Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
167 380€ 187 892€ 127 437€ 106 124€ 122 113€ 116 340€ 124 432€ 122 024€ 109 859€ 108 969€ 124 993€ 111 355€ 107 517€ 94 366€ 92 975€ 72 660€
02
501
Spotreba materiálu
64 927€ 85 467€ 60 355€ 44 221€ 58 418€ 57 575€ 60 087€ 61 192€ 56 068€ 59 744€ 69 099€ 61 205€ 55 904€ 49 883€ 39 003€ 23 160€
03
502
Spotreba energie
102 453€ 102 425€ 67 082€ 61 903€ 63 695€ 58 765€ 64 345€ 60 832€ 53 791€ 49 225€ 55 894€ 50 149€ 51 613€ 44 483€ 53 972€ 49 500€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
186 290€ 183 767€ 227 544€ 96 125€ 146 429€ 146 702€ 134 346€ 101 058€ 92 131€ 85 962€ 93 547€ 90 924€ 76 750€ 81 843€ 86 427€ 98 174€
07
511
Opravy a udržiavanie
36 886€ 61 608€ 127 121€ 14 566€ 32 358€ 57 936€ 36 257€ 8 516€ 7 927€ 9 719€ 31 322€ 17 478€ 10 965€ 17 211€ 13 951€ 9 404€
08
512
Cestovné
4 088€ 3 690€ 3 189€ 6 998€ 3 252€ 4 032€ 4 071€ 4 841€ 3 212€ 3 805€ 4 195€ 5 218€ 6 145€ 4 020€ 4 167€ 5 542€
09
513
Náklady na reprezentáciu
41 898€ 21 971€ 1 662€ 3 677€ 25 527€ 11 248€ 11 080€ 6 898€ 15 113€ 8 839€ 4 093€ 10 151€ 6 452€ 2 306€ 9 615€ 12 713€
10
518
Ostatné služby
103 418€ 96 497€ 95 572€ 70 884€ 85 291€ 73 485€ 82 938€ 80 802€ 65 879€ 63 598€ 53 937€ 58 077€ 53 188€ 58 306€ 58 694€ 70 515€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
573 668€ 478 147€ 445 280€ 426 364€ 409 594€ 334 038€ 277 311€ 249 174€ 259 961€ 229 809€ 210 986€ 193 687€ 189 989€ 195 128€ 191 966€ 179 505€
12
521
Mzdové náklady
414 501€ 341 177€ 322 133€ 306 800€ 291 361€ 241 018€ 196 041€ 178 832€ 179 447€ 168 983€ 152 897€ 143 729€ 142 521€ 148 909€ 144 511€ 133 156€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
144 512€ 125 169€ 114 813€ 109 922€ 109 636€ 85 598€ 74 939€ 68 675€ 67 943€ 59 597€ 56 910€ 41 290€ 42 319€ 36 254€ 44 895€ 37 355€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 838€ 0€ 10€
15
527
Zákonné sociálne náklady
6 777€ 11 691€ 8 086€ 9 103€ 8 380€ 7 397€ 6 330€ 1 667€ 12 571€ 1 228€ 1 179€ 8 668€ 5 149€ 1 735€ 2 560€ 8 612€
16
528
Ostatné sociálne náklady
7 878€ 110€ 248€ 539€ 216€ 26€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 392€ 0€ 372€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
551€ 608€ 542€ 1 284€ 1 894€ 2 175€ 1 763€ 1 613€ 166€ 22€ 106€ 0€ 0€ 306€ 0€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
551€ 608€ 542€ 1 284€ 1 894€ 2 175€ 1 763€ 1 613€ 166€ 22€ 106€ 0€ 0€ 306€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
4 078€ 1 563€ 4 541€ 5 820€ 4 038€ 1 542€ 10 939€ 1 274€ 4 586€ 985€ 188€ 1 153€ 6 049€ 1 515€ 2 152€ 7 484€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
453€ 239€ 132€ 4 003€ 9 828€ 0€ 237€ 0€ 183€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
33€ 1 110€ 4 128€ 1 174€ 1 045€ 0€ 1 025€ 155€ 4€ 45€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
4 044€ 0€ 4 302€ 1 560€ 35€ 19€ 66€ 1 274€ 3 324€ 830€ 0€ 1 108€ 0€ 1 515€ 2 152€ 7 484€
28
549
Manká a škody
349€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 049€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
379 004€ 364 464€ 362 254€ 371 509€ 350 516€ 349 986€ 359 556€ 339 824€ 148 472€ 257 332€ 258 060€ 423 985€ 83 505€ 79 924€ 73 984€ 84 033€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
377 804€ 363 264€ 361 054€ 370 309€ 349 316€ 348 886€ 358 356€ 338 724€ 147 472€ 257 332€ 244 264€ 414 014€ 75 934€ 73 879€ 68 637€ 79 464€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 100€ 1 200€ 1 100€ 1 000€ 0€ 13 796€ 9 971€ 7 571€ 6 045€ 5 347€ 4 569€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 100€ 1 200€ 1 100€ 1 000€ 0€ 13 796€ 9 971€ 7 571€ 6 045€ 5 347€ 4 569€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
15 783€ 16 841€ 17 994€ 23 816€ 25 605€ 22 579€ 23 310€ 32 899€ 20 186€ 18 158€ 17 493€ 19 446€ 21 985€ 21 173€ 27 203€ 25 790€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
12 333€ 8 087€ 8 735€ 9 514€ 13 177€ 11 967€ 13 020€ 22 875€ 9 499€ 10 161€ 11 165€ 12 994€ 13 649€ 14 065€ 16 688€ 11 049€
43
563
Kurzové straty
20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 285€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 450€ 8 753€ 9 259€ 14 302€ 12 429€ 10 592€ 10 290€ 10 023€ 10 687€ 7 997€ 6 327€ 6 453€ 8 336€ 7 108€ 10 230€ 14 741€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 2 212€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 2 212€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
35 737€ 30 705€ 53 132€ 25 051€ 41 086€ 43 191€ 31 853€ 41 983€ 32 355€ 37 237€ 32 996€ 21 159€ 15 743€ 15 860€ 4 007€ 12 415€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 71€ 0€ 653€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
10 447€ 9 631€ 11 506€ 11 202€ 9 335€ 8 971€ 5 564€ 21 189€ 13 369€ 10 211€ 5 210€ 4 918€ 2 885€ 2 584€ 355€ 1 893€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
25 290€ 21 073€ 41 626€ 13 849€ 31 751€ 34 220€ 26 289€ 20 754€ 18 985€ 27 026€ 27 436€ 16 241€ 7 908€ 13 205€ 3 652€ 9 703€
61
587
Náklady na ostatné transfery
40€ 0€ 0€ 350€ 0€ 4 950€ 0€ 0€ 166€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 362 491€ 1 263 986€ 1 238 722€ 1 056 093€ 1 101 276€ 1 016 553€ 963 511€ 889 847€ 667 716€ 738 474€ 740 580€ 861 709€ 501 538€ 490 115€ 478 714€ 480 061€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
15 615€ 13 180€ 9 594€ 5 995€ 9 325€ 9 378€ 7 596€ 7 365€ 9 989€ 12 833€ 11 018€ 9 936€ 10 559€ 10 260€ 0€ 220€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 9 936€ 10 559€ 10 260€ 0€ 163€
67
602
Tržby z predaja služieb
15 615€ 13 180€ 9 594€ 5 995€ 9 325€ 9 378€ 7 596€ 7 365€ 9 989€ 12 833€ 11 018€ 0€ 0€ 0€ 0€ 57€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
834 029€ 761 005€ 714 427€ 721 091€ 667 521€ 604 208€ 562 142€ 545 958€ 531 470€ 481 908€ 457 499€ 447 410€ 441 166€ 268 615€ 300 477€ 264 981€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
735 545€ 687 908€ 652 175€ 656 816€ 619 500€ 556 356€ 517 981€ 506 077€ 485 381€ 434 796€ 415 583€ 409 226€ 400 280€ 248 822€ 276 775€ 243 784€
82
633
Výnosy z poplatkov
98 485€ 73 098€ 62 253€ 64 276€ 48 021€ 47 852€ 44 162€ 39 881€ 46 089€ 47 112€ 41 915€ 38 185€ 40 886€ 19 793€ 23 702€ 21 197€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
153 583€ 124 765€ 147 111€ 92 929€ 219 930€ 102 450€ 241 874€ 86 769€ 76 336€ 73 447€ 78 698€ 260 231€ 67 057€ 77 387€ 63 958€ 311 982€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
41 602€ 75 101€ 18 077€ 128 397€ 147 005€ 0€ 2 640€ 0€ 2 500€ 0€ 4 950€ 4 216€ 6 567€ 292 133€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 296€ 2 435€ 121€ 7 160€ 1 935€ 910€ 4 125€ 298€ 254€ 1 700€ 472€ 3 251€ 40€ 6 551€ 0€ 83€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
150 287€ 80 727€ 71 888€ 67 693€ 89 598€ 101 540€ 90 743€ 86 470€ 73 442€ 71 747€ 75 725€ 256 979€ 62 067€ 66 620€ 57 391€ 19 766€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
120€ 1 100€ 0€ 0€ 12 645€ 9 042€ 7 571€ 6 085€ 0€ 4 570€ 5 604€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
120€ 1 100€ 0€ 0€ 12 645€ 9 042€ 7 571€ 6 085€ 0€ 4 570€ 5 604€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 078€ 0€ 4 570€ 5 604€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
120€ 1 100€ 0€ 0€ 12 645€ 9 042€ 7 571€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
2 222€ 24 238€ 9€ 4€ 250€ 167€ 139€ 113€ 89€ 90€ 86€ 73€ 153€ 1 135€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
9€ 4€ 38€ 0€ 35€ 8€ 22€ 0€ 6€ 43€ 15€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
2 222€ 24 238€ 250€ 129€ 139€ 78€ 82€ 69€ 86€ 67€ 110€ 1 120€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
922€ 91€ 270€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 407€ 139€ 599€
110
672
Náhrady škôd
922€ 91€ 270€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60€ 34€ 1€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 347€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 105€ 598€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
411 380€ 329 656€ 363 184€ 315 784€ 306 741€ 269 327€ 242 920€ 224 819€ 56 661€ 78 683€ 68 801€ 97 435€ 45 237€ 58 215€ 59 495€ 41 901€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
201 682€ 119 902€ 153 479€ 106 079€ 96 155€ 63 129€ 37 216€ 30 638€ 51 176€ 67 314€ 61 174€ 45 276€ 45 187€ 58 215€ 59 495€ 41 901€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
29 080€ 29 080€ 29 080€ 29 080€ 27 780€ 26 479€ 26 479€ 26 491€ 5 435€ 10 869€ 7 626€ 51 919€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 400€ 1 450€ 1 400€ 1 400€ 3 582€ 495€ 167 691€ 50€ 500€ 0€ 240€ 50€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
179 218€ 179 225€ 179 225€ 179 225€ 179 225€ 179 225€ 179 225€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 416 829€ 1 252 844€ 1 235 237€ 1 135 809€ 1 203 613€ 985 483€ 1 055 882€ 865 347€ 674 594€ 659 629€ 625 147€ 822 673€ 570 190€ 419 957€ 428 792€ 626 422€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
54 338€ -11 142€ -3 485€ 79 715€ 102 337€ -31 069€ 92 371€ -24 500€ 6 879€ -78 846€ -115 434€ -39 035€ 68 652€ -70 158€ -49 922€ 146 361€
136
591
Splatná daň z príjmov
2€ 1€ 7€ 26€ 21€ 17€ 767€ 16€ 13€ 25€ 36€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
54 338€ -11 142€ -3 485€ 79 714€ 102 336€ -31 069€ 92 371€ -24 506€ 6 853€ -78 867€ -115 450€ -39 802€ 68 636€ -70 171€ -49 947€ 146 325€