Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Poľnohospodárske družstvo podielníkov Drietoma

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 636 440 € 1 393 230 € 1 210 433 € 1 397 015 € 1 520 363 € 2 034 542 € 1 858 216 € 1 790 857 € 1 825 013 € 1 915 858 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
983 462 € 717 753 € 681 531 € 747 507 € 867 422 € 964 297 € 1 043 060 € 1 087 770 € 1 179 499 € 1 339 949 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
983 063 € 717 354 € 681 132 € 747 108 € 867 023 € 963 898 € 1 042 661 € 1 086 532 € 1 179 100 € 1 339 550 €
012
A.II.1
Pozemky
74 114€ 74 114€ 74 114€ 41 129€ 39 229€ 39 229€ 39 229€ 39 229€ 39 229€ 39 229€
013
A.II.2
Stavby
485 231€ 519 338€ 556 075€ 595 661€ 645 801€ 697 084€ 748 753€ 801 123€ 854 856€ 913 165€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
296 823€ 39 848€ 7 657€ 39 645€ 91 484€ 196 205€ 213 601€ 209 060€ 232 534€ 324 342€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
111 501€ 6 760€ 27 892€ 55 279€ 75 115€ 15 987€ 34 495€ 21 726€ 39 143€ 50 802€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
15 394€ 15 394€ 15 394€ 15 394€ 15 394€ 15 393€ 6 583€ 15 394€ 13 338€ 12 012€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
61 900€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
399 € 399 € 399 € 399 € 399 € 399 € 399 € 1 238 € 399 € 399 €
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
399€ 399€ 399€ 399€ 399€ 399€ 399€ 399€ 399€ 399€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
839€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
641 456 € 666 812 € 519 087 € 641 927 € 647 713 € 1 068 578 € 814 742 € 697 407 € 638 638 € 567 984 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
122 230 € 211 939 € 130 934 € 273 162 € 267 901 € 336 750 € 286 352 € 214 923 € 134 289 € 202 318 €
035
B.I.1
Materiál
13 528€ 15 748€ 16 884€ 14 671€ 17 091€ 9 649€ 14 578€ 10 905€ 10 546€ 16 459€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
33 567€ 7 724€ 13 016€ 27 462€ 47 039€ 27 898€ 42 301€ 59 767€ 35 326€ 26 971€
037
B.I.3
Výrobky
46 103€ 90 084€ 47 556€ 191 414€ 195 042€ 143 682€ 104 663€ 76 280€ 85 386€ 132 498€
038
B.I.4
Zvieratá
29 032€ 98 383€ 53 244€ 39 381€ 8 495€ 155 288€ 124 576€ 67 737€ 2 797€ 24 306€
039
B.I.5
Tovar
234€ 234€ 234€ 233€ 234€ 234€ 234€ 2 084€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
395 238 € 382 444 € 181 689 € 157 090 € 169 727 € 624 748 € 422 825 € 338 954 € 283 981 € 285 071 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
146 664 € 122 451 € 151 383 € 130 928 € 138 107 € 369 065 € 406 162 € 320 999 € 276 073 € 279 258 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
146 664€ 122 451€ 151 383€ 130 928€ 138 107€ 369 065€ 406 162€ 320 999€ 276 073€ 279 258€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
248 574€ 259 993€ 30 306€ 26 446€ 31 668€ 255 683€ 16 663€ 17 889€ 7 904€ 4 404€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-284€ -48€ 66€ 4€ 1 409€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
123 988 € 72 429 € 206 464 € 211 675 € 210 085 € 107 080 € 105 565 € 143 530 € 220 368 € 80 595 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 533€ 278€ 140€ 22€ 568€ 1 773€ 845€ 291€ 177€
073
B.V.2.
Účty v bankách
123 988€ 70 896€ 206 186€ 211 535€ 210 063€ 106 512€ 103 792€ 142 685€ 220 077€ 80 418€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
11 522 € 8 665 € 9 815 € 7 581 € 5 228 € 1 667 € 414 € 5 680 € 6 876 € 7 925 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
351€ 351€ 612€ 1 667€ 414€ 2 200€ 1 281€ 1 242€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
11 522€ 8 314€ 9 464€ 6 969€ 5 228€ 3 480€ 5 595€ 6 683€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 636 440 € 1 393 230 € 1 210 433 € 1 397 015 € 1 520 363 € 2 034 542 € 1 858 216 € 1 790 857 € 1 825 013 € 1 915 858 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
892 933 € 742 691 € 741 864 € 875 542 € 904 370 € 971 838 € 916 770 € 880 893 € 873 228 € 886 448 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
919 435 € 919 435 € 919 435 € 920 433 € 920 433 € 920 433 € 920 433 € 920 433 € 920 432 € 920 433 €
082
A.I.1
Základné imanie
919 435€ 919 435€ 919 435€ 920 433€ 920 433€ 920 433€ 920 433€ 920 433€ 920 432€ 920 433€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
399 229€ 399 229€ 399 229€ 399 229€ 399 229€ 399 229€ 399 229€ 401 553€ 401 553€ 418 813€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
89 161 € 89 161 € 89 161 € 89 161 € 89 161 € 89 161 € 89 161 € 86 977 € 86 977 € 70 757 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
89 161€ 89 161€ 89 161€ 89 161€ 89 161€ 89 161€ 89 161€ 86 977€ 86 977€ 70 757€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
68 € 67 € 67 € 67 € 67 € 67 € 67 € 68 € 67 € 67 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
68€ 67€ 67€ 67€ 67€ 67€ 67€ 68€ 67€ 67€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-665 201 € -666 028 € -533 348 € -503 297 € -437 052 € -492 120 € -528 138 € -535 802 € -523 622 € -595 951 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
100 800€ 99 973€ 99 973€ 99 973€ 98 750€ 43 682€ 7 664€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-766 001€ -766 001€ -633 321€ -603 270€ -535 802€ -535 802€ -535 802€ -535 802€ -523 622€ -595 951€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
150 241 € 827 € -132 680 € -30 051 € -67 468 € 55 068 € 36 018 € 7 664 € -12 179 € 72 329 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
726 517 € 649 706 € 467 736 € 521 415 € 611 765 € 1 062 704 € 941 446 € 904 207 € 932 107 € 1 028 751 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
128 723 € 297 € 11 462 € 33 166 € 57 558 € 122 094 € 121 559 € 123 658 € 347 591 € 387 484 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
235 000 €
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
235 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
10 999€ 22 382€ 33 157€ 53 012€ 53 012€ 53 012€ 235 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
297€ 297€ 297€ 297€ 130€ 130€ 130€ 130€ 130€ 1 150€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
128 426€ 166€ 10 487€ 24 271€ 68 952€ 68 417€ 70 516€ 112 461€ 151 334€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
117 465€ 73 185€ 4 800€ 4 800€ 18 600€ 32 400€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
466 754 € 463 755 € 444 992 € 478 056 € 545 115 € 784 491 € 809 227 € 754 995 € 544 515 € 587 952 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
183 914 € 181 512 € 144 711 € 147 453 € 159 507 € 393 590 € 382 245 € 380 679 € 181 475 € 199 633 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
183 914€ 181 512€ 144 711€ 147 453€ 159 507€ 393 590€ 382 245€ 380 679€ 181 475€ 199 633€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
209 575€ 209 550€ 208 659€ 212 239€ 243 761€ 245 382€ 253 211€ 253 187€ 253 194€ 258 011€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
5 326€ 4 092€ 4 402€ 4 041€ 5 516€ 4 608€ 5 085€ 5 767€ 5 422€ 5 379€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 843€ 4 081€ 261€ 4 353€ 4 441€ 3 778€ 3 512€ 3 991€ 3 774€ 3 688€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 714€ 3 880€ 1 355€ 1 313€ 1 488€ 4 110€ 10 016€ 3 880€ 12 235€ 11 642€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
61 382€ 60 640€ 85 604€ 108 657€ 130 402€ 133 023€ 155 158€ 107 491€ 88 415€ 109 599€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
13 555 € 12 240 € 11 282 € 10 193 € 9 092 € 5 777 € 6 240 € 7 334 € 7 601 € 7 115 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
13 555€ 12 240€ 11 282€ 10 193€ 9 092€ 5 777€ 6 240€ 7 334€ 7 601€ 7 115€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
20€ 100 229€ 150 342€ -380€ 13 420€ 13 800€ 13 800€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
16 990 € 833 € 833 € 58 € 4 228 € 5 757 € 19 678 € 659 €
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
16 044€ 4 228€ 5 757€ 4 058€ 659€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
946€ 833€ 833€ 58€ 620€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
15 000€