Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Divadlo Jána Palárika v Trnave

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
207 006€ 152 342€ 177 170€ 161 777€ 141 391€ 179 374€ 214 386€ 127 216€ 118 422€ 108 169€ 127 231€ 80 185€ 80 130€ 111 407€ 123 842€
02
501
Spotreba materiálu
147 936€ 97 831€ 121 683€ 101 393€ 83 531€ 124 250€ 160 285€ 75 005€ 66 500€ 52 472€ 78 944€ 36 087€ 32 838€ 65 175€ 84 829€
03
502
Spotreba energie
59 070€ 54 511€ 55 487€ 60 384€ 57 859€ 55 124€ 54 101€ 52 211€ 51 922€ 55 697€ 48 287€ 44 098€ 47 293€ 46 232€ 39 013€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
506 425€ 240 235€ 327 387€ 429 059€ 290 842€ 279 515€ 227 720€ 175 343€ 165 421€ 161 627€ 148 985€ 139 710€ 158 470€ 156 404€ 154 027€
07
511
Opravy a udržiavanie
11 082€ 31 499€ 121 979€ 23 788€ 8 609€ 32 608€ 9 044€ 14 922€ 4 757€ 11 838€ 4 630€ 2 135€ 3 436€ 2 786€ 4 839€
08
512
Cestovné
12 419€ 794€ 1 380€ 4 389€ 4 462€ 1 885€ 1 328€ 5 150€ 2 436€ 3 418€ 4 387€ 6 049€ 5 140€ 3 122€ 1 937€
09
513
Náklady na reprezentáciu
44 935€ 11 695€ 11 210€ 30 013€ 12 024€ 5 275€ 2 584€ 3 592€ 3 342€ 3 966€ 1 953€ 1 773€ 2 015€ 2 215€ 2 335€
10
518
Ostatné služby
437 988€ 196 248€ 192 818€ 370 869€ 265 747€ 239 747€ 214 764€ 151 679€ 154 886€ 142 405€ 138 015€ 129 752€ 147 879€ 148 283€ 144 915€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 590 028€ 1 352 230€ 1 269 860€ 1 344 722€ 1 077 442€ 964 873€ 879 352€ 771 033€ 722 565€ 678 215€ 659 773€ 614 343€ 616 059€ 643 263€ 616 808€
12
521
Mzdové náklady
1 142 742€ 969 453€ 925 782€ 968 788€ 777 325€ 696 835€ 635 037€ 552 730€ 515 396€ 481 759€ 469 395€ 434 477€ 436 958€ 457 566€ 437 057€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
383 456€ 331 319€ 296 314€ 323 744€ 258 731€ 230 999€ 209 645€ 183 308€ 172 432€ 163 709€ 158 301€ 148 418€ 148 405€ 155 705€ 149 901€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
5 700€ 6 165€ 5 865€ 2 895€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
58 131€ 45 293€ 41 899€ 49 295€ 41 386€ 37 039€ 34 670€ 34 996€ 34 736€ 32 747€ 32 078€ 31 448€ 30 695€ 29 991€ 29 849€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
14 649€ 14 189€ 16 571€ 1 091€ 4 060€ 3 074€ 861€ 1 961€ 382€ 99€ 99€ 87€ 0€ 87€ 97€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
11 446€ 11 446€ 11 446€ 382€ 382€ 382€ 382€ 382€ 99€ 99€ 87€ 0€ 87€ 87€
20
538
Ostatné dane a poplatky
3 203€ 2 744€ 5 125€ 709€ 4 060€ 2 692€ 479€ 1 579€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
151€ 72€ 166€ 30€ 2 550€ 0€ 699€ 5€ 66€ 6€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
151€ 72€ 166€ 30€ 0€ 0€ 0€ 66€ 6€
26
546
Odpis pohľadávky
2 550€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 0€ 699€ 5€ 0€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
202 929€ 203 721€ 180 253€ 169 278€ 119 414€ 65 310€ 34 355€ 32 318€ 35 084€ 40 049€ 43 214€ 41 574€ 40 897€ 51 201€ 42 925€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
202 929€ 203 721€ 180 253€ 169 278€ 119 414€ 65 310€ 34 355€ 32 318€ 35 084€ 40 049€ 34 557€ 36 587€ 36 932€ 39 193€ 34 292€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
8 657€ 4 988€ 3 966€ 12 008€ 8 634€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 3 966€ 12 008€ 8 634€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
8 657€ 4 988€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
374€ 146€ 295€ 858€ 191€ 86€ 83€ 55€ 532€ 730€ 795€ 444€ 598€ 671€ 262€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
35€ 32€ 3€ 0€ 0€ 35€ 8€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
340€ 146€ 295€ 858€ 159€ 86€ 79€ 55€ 532€ 730€ 795€ 444€ 562€ 663€ 262€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
144€ 0€ 6€ 0€ 1€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
144€ 0€ 6€ 0€ 1€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 521 562€ 1 962 863€ 1 971 607€ 2 106 785€ 1 633 506€ 1 492 261€ 1 359 306€ 1 107 926€ 1 042 405€ 989 034€ 980 098€ 877 047€ 896 159€ 963 100€ 937 966€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
383 606€ 76 141€ 117 237€ 364 130€ 314 338€ 319 319€ 280 430€ 228 431€ 204 805€ 203 167€ 181 170€ 167 612€ 179 229€ 137 340€ 124 825€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
383 606€ 76 141€ 117 237€ 364 130€ 314 338€ 319 319€ 280 430€ 228 431€ 204 805€ 203 167€ 181 170€ 167 612€ 179 229€ 137 340€ 124 825€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
365€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
365€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
82
633
Výnosy z poplatkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
6 144€ 2 434€ 3 347€ 3 433€ 3 812€ 5 510€ 0€ 0€ 8€ 0€ 90€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 8€ 0€ 90€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
6 144€ 2 434€ 3 347€ 3 433€ 3 812€ 5 510€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
4 366€ 5 106€ 4 174€ 9 966€ 6 484€ 7 312€ 6 193€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
4 366€ 5 106€ 4 174€ 9 966€ 6 484€ 7 312€ 6 193€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 3 966€ 6 484€ 7 312€ 6 193€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 366€ 5 106€ 4 174€ 6 000€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
306€ 502€ 6 055€ 2 700€ 2 700€ 11 449€ 10 244€ 12 964€ 6 641€ 10 977€ 17 844€ 9 878€ 6 884€ 12 246€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 3€ 16€ 61€ 78€ 552€ 1 170€
103
663
Kurzové zisky
2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
306€ 500€ 6 055€ 2 700€ 2 700€ 11 449€ 10 244€ 12 964€ 6 638€ 10 962€ 17 783€ 9 800€ 6 332€ 11 076€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
532€ 0€ 0€ 2€ 0€ 288€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
532€ 0€ 0€ 2€ 0€ 288€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 13 469€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 13 469€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 057 418€ 1 952 814€ 1 849 129€ 1 780 154€ 1 361 626€ 1 101 423€ 1 065 543€ 873 537€ 815 764€ 768 911€ 830 170€ 777 479€ 667 491€ 795 939€ 721 912€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 807 609€ 1 729 977€ 1 666 986€ 1 564 878€ 1 217 453€ 1 006 259€ 993 145€ 815 609€ 762 015€ 711 731€ 771 208€ 718 856€ 567 485€ 756 746€ 687 620€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
187 815€ 187 512€ 162 460€ 153 143€ 98 553€ 45 544€ 15 855€ 14 435€ 17 201€ 22 318€ 23 139€ 25 674€ 26 019€ 28 280€ 23 358€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
30 162€ 8 770€ 44 520€ 28 008€ 32 007€ 45 630€ 32 580€ 25 635€ 23 949€ 24 910€ 22 036€ 63 074€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
11 072€ 10 913€ 10 913€ 10 913€ 10 913€ 10 913€ 10 913€ 10 913€ 10 913€ 10 913€ 10 913€ 10 913€ 10 913€ 10 913€ 10 933€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
20 760€ 24 412€ 6 700€ 6 700€ 6 700€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 447 473€ 2 031 891€ 1 969 713€ 2 153 772€ 1 682 476€ 1 428 953€ 1 357 422€ 1 112 744€ 1 037 899€ 984 190€ 1 026 491€ 972 900€ 863 092€ 947 475€ 879 023€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-74 088€ 69 028€ -1 893€ 46 986€ 48 970€ -63 308€ -1 884€ 4 818€ -4 506€ -4 844€ 46 393€ 95 853€ -33 067€ -15 625€ -58 943€
136
591
Splatná daň z príjmov
10 423€ 1 027€ 5 242€ 3 272€ 0€ 0€ 0€ 0€ 182€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-84 511€ 68 001€ -7 136€ 43 714€ 48 970€ -63 308€ -1 884€ 4 818€ -4 506€ -4 844€ 46 393€ 95 853€ -33 067€ -15 625€ -59 125€