Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
119 686€ 98 937€ 108 122€ 118 349€ 100 297€ 104 291€ 109 728€ 131 976€ 116 794€ 118 004€ 123 305€ 101 604€ 141 521€ 119 465€
02
501
Spotreba materiálu
54 352€ 49 975€ 49 174€ 50 111€ 46 068€ 46 222€ 50 687€ 63 951€ 51 408€ 49 906€ 36 765€ 42 159€ 57 219€ 54 571€
03
502
Spotreba energie
65 335€ 48 962€ 58 872€ 68 238€ 54 230€ 58 069€ 59 041€ 68 024€ 65 386€ 68 098€ 86 540€ 59 445€ 84 302€ 64 894€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 76€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
417 671€ 159 319€ 179 002€ 182 734€ 169 249€ 161 692€ 120 321€ 153 542€ 118 289€ 131 356€ 125 091€ 184 658€ 210 977€ 134 203€
07
511
Opravy a udržiavanie
73 306€ 38 281€ 43 795€ 87 755€ 66 088€ 63 089€ 19 378€ 69 407€ 35 630€ 38 864€ 39 741€ 127 721€ 83 264€ 51 583€
08
512
Cestovné
209€ 483€ 871€ 2 215€ 619€ 451€ 739€ 1 702€ 570€ 154€ 188€ 462€ 247€ 266€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 793€ 1 594€ 3 184€ 1 701€ 1 953€ 1 193€ 847€ 599€ 540€ 1 347€ 222€ 1 494€ 436€ 385€
10
518
Ostatné služby
341 363€ 118 962€ 131 152€ 91 063€ 100 589€ 96 959€ 99 356€ 81 835€ 81 548€ 90 991€ 84 940€ 54 981€ 127 030€ 81 969€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
517 844€ 481 713€ 449 364€ 387 017€ 341 993€ 316 962€ 289 186€ 269 004€ 273 549€ 262 783€ 232 978€ 217 652€ 244 620€ 230 200€
12
521
Mzdové náklady
363 431€ 346 168€ 326 084€ 278 814€ 246 003€ 227 082€ 201 791€ 189 188€ 189 565€ 190 396€ 169 003€ 158 056€ 179 446€ 168 459€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
125 030€ 112 277€ 107 661€ 92 780€ 84 014€ 74 854€ 68 599€ 63 224€ 64 995€ 63 099€ 57 175€ 51 305€ 57 553€ 54 903€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 396€ 1 399€ 817€ 387€ 433€ 340€ 296€ 279€ 297€ 163€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
19 468€ 13 071€ 14 802€ 14 535€ 11 542€ 12 674€ 18 499€ 14 565€ 9 951€ 9 120€ 6 800€ 8 291€ 6 611€ 6 838€
16
528
Ostatné sociálne náklady
8 520€ 8 797€ 0€ 500€ 0€ 2 013€ 0€ 1 748€ 8 741€ 5€ 0€ 0€ 1 010€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
132€ 0€ 0€ 0€ 684€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 180€ 1 261€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 896€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
132€ 0€ 0€ 0€ 684€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 180€ 365€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
30 135€ 35 353€ 40 799€ 25 717€ 16 235€ 13 348€ 8 155€ 199 883€ 14 294€ 14 833€ 41 126€ 65 606€ 23 975€ 15 568€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 642€ 8 571€ 8 714€ 4 378€ 450€ 0€ 0€ 196 210€ 10 423€ 1 215€ 21 897€ 9 675€ 16 853€ 11 452€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 133€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
1 977€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
25 515€ 26 764€ 32 085€ 21 340€ 15 785€ 13 348€ 8 155€ 3 673€ 3 871€ 13 618€ 19 229€ 55 931€ 6 989€ 4 116€
28
549
Manká a škody
0€ 18€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
123 785€ 97 568€ 97 913€ 84 808€ 81 512€ 92 809€ 87 105€ 131 883€ 138 823€ 131 187€ 139 646€ 100 390€ 130 487€ 78 603€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
110 339€ 93 417€ 83 666€ 77 272€ 74 885€ 70 826€ 76 272€ 121 375€ 121 667€ 115 839€ 110 458€ 87 821€ 120 334€ 70 637€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
13 446€ 4 150€ 14 247€ 7 536€ 6 628€ 21 983€ 10 833€ 10 508€ 17 157€ 15 347€ 29 188€ 12 569€ 10 153€ 7 966€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 4 150€ 14 247€ 7 536€ 0€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 15 943€ 15 037€ 20 338€ 12 569€ 10 153€ 7 966€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 850€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
13 446€ 0€ 0€ 0€ 6 628€ 20 783€ 9 633€ 9 308€ 1 214€ 311€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
8 616€ 8 477€ 8 827€ 8 979€ 8 187€ 8 302€ 7 975€ 10 367€ 8 020€ 5 864€ 8 700€ 10 557€ 5 199€ 3 884€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
1 666€ 1 750€ 1 827€ 1 923€ 1 994€ 2 080€ 2 155€ 2 233€ 2 303€ 2 406€ 2 463€ 2 546€ 1 314€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 47€ 0€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 951€ 6 728€ 7 000€ 7 056€ 6 193€ 6 222€ 5 821€ 8 134€ 5 717€ 3 411€ 6 237€ 8 011€ 3 884€ 3 884€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
124 583€ 146 142€ 102 388€ 83 499€ 74 981€ 70 245€ 65 456€ 60 899€ 64 287€ 75 174€ 68 728€ 71 903€ 64 975€ 55 633€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
89 819€ 112 532€ 66 344€ 49 528€ 42 147€ 38 878€ 28 622€ 29 107€ 31 712€ 30 757€ 32 404€ 32 734€ 30 624€ 29 377€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
15 607€ 15 502€ 12 040€ 6 231€ 5 479€ 6 306€ 6 451€ 10 134€ 7 423€ 7 077€ 6 223€ 7 179€ 32 195€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
19 157€ 18 108€ 24 005€ 27 741€ 27 355€ 25 062€ 30 383€ 21 658€ 25 152€ 37 339€ 30 101€ 31 990€ 1 635€ 26 256€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 521€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 342 452€ 1 027 509€ 986 415€ 891 102€ 793 138€ 767 649€ 687 926€ 957 554€ 734 055€ 739 200€ 739 574€ 752 370€ 821 934€ 638 817€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
50 320€ 46 977€ 44 118€ 42 318€ 42 906€ 44 400€ 43 299€ 57 517€ 28 145€ 46 421€ 29 909€ 48 746€ 23 119€ 43 620€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
50 320€ 46 977€ 44 118€ 42 318€ 42 906€ 44 400€ 43 299€ 57 517€ 28 145€ 46 421€ 29 909€ 48 746€ 23 119€ 43 620€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
883 205€ 843 663€ 847 404€ 786 362€ 718 975€ 686 472€ 641 253€ 580 925€ 571 135€ 525 175€ 511 418€ 421 371€ 559 209€ 479 951€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
826 929€ 740 208€ 754 639€ 702 376€ 643 403€ 613 530€ 589 053€ 490 061€ 520 019€ 457 169€ 439 015€ 380 614€ 498 622€ 450 143€
82
633
Výnosy z poplatkov
56 276€ 103 455€ 92 765€ 83 986€ 75 572€ 72 943€ 52 201€ 90 864€ 51 116€ 68 006€ 72 403€ 40 757€ 60 587€ 29 808€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
51 415€ 45 645€ 63 441€ 90 228€ 84 170€ 59 197€ 79 919€ 386 597€ 71 138€ 47 193€ 72 358€ 48 153€ 33 260€ 98 055€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
23 960€ 10 417€ 0€ 36 810€ 4 285€ 2 255€ 40 011€ 8 739€ 18 224€ 3 119€ 34 826€ 35 844€ 16 853€ 76 977€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
316€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 0€ 100€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
27 139€ 35 228€ 63 441€ 53 418€ 79 885€ 56 942€ 39 909€ 377 858€ 52 914€ 44 074€ 37 532€ 12 279€ 16 407€ 20 978€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
3 080€ 9 531€ 0€ 416€ 1 524€ 1 200€ 400€ 11 121€ 18 825€ 21 935€ 12 569€ 10 153€ 7 970€ 7 070€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
3 080€ 9 531€ 0€ 416€ 1 524€ 1 200€ 400€ 11 121€ 18 825€ 21 935€ 12 569€ 10 153€ 7 970€ 7 070€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 9 531€ 0€ 416€ 1 200€ 1 200€ 400€ 1 200€ 15 037€ 20 338€ 12 569€ 10 153€ 7 969€ 7 070€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
3 080€ 0€ 0€ 0€ 324€ 0€ 0€ 9 921€ 3 789€ 1 597€ 0€ 0€ 1€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
443€ 1 981€ 12€ 12€ 12€ 17 801€ 2 156€ 16 829€ 15 612€ 3 557€ 4 327€ 1 275€ 7 738€ 20 281€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
12€ 12€ 12€ 12€ 12€ 41€ 48€ 199€ 227€ 524€ 546€ 1 047€ 7 422€ 20 281€
103
663
Kurzové zisky
0€ 1 969€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 743€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
431€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 760€ 2 108€ 1 887€ 15 384€ 3 033€ 3 781€ 228€ 315€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
177 327€ 66 612€ 399 845€ 40 086€ 36 046€ 43 130€ 42 206€ 85 065€ 63 630€ 72 963€ 35 089€ 53 105€ 224 448€ 22 606€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
125 013€ 33 591€ 141 923€ 12 358€ 11 508€ 17 765€ 19 202€ 47 459€ 25 262€ 44 662€ 13 807€ 34 020€ 14 993€ 7 303€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
49 224€ 27 501€ 248 949€ 18 910€ 17 982€ 17 575€ 17 995€ 36 643€ 36 865€ 26 718€ 19 500€ 12 131€ 13 276€ 13 278€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 194 334€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 3 816€ 480€ 576€ 576€ 597€ 1 503€ 1 583€ 1 782€ 1 231€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
289€ 289€ 289€ 289€ 289€ 289€ 289€ 365€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
2 801€ 5 230€ 8 684€ 4 713€ 5 786€ 6 925€ 4 143€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 723€ 1 845€ 2 025€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 165 790€ 1 014 408€ 1 354 821€ 959 421€ 883 632€ 852 201€ 809 233€ 1 138 054€ 768 485€ 717 243€ 665 670€ 582 803€ 855 744€ 671 583€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-176 663€ -13 100€ 368 406€ 68 319€ 90 493€ 84 552€ 121 306€ 180 501€ 34 430€ -21 957€ -73 904€ -169 567€ 33 810€ 32 766€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 2€ 2€ 8€ 8€ 37€ 43€ 94€ 103€ 192€ 852€ 3 850€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-176 663€ -13 100€ 368 406€ 68 317€ 90 491€ 84 544€ 121 298€ 180 463€ 34 387€ -22 052€ -74 007€ -169 765€ 32 958€ 28 916€