Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Gabčíkovo

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
19 658 467€ 19 286 072€ 17 971 191€ 18 188 843€ 17 596 046€ 15 865 849€ 15 690 490€ 15 840 254€ 14 780 236€ 9 540 414€ 9 821 106€ 9 096 930€ 8 491 769€ 8 532 086€ 7 115 391€ 6 912 003€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
18 065 464€ 18 126 986€ 16 584 843€ 16 998 581€ 16 622 467€ 15 024 816€ 14 439 782€ 14 776 068€ 13 748 092€ 8 732 051€ 8 937 000€ 8 107 579€ 7 470 148€ 7 373 228€ 6 446 234€ 6 299 244€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
21 770€ 9 884€ 13 478€ 0€ 0€ 0€ 1 748€ 20 461€ 39 174€ 57 012€ 71 431€ 68 045€ 66 008€ 34 702€ 11 899€ 3 652€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 81€ 238€ 732€ 1 226€ 1 271€ 1 162€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
6 290€ 9 884€ 13 478€ 0€ 0€ 0€ 1 748€ 20 461€ 35 674€ 53 512€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
15 480€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 500€ 3 500€ 71 350€ 67 807€ 65 276€ 33 476€ 10 628€ 2 490€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
17 075 904€ 17 149 313€ 15 603 576€ 16 030 792€ 15 527 666€ 13 930 015€ 13 318 094€ 13 649 671€ 12 656 053€ 7 638 013€ 7 845 523€ 7 036 481€ 6 414 186€ 6 305 774€ 5 415 726€ 5 292 505€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
3 187 967€ 3 208 370€ 3 151 831€ 3 161 875€ 3 164 705€ 3 172 079€ 3 166 308€ 3 155 254€ 3 100 848€ 3 075 797€ 3 069 308€ 3 062 501€ 3 129 480€ 3 135 863€ 2 736 097€ 2 530 040€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
13 350 629€ 13 673 622€ 12 037 205€ 12 381 779€ 11 754 054€ 10 412 526€ 9 650 091€ 9 701 535€ 4 182 374€ 4 338 458€ 3 921 907€ 2 905 695€ 2 685 456€ 2 874 101€ 2 356 992€ 2 351 424€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
169 278€ 184 391€ 268 609€ 222 839€ 232 861€ 276 093€ 327 744€ 399 460€ 24 553€ 12 848€ 12 723€ 11 703€ 8 285€ 24 091€ 67 041€ 25 526€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
330 726€ 68 299€ 134 348€ 216 602€ 298 875€ 5 062€ 17 596€ 40 644€ 81 492€ 103 346€ 58 673€ 79 862€ 47 093€ 10 240€ 20 852€ 46 339€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 35 451€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 126€ 378€ 1 012€ 1 812€ 2 060€ 4 183€ 4 290€ 14 231€ 11 041€ 12 706€ 11 968€ 15 833€ 18 543€ 4 153€ 3 784€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
37 304€ 14 504€ 11 204€ 46 685€ 75 358€ 62 194€ 152 172€ 348 489€ 5 252 555€ 96 523€ 770 206€ 964 752€ 528 039€ 241 276€ 228 931€ 298 281€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 660€ 1 660€ 1 660€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
967 790€ 967 790€ 967 790€ 967 790€ 1 094 801€ 1 094 801€ 1 119 940€ 1 105 936€ 1 052 865€ 1 037 025€ 1 020 045€ 1 003 053€ 989 954€ 1 032 752€ 1 018 609€ 1 003 087€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 5 000€ 40 000€ 40 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
962 790€ 962 790€ 962 790€ 962 790€ 1 089 801€ 1 089 801€ 1 079 940€ 1 065 936€ 1 052 865€ 1 037 025€ 1 020 045€ 1 003 053€ 989 954€ 1 032 752€ 1 018 609€ 1 003 087€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
1 588 353€ 1 152 068€ 1 381 184€ 1 184 828€ 970 447€ 839 430€ 1 245 020€ 1 058 449€ 1 029 745€ 803 317€ 880 490€ 985 783€ 1 018 755€ 1 153 714€ 663 862€ 610 369€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
2 851€ 1 150€ 164€ 1 045€ 491€ 229€ 232€ 311€ 253€ 329€ 249€ 502€ 366€ 562€ 697€ 299€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
2 851€ 1 150€ 164€ 1 045€ 491€ 229€ 232€ 311€ 253€ 329€ 249€ 502€ 366€ 562€ 697€ 299€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
415 707€ 440 065€ 464 683€ 489 689€ 515 273€ 540 788€ 745 353€ 771 283€ 788 478€ 645 428€ 722 832€ 778 325€ 863 891€ 951 050€ 403 334€ 339 474€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
33€ 33€ 33€ 33€ 33€ 33€ 182 876€ 182 102€ 167 630€ 34€ 34€ 34€ 34€ 34€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
415 674€ 440 032€ 464 650€ 489 656€ 515 240€ 540 755€ 562 477€ 589 181€ 620 848€ 645 394€ 722 798€ 778 291€ 863 857€ 951 016€ 403 334€ 339 275€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 199€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
504 961€ 149 561€ 177 239€ 125 465€ 57 359€ 62 017€ 62 165€ 143 483€ 92 860€ 71 386€ 43 545€ 88 300€ 61 047€ 120 595€ 42 689€ 195 080€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 457€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
417 695€ 12 050€ 27 594€ 5 519€ 9 121€ 21 570€ 5 408€ 16 083€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 256€ 331€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
0€ 71 537€ 56 787€ 44 263€ 28 970€ 32 747€ 35 812€ 102 058€ 47 116€ 36 793€ 28 786€ 50 268€ 34 134€ 58 562€ 26 173€ 78 304€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
18 259€ 65 973€ 92 858€ 75 683€ 19 268€ 7 699€ 20 945€ 25 342€ 45 744€ 34 593€ 14 759€ 33 532€ 26 913€ 51 339€ 14 358€ 116 776€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 775€ 0€ 981€ 1 827€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 724€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
69 006€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
664 835€ 561 293€ 739 097€ 568 628€ 397 322€ 236 396€ 437 270€ 143 372€ 148 154€ 86 174€ 113 863€ 118 656€ 93 451€ 81 507€ 217 142€ 75 516€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
664 835€ 561 293€ 739 097€ 568 628€ 397 322€ 236 396€ 437 270€ 133 641€ 139 445€ 78 027€ 104 628€ 48 709€ 69 073€ 57 811€ 215 609€ 73 292€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 731€ 8 709€ 8 147€ 9 235€ 69 947€ 24 378€ 23 696€ 1 533€ 2 224€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
4 650€ 7 018€ 5 164€ 5 434€ 3 132€ 1 602€ 5 687€ 5 738€ 2 399€ 5 046€ 3 616€ 3 568€ 2 866€ 5 144€ 5 295€ 2 390€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
4 650€ 7 018€ 5 164€ 5 434€ 3 132€ 1 602€ 5 687€ 5 738€ 2 399€ 5 046€ 3 616€ 3 568€ 2 866€ 5 144€ 5 295€ 2 390€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
19 658 467€ 19 286 072€ 17 971 191€ 18 188 843€ 17 596 046€ 15 865 849€ 15 690 490€ 15 840 254€ 14 780 236€ 9 540 414€ 9 821 106€ 9 096 930€ 8 491 769€ 8 532 086€ 7 115 391€ 6 912 003€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
5 920 076€ 5 585 586€ 5 934 437€ 5 769 767€ 5 528 847€ 5 499 700€ 5 801 573€ 5 892 820€ 5 839 918€ 5 555 860€ 5 706 878€ 5 906 741€ 5 939 247€ 6 287 784€ 5 268 004€ 5 123 946€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -58 663€ -58 663€ -58 663€ -58 663€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ -58 663€ -58 663€ -58 663€ -58 663€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 73€ 73€ 73€ 73€ 73€ 73€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 73€ 73€ 73€ 73€ 73€ 73€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
5 920 076€ 5 585 586€ 5 934 437€ 5 769 767€ 5 528 847€ 5 499 700€ 5 801 573€ 5 892 820€ 5 839 845€ 5 614 450€ 5 765 468€ 5 965 331€ 5 997 837€ 6 287 711€ 5 268 004€ 5 123 946€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
5 411 032€ 5 934 437€ 5 769 767€ 5 528 847€ 5 498 435€ 5 801 573€ 5 913 919€ 5 895 403€ 5 781 115€ 5 765 032€ 5 944 538€ 5 986 707€ 6 283 386€ 5 814 421€ 5 251 408€ 5 053 475€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
509 045€ -348 851€ 164 670€ 240 920€ 30 412€ -301 873€ -112 345€ -2 583€ 58 730€ -150 582€ -179 070€ -21 376€ -285 549€ 473 290€ 16 596€ 70 471€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
5 196 304€ 5 095 849€ 3 669 332€ 3 716 747€ 3 671 845€ 3 129 355€ 2 588 181€ 2 936 840€ 3 852 924€ 2 009 343€ 2 313 255€ 2 338 939€ 1 692 499€ 1 396 667€ 1 121 128€ 1 168 127€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 1 560€ 1 560€ 1 560€ 11 594€ 30 481€ 0€ 43 768€ 36 412€ 46 353€ 36 978€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 2 000€ 1 560€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 560€ 1 560€ 11 594€ 30 481€ 0€ 43 768€ 36 412€ 46 353€ 36 978€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
206 807€ 88 269€ 118 436€ 45 823€ 67 830€ 22 418€ 32 981€ 32 271€ 21 972€ 8 107€ 188€ 408€ 126€ 0€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
206 807€ 88 269€ 118 436€ 45 823€ 67 830€ 22 418€ 32 981€ 32 271€ 21 972€ 8 107€ 188€ 408€ 126€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
3 140 909€ 3 386 602€ 2 035 628€ 2 044 390€ 2 127 399€ 1 697 607€ 1 371 409€ 1 431 044€ 1 211 144€ 1 263 829€ 1 221 168€ 731 269€ 745 700€ 597 401€ 580 305€ 614 319€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
3 131 892€ 3 369 644€ 2 021 683€ 2 029 844€ 2 111 766€ 1 681 610€ 1 346 892€ 1 396 732€ 1 136 905€ 1 174 910€ 1 183 156€ 681 735€ 705 205€ 594 211€ 570 779€ 583 715€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
9 016€ 16 958€ 13 945€ 14 546€ 15 633€ 15 997€ 13 510€ 10 777€ 9 204€ 7 968€ 6 472€ 5 406€ 4 673€ 1 860€ 3 845€ 597€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 007€ 23 536€ 65 035€ 80 951€ 31 539€ 44 128€ 35 822€ 1 330€ 5 681€ 30 007€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
686 022€ 338 430€ 162 570€ 251 318€ 309 824€ 248 844€ 111 323€ 382 697€ 104 190€ 129 972€ 158 133€ 182 562€ 268 965€ 275 084€ 137 725€ 176 592€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
60 510€ 141 523€ 41 599€ 70 006€ 110 884€ 93 812€ 13 168€ 292 368€ 15 903€ 70 828€ 58 585€ 101 659€ 211 035€ 174 388€ 59 945€ 61 873€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
225 015€ 59 605€ 19 020€ 1 750€ 9 120€ 4 223€ 800€ 800€ 0€ 0€ 3 870€ 0€ 4 676€ 0€ 0€ 2 290€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
233 566€ 4 979€ 3 360€ 85 162€ 79 564€ 2 153€ 1 737€ 1 577€ 1 036€ 1 081€ 27 404€ 1€ 0€ 167€ 18 261€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 632€ 9 605€ 9 281€ 21 457€ 0€ 13 171€ 33 008€ 0€ 35 603€ 10 643€ 53 542€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 2 068€ 6 640€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
25 264€ 11 694€ 1 686€ 2 405€ 3 035€ 54 885€ 8 310€ 8 688€ 1 947€ 3 125€ 350€ 1 666€ 1 907€ 2 323€ 2 248€ 4 647€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
73 773€ 63 256€ 52 712€ 50 711€ 57 031€ 45 029€ 43 397€ 38 387€ 34 924€ 31 026€ 31 612€ 27 833€ 27 470€ 38 177€ 27 594€ 31 269€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 081€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
53 076€ 44 598€ 34 971€ 32 710€ 37 371€ 30 472€ 28 045€ 25 331€ 23 502€ 19 868€ 19 406€ 14 905€ 17 573€ 17 437€ 14 469€ 16 697€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 724€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
14 819€ 12 777€ 9 222€ 8 575€ 10 752€ 7 998€ 6 260€ 6 264€ 5 420€ 3 944€ 3 733€ 3 490€ 4 580€ 5 908€ 4 565€ 6 274€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
1 160 567€ 1 280 547€ 1 350 699€ 1 373 216€ 1 164 791€ 1 158 486€ 1 103 890€ 1 088 558€ 2 503 759€ 581 976€ 895 367€ 1 424 920€ 633 658€ 487 644€ 356 745€ 340 238€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
1 038 356€ 1 108 488€ 1 230 699€ 1 269 317€ 995 976€ 1 057 940€ 1 103 884€ 1 006 982€ 755 196€ 581 976€ 858 734€ 511 558€ 633 658€ 371 854€ 340 048€ 340 238€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
122 211€ 52 059€ 0€ 103 899€ 168 815€ 100 546€ 5€ 81 576€ 1 748 563€ 0€ 36 632€ 913 361€ 0€ 115 790€ 16 697€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 120 000€ 120 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
8 542 086€ 8 604 638€ 8 367 422€ 8 702 329€ 8 395 354€ 7 236 793€ 7 300 735€ 7 010 594€ 5 087 394€ 1 975 211€ 1 800 974€ 851 251€ 860 023€ 847 635€ 726 259€ 619 930€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 118€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
8 542 086€ 8 604 638€ 8 367 422€ 8 702 329€ 8 395 354€ 7 236 793€ 7 300 735€ 7 010 594€ 5 087 394€ 1 975 211€ 1 800 974€ 851 133€ 860 023€ 847 635€ 726 259€ 619 930€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€