Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
151 264€ 163 923€ 127 670€ 108 171€ 127 292€ 127 008€ 113 000€ 103 080€ 89 228€ 75 426€ 89 042€ 119 781€ 82 626€ 96 493€ 98 285€ 89 225€
02
501
Spotreba materiálu
69 962€ 72 736€ 69 625€ 50 857€ 65 068€ 72 912€ 55 538€ 47 856€ 39 195€ 21 799€ 23 676€ 48 548€ 27 940€ 50 212€ 37 564€ 36 779€
03
502
Spotreba energie
81 302€ 91 188€ 58 045€ 57 315€ 62 224€ 54 096€ 57 462€ 55 224€ 50 033€ 53 626€ 65 366€ 71 232€ 54 686€ 46 281€ 60 721€ 52 446€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
282 354€ 199 297€ 250 752€ 167 047€ 221 742€ 287 392€ 304 541€ 132 349€ 150 234€ 152 663€ 184 907€ 178 865€ 145 477€ 257 275€ 142 407€ 158 069€
07
511
Opravy a udržiavanie
90 127€ 15 930€ 70 695€ 35 474€ 58 003€ 126 845€ 149 625€ 11 084€ 15 874€ 37 185€ 59 958€ 37 042€ 29 288€ 18 807€ 14 888€ 40 364€
08
512
Cestovné
40€ 0€ 0€ 0€ 77€ 0€ 328€ 0€ 36€ 103€ 363€ 12€ 0€ 7€ 0€ 0€
09
513
Náklady na reprezentáciu
12 533€ 7 472€ 4 625€ 3 855€ 6 845€ 4 429€ 2 933€ 2 150€ 2 421€ 1 777€ 2 381€ 2 131€ 1 334€ 2 369€ 1 442€ 1 925€
10
518
Ostatné služby
179 654€ 175 894€ 175 432€ 127 718€ 156 817€ 156 118€ 151 655€ 119 114€ 131 903€ 113 597€ 122 205€ 139 681€ 114 855€ 236 092€ 126 077€ 115 780€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
740 624€ 685 835€ 619 062€ 709 164€ 653 055€ 534 387€ 473 903€ 414 242€ 371 798€ 267 480€ 283 269€ 286 993€ 286 764€ 300 239€ 317 930€ 285 434€
12
521
Mzdové náklady
479 157€ 465 384€ 408 682€ 485 260€ 439 210€ 362 551€ 324 034€ 293 974€ 265 519€ 193 288€ 205 281€ 208 361€ 209 320€ 220 510€ 237 083€ 214 366€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
163 738€ 156 016€ 139 279€ 153 393€ 146 466€ 124 059€ 111 500€ 100 432€ 90 910€ 64 785€ 38 745€ 69 577€ 67 746€ 67 682€ 70 449€ 62 637€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 878€ 3 224€ 1 512€ 1 502€ 1 594€ 1 598€ 1 567€ 1 594€ 1 605€ 1 760€ 1 635€ 1 605€ 1 670€ 768€ 2 234€ 1 892€
15
527
Zákonné sociálne náklady
24 755€ 22 429€ 16 835€ 15 224€ 16 881€ 19 599€ 14 911€ 13 587€ 13 764€ 7 647€ 37 608€ 7 449€ 8 028€ 11 279€ 8 164€ 6 539€
16
528
Ostatné sociálne náklady
68 096€ 38 781€ 52 753€ 53 786€ 48 904€ 26 579€ 21 891€ 4 656€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
110€ 60€ 69€ 1 052€ 1 182€ 3€ 0€ 0€ 0€ 600€ 1€ 45€ 0€ 0€ 0€ 66€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
110€ 60€ 69€ 1 052€ 1 182€ 3€ 0€ 0€ 0€ 600€ 1€ 45€ 0€ 0€ 0€ 66€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
12 688€ 4 089€ 57 715€ 766€ 40 339€ 4 147€ 1 503€ 1 096€ 20 953€ 882€ 0€ 80€ 15 141€ 2 480€ 5 053€ 28 182€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
255€ 246€ 106€ 92€ 324€ 417€ 858€ 287€ 224€ 16€ 0€ 80€ 9 875€ 2 480€ 5 053€ 28 049€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
4 000€ 700€ 30€ 0€ 0€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 1 040€ 13 030€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 865€ 0€ 0€ 5 222€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
8 433€ 2 103€ 44 549€ 669€ 40 015€ 3 430€ 645€ 810€ 20 729€ 0€ 0€ 0€ 44€ 0€ 0€ 133€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
321 853€ 298 741€ 290 245€ 259 554€ 222 934€ 154 021€ 198 934€ 191 618€ 206 318€ 207 058€ 197 317€ 169 699€ 167 794€ 152 471€ 141 898€ 128 693€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
243 621€ 240 086€ 249 871€ 223 783€ 195 858€ 121 945€ 166 858€ 169 245€ 168 318€ 167 158€ 167 135€ 169 699€ 167 794€ 152 471€ 141 898€ 123 481€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
78 233€ 58 654€ 40 374€ 35 771€ 27 076€ 32 076€ 32 076€ 22 372€ 38 000€ 39 900€ 30 183€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 212€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 212€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
77 820€ 57 820€ 38 460€ 35 076€ 27 076€ 32 076€ 32 076€ 22 076€ 38 000€ 39 900€ 10 976€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
413€ 834€ 1 914€ 695€ 0€ 0€ 0€ 296€ 0€ 0€ 19 207€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
8 406€ 17 160€ 15 844€ 16 831€ 17 582€ 16 526€ 20 960€ 34 112€ 43 849€ 23 228€ 29 786€ 21 271€ 13 095€ 10 108€ 20 860€ 25 625€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 639€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
7 172€ 7 652€ 8 120€ 8 601€ 9 018€ 9 448€ 9 869€ 10 313€ 11 161€ 11 084€ 0€ 307€ 636€ 653€ 3 001€ 3 651€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 234€ 9 508€ 7 724€ 8 230€ 8 564€ 7 078€ 11 091€ 23 799€ 26 049€ 12 142€ 29 786€ 20 964€ 12 459€ 9 455€ 17 859€ 21 974€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 007€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 007€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
442 555€ 366 912€ 330 651€ 308 117€ 358 774€ 334 736€ 314 496€ 287 655€ 276 528€ 299 596€ 264 690€ 204 322€ 195 265€ 196 660€ 175 931€ 149 705€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
354 022€ 299 291€ 290 549€ 278 742€ 312 707€ 288 071€ 254 898€ 250 297€ 238 912€ 254 760€ 236 110€ 176 878€ 158 625€ 158 095€ 135 876€ 124 278€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
2 484€ 0€ 3 144€ 0€ 0€ 5 175€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
86 049€ 67 325€ 36 957€ 28 763€ 46 067€ 41 490€ 59 598€ 37 359€ 37 616€ 44 170€ 28 580€ 27 444€ 36 640€ 38 565€ 40 055€ 25 427€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 296€ 0€ 612€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 666€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 959 855€ 1 736 016€ 1 692 007€ 1 570 703€ 1 642 900€ 1 458 219€ 1 427 337€ 1 164 151€ 1 158 907€ 1 026 932€ 1 049 012€ 981 056€ 908 169€ 1 015 726€ 902 364€ 864 999€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
38 803€ 37 555€ 37 553€ 51 276€ 52 005€ 31 142€ 21 892€ 13 157€ 12 317€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
38 803€ 37 555€ 37 553€ 51 276€ 52 005€ 31 142€ 21 892€ 13 157€ 12 317€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
2 450€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
2 450€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 290 218€ 1 175 620€ 1 115 471€ 1 063 167€ 1 069 814€ 997 458€ 929 936€ 868 022€ 784 235€ 703 987€ 682 872€ 676 511€ 637 781€ 582 770€ 665 392€ 748 390€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 218 429€ 1 118 078€ 1 051 321€ 1 001 989€ 1 020 238€ 952 591€ 881 984€ 816 029€ 735 432€ 657 128€ 668 913€ 663 649€ 628 268€ 560 151€ 641 094€ 679 380€
82
633
Výnosy z poplatkov
71 789€ 57 543€ 64 150€ 61 178€ 49 575€ 44 867€ 47 952€ 51 994€ 48 803€ 46 859€ 13 958€ 12 861€ 9 513€ 22 619€ 24 298€ 69 010€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
91 734€ 116 613€ 82 515€ 90 345€ 111 495€ 111 855€ 95 663€ 94 593€ 84 151€ 91 387€ 81 993€ 70 627€ 99 719€ 105 839€ 148 941€ 321 734€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
10 925€ 27 280€ 2 091€ 804€ 24 685€ 580€ 15 892€ 3 207€ 4 608€ 235€ 10 483€ 6 282€ 13 163€ 39 421€ 104 280€ 301 468€
85
642
Tržby z predaja materiálu
500€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 153€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 167€ 35€ 170€ 1 550€ 118€ 2 067€ 1 000€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
80 309€ 89 333€ 80 424€ 89 541€ 85 810€ 111 275€ 79 604€ 91 198€ 79 373€ 89 602€ 71 392€ 62 279€ 85 556€ 66 418€ 44 661€ 20 266€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
57 842€ 38 593€ 48 396€ 27 076€ 32 076€ 32 253€ 22 162€ 40 458€ 40 316€ 14 387€ 15 479€ 12 662€ 8 825€ 11 292€ 10 148€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
57 842€ 38 593€ 48 396€ 27 076€ 32 076€ 32 253€ 22 162€ 40 458€ 40 316€ 14 387€ 15 479€ 12 662€ 8 825€ 11 292€ 10 148€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 148€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
57 820€ 38 460€ 35 076€ 27 076€ 32 076€ 32 076€ 22 076€ 38 000€ 39 900€ 14 387€ 15 479€ 12 662€ 8 825€ 11 292€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
22€ 133€ 13 320€ 0€ 0€ 177€ 86€ 2 458€ 416€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 180€ 9 570€ 1 001€ 13 286€ 460€ 602€ 632€ 468€ 355€ 1 843€ 4 680€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 180€ 552€ 1 001€ 1 286€ 460€ 602€ 632€ 468€ 355€ 1 587€ 4 680€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 256€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 017€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 608€ 1 225€ 135€ 12 269€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 89€ 0€ 135€ 12 269€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 519€ 1 225€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
346 255€ 234 134€ 376 601€ 402 571€ 285 772€ 248 234€ 278 377€ 229 832€ 150 483€ 91 146€ 94 536€ 123 311€ 43 066€ 248 159€ 47 007€ 43 584€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 780€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
157 873€ 65 270€ 221 597€ 264 356€ 131 060€ 23 366€ 28 854€ 17 553€ 20 768€ 14 129€ 25 449€ 17 247€ 11 361€ 173 992€ 10 948€ 5 577€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
103 823€ 99 035€ 79 917€ 75 579€ 55 120€ 43 461€ 69 998€ 38 331€ 36 852€ 16 349€ 16 349€ 16 349€ 15 467€ 55 277€ 28 633€ 7 402€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 25 000€ 128 360€ 134 353€ 108 103€ 52 410€ 15 687€ 25 620€ 41 714€ 16 238€ 18 890€ 7 426€ 30 605€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
2 500€ 2 500€ 2 500€ 1 881€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 380€ 0€ 0€ 25 737€ 1 003€ 14 978€ 68€ 22 042€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 307€ 5 703€ 3 738€ 2 840€ 2 726€ 1 165€ 260€ 206€ 206€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
73 752€ 58 626€ 65 849€ 54 916€ 71 486€ 51 882€ 44 912€ 39 903€ 39 243€ 30 002€ 27 050€ 22 179€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 827 304€ 1 602 515€ 1 660 536€ 1 634 435€ 1 551 162€ 1 421 122€ 1 357 600€ 1 247 063€ 1 084 788€ 901 368€ 875 482€ 885 352€ 791 084€ 948 550€ 885 600€ 1 118 388€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-132 551€ -133 501€ -31 471€ 63 733€ -91 739€ -37 097€ -69 738€ 82 912€ -74 119€ -125 564€ -173 531€ -95 704€ -117 085€ -67 176€ -16 764€ 253 389€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 64€ 150€ 245€ 319€ 194€ 158€ 53€ 74€ 0€ 246€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-132 551€ -133 501€ -31 471€ 63 733€ -91 739€ -37 161€ -69 887€ 82 667€ -74 437€ -125 759€ -173 689€ -95 757€ -117 159€ -67 176€ -17 010€ 253 389€