Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Jahodná

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
282 556€ 164 298€ 172 107€ 161 745€ 194 753€ 156 160€ 142 536€ 133 546€ 125 326€ 130 202€ 167 241€ 149 886€ 128 980€ 169 503€ 119 299€
02
501
Spotreba materiálu
167 954€ 100 579€ 102 128€ 108 964€ 127 989€ 93 918€ 85 372€ 78 341€ 64 436€ 65 363€ 75 310€ 77 212€ 73 424€ 69 388€ 52 646€
03
502
Spotreba energie
114 602€ 63 719€ 69 979€ 52 780€ 66 764€ 62 243€ 57 164€ 55 205€ 60 890€ 64 839€ 91 930€ 72 674€ 55 556€ 100 115€ 66 653€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
223 934€ 217 096€ 192 118€ 183 996€ 211 474€ 197 228€ 151 737€ 121 891€ 128 896€ 243 966€ 106 115€ 96 471€ 88 374€ 90 631€ 80 395€
07
511
Opravy a udržiavanie
44 322€ 39 678€ 22 857€ 17 315€ 48 166€ 80 800€ 43 559€ 25 965€ 46 421€ 151 378€ 24 528€ 34 867€ 44 949€ 33 045€ 31 036€
08
512
Cestovné
3 062€ 1 590€ 1 867€ 2 493€ 2 282€ 2 308€ 4 347€ 4 792€ 3 894€ 3 889€ 4 526€ 736€ 0€ 1 318€ 199€
09
513
Náklady na reprezentáciu
8 789€ 12 052€ 4 279€ 3 357€ 4 767€ 3 050€ 3 645€ 1 690€ 1 790€ 2 068€ 4 106€ 3 313€ 4 361€ 7 937€ 2 158€
10
518
Ostatné služby
167 761€ 163 776€ 163 115€ 160 830€ 156 259€ 111 071€ 100 186€ 89 444€ 76 790€ 86 630€ 72 955€ 57 555€ 39 064€ 48 331€ 47 002€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
335 472€ 305 040€ 269 928€ 260 605€ 230 707€ 200 899€ 201 879€ 173 169€ 173 437€ 144 136€ 194 284€ 216 454€ 189 258€ 201 320€ 196 907€
12
521
Mzdové náklady
244 126€ 220 101€ 197 032€ 186 136€ 165 295€ 145 728€ 147 880€ 127 311€ 129 568€ 107 133€ 147 768€ 152 013€ 143 988€ 150 617€ 145 755€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
81 287€ 75 729€ 64 019€ 63 496€ 55 755€ 52 488€ 50 166€ 42 621€ 42 562€ 35 754€ 44 883€ 45 756€ 43 221€ 44 827€ 43 650€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
10 059€ 9 210€ 8 876€ 10 973€ 9 658€ 2 683€ 3 833€ 3 237€ 1 307€ 1 249€ 1 543€ 16 984€ 1 174€ 3 794€ 7 502€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 91€ 1 701€ 875€ 2 082€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
22€ 0€ 0€ 0€ 224€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ 0€ 119€ 498€
18
531
Daň z motorových vozidiel
22€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 224€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ 0€ 119€ 498€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
19 193€ 20 242€ 28 582€ 18 319€ 48 488€ 66 031€ 44 513€ 62 173€ 27 814€ 737€ 3 336€ 1 449€ 3 221€ 5 994€ 160 991€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 15 077€ 16 931€ 13 431€ 40 143€ 62 113€ 41 060€ 59 971€ 25 509€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 2€ 198€ 329€ 277€ 345€ 43€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 560€ 1 500€ 0€ 20€ 169€ 0€ 3€ 0€ 0€ 66€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 64€ 0€ 0€ 0€ 0€ 498€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
19 193€ 5 165€ 11 651€ 4 888€ 7 786€ 2 414€ 3 453€ 2 011€ 2 134€ 475€ 3 004€ 1 172€ 2 876€ 5 885€ 160 493€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 170€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
207 338€ 195 731€ 217 971€ 180 436€ 167 911€ 196 930€ 162 416€ 142 530€ 278 862€ 251 720€ 139 778€ 125 661€ 105 297€ 756 755€ 96 693€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
205 838€ 194 411€ 198 545€ 166 995€ 158 676€ 159 433€ 153 863€ 142 530€ 274 662€ 251 720€ 139 778€ 125 661€ 105 297€ 756 755€ 84 777€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 500€ 1 320€ 19 426€ 13 441€ 9 235€ 37 497€ 8 553€ 0€ 4 199€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 916€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 18 106€ 12 121€ 9 235€ 8 553€ 8 553€ 0€ 4 199€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 500€ 1 320€ 1 320€ 1 320€ 0€ 28 944€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 916€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
36 420€ 29 671€ 31 918€ 28 820€ 29 129€ 32 579€ 34 388€ 36 106€ 37 850€ 39 552€ 57 760€ 25 760€ 21 966€ 23 917€ 20 315€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
24 887€ 22 693€ 22 366€ 23 143€ 24 079€ 25 816€ 27 569€ 29 525€ 31 536€ 34 151€ 51 576€ 18 470€ 12 560€ 11 087€ 10 888€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
11 533€ 6 978€ 9 552€ 5 677€ 5 050€ 6 762€ 6 818€ 6 580€ 6 313€ 5 401€ 6 184€ 7 290€ 9 406€ 12 830€ 9 427€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
246 998€ 200 024€ 184 868€ 209 461€ 162 102€ 176 144€ 136 667€ 163 305€ 132 914€ 119 887€ 42 931€ 25 644€ 32 303€ 12 898€ 31 468€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
214 043€ 167 950€ 170 530€ 167 045€ 121 704€ 135 064€ 104 456€ 133 332€ 106 669€ 99 602€ 27 355€ 15 328€ 17 011€ 11 398€ 15 966€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
32 955€ 32 075€ 14 338€ 42 416€ 40 398€ 41 080€ 32 211€ 29 973€ 26 245€ 20 286€ 15 576€ 10 316€ 15 292€ 1 500€ 15 502€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 351 933€ 1 132 103€ 1 097 491€ 1 043 382€ 1 044 788€ 1 025 970€ 874 136€ 832 720€ 905 098€ 930 200€ 711 459€ 641 325€ 569 399€ 1 261 137€ 706 566€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
110€ 96€ 113€ 211€ 2 432€ 0€ 4 408€ 17 484€ 30 067€ 57 206€ 40 497€ 37 334€ 27 158€ 24 861€ 25 526€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 030€ 21 135€ 18 725€ 14 672€
67
602
Tržby z predaja služieb
110€ 96€ 113€ 211€ 2 432€ 0€ 4 408€ 17 484€ 30 067€ 57 206€ 40 497€ 14 304€ 6 023€ 6 136€ 10 788€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
797 178€ 725 393€ 675 644€ 658 128€ 577 693€ 534 643€ 496 505€ 464 869€ 412 764€ 405 801€ 367 975€ 345 390€ 289 092€ 413 839€ 339 441€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
723 395€ 646 062€ 608 808€ 602 561€ 532 160€ 488 168€ 453 778€ 419 915€ 372 969€ 361 804€ 327 147€ 319 659€ 267 581€ 400 307€ 312 255€
82
633
Výnosy z poplatkov
73 783€ 79 331€ 66 836€ 55 567€ 45 533€ 46 475€ 42 727€ 44 954€ 39 795€ 43 997€ 40 828€ 25 731€ 21 511€ 13 532€ 27 186€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
316 087€ 323 361€ 273 775€ 274 324€ 374 573€ 384 024€ 323 406€ 328 687€ 262 539€ 358 593€ 347 909€ 160 168€ 153 766€ 205 572€ 196 441€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 55 695€ 22 095€ 25 905€ 136 104€ 146 827€ 96 020€ 116 722€ 55 365€ 44 236€ 118 832€ 30 500€ 0€ 0€ 126 137€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 600€ 300€ 18€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 234€ 973€ 2 732€ 1 482€ 0€ 0€ 500€ 150€ 200€ 1 520€ 3 270€ 20€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
314 853€ 266 693€ 248 948€ 246 937€ 238 469€ 237 197€ 226 886€ 211 815€ 206 974€ 312 837€ 222 207€ 129 348€ 153 748€ 205 572€ 70 304€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 320€ 19 426€ 13 441€ 9 235€ 8 553€ 0€ 0€ 4 199€ 8 881€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 531€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 320€ 19 426€ 13 441€ 9 235€ 8 553€ 0€ 0€ 4 199€ 8 881€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 531€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 13 441€ 9 235€ 8 553€ 0€ 0€ 4 199€ 8 881€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 320€ 19 426€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 531€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
902€ 0€ 6€ 31€ 96€ 186€ 134€ 37 254€ 17€ 17€ 995€ 27 350€ 224€ 187€ 100€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 25 785€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 25€ 96€ 182€ 126€ 57€ 16€ 15€ 34€ 40€ 21€ 79€ 100€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 1€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
902€ 0€ 6€ 6€ 0€ 4€ 8€ 37 197€ 0€ 0€ 961€ 1 525€ 203€ 91€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 793€ 7 473€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 53€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 793€ 7 473€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€ 53€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
192 861€ 183 200€ 115 443€ 89 818€ 334 433€ 120 014€ 92 225€ 85 056€ 113 970€ 212 934€ 253 899€ 304 460€ 144 523€ 16 833€ 136 526€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 973€ 0€ 0€ 0€ 0€ 275€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
35 455€ 74 586€ 57 855€ 17 410€ 39 031€ 72 506€ 41 193€ 38 881€ 45 700€ 155 793€ 233 532€ 291 779€ 144 523€ 16 833€ 15 170€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
71 101€ 75 426€ 41 685€ 41 685€ 40 267€ 41 539€ 39 852€ 35 441€ 58 702€ 48 764€ 20 227€ 12 681€ 0€ 0€ 118 701€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 240€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 290€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
63€ 0€ 532€ 437€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
48 675€ 9 318€ 0€ 2 700€ 11 857€ 1 980€ 6 031€ 3 115€ 4 986€ 2 702€ 0€ 0€ 0€ 0€ 365€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
12 909€ 12 697€ 0€ 11 951€ 236 110€ 406€ 406€ 2 376€ 406€ 406€ 140€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
21 684€ 11 174€ 15 370€ 15 635€ 7 167€ 3 308€ 4 503€ 5 243€ 4 176€ 5 269€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 308 458€ 1 251 476€ 1 078 421€ 1 031 746€ 1 297 779€ 1 038 867€ 918 470€ 945 023€ 828 238€ 1 034 551€ 1 011 280€ 874 702€ 614 763€ 661 345€ 706 565€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-43 475€ 119 373€ -19 070€ -11 636€ 252 992€ 12 897€ 44 334€ 112 303€ -76 861€ 104 351€ 299 821€ 233 377€ 45 364€ -599 792€ -1€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-43 475€ 119 373€ -19 070€ -11 636€ 252 992€ 12 897€ 44 334€ 112 303€ -76 861€ 104 351€ 299 821€ 233 377€ 45 364€ -599 792€ -1€