Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ROĽNÍCKE DRUŽSTVO "BREZOVEC"

Údaje z Obchodného registra spoločnosti ROĽNÍCKE DRUŽSTVO "BREZOVEC"

 • Názov ROĽNÍCKE DRUŽSTVO "BREZOVEC"
 • IČO 00210641
 • DIČ 2020636992
 • Sídlo , 010 04 Žilina - Bánová
 • Dátum vzniku 1. januára 1991, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Dr, vložka č. 11/L
 • Historický názov Roľnícke družstvo "BREZOVEC" so sídlom Žilina-Bánová
  (platné do 12. marca 1993 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Konkurzné konanie
Predmety podnikania
Názov Vznik
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a v lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja 12.3.1993
sprostredkovanie obchodu 12.3.1993
obchodná a veľkoobchodná činnosť v plnom rozsahu mimo koncs. 12.3.1993
výroba mliečnych výrobkov 12.3.1993
výroba, oprava, údržba poľnohospodárskych strojov 12.3.1993
zemné a demolačné práce 12.3.1993
zámočníctvo a kovoobrábanie 12.3.1993
sústružnícke práce 12.3.1993
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel 12.3.1993
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava 12.3.1993
predaj potravín, zeleniny, ovocia, mlieka, mliečnych výrobkov 24.7.1995
predaj mäsa a mäsných výrobkov 24.7.1995
výroba kŕmnych zmesí 24.7.1995
Iné právne skutočnosti
1. Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 7.12.1990, prijatím stanov družstva
2. Družstvo na členskej schôdzi dňa 12.12.1992 po transformácií v zmysle zák. 42/92 Zb. prijalo zmenu stanov družstva podľa zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 32
3. Na výročnej členskej schôdzi konanej dňa 24.2.1995 bola schválená zmena stanov.
4. Na členskej schôdzi konanej dňa 1.3.1996 bola schválená zmena stanov.
5. Uznesením Krajského súdu v Banskej Bystrici č.k.
36-24K 329/98 zo dňa 12.10. 1998 bol na majetok
dlžníka Roľnícke družstvo "BREZOVEC" vyhlásený
konkurz.
Za správcu konkurznej podstaty súd určil JUDr. Ľu-
bomíra Hagaru, advokáta, Daniela Dlabača 35,
Žilina.