Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Danucem Slovensko a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
206 069 993€ 187 735 623€ 164 439 077€ 154 068 740€ 140 319 747€ 139 329 614€ 128 722 245€ 122 908 180€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
230 219 000 € 240 611 868 € 235 385 419 € 192 558 285 € 169 219 186 € 158 261 804 € 161 360 611 € 146 843 059 € 134 999 804 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
243 919€ 2 131 811€ 3 226 984€ 356 109€ 14 032€ 1 781 439€ 2 893 878€ 1 510 391€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
181 381 000€ 170 476 329€ 157 137 430€ 135 675 889€ 131 355 003€ 121 179 728€ 116 092 356€ 105 645 246€ 106 946 505€
05
III.
Tržby z predaja služieb
36 539 000€ 35 349 745€ 28 466 382€ 25 536 204€ 22 357 628€ 19 125 987€ 21 455 819€ 20 183 121€ 14 451 284€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
7 358 000€ -552 840€ 3 606 844€ -1 566 321€ -1 739 748€ 1 927 084€ 874 928€ 291 949€ -3 747 258€
07
V.
Aktivácia
7 173 868€ 6 363 222€ 5 070 161€ 5 658 322€ 5 262 194€ 6 647 216€ 5 634 859€ 6 219 617€
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
773 000€ 2 230 902€ 3 319 497€ 3 880 214€ 3 076 681€ 3 806 174€ 4 195 712€ 3 894 027€ 4 442 214€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
4 168 000€ 25 689 945€ 34 360 233€ 20 735 154€ 8 155 191€ 6 946 605€ 10 313 141€ 8 299 979€ 5 177 051€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
208 664 000 € 225 713 659 € 229 460 270 € 197 436 127 € 128 462 043 € 159 165 374 € 175 662 620 € 150 365 748 € 150 638 068 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
317 030€ 1 917 591€ 2 448 947€ 240 640€ 282 931€ 1 787 781€ 2 734 485€ 1 504 236€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
90 200 000€ 85 759 758€ 86 686 165€ 74 906 909€ 64 653 254€ 61 142 971€ 61 536 854€ 55 751 224€ 59 862 661€
13
C.
Opravné položky k zásobám
-313 000€ 72 210€ -653 032€ 88 893€ -153 860€ 412 049€ 1 560 777€ -91 066€ 414 248€
14
D.
Služby
61 374 000€ 57 038 714€ 54 004 424€ 49 591 813€ 45 390 537€ 39 890 782€ 38 732 592€ 37 851 453€ 30 099 641€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
26 900 000 € 27 752 146 € 27 704 181 € 23 334 950 € 20 833 364 € 20 182 247 € 21 681 959 € 17 937 387 € 20 636 231 €
16
E.1.
Mzdové náklady
18 515 000€ 16 895 196€ 17 233 168€ 16 200 821€ 14 878 220€ 14 132 960€ 13 237 016€ 12 506 497€ 14 104 121€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
6 601 000€ 6 733 897€ 6 185 409€ 5 916 174€ 5 296 507€ 4 933 336€ 5 210 266€ 4 143 351€ 4 839 787€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 784 000€ 4 123 053€ 4 285 604€ 1 217 955€ 658 637€ 1 115 951€ 3 234 677€ 1 287 539€ 1 692 323€
20
F.
Dane a poplatky
1 482 000€ 1 533 680€ 1 643 865€ 1 394 909€ 1 364 305€ 1 310 235€ 1 322 169€ 1 089 460€ 1 240 432€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24 430 000€ 18 668 410€ 21 708 004€ 26 734 826€ -18 837 119€ 26 355 787€ 25 251 521€ 24 272 814€ 26 144 925€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
18 491 228€ 22 543 751€ 25 146 999€ -20 921 446€ 26 166 303€ 25 247 865€ 25 570 019€ 25 760 383€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
177 182€ -835 747€ 1 587 827€ 2 084 327€ 189 484€ 3 656€ -1 297 205€ 384 542€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€ 2 124 550€ 2 725 199€ 2 717 634€ 2 561 394€ 3 167 273€ 3 911 467€ 4 139 765€ 3 516 375€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
212 370€ 62 364€ 1 360 451€ -9 997€ -186 656€ 609 229€ 122 795€ 546 618€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 591 000€ 32 234 791€ 33 661 509€ 14 856 795€ 12 419 525€ 6 607 755€ 19 268 271€ 6 557 431€ 6 672 701€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
21 555 000 € 14 898 209 € 5 925 149 € -4 877 842 € 40 757 143 € -903 570 € -14 302 009 € -3 522 689 € -15 638 264 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
74 017 000 € 69 503 309 € 55 750 541 € 40 906 355 € 47 856 743 € 45 780 292 € 43 233 754 € 38 402 957 € 33 499 753 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 488 000 € 4 007 714 € 2 385 298 € 1 547 143 € 682 770 € 574 210 € 4 341 602 € 9 505 093 € 1 311 714 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1€ 22€ 2 963 634€ 4 603 500€
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
2 487 000 € 760 727 € 556 789 € 750 200 € 200 € 392 988 € 4 000 434 € 101 615 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
2 487 000€ 760 727€ 556 789€ 750 200€ 392 988€ 4 000 000€ 101 381€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
200€ 434€ 234€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 000 € 74 405 € 49 354 € 873 € 11 561 € 18 356 € 89 922 € 60 886 € 45 871 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
74 405€ 49 354€ 873€ 11 559€ 17 971€ 89 013€ 60 883€ 17 330€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
2€ 385€ 909€ 3€ 28 541€
42
XII.
Kurzové zisky
3 171 266€ 539 045€ 695 867€ 671 009€ 555 832€ 886 884€ 830 273€ 1 164 228€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
1 202 599€
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 1 316€ 37 511€ 100 202€ 8 174€ 10 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 352 000 € 5 450 751 € 5 185 816 € 5 356 191 € 4 940 978 € 652 463 € 2 545 416 € 13 584 229 € 9 015 804 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
248€ 50 001€ 1 031 074€ 4 325 161€
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
184 000 € 4 341 853 € 4 371 150 € 4 290 544 € 4 315 346 € 40 222 € 460 540 € 8 058 777 € 7 421 787 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
4 302 299€ 4 322 402€ 4 290 544€ 4 310 557€ 18 218€ 406 422€ 7 901 375€ 6 774 468€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
39 554€ 48 748€ 4 789€ 22 004€ 54 118€ 157 402€ 647 319€
52
O.
Kurzové straty
3 168 000€ 1 051 959€ 796 603€ 987 484€ 591 954€ 563 178€ 1 044 390€ 1 143 922€ 1 248 356€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
0€ 56 939€ 17 815€ 28 162€ 33 678€ 49 063€ 9 412€ 56 369€ 345 661€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-864 000 € -1 443 037 € -2 800 518 € -3 809 048 € -4 258 208 € -78 253 € 1 796 186 € -4 079 136 € -7 704 090 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
20 691 000 € 13 455 172 € 3 124 631 € -8 686 890 € 36 498 935 € -981 823 € -12 505 823 € -7 601 825 € -23 342 354 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
3 680 000 € 2 543 369 € 2 413 766 € -1 240 974 € -1 817 226 € -76 716 € -2 396 506 € -5 806 232 € -1 315 408 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
5 420 000€ 1 196 018€ 224 396€ 5 760€ 2 865€ 2 894€ 2 883€ 3 467€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
-1 740 000€ 1 347 351€ 2 189 370€ -1 246 734€ -1 817 226€ -79 581€ -2 399 400€ -5 809 115€ -1 318 875€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
17 011 000 € 10 911 803 € 710 865 € -7 445 916 € 38 316 161 € -905 107 € -10 109 317 € -1 795 593 € -22 026 946 €