Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
194 234€ 246 128€ 220 215€ 214 771€ 214 113€ 196 623€ 195 747€ 219 141€ 237 725€ 219 230€ 173 690€ 272 223€ 310 428€
02
501
Spotreba materiálu
97 214€ 140 948€ 114 355€ 107 492€ 102 339€ 97 166€ 79 816€ 78 776€ 93 558€ 86 103€ 56 858€ 131 863€ 170 425€
03
502
Spotreba energie
97 021€ 105 180€ 105 859€ 107 279€ 111 774€ 99 457€ 115 931€ 140 314€ 144 167€ 133 127€ 116 832€ 140 360€ 140 003€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 575 446€ 1 166 899€ 1 156 717€ 1 159 448€ 1 122 870€ 1 293 956€ 866 859€ 982 121€ 925 838€ 771 170€ 622 331€ 610 233€ 808 634€
07
511
Opravy a udržiavanie
155 627€ 114 357€ 195 582€ 179 769€ 134 731€ 65 357€ 131 566€ 131 562€ 109 813€ 44 410€ 32 281€ 55 567€ 52 610€
08
512
Cestovné
33€ 1 574€ 1 901€ 836€ 1 264€ 3 345€ 6 273€ 5 946€ 4 393€ 2 888€ 1 373€ 1 532€ 1 517€
09
513
Náklady na reprezentáciu
14 359€ 18 915€ 17 363€ 16 828€ 17 559€ 11 330€ 11 981€ 9 684€ 11 862€ 4 362€ 7 024€ 2 329€ 4 093€
10
518
Ostatné služby
1 405 426€ 1 032 053€ 941 871€ 962 014€ 969 317€ 1 213 924€ 717 038€ 834 928€ 799 770€ 719 510€ 581 653€ 550 805€ 750 414€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 275 268€ 1 366 171€ 1 205 280€ 1 121 808€ 1 041 706€ 934 161€ 887 357€ 849 400€ 914 135€ 809 608€ 730 036€ 739 977€ 761 311€
12
521
Mzdové náklady
904 154€ 972 161€ 854 819€ 795 036€ 741 333€ 666 823€ 637 795€ 603 209€ 657 230€ 586 463€ 530 067€ 532 625€ 555 341€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
304 184€ 329 728€ 291 223€ 272 027€ 252 347€ 225 024€ 210 883€ 204 272€ 212 620€ 184 568€ 165 175€ 172 622€ 173 299€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
7 713€ 8 057€ 6 589€ 5 751€ 5 194€ 5 000€ 5 225€ 5 383€ 5 477€ 4 856€ 4 855€ 4 845€ 4 893€
15
527
Zákonné sociálne náklady
59 217€ 56 224€ 52 648€ 48 993€ 42 832€ 37 314€ 33 454€ 36 536€ 38 808€ 33 721€ 29 939€ 29 885€ 27 778€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
932€ 3 742€ 1 417€ 1 267€ 1 268€ 1 233€ 1 695€ 1 245€ 1 308€ 612€ 1 113€ 884€ 1 157€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
932€ 3 742€ 1 417€ 1 267€ 1 268€ 1 233€ 1 695€ 1 245€ 1 308€ 612€ 1 113€ 884€ 1 157€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
31 539€ 114 368€ 128 087€ 27 669€ 56 238€ 89 433€ 21 515€ 198 555€ 48 926€ 83 942€ 13 730€ 12 654€ 5 411€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
5 657€ 7 278€ 39 127€ 6 850€ 13 143€ 65 298€ 9 108€ 76 218€ 15 407€ 40 359€ 12 496€ 11 907€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 7€ 40 504€ 0€ 0€ 981€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
718€ 3 998€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
163€ 12 041€ 2 319€ 631€ 26 380€ 1 140€ 8 467€ 116 427€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 974€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
24 862€ 91 051€ 69 711€ 20 189€ 16 715€ 22 994€ 3 939€ 5 881€ 33 513€ 3 079€ 1 234€ 747€ 456€
28
549
Manká a škody
139€ 0€ 16 930€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
663 563€ 892 572€ 663 427€ 812 903€ 769 627€ 1 234 557€ 766 827€ 771 800€ 805 517€ 1 371 136€ 891 037€ 717 644€ 591 737€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
594 127€ 616 232€ 645 067€ 800 719€ 763 787€ 718 674€ 711 618€ 727 403€ 752 984€ 768 967€ 657 832€ 669 954€ 591 737€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
69 436€ 276 340€ 18 360€ 12 184€ 5 840€ 515 883€ 55 209€ 44 396€ 52 534€ 602 169€ 233 205€ 47 690€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
4 400€ 230 782€ 4 751€ 4 000€ 4 000€ 505 000€ 35 072€ 39 242€ 35 398€ 87 293€ 62 295€ 47 690€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
65 036€ 45 558€ 13 610€ 8 184€ 1 840€ 10 883€ 20 137€ 5 154€ 17 135€ 514 876€ 170 910€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
36 209€ 43 720€ 44 806€ 72 165€ 64 797€ 40 327€ 55 579€ 53 730€ 44 639€ 63 895€ 56 539€ 59 143€ 63 058€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
21 615€ 19 487€ 23 018€ 40 523€ 27 650€ 24 846€ 24 423€ 24 970€ 33 260€ 42 436€ 2 507€ 36 759€ 30 762€
43
563
Kurzové straty
9€ 17€ 2€ 0€ 16€ 4€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 3€ 20€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
14 586€ 24 215€ 21 786€ 31 642€ 37 131€ 15 477€ 31 157€ 28 758€ 11 379€ 21 459€ 54 032€ 22 381€ 32 276€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200€ 1 920€ 0€ 0€ 0€ 1 826€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 200€ 1 920€ 0€ 0€ 0€ 1 826€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
3 194 701€ 3 379 192€ 3 055 442€ 2 674 885€ 2 519 123€ 2 291 272€ 2 185 021€ 2 070 748€ 1 819 208€ 1 848 627€ 1 795 101€ 1 669 241€ 1 195 526€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
3 011 681€ 3 204 890€ 2 872 497€ 2 511 251€ 2 374 348€ 2 124 561€ 2 001 460€ 1 892 219€ 1 776 708€ 1 710 142€ 1 733 347€ 1 622 295€ 1 129 234€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
48 950€ 47 450€ 48 250€ 54 010€ 47 450€ 47 435€ 47 435€ 44 840€ 42 500€ 40 500€ 42 760€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
134 070€ 126 852€ 134 695€ 109 624€ 97 325€ 119 276€ 136 126€ 133 689€ 0€ 89 490€ 18 994€ 46 946€ 66 292€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 495€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
6 971 893€ 7 212 792€ 6 475 390€ 6 084 916€ 5 789 742€ 6 081 561€ 4 980 599€ 5 146 940€ 4 799 218€ 5 168 220€ 4 283 577€ 4 081 999€ 3 739 088€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
304 064€ 360 364€ 325 787€ 314 551€ 308 420€ 588 682€ 124 469€ 365 280€ 692 306€ 965 835€ 620 513€ 384 991€ 342 807€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
304 064€ 360 364€ 325 787€ 314 551€ 308 420€ 588 682€ 124 469€ 365 280€ 692 306€ 965 835€ 620 513€ 384 991€ 342 807€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
5 109 609€ 5 042 863€ 4 646 819€ 4 387 717€ 4 070 098€ 3 609 333€ 3 340 289€ 3 304 600€ 3 098 660€ 2 867 166€ 2 515 061€ 2 769 172€ 2 812 579€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
4 508 338€ 4 550 617€ 4 133 743€ 3 738 643€ 3 396 797€ 3 024 569€ 2 711 722€ 2 638 833€ 2 618 015€ 2 577 972€ 2 212 642€ 2 525 397€ 2 565 692€
82
633
Výnosy z poplatkov
601 271€ 492 246€ 513 076€ 649 073€ 673 301€ 584 764€ 628 567€ 665 767€ 480 645€ 289 194€ 302 419€ 243 775€ 246 887€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
809 946€ 487 551€ 724 018€ 200 455€ 304 875€ 402 480€ 130 461€ 70 203€ 45 453€ 68 225€ 141 846€ 104 038€ 673 114€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
590 848€ 200 671€ 438 513€ 112 313€ 259 246€ 343 561€ 120 437€ 46 424€ 29 668€ 49 671€ 130 347€ 92 698€ 663 469€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
15 760€ 18 216€ 10 250€ 14 926€ 15 390€ 15 970€ 6 441€ 5 630€ 10 571€ 7 023€ 6 150€ 7 835€ 8 648€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
203 339€ 268 664€ 275 256€ 73 215€ 30 239€ 42 949€ 3 583€ 18 150€ 5 214€ 11 531€ 5 349€ 3 505€ 997€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
436 455€ 68 311€ 10 286€ 23 654€ 195 938€ 44 950€ 45 086€ 143 004€ 60 548€ 62 342€ 47 690€ 27 261€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
436 455€ 68 311€ 10 286€ 23 654€ 195 938€ 44 950€ 45 086€ 143 004€ 60 548€ 62 342€ 47 690€ 27 261€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 722€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
418 745€ 4 000€ 6 853€ 15 325€ 160 000€ 42 000€ 39 242€ 35 398€ 49 293€ 62 295€ 47 690€ 18 539€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
17 711€ 64 311€ 3 434€ 8 329€ 35 938€ 2 950€ 5 843€ 107 606€ 11 255€ 47€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
722 543€ 27 525€ 63 815€ 2 100€ 27 548€ 43 770€ 912€ 30 293€ 44 378€ 12 977€ 2 326€ 8 236€ 33 072€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 43€ 2 627€ 17 886€ 912€ 5 456€ 17 904€ 12 957€ 2 326€ 5 735€ 17 540€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
4 111€ 27 525€ 63 815€ 0€ 24 921€ 23 820€ 0€ 24 837€ 26 474€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 2 055€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
718 432€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 063€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 2 501€ 15 532€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 992€ 0€ 591€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 992€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 591€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
897 798€ 908 479€ 1 020 137€ 805 362€ 816 239€ 888 169€ 670 027€ 669 222€ 605 841€ 566 229€ 653 290€ 620 321€ 268 998€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
121 804€ 59 937€ 96 593€ 119 503€ 77 854€ 146 608€ 76 440€ 124 159€ 106 152€ 72 648€ 159 088€ 274 466€ 47 986€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
352 789€ 329 083€ 329 714€ 365 596€ 352 301€ 345 024€ 343 159€ 337 691€ 344 985€ 363 814€ 351 292€ 332 715€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
22 670€ 39 460€ 0€ 25 000€ 100 000€ 121 120€ 6 865€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 183 324€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
600€ 2 661€ 9 295€ 8 800€ 9 600€ 7 800€ 26 152€ 12 453€ 0€ 17 817€ 29 141€ 13 140€ 12 000€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
22 056€ 21 068€ 20 438€ 16 751€ 10 753€ 6 223€ 5 923€ 868€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 688€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
377 878€ 456 270€ 564 097€ 269 711€ 265 730€ 261 395€ 211 488€ 194 051€ 154 704€ 111 950€ 113 769€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
8 280 416€ 6 895 093€ 6 790 863€ 5 733 838€ 5 723 117€ 5 577 384€ 4 311 244€ 4 582 601€ 4 547 185€ 4 542 774€ 3 982 718€ 3 914 019€ 4 131 161€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 308 523€ -317 699€ 315 473€ -351 077€ -66 625€ -504 177€ -669 355€ -564 338€ -252 033€ -625 446€ -300 859€ -167 980€ 392 073€
136
591
Splatná daň z príjmov
21 553€ 0€ 0€ 8€ 499€ 13€ 61€ 257€ 516€ 3 042€ 503€ 1 070€ 3 275€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 286 970€ -317 699€ 315 473€ -351 085€ -67 124€ -504 190€ -669 416€ -564 595€ -252 548€ -628 488€ -301 362€ -169 050€ 388 798€