Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
30 117 157€ 28 932 426€ 29 297 760€ 29 412 154€ 26 645 530€ 26 507 980€ 25 888 937€ 26 160 428€ 25 032 719€ 22 990 045€ 21 477 517€ 21 890 394€ 21 834 724€ 21 888 117€ 22 441 006€ 22 574 931€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
25 041 827€ 25 055 116€ 24 685 340€ 23 389 449€ 22 302 436€ 21 980 902€ 22 677 564€ 22 937 239€ 21 080 697€ 19 421 454€ 19 635 872€ 19 877 733€ 20 024 187€ 19 944 221€ 19 673 634€ 19 236 590€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
72 054€ 50 442€ 17 856€ 12 437€ 17 412€ 17 294€ 18 313€ 10 650€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 490€ 16 244€ 26 266€ 105 642€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
307€ 2 658€ 7 461€ 12 437€ 17 412€ 17 294€ 18 313€ 10 650€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 768€ 20 804€ 30 817€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
71 747€ 47 784€ 10 395€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 490€ 3 476€ 5 462€ 74 825€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
21 256 392€ 21 291 293€ 20 954 103€ 20 336 438€ 19 244 450€ 18 923 033€ 19 618 676€ 19 886 014€ 18 040 122€ 16 380 879€ 16 748 491€ 17 120 353€ 17 235 417€ 17 140 697€ 16 880 001€ 16 363 322€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
3 930 765€ 3 900 768€ 3 797 861€ 3 621 944€ 3 607 254€ 3 575 429€ 3 406 863€ 3 392 715€ 3 378 441€ 3 355 655€ 3 602 263€ 3 603 365€ 3 603 843€ 3 562 652€ 3 550 796€ 3 436 257€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
118 282€ 118 282€ 111 393€ 106 512€ 106 512€ 105 162€ 105 162€ 105 162€ 94 362€ 91 939€ 88 939€ 21 958€ 21 958€ 21 958€ 21 958€ 9 958€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
16 248 267€ 16 537 428€ 15 332 663€ 15 743 751€ 14 398 449€ 14 247 898€ 15 367 720€ 15 889 070€ 13 749 246€ 11 699 151€ 12 053 333€ 11 563 751€ 11 506 224€ 12 238 695€ 11 995 214€ 11 321 319€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
95 660€ 98 748€ 268 736€ 150 140€ 215 322€ 227 150€ 248 770€ 279 461€ 316 272€ 356 856€ 461 268€ 573 067€ 637 734€ 686 899€ 752 517€ 637 608€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
43 998€ 48 773€ 34 782€ 34 918€ 54 941€ 34 811€ 23 987€ 35 521€ 41 016€ 30 857€ 36 459€ 3 826€ 24 822€ 45 821€ 66 830€ 719€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
131 734€ 131 734€ 131 734€ 131 734€ 131 734€ 122 864€ 71 057€ 71 057€ 189 465€ 189 465€ 189 465€ 189 465€ 188 834€ 188 834€ 188 834€ 189 465€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
4 627€ 4 901€ 5 175€ 5 449€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 485€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
40 567€ 50 846€ 10 814€ 11 577€ 17 289€ 24 572€ 12 959€ 12 358€ 16 940€ 19 169€ 25 661€ 31 245€ 43 475€ 40 488€ 17 300€ 8 674€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
642 492€ 399 813€ 1 196 322€ 512 892€ 712 948€ 585 147€ 382 158€ 100 670€ 254 380€ 637 787€ 291 103€ 1 133 676€ 1 208 527€ 355 350€ 286 552€ 758 837€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 64 624€ 17 520€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
3 713 381€ 3 713 381€ 3 713 381€ 3 040 575€ 3 040 575€ 3 040 575€ 3 040 575€ 3 040 575€ 3 040 575€ 3 040 575€ 2 887 381€ 2 757 381€ 2 787 280€ 2 787 280€ 2 767 367€ 2 767 626€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
1 401 882€ 1 401 882€ 1 401 882€ 40 165€ 40 165€ 40 165€ 40 165€ 40 165€ 40 165€ 40 165€ 40 165€ 40 165€ 40 165€ 40 165€ 40 165€ 40 165€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
7 980€ 7 980€ 7 980€ 7 980€ 7 980€ 7 980€ 7 980€ 7 980€ 7 980€ 7 980€ 7 980€ 7 980€ 7 980€ 7 980€ 7 980€ 7 967€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
2 303 519€ 2 303 519€ 2 303 519€ 2 992 430€ 2 992 430€ 2 992 430€ 2 992 430€ 2 992 430€ 2 992 430€ 2 992 430€ 2 839 236€ 2 709 236€ 2 739 135€ 2 739 135€ 2 719 222€ 2 719 494€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
5 066 196€ 3 865 316€ 4 603 134€ 6 014 660€ 4 335 301€ 4 518 291€ 3 202 037€ 3 209 344€ 3 944 422€ 3 567 500€ 1 838 311€ 1 998 496€ 1 806 458€ 1 937 402€ 2 765 633€ 3 333 718€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
646€ 226€ 285€ 272€ 356€ 191€ 432€ 614€ 891€ 1 532€ 1 193€ 666€ 568€ 436€ 709€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
646€ 226€ 285€ 272€ 356€ 191€ 432€ 614€ 891€ 1 532€ 1 193€ 666€ 568€ 436€ 709€ 0€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
2 122 051€ 2 272 983€ 2 430 331€ 1 840 245€ 1 909 276€ 1 916 355€ 557 085€ 474 612€ 408 191€ 416 665€ 438 444€ 478 758€ 535 754€ 370 844€ 570 037€ 678 330€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
2 116 432€ 2 272 402€ 2 425 855€ 1 837 600€ 1 909 088€ 1 910 679€ 556 846€ 474 325€ 408 066€ 416 489€ 438 244€ 478 611€ 535 754€ 370 844€ 570 037€ 678 330€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
5 368€ 0€ 4 141€ 2 440€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
252€ 582€ 334€ 205€ 188€ 5 677€ 240€ 287€ 125€ 176€ 200€ 146€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 347 184€ 347 184€ 405 048€ 462 912€ 462 912€ 520 776€ 0€ 73 027€ 146 053€ 219 080€ 365 133€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 347 184€ 347 184€ 405 048€ 462 912€ 462 912€ 520 776€ 0€ 73 027€ 146 053€ 219 080€ 365 133€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
480 171€ 327 340€ 335 347€ 1 097 004€ 1 011 235€ 989 025€ 947 417€ 1 030 553€ 1 306 754€ 1 274 679€ 792 717€ 681 511€ 601 778€ 418 835€ 886 837€ 877 142€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 671 963€ 671 963€ 693 538€ 693 616€ 797 226€ 987 713€ 1 001 411€ 618 470€ 503 190€ 470 965€ 217 137€ 699 070€ 696 730€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
218€ 675€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
218 558€ 108 215€ 86 931€ 83 697€ 51 947€ 63 884€ 64 271€ 67 186€ 109 321€ 109 321€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
186 088€ 144 024€ 176 405€ 273 359€ 207 380€ 150 703€ 77 083€ 66 036€ 64 992€ 3 406€ 8 138€ 9 839€ 13 465€ 34 333€ 42 420€ 52 248€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
72 720€ 73 061€ 70 899€ 66 778€ 71 977€ 80 165€ 106 845€ 97 806€ 126 204€ 159 295€ 152 153€ 149 110€ 116 795€ 160 910€ 126 840€ 101 505€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
1 172€ 892€ 1 112€ 556€ 790€ 735€ 911€ 1 410€ 1 245€ 1 245€ 357€ 636€ 553€ 2 010€ 86€ 906€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 472€ 0€ 650€ 4 963€ 0€ 1 408€ 890€ 0€ 0€ 6 387€ 13 885€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 283€ 0€ 0€ 0€ 7 211€ 4 852€ 0€ 4 445€ 18 421€ 25 753€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
1 324€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 279€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 2 215€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
90€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
2 463 328€ 1 264 766€ 1 837 171€ 2 729 955€ 1 067 249€ 1 207 672€ 1 234 189€ 1 240 653€ 1 707 811€ 1 874 625€ 532 931€ 691 508€ 449 278€ 782 154€ 1 308 050€ 1 778 246€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
12 358€ 4 309€ 8 615€ 6 864€ 7 903€ 8 155€ 3 102€ 106€ 1 019€ 1 339€ 1 458€ 589€ 0€ 0€ 0€ 616€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 2 432€ 1 518€ 318€ 6 672€ 7 800€ 5 905€ 663€ 545€ 6 067€ 5 673€ 666€ 5 619€ 8 694€ 5 192€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
2 450 970€ 1 260 458€ 1 826 125€ 2 721 573€ 1 059 027€ 1 192 845€ 1 223 288€ 1 234 643€ 1 706 128€ 1 872 742€ 525 406€ 685 246€ 448 612€ 776 535€ 1 299 356€ 1 772 438€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
9 133€ 11 995€ 9 287€ 8 046€ 7 794€ 8 787€ 9 337€ 13 845€ 7 600€ 1 091€ 3 334€ 14 165€ 4 079€ 6 494€ 1 739€ 4 623€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
9 133€ 11 995€ 9 287€ 8 046€ 7 794€ 8 787€ 9 337€ 13 845€ 7 600€ 1 091€ 3 334€ 14 165€ 4 079€ 6 494€ 1 739€ 4 623€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
30 117 157€ 28 932 426€ 29 297 760€ 29 412 154€ 26 645 530€ 26 507 980€ 25 888 937€ 26 160 428€ 25 032 719€ 22 990 045€ 21 477 517€ 21 890 394€ 21 834 724€ 21 888 117€ 22 441 006€ 22 574 931€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
19 012 688€ 17 466 118€ 17 721 432€ 18 340 635€ 17 613 789€ 17 749 930€ 17 469 382€ 17 237 726€ 17 375 141€ 16 980 144€ 15 619 201€ 15 902 173€ 16 284 332€ 17 560 588€ 18 227 574€ 18 452 282€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
19 012 688€ 17 466 118€ 17 721 432€ 18 340 635€ 17 613 789€ 17 749 930€ 17 469 382€ 17 237 726€ 17 375 141€ 16 980 144€ 15 619 201€ 15 902 173€ 16 284 332€ 17 560 588€ 18 227 574€ 18 452 282€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
17 466 118€ 17 721 432€ 18 340 635€ 17 613 789€ 17 749 930€ 17 469 382€ 17 237 726€ 17 375 141€ 16 980 144€ 15 761 716€ 15 942 015€ 16 284 332€ 16 853 634€ 18 227 573€ 18 452 282€ 17 738 125€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
1 546 569€ -255 314€ -619 203€ 726 847€ -136 141€ 280 548€ 231 656€ -137 415€ 394 998€ 1 218 427€ -322 814€ -382 159€ -569 302€ -666 985€ -224 708€ 714 157€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
5 945 259€ 6 040 970€ 6 040 019€ 5 816 791€ 4 914 113€ 4 812 507€ 4 412 048€ 4 699 739€ 4 807 641€ 3 635 045€ 3 292 158€ 3 463 712€ 2 906 423€ 3 158 499€ 2 918 820€ 2 756 437€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
257 671€ 195 355€ 198 396€ 161 222€ 151 032€ 131 036€ 119 832€ 106 707€ 98 803€ 104 364€ 113 999€ 106 663€ 100 659€ 120 125€ 117 718€ 108 997€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 106 707€ 98 803€ 104 364€ 113 999€ 106 663€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
257 671€ 195 355€ 198 396€ 161 222€ 151 032€ 131 036€ 119 832€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100 659€ 120 125€ 117 718€ 108 997€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
119 910€ 73 975€ 23 643€ 546 057€ 363 257€ 326 491€ 278 501€ 301 270€ 378 174€ 248 284€ 97 256€ 241 588€ 117 247€ 258 964€ 274 905€ 90 665€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
119 910€ 73 975€ 23 643€ 26 267€ 23 451€ 41 691€ 23 500€ 0€ 95 000€ 8 000€ 0€ 35 000€ 166€ 1 712€ 0€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 519 790€ 339 806€ 284 800€ 255 001€ 301 270€ 283 174€ 240 284€ 97 256€ 206 588€ 117 081€ 257 252€ 274 905€ 90 665€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
2 517 849€ 2 659 538€ 2 818 124€ 2 823 445€ 2 969 437€ 3 081 528€ 3 215 948€ 3 365 365€ 2 881 162€ 2 295 344€ 2 379 069€ 2 346 879€ 1 901 803€ 1 898 307€ 1 956 481€ 2 016 015€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
2 442 681€ 2 585 206€ 2 726 697€ 2 749 761€ 2 888 453€ 3 022 693€ 3 156 880€ 3 307 090€ 2 826 358€ 2 248 306€ 2 338 801€ 2 312 711€ 1 878 597€ 1 881 797€ 1 945 470€ 2 008 365€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
75 168€ 74 332€ 78 271€ 61 152€ 58 427€ 58 835€ 59 069€ 58 275€ 54 804€ 47 037€ 40 268€ 34 167€ 23 206€ 16 510€ 11 011€ 7 650€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 13 155€ 12 532€ 22 557€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
1 741 319€ 1 094 896€ 1 483 053€ 799 724€ 628 217€ 627 295€ 533 004€ 574 394€ 1 008 559€ 457 168€ 411 896€ 448 804€ 557 285€ 327 017€ 320 974€ 282 361€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
126 968€ 97 050€ 169 038€ 177 952€ 64 937€ 92 756€ 55 617€ 111 432€ 249 763€ 57 070€ 65 542€ 176 381€ 247 289€ 75 473€ 87 408€ 66 500€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
26 583€ 22 746€ 23 318€ 19 129€ 17 651€ 13 939€ 2 090€ 3 319€ 107 550€ 4 853€ 2 942€ 3 663€ 3 017€ 3 129€ 3 980€ 1 836€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
222 907€ 141 511€ 151 392€ 146 748€ 136 012€ 136 081€ 132 697€ 115 933€ 110 816€ 88 701€ 88 882€ 88 619€ 87 976€ 0€ 4 035€ 4 600€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
2 662€ 6 656€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
685 893€ 433 297€ 619 325€ 13 704€ 14 295€ 10 034€ 17 415€ 15 684€ 10 478€ 10 537€ 22 340€ 5 082€ 7 359€ 3 836€ 4 555€ 2 534€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
175 236€ 1 609€ 136 363€ 76 728€ 71 992€ 79 419€ 84 459€ 120 358€ 105 968€ 108 299€ 60 813€ 19 241€ 50 117€ 92 138€ 78 075€ 71 630€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
259 134€ 190 727€ 189 845€ 183 596€ 173 790€ 155 831€ 134 094€ 104 610€ 118 254€ 99 840€ 96 553€ 90 631€ 83 469€ 90 814€ 81 765€ 75 239€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
150 859€ 118 906€ 120 026€ 118 475€ 112 896€ 97 197€ 88 727€ 80 229€ 73 345€ 62 040€ 60 674€ 55 540€ 52 914€ 49 795€ 49 774€ 46 852€
166
15.
Daň z príjmov (341)
2 389€ 0€ 4 618€ 0€ 0€ 2 992€ 0€ 0€ 5 696€ 5 561€ 0€ 0€ 7 921€ 171€ 3 006€ 4 231€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
30 458€ 22 841€ 25 502€ 24 814€ 24 335€ 23 447€ 17 881€ 14 698€ 15 195€ 10 972€ 9 898€ 9 647€ 9 660€ 11 661€ 8 376€ 8 939€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
58 050€ 59 277€ 43 625€ 38 131€ 12 188€ 15 529€ 0€ 7 195€ 210 583€ 8 174€ 3 906€ 0€ 7 563€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
180€ 276€ 0€ 445€ 122€ 71€ 24€ 935€ 911€ 1 122€ 346€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
1 308 510€ 2 017 206€ 1 516 803€ 1 486 343€ 802 170€ 646 158€ 264 763€ 352 003€ 440 944€ 529 885€ 289 939€ 319 778€ 229 429€ 554 086€ 248 742€ 258 399€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
1 003 861€ 1 308 491€ 888 168€ 529 506€ 632 499€ 543 772€ 196 162€ 285 859€ 372 343€ 461 284€ 280 282€ 310 121€ 219 772€ 554 086€ 248 742€ 258 399€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
304 650€ 379 757€ 299 677€ 627 879€ 169 671€ 102 386€ 68 601€ 66 145€ 68 601€ 68 601€ 9 657€ 9 657€ 9 657€ 0€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 328 958€ 328 958€ 328 958€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
5 159 210€ 5 425 338€ 5 536 309€ 5 254 728€ 4 117 629€ 3 945 543€ 4 007 506€ 4 222 963€ 2 849 937€ 2 374 857€ 2 566 158€ 2 524 509€ 2 643 969€ 1 169 030€ 1 294 612€ 1 366 212€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
5 159 210€ 5 425 338€ 5 536 309€ 5 254 728€ 4 117 629€ 3 945 543€ 4 007 506€ 4 222 963€ 2 849 937€ 2 374 857€ 2 566 158€ 2 524 509€ 2 643 969€ 1 169 030€ 1 294 612€ 1 366 212€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€