Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Danucem Slovensko a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti Danucem Slovensko a.s.

 • Názov Danucem Slovensko a.s.
 • IČO 00214973
 • DIČ 2020375874
 • IČ DPH SK7120000041 podľa §4b
 • Sídlo , 906 38 Rohožník
 • Dátum vzniku 1. februára 1992, Obchodný register Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Sa, vložka č. 1265/B
 • Základné imanie Podľa ORSR: 145 196 458 € / splatené 145 196 458 €
  Podľa účtovnej závierky: 145 196 000 €
 • Historický názov CRH (Slovensko) a.s.
  (platné do 1. októbra 2021 )
  CRH (Slovensko) a. s.
  (platné do 31. decembra 2015 )
  Holcim (Slovensko) a. s.
  (platné do 25. augusta 2015 )
  HIROCEM, a. s.
  (platné do 26. júna 2001 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
prenájom nehnuteľností 18.7.1996
automatizované spracovanie dát 18.7.1996
vykonávanie geologických prác podľa rozhodnutia Ministerstva životného prostredia SR 19.7.2000
výroba cementu a vápencových výrobkov 13.6.2002
poradenská a konzultačná činnosť v oblastiach výroby cementu, transportného betónu, kameniva, alternatívnych palív, informačných technológií a obchodu 13.6.2002
administratívne práce 13.6.2002
nákladná cestná doprava 26.6.2003
banská činnosť a činnosť vykonávaná banským spôsobom podľa oprávnenia vydaného Obvodným banským úradom v Bratislave:
- otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk,
- zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia banských diel a lomov,
- úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním,
- zriaďovanie a prevádzka odvalov, výsypiek a odkalísk pri uvedených banských činnostiach,
- dobývanie ložísk nevyhradených nerastov vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov (ČVBS)
15.8.2011
reklamná a propagačná činnosť 9.9.2010
prenájom hnuteľných vecí 9.9.2010
prevádzkovanie dráhy (železničnej vlečky) 9.9.2010
informatívne testovanie, meranie, analýzy a kontroly 15.8.2011
bezpečnostnotechnická služba 1.1.2013
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 24.4.2019
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 24.4.2019
Výroba nekovových minerálnych výrobkov a výrobkov z betónu, sadry a cementu 24.4.2019
Vykonávanie trhacích prác: technický vedúci odstrelov 24.4.2019
Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 24.4.2019
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien 24.4.2019
Medzinárodná nákladná cestná doprava 24.4.2019
elektroenergetika v rozsahu: výroba elektriny, distribúcia elektriny, dodávka elektriny podľa povolenia č. 2005E 0058- 3. zmena 24.4.2019
Výroba a hutnícke spracovanie kovov 19.10.2021
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied 31.1.2024
Iné právne skutočnosti
1. Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.11.1992 boli schválené zmeny stanov spoločnosti /do- datok č. 2/ Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853
2. Stanovy spoločnosti zo dňa 17.1.1992 boli zmenené na valnom zhromaždení 23.3.1994 Dodatkom č. 3 stanov. Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853
3. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 26.4.1995. Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853
4. mena stanov schválená na MVZ dňa 20.9.1995 (čl.10,13,14). Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853
5. Zmena stanov schválená valným zhromaždením dňa 14.05.1996. Stary spis: Sa 7 Stary spis: Sa 1853
6. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia dozornej rady zo dňa 21.11.1996. Stary spis: Sa 1853
7. Na valnom zhromaždení konanom dňa 24.6.1997 osvedčené notárskou zápisnicou N 174/97, Nz 83/97 spísanou notárkou JUDr. Emíliou Dostálovou bolo rozhodnuté o znížení základného imania o 706 000 000 Sk z 1 981 068 000 Sk na 1 275 068 000 Sk z dôvodu zlepšenia finančných ukazovateľov spoločnosti a zvýšenia výnosnosti akcií - stiahnutím 706 000 akcií v nominálnej hodnote 1000 Sk jednej akcie. Stary spis: Sa 1853
8. Zápisnica č. 26/97 z dozornej rady zo dňa 8.9.1997. Notárska zápisnica N 113/97, Nz 12/97 zo dňa 8.12.1997. Stary spis: Sa 1853
9. Notárska zápisnica N 193/98, Nz 98/98 zo dňa 27.5.1998 a dodatkom č. 4 k stanovám, zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 27.5.1998.
10. Zápisnica č. 29/99 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 25.2.1999.
11. Osvedčenie o priebehu valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.5.2000 pod č. N 18/2000, Nz 16/2000 na ktorom bola schválená zmena stanov.
Osvedčenie o priebehu mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 26.6.20000 pod č. N 42/2000, Nz 39/2000 na ktorom bola schválená zmena stanov.
12. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady dňa 19.1.2001.
13. Zmena stanov odsúhlasená na valnom zhromaždení dňa 22.6.2001, priebeh osvedčený notárskou zápisnicou
N 141/01 Nz 131/2001 spísanou notárkou JUDr. Emíliou Dostálovou.
Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady konanej dňa 22.6.2001.
Zmena obchodného mena, pôvodné HIROCEM, a.s.
14. Notárska zápisnica č. N 88/02, Nz 77/02 zo dňa 29.4.2002, osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom boli prijaté nové stanovy spoločnosti.
15. Notárska zápisnica N 86/2003, Nz 24052/2003 zo dňa 2.4.2003 z valného zhromaždenia spoločnosti a zmena stanov.
Zápisnica z dozornej rady č. 02/03 zo dňa 24.3.2003.
Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. sa zlučuje so spoločnosťou Holcim betón s.r.o. so sídlom Dúbravská cesta 2, 841 04 Bratislava, IČO: 31 326 854 a spoločnosťou BETÓN, s.r.o. so sídlom Mlynské Nivy 70, 821 05 Bratislava, IČO: 31 397 115 dňom 1.7.2003.
Všetky práva, záväzky a pohľadávky zaniknutých spoločností preberá na seba spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s., Rohožník 906 38.
16. Notárska zápisnica č. N 112/2004, NZ 35914/2004 zo dňa 27.4.2004 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia, na ktorom bola schválená zmena stanov. Zápisnica č. 02/2004 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 27.4.2004
17. Notárska zápisnica č.N 2/2005, NZ 728/2005, NCRls 792/2005 zo dňa 11.1.2005. Zápisnica č. 01/2005 z porady dozornej rady zo dňa 11.01.2005. Funkcia členov predstavenstva J.Aignera, A.Lippa, A.Kubíčkovej, R.Skene a L.Dancsa skončila 11.1.2005.
18. Notárska zápisnica N 35/2005, NZ 18602/2005, NCRls 18345/2005 zo dňa 29.4.2005 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia konaného dňa 26.4.2005.
19. Protokol z rokovania predstavenia predstavenstva zo dňa 08.03.2005. Správa volebnej komisie zo dňa 13.06.2005. Ing. Peter Hanzo, funkcia člena dozornej rady od 25.06.2001 do 25.06.2005.
20. Zápis č.4/2005 z porady dozornej rady zo dňa 22.11.2005.
21. Zápisnica zo zasadnutia Dozornej rady spoločnosti zo dňa 17.03.2006.
22. Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 11.04.2006 o zlúčení so spoločnosťou Stredoslovenská cementáreň s.r.o., Partizánska cesta 91, 975 44 Banská Bystrica, IČO: 36 033 936, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.5727/S, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N142/2006, Nz 19711/2006 JUDr. Agátou Wiegerovou dňa 16.05.2006.

Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. je právnym nástupcom spoločnosti Stredoslovenská cementáreň s.r.o., Partizánska cesta 91, 975 44 Banská Bystrica, IČO: 36 033 936, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, Vložka č.5727/S a preberá všetky jej práva a záväzky
23. Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 09.05.2008 spísaná vo forme notárskej zápisnice N 123/2008 Nz 24031/2008.
24. Rozhodnutie dozornej rady mimo riadneho zasadnutia zo dňa 09.06.2008.
25. Rozhodnutie predstavenstva spoločnosti Holcim (Slovensko) a.s. zo dňa 31.07.2008 o zlúčení so spoločnosťou ZEGA s.r.o., so sídlom Rohožník 3, 906 38, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 34572/B, ktorá bola zrušená bez likvidácie, zmluva o zlúčení spísaná vo forme notárskej zápisnice N 198/2008, Nz 32591/2008 notárkou JUDr. Agátou Wiegerovou dňa 31.7.2008.
Spoločnosť Holcim (Slovensko) a.s. je právnym nástupcom spoločnosti ZEGA s.r.o., so sídlom Rohožník 3, 906 38, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel: Sro, vložka 34572/B, a preberá všetky jej práva a záväzky.
26. Zápisnica zo zasadnutia dozornej rady zo dňa (20.03.2009.) 23.03.2009.
27. Notárska zápisnica N 305/2009, Nz 21751/2009, NCRls 22325/2009 zo dňa 29.6.2009.
28. Zápisnica č. 01/2010 zo zasadnutia dozornej rady zo dňa 03.05.2010. Rozhodnutie dozornej rady mimo riadneho zasadnutia zo dňa 27.05.2010.
29. Notárska zápisnica N 211/2010, Nz 24019/2010 zo dňa 06.07.2010 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia.
30. Notárska zápisnica N 246/2011, Nz 25128/2011 osvedčujúca priebeh valného zhromaždenia zo dňa 08.07.2011
31. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.09.2011
32. Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 19.9.2011.
33. Čiastočný zápis z porady dozornej rady zo dňa 21.03.2012.
34. Notárska zápisnica N 672/2012 Nz 47666/2012 zo dňa 29.11.2012 - Zmluva o zlúčení.
35. Rozhodnutie dozornej rady mimo riadneho zasadnutia zo dňa 01.02.2013.
36. Notárska zápisnica č. N 652/2014, Nz 55139/2014, NCRls 56031/2014 zo dňa 10.12.2014.
37. Zápisnicaz valného zhromaždenia zo dňa 24.04.2015.
38. Rozhodnutie dozornej rady mimo riadneho zasadnutia zo dňa 31.07.2015
39. Notárska zápisnica č. N 471/2015, Nz 29245/2015, NCRIs 30028/2015 zo dňa 25.08.2015.
40. Účinnosť zmeny zápisu obchodného mena je 01.09.2015.
41. Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 21.06.2016.
42. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 597/2017, Nz 28645/2017, NCRls 29382/2017 zo dňa 21.08.2017.
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice č. N 598/2017, Nz 28674/2017, NCRls 29391/2017 zo dňa 21.08.2017.
43. Rozhodnutie dozornej rady zo dňa 22.01.2018.
44. Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 177/2018, Nz 21931/2018, NCRls 22524/2018 zo dňa 04.07.2018.