzných a reštrukturalizačných konaní - do Excelu
FinStat Premium
Informácie o konkurznom, reštrukturalizačnom, alebo inom konaní čerpáme denne hneď z troch zdrojov:
  • Obchodný vestník
  • Obchodný register
  • Register úpadcov

Viac informácií o konkurzoch a reštrukturalizáciách vo FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie č. 1K/31/2015 [ukončené]
  • Spisová značka 1K/31/2015
  • Prvý a posledný záznam 10.4.2015 - 29.3.2018
  • Detekcia ukončenia: 14.12.2017dátumom zrušenia firmy

Podania z obchodného vestníka

Číslo a dátum podania Druh Typ Zdroj Mesto Kraj
29.3.2018
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Vojtovce Prešovský
29.1.2018
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Vojtovce Prešovský
27.11.2017
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Vojtovce Prešovský
24.8.2017
Iné zverejnenie Oznámenie správcu JUDr. Oľga Michaliková Vojtovce Prešovský
11.7.2017
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Oľga Michaliková Vojtovce Prešovský
24.3.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Oľga Michaliková Vojtovce Prešovský
21.2.2017
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu JUDr. Oľga Michaliková Vojtovce Prešovský
20.12.2016
Oznam Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Vojtovce Prešovský
4.10.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Vojtovce Prešovský
4.10.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Vojtovce Prešovský
4.10.2016
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Vojtovce Prešovský
31.5.2016
Doplnenie súpisu všeobecnej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Oľga Michaliková Vojtovce Prešovský
31.5.2016
Doplnenie súpisu oddelenej podstaty o novú súpisovú zložku majetku Oznámenie správcu JUDr. Oľga Michaliková Vojtovce Prešovský
18.12.2015
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Oľga Michaliková Vojtovce Prešovský
29.10.2015
Zápisnica zo zasadnutia veriteľského výboru Oznámenie správcu JUDr. Oľga Michaliková Vojtovce Prešovský
24.9.2015
Súpis oddelenej podstaty Oznámenie správcu Oľga Michaliková Vojtovce Prešovský
24.9.2015
Súpis všeobecnej podstaty Oznámenie správcu Oľga Michaliková Vojtovce Prešovský
11.9.2015
Oznam o zvolaní schôdze veriteľov Oznámenie správcu Oľga Michaliková Vojtovce Prešovský
31.8.2015
Iné zverejnenie Oznámenie správcu Oľga Michaliková Vojtovce Prešovský
3.8.2015
Oznam o tom, kde a kedy možno nahliadať do spisu Oznámenie správcu Oľga Michalíková Vojtovce Prešovský
20.7.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Vojtovce Prešovský
27.5.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Vojtovce Prešovský
19.5.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Vojtovce Prešovský
30.4.2015
Uznesenie Konkurzy a reštrukturalizácie Okresný súd Prešov Vojtovce Prešovský