Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
31 473 340€ 30 738 633€ 39 049 037€ 27 337 351€ 25 240 022€ 19 956 070€ 20 746 225€ 19 379 845€ 19 272 207€ 18 611 407€ 23 586 770€ 22 296 845€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
17 176 614€ 18 580 122€ 26 801 681€ 16 133 736€ 13 036 413€ 7 666 151€ 7 979 448€ 7 898 475€ 9 120 108€ 9 950 023€ 11 952 963€ 11 678 053€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
(r. 004 až 010))
1 880 154€ 2 967 239€ 3 135 302€ 984 783€ 1 121 085€ 286 562€ 452 703€ 927 460€ 1 378 631€ 1 780 062€ 2 288 157€ 2 140 158€
005
2.
Softvér
(013) -
(073+091AÚ))
1 298 031€ 2 428 009€ 2 604 430€ 850 670€ 842 740€ 286 562€ 433 404€ 908 160€ 565 866€ 994 513€ 1 502 608€ 1 796 940€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
(019) -
(079+091AÚ))
19 299€ 19 299€ 19 299€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku
(041) -
(093))
582 123€ 539 230€ 530 872€ 134 113€ 278 344€ 0€ 793 466€ 785 550€ 785 550€ 343 218€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
(r. 012 až 023))
15 296 460€ 15 612 882€ 23 666 379€ 15 148 953€ 11 915 329€ 7 379 589€ 7 526 745€ 6 971 015€ 7 741 477€ 8 169 961€ 9 664 805€ 9 537 895€
012
A.II.1.
Pozemky
(031) -
(092AÚ))
1 771 710€ 1 771 710€ 1 771 710€ 1 771 710€ 1 771 710€ 1 771 710€ 1 771 710€ 1 592 777€ 1 592 777€ 1 592 777€ 1 592 777€ 1 592 777€
013
2.
Umelecké diela a zbierky
(032) -
(092AÚ))
5 809€ 5 809€ 5 809€ 5 809€ 5 809€ 5 809€ 5 809€ 5 809€ 5 809€ 5 809€ 5 809€ 0€
015
4.
Stavby
(021) -
(081+092AÚ))
5 070 866€ 5 303 690€ 5 531 275€ 4 080 845€ 3 546 076€ 3 937 246€ 4 328 416€ 4 706 379€ 5 093 654€ 5 485 706€ 5 881 922€ 6 287 185€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
(022) -
(082+092AÚ))
586 998€ 1 493 076€ 114 547€ 208 174€ 229 252€ 289 869€ 315 272€ 98 370€ 137 563€ 258 389€ 402 576€ 442 027€
017
6.
Dopravné prostriedky
(023) -
(083+092AÚ))
126 740€ 53 501€ 61 739€ 104 118€ 104 683€ 153 769€ 117 634€ 67 662€ 102 225€ 7 226€ 30 553€ 46 933€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
(029) -
(089+092AÚ))
0€ 0€ 19 299€ 19 299€ 19 299€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku
(042) -
(094))
7 734 337€ 6 985 097€ 16 181 300€ 8 978 296€ 6 257 798€ 1 221 186€ 987 904€ 500 017€ 809 449€ 800 755€ 1 731 869€ 1 149 674€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
14 277 657€ 12 097 535€ 12 189 663€ 11 172 655€ 12 201 805€ 12 265 593€ 12 735 970€ 11 478 638€ 10 148 328€ 8 659 066€ 11 630 558€ 10 615 786€
034
B.I.
Zásoby súčet
(r. 035 až 039))
6 518 453€ 6 691 568€ 6 408 326€ 6 177 764€ 6 954 500€ 7 522 795€ 8 149 747€ 7 146 503€ 5 964 295€ 4 383 695€ 4 696 901€ 5 034 194€
035
B.I.1.
Materiál
(112 + 119) -
(191))
6 511 903€ 6 684 968€ 6 404 076€ 6 176 049€ 6 952 785€ 7 522 795€ 8 149 747€ 7 146 503€ 5 964 295€ 4 383 695€ 4 696 901€ 5 034 194€
038
4.
Zvieratá
(124) -
(195))
6 550€ 6 600€ 4 250€ 1 715€ 1 715€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet
(r. 049 až 059))
4 057€ 10 141€ 10 141€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
4 057€ 10 141€ 10 141€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet
(r. 061 až 084))
5 134 192€ 4 511 914€ 4 415 409€ 4 591 588€ 4 533 806€ 4 374 024€ 4 158 283€ 3 961 606€ 3 897 885€ 4 003 875€ 5 284 374€ 2 707 313€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky
(314) -
(391AÚ))
562€ 582€ 363€ 421€ 400€ 121€ 162€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky
(315AÚ) -
(391AÚ))
123 415€ 168€ 201€ 188€ 139€ 146€ 2 089€ 0€ 330€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov
(316) -
(391AÚ))
1 739 488€ 1 693 418€ 1 852 333€ 1 976 184€ 2 106 132€ 2 129 603€ 2 015 690€ 1 985 296€ 2 220 807€ 2 361 308€ 3 494 331€ 2 699 415€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom
(335AÚ) -
(391AÚ))
751€ 716€ 615€ 633€ 545€ 1 629€ 1 426€ 1 739€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336) -
(391AÚ))
0€ 1 661 684€ 1 628 762€ 1 780 915€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky
(378AÚ) -
(391AÚ))
3 269 975€ 2 817 030€ 2 561 898€ 2 614 584€ 2 426 570€ 2 242 645€ 2 138 677€ 1 974 450€ 14 903€ 13 806€ 9 128€ 7 898€
085
B.V.
Finančné účty súčet
(r. 086 až 097))
2 620 957€ 883 912€ 1 355 786€ 403 303€ 713 499€ 368 774€ 427 940€ 370 529€ 286 148€ 271 495€ 1 649 283€ 2 874 279€
087
2.
Ceniny
(213))
27 465€ 22 234€ 4 131€ 15 422€ 30 227€ 29 980€ 31 298€ 31 166€ 32 576€ 8 853€ 31 025€ 11€
088
3.
Bankové účty
(221AÚ +/- 261))
2 593 492€ 861 678€ 1 351 655€ 387 881€ 683 272€ 338 795€ 396 642€ 339 363€ 253 571€ 262 642€ 1 618 259€ 2 874 268€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 111 až r. 113))
19 068€ 60 976€ 57 693€ 30 960€ 1 804€ 24 325€ 30 807€ 2 732€ 3 770€ 2 318€ 3 249€ 3 006€
111
C.1.
Náklady budúcich období
(381))
19 057€ 60 965€ 57 693€ 30 960€ 1 804€ 24 325€ 30 807€ 2 732€ 3 770€ 2 318€ 3 249€ 3 006€
113
3.
Príjmy budúcich období
(385))
11€ 11€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
31 473 340€ 30 738 633€ 39 049 037€ 27 337 351€ 25 240 022€ 19 956 070€ 20 746 225€ 19 379 845€ 19 272 207€ 18 611 407€ 23 586 770€ 22 296 845€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
11 109 676€ 9 269 190€ 8 996 216€ 8 103 859€ 9 121 078€ 9 188 157€ 10 147 277€ 8 879 053€ 7 534 432€ 6 024 410€ 4 604 903€ 4 776 001€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia
(+/-) súčet
(r. 124 až 125))
11 109 676€ 9 269 190€ 8 996 216€ 8 103 859€ 9 121 078€ 9 188 157€ 10 147 277€ 8 879 053€ 7 534 432€ 6 024 410€ 4 604 903€ 4 776 001€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov
(+/– 428))
9 269 190€ 9 394 251€ 8 498 326€ 9 538 456€ 9 585 732€ 10 442 299€ 9 425 132€ 8 530 578€ 6 778 969€ 6 498 064€ 4 758 229€ 16 787 201€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie
(+/–) r. 001 -
(r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r. 183))
1 840 487€ -125 061€ 497 890€ -1 434 596€ -464 653€ -1 254 143€ 722 145€ 348 475€ 755 463€ -473 654€ -153 326€ -12 011 200€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
20 232 451€ 21 456 975€ 30 045 295€ 19 231 644€ 16 115 280€ 10 762 170€ 10 595 754€ 10 498 853€ 11 734 148€ 12 586 303€ 18 979 973€ 17 513 928€
127
B.I.
Rezervy súčet
(r. 128 až 131))
408 260€ 532 215€ 558 427€ 622 977€ 418 195€ 385 566€ 98 906€ 52 088€ 34 863€ 39 406€ 3 215 471€ 2 641 245€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy
(323AÚ, 459AÚ))
408 260€ 532 215€ 558 427€ 622 977€ 418 195€ 385 566€ 98 906€ 52 088€ 34 863€ 39 406€ 3 215 471€ 2 641 245€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet
(r. 133 až r. 139))
18 247 855€ 19 512 994€ 26 457 379€ 17 158 203€ 14 449 664€ 9 794 680€ 10 005 059€ 9 884 866€ 11 340 172€ 12 310 579€ 15 412 782€ 14 310 949€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351))
1 738 925€ 1 693 430€ 1 852 336€ 1 976 184€ 2 106 122€ 2 128 528€ 2 016 611€ 1 986 392€ 2 220 064€ 2 360 556€ 3 494 331€ 2 699 415€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu
(353))
16 495 183€ 17 811 166€ 24 597 414€ 15 170 010€ 12 333 592€ 7 666 151€ 7 979 448€ 7 898 475€ 9 120 108€ 9 950 023€ 11 918 451€ 11 611 534€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania
(359))
13 748€ 8 399€ 7 628€ 12 010€ 9 950€ 9 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet
(r. 141 až 150))
7 286€ 67 915€ 605 957€ 474 371€ 295 028€ 4 160€ 4 042€ 1 694€ 1 575€ 1 724€ 701€ 2 144€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu
(472))
930€ 4 647€ 5 458€ 5 168€ 1 516€ 4 160€ 4 042€ 1 694€ 1 575€ 1 724€ 701€ 2 144€
149
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
6 357€ 63 268€ 600 499€ 469 203€ 293 512€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
(r. 152 až 172))
1 569 049€ 1 343 852€ 2 423 533€ 976 093€ 952 393€ 577 765€ 487 747€ 560 205€ 357 538€ 234 595€ 351 020€ 559 589€
152
B.IV.1.
Dodávatelia
(321))
89 458€ 175 599€ 700 778€ 64 890€ 286 418€ 214 832€ 127 744€ 219 241€ 186 682€ 62 917€ 167 086€ 328 012€
155
4.
Ostatné záväzky
(325, 479AÚ))
0€ 0€ 0€ 0€ 7 678€
156
5.
Nevyfakturované dodávky
(326, 476AÚ))
1 497€ 1 596€ 1 592€ 1 723€ 1 610€ 223€ 332€ 142€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky
(379AÚ))
758 347€ 652 938€ 1 319 684€ 539 384€ 321 455€ 53 624€ 59 999€ 52 364€ 142 783€ 146 126€ 153 804€ 119 305€
163
12.
Zamestnanci
(331))
378 022€ 266 993€ 209 182€ 194 712€ 182 275€ 162 865€ 162 435€ 145 156€ 3 639€ 1 686€ 4 006€ 8 393€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom
(333))
361€ 85€ 74€ 56€ 91€ 70€ 6€ 160€ 4€ 45€ 156€ 257€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
(336))
267 190€ 193 012€ 151 873€ 138 707€ 127 524€ 116 533€ 108 823€ 109 784€ 0€ 0€ 0€ 74 784€
167
16.
Ostatné priame dane
(342))
74 174€ 53 628€ 38 686€ 35 553€ 31 946€ 28 560€ 27 608€ 32 520€ 24 288€ 23 821€ 25 968€ 21 161€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty
(343))
12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky
(345))
1 664€ 597€ 614€ 597€ 647€ 647€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy
(372AÚ))
459€ 459€ 459€ 486€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet
(r. 181 + r. 182))
131 213€ 12 468€ 7 526€ 1 847€ 3 664€ 5 743€ 3 194€ 1 939€ 3 627€ 693€ 1 894€ 6 917€
181
C.1.
Výdavky budúcich období
(383))
377€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období
(384))
131 213€ 12 468€ 7 526€ 1 847€ 3 664€ 5 743€ 2 817€ 1 939€ 3 627€ 693€ 1 894€ 6 917€