Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
31 253 294€ 30 603 017€ 30 240 434€ 30 412 243€ 31 253 739€ 31 839 612€ 31 665 046€ 32 387 479€ 33 291 578€ 33 956 115€ 34 805 065€ 35 730 690€ 28 733 357€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
26 552 032€ 26 282 760€ 25 506 394€ 25 781 045€ 26 460 304€ 26 978 148€ 26 937 542€ 27 039 949€ 27 529 217€ 28 032 727€ 28 779 411€ 29 202 749€ 27 721 215€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
89 105€ 101 565€ 105 003€ 37 151€ 22 703€ 1 210€ 4 740€ 8 484€ 12 119€ 19 315€ 23 438€ 51 028€ 74 172€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
7 873€ 10 284€ 15 637€ 20 568€ 108€ 1 061€ 2 087€ 3 112€ 3 382€ 7 757€ 18 937€ 30 118€ 31 552€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
66 232€ 76 281€ 89 366€ 16 179€ 22 595€ 149€ 2 653€ 5 371€ 8 187€ 11 558€ 4 501€ 20 910€ 36 300€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
15 000€ 15 000€ 0€ 405€ 0€ 0€ 0€ 0€ 550€ 0€ 0€ 0€ 6 320€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
22 517 043€ 22 959 682€ 22 184 879€ 22 527 382€ 23 221 089€ 23 760 427€ 23 716 291€ 23 814 954€ 24 300 587€ 24 801 901€ 25 544 461€ 25 940 209€ 24 435 531€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
4 421 125€ 4 411 564€ 4 397 753€ 4 381 147€ 4 357 992€ 4 366 048€ 4 378 255€ 3 950 685€ 3 946 414€ 3 871 326€ 3 882 296€ 3 869 831€ 3 662 113€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
23 386€ 23 386€ 23 386€ 17 386€ 17 386€ 17 386€ 17 386€ 17 386€ 8 444€ 8 444€ 8 444€ 8 444€ 8 444€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
5 774 658€ 5 562 490€ 5 259 276€ 5 396 234€ 5 962 891€ 6 601 362€ 6 730 101€ 7 210 073€ 7 709 565€ 8 314 224€ 8 948 979€ 7 238 685€ 7 781 474€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
27 566€ 105 007€ 24 617€ 40 934€ 48 524€ 41 967€ 33 052€ 53 937€ 69 025€ 105 439€ 160 874€ 224 268€ 273 088€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
16 525€ 64 530€ 50 268€ 85 162€ 127 274€ 39 211€ 9 048€ 27 498€ 41 850€ 16 977€ 11 755€ 21 362€ 13 797€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
12 133 123€ 12 133 315€ 12 134 074€ 12 134 080€ 12 134 107€ 12 134 107€ 12 132 789€ 12 132 804€ 12 130 062€ 12 130 062€ 12 130 089€ 12 130 102€ 12 128 478€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
1 746€ 2 043€ 6 807€ 9 643€ 14 865€ 20 104€ 25 343€ 30 581€ 0€ 0€ 1 178€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
118 914€ 657 348€ 288 698€ 462 796€ 558 049€ 540 241€ 390 316€ 391 990€ 395 228€ 355 429€ 400 846€ 2 447 517€ 568 137€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
3 945 884€ 3 221 512€ 3 216 512€ 3 216 512€ 3 216 512€ 3 216 512€ 3 216 512€ 3 216 512€ 3 216 512€ 3 211 511€ 3 211 512€ 3 211 512€ 3 211 512€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
747 650€ 23 278€ 18 278€ 18 278€ 18 278€ 18 278€ 18 278€ 18 278€ 18 278€ 13 277€ 13 278€ 13 278€ 13 278€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
10 622€ 10 622€ 10 622€ 10 622€ 10 622€ 10 622€ 10 622€ 10 622€ 10 622€ 10 622€ 10 622€ 10 622€ 10 622€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
3 187 612€ 3 187 612€ 3 187 612€ 3 187 612€ 3 187 612€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 187 612€ 3 187 612€ 3 187 612€ 3 187 612€ 3 187 612€ 3 187 612€ 3 187 612€ 3 187 612€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
4 686 346€ 4 311 895€ 4 724 886€ 4 621 460€ 4 788 767€ 4 856 641€ 4 726 291€ 5 342 794€ 5 751 878€ 5 917 387€ 6 021 313€ 6 521 538€ 1 008 570€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
2 979 778€ 3 147 273€ 3 471 407€ 3 757 137€ 3 705 620€ 3 423 778€ 3 682 060€ 3 959 284€ 4 065 342€ 4 387 817€ 4 653 306€ 4 954 542€ 6 454€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
28 776€ 15 974€ 7 396€ 664€ 4 258€ 270€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
2 951 002€ 3 131 299€ 3 464 012€ 3 756 473€ 3 701 362€ 3 421 403€ 3 682 060€ 3 959 284€ 4 065 342€ 4 387 817€ 4 653 306€ 4 954 542€ 6 454€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 106€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
18 299€ 18 299€ 27 840€ 27 840€ 27 840€ 27 840€ 27 840€ 27 840€ 27 840€ 0€ 24 275€ 24 308€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 19 128€ 19 128€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
18 299€ 18 299€ 27 840€ 27 840€ 27 840€ 27 840€ 27 840€ 27 840€ 27 840€ 0€ 5 147€ 5 180€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
222 109€ 171 804€ 99 660€ 82 407€ 111 865€ 150 052€ 158 163€ 267 530€ 212 700€ 192 855€ 573 619€ 727 527€ 205 794€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
60 618€ 67 088€ 47 467€ 51 095€ 81 380€ 86 102€ 123 425€ 131 405€ 115 096€ 133 212€ 17 485€ 22 437€ 17 107€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
57 114€ 24 902€ 31 579€ 13 737€ 10 251€ 8 946€ 16 699€ 83 289€ 54 386€ 39 281€ 85 960€ 100 747€ 28 770€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
63 332€ 28 747€ 18 850€ 16 249€ 18 910€ 52 150€ 15 245€ 6 531€ 3 578€ 14 868€ 21 163€ 158 096€ 157 465€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
321€ 1 920€ 0€ 661€ 661€ 570€ 365€ 484€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 301€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
40 060€ 48 483€ 1 101€ 0€ 0€ 1 319€ 1 433€ 1 833€ 1 500€ 4 830€ 445 517€ 441 239€ 792€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€ 43 325€ 37 476€ 0€ 2 830€ 4 344€ 996€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 466 160€ 974 519€ 1 125 979€ 734 077€ 943 442€ 1 254 971€ 858 228€ 1 088 140€ 1 445 997€ 1 336 715€ 770 113€ 815 161€ 796 322€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
7 326€ 4 586€ 6 819€ 6 437€ 3 443€ 1 198€ 1 149€ 957€ 1 186€ 450€ 665€ 590€ 7€
087
2.
Ceniny (213)
372€ 6 016€ 5 422€ 5 170€ 4 725€ 4 605€ 170€ 3 645€ 441€ 2 063€ 1 177€ 567€ 894€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 458 463€ 963 916€ 1 113 738€ 722 471€ 935 274€ 1 249 168€ 856 909€ 1 083 538€ 1 444 370€ 1 334 202€ 768 271€ 814 004€ 795 421€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 20 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 20 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
14 916€ 8 362€ 9 153€ 9 739€ 4 668€ 4 822€ 1 213€ 4 736€ 10 483€ 6 001€ 4 341€ 6 403€ 3 572€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
4 326€ 3 362€ 4 153€ 4 739€ 4 668€ 4 822€ 1 213€ 2 736€ 10 483€ 6 001€ 4 341€ 6 403€ 3 462€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
10 590€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 110€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
31 253 294€ 30 603 017€ 30 240 434€ 30 412 243€ 31 253 739€ 31 839 612€ 31 665 046€ 32 387 479€ 33 291 578€ 33 956 115€ 34 805 065€ 35 730 690€ 28 733 357€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
27 702 708€ 26 415 737€ 26 733 436€ 26 413 866€ 26 780 858€ 26 851 858€ 27 270 567€ 27 503 994€ 28 016 910€ 28 190 843€ 28 674 917€ 29 011 066€ 26 998 181€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
27 702 708€ 26 415 737€ 26 733 436€ 26 413 866€ 26 780 858€ 26 851 858€ 27 270 567€ 27 503 994€ 28 016 910€ 28 190 843€ 28 674 917€ 29 011 066€ 26 998 181€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
26 415 737€ 26 733 436€ 26 417 964€ 26 764 951€ 26 847 982€ 27 356 048€ 27 939 983€ 28 068 589€ 28 269 459€ 28 819 331€ 28 976 279€ 29 180 116€ 26 609 383€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
1 286 970€ -317 699€ 315 473€ -351 085€ -67 124€ -504 190€ -669 416€ -564 595€ -252 548€ -628 488€ -301 362€ -169 050€ 388 798€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 591 291€ 2 175 072€ 1 378 525€ 1 574 259€ 1 836 266€ 2 067 174€ 1 266 818€ 1 441 003€ 1 581 771€ 1 764 944€ 1 777 987€ 2 166 066€ 1 034 987€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
148 010€ 562 355€ 335 573€ 337 675€ 349 000€ 505 000€ 73 072€ 77 242€ 73 398€ 87 293€ 62 295€ 47 690€ 27 261€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
148 010€ 562 355€ 335 573€ 337 675€ 349 000€ 505 000€ 73 072€ 77 242€ 73 398€ 87 293€ 62 295€ 47 690€ 27 261€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
156 747€ 46 125€ 22 327€ 3 792€ 2 989€ 0€ 238€ 11 254€ 9 577€ 41 727€ 8 936€ 8 701€ 8 647€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
156 747€ 46 125€ 22 327€ 3 792€ 2 989€ 0€ 238€ 11 254€ 9 577€ 41 727€ 8 936€ 8 701€ 8 647€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
430 699€ 456 653€ 488 898€ 699 182€ 829 419€ 940 137€ 1 072 654€ 1 206 813€ 1 337 887€ 1 461 844€ 1 572 131€ 658 628€ 674 846€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
422 551€ 451 687€ 479 694€ 671 185€ 827 051€ 937 396€ 1 071 377€ 1 204 459€ 1 336 771€ 1 460 792€ 1 571 779€ 657 480€ 673 845€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
8 148€ 4 966€ 3 937€ 2 275€ 2 367€ 2 742€ 1 277€ 2 354€ 1 117€ 1 052€ 352€ 1 148€ 1 001€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 5 267€ 25 722€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
252 861€ 395 683€ 246 035€ 176 481€ 226 295€ 122 037€ 120 854€ 145 693€ 160 909€ 174 080€ 134 625€ 1 422 248€ 266 635€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
70 696€ 242 223€ 60 382€ 51 986€ 70 225€ 48 553€ 46 638€ 63 461€ 61 792€ 62 425€ 35 024€ 1 348 431€ 202 930€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
29 136€ 28 007€ 54 730€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 480€ 21 304€ 42 237€ 7 040€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 5 269€ 21 153€ 21 151€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
19 745€ 1 779€ 3 911€ 5 829€ 69 117€ 58€ 2 175€ 2 140€ 2 457€ 2 785€ 18 523€ 18 528€ 11 716€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
54 434€ 61 027€ 53 584€ 48 802€ 44 213€ 41 164€ 39 644€ 37 662€ 40 321€ 36 267€ 47 150€ 30 734€ 29 469€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 180€ 50€ 0€ 0€ 3 485€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
37 051€ 41 295€ 35 822€ 32 255€ 28 598€ 26 550€ 25 340€ 24 650€ 25 793€ 22 957€ 18 647€ 20 196€ 18 405€
166
15.
Daň z príjmov (341)
21 553€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 592€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
9 096€ 10 333€ 8 553€ 6 853€ 5 692€ 5 662€ 7 057€ 5 300€ 5 757€ 5 817€ 8 241€ 4 359€ 4 115€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 405€ 70€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
11 150€ 5 750€ 7 900€ 9 200€ 8 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
602 974€ 714 256€ 285 692€ 357 128€ 428 564€ 500 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28 799€ 57 598€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
71 384€ 392 820€ 214 256€ 285 692€ 357 128€ 500 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28 799€ 57 598€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
321 436€ 321 436€ 71 436€ 71 436€ 71 436€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
210 154€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
1 959 295€ 2 012 208€ 2 128 473€ 2 424 119€ 2 636 615€ 2 920 580€ 3 127 660€ 3 442 482€ 3 692 897€ 4 000 328€ 4 352 161€ 4 553 558€ 700 189€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 49€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
1 959 295€ 2 012 208€ 2 128 473€ 2 424 119€ 2 636 615€ 2 920 580€ 3 127 660€ 3 442 482€ 3 692 897€ 4 000 328€ 4 352 161€ 4 553 558€ 700 140€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€