Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
756 858€ 568 524€ 529 716€ 701 033€ 562 657€ 482 123€ 549 435€ 477 660€ 526 625€ 546 580€ 505 602€ 592 221€ 539 378€ 552 000€ 584 357€
02
501
Spotreba materiálu
442 796€ 414 827€ 353 469€ 554 810€ 365 946€ 297 874€ 295 234€ 246 556€ 265 230€ 256 125€ 237 575€ 274 537€ 249 121€ 229 957€ 282 447€
03
502
Spotreba energie
314 062€ 153 697€ 176 248€ 146 223€ 196 711€ 184 249€ 254 201€ 231 104€ 261 395€ 290 456€ 268 027€ 317 684€ 290 257€ 322 043€ 301 910€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
2 969 893€ 2 692 476€ 2 230 613€ 2 191 067€ 2 207 817€ 1 714 065€ 2 012 357€ 1 377 074€ 1 387 754€ 1 255 345€ 1 319 802€ 1 373 378€ 1 499 943€ 1 447 946€ 1 377 317€
07
511
Opravy a udržiavanie
145 821€ 206 064€ 77 643€ 40 842€ 156 387€ 118 086€ 130 045€ 69 651€ 117 647€ 140 776€ 86 993€ 125 360€ 204 501€ 187 278€ 123 696€
08
512
Cestovné
90€ 154€ 0€ 1 206€ 2 678€ 0€ 1 026€ 2 196€ 324€ 199€ 600€ 1 572€ 1 000€ 1 058€ 1 445€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 0€ 0€ 0€ 36€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 827€ 1 020€ 1 846€ 2 428€
10
518
Ostatné služby
2 823 982€ 2 486 257€ 2 152 970€ 2 149 019€ 2 048 716€ 1 595 979€ 1 881 287€ 1 305 226€ 1 269 783€ 1 114 369€ 1 232 209€ 1 243 619€ 1 293 422€ 1 257 764€ 1 249 748€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
4 125 851€ 3 975 290€ 3 799 968€ 3 731 871€ 3 171 682€ 2 831 697€ 2 556 527€ 2 330 755€ 2 243 722€ 2 105 547€ 1 925 167€ 1 891 782€ 1 916 968€ 1 967 229€ 1 751 355€
12
521
Mzdové náklady
2 948 701€ 2 880 925€ 2 780 100€ 2 699 310€ 2 301 639€ 2 063 299€ 1 841 717€ 1 691 246€ 1 645 673€ 1 528 437€ 1 398 014€ 1 386 383€ 1 436 874€ 1 436 246€ 1 276 807€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 029 422€ 954 133€ 884 271€ 900 739€ 762 212€ 676 624€ 632 135€ 556 174€ 525 600€ 502 976€ 453 905€ 449 104€ 428 984€ 445 273€ 411 861€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
108 744€ 105 941€ 100 392€ 97 542€ 86 501€ 71 677€ 66 542€ 69 137€ 59 244€ 61 276€ 60 625€ 43 677€ 38 393€ 73 638€ 50 492€
16
528
Ostatné sociálne náklady
38 985€ 34 290€ 35 205€ 34 280€ 21 330€ 20 097€ 16 132€ 14 198€ 13 205€ 12 858€ 12 623€ 12 618€ 12 717€ 12 072€ 12 195€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
0€ 0€ 0€ 0€ 56€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 399€ 291€ 4 426€ 1 503€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 0€ 0€ 56€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 399€ 291€ 4 426€ 1 503€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
301 453€ 450 414€ 408 454€ 532 677€ 134 651€ 671 172€ 139 148€ 850 876€ 345 796€ 122 315€ 80 206€ 90 733€ 124 290€ 3 611€ 127 320€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 202€ 0€ 0€ 80€ 0€ 8 096€ 3 717€ 12 643€ 275 608€ 1 102€ 2 162€ 2 510€ 10 577€ 0€ 122 520€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
5 949€ 0€ 81€ 0€ 97€ 2€ 258€ 1 808€ 0€ 840€ 290€ 0€ 0€ 0€ 4 800€
26
546
Odpis pohľadávky
390€ 0€ 0€ 2 024€ 0€ 0€ 0€ 1 215€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
292 911€ 450 414€ 408 373€ 530 573€ 134 553€ 663 074€ 135 173€ 646 455€ 70 188€ 120 373€ 77 754€ 88 223€ 113 713€ 3 611€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 188 754€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 323 757€ 1 695 515€ 1 264 636€ 1 337 495€ 1 213 654€ 1 204 490€ 1 259 680€ 1 065 163€ 1 162 558€ 1 181 673€ 1 143 524€ 1 226 431€ 1 200 923€ 1 169 073€ 1 117 042€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 113 929€ 1 126 898€ 1 075 141€ 1 073 905€ 1 055 589€ 1 056 823€ 1 124 787€ 937 356€ 1 036 533€ 1 048 587€ 1 018 603€ 1 045 952€ 1 077 475€ 1 130 590€ 951 689€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
209 828€ 568 617€ 189 495€ 263 591€ 158 064€ 147 667€ 134 893€ 127 807€ 126 025€ 133 086€ 124 920€ 180 479€ 123 448€ 38 483€ 165 353€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 106 663€ 0€ 0€ 0€ 93 895€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
195 355€ 198 396€ 161 222€ 151 032€ 131 036€ 119 832€ 106 707€ 98 803€ 104 364€ 0€ 0€ 100 659€ 120 125€ 38 481€ 15 103€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
14 473€ 370 221€ 28 274€ 112 559€ 27 028€ 27 835€ 28 185€ 29 004€ 21 660€ 133 086€ 18 257€ 79 820€ 3 323€ 2€ 56 355€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
51 721€ 54 546€ 56 176€ 57 967€ 61 290€ 60 655€ 60 529€ 53 165€ 51 669€ 55 289€ 56 193€ 61 035€ 55 682€ 56 305€ 65 334€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
37 427€ 37 537€ 39 285€ 40 279€ 43 637€ 42 275€ 42 484€ 38 524€ 33 658€ 35 555€ 38 053€ 39 753€ 30 996€ 34 575€ 36 822€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 280€ 214€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
14 294€ 17 009€ 16 891€ 17 688€ 17 653€ 18 380€ 18 045€ 14 641€ 18 011€ 19 734€ 18 140€ 21 282€ 24 686€ 21 450€ 28 298€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32€ 19 914€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32€ 19 914€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
3 185 422€ 2 840 191€ 2 420 617€ 2 378 056€ 2 083 408€ 1 821 314€ 1 661 477€ 1 445 042€ 1 352 730€ 1 265 170€ 1 231 157€ 1 089 035€ 1 113 939€ 1 199 333€ 1 028 229€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 528 510€ 2 300 007€ 2 079 326€ 2 024 406€ 1 753 539€ 1 540 525€ 1 398 332€ 1 238 653€ 1 181 138€ 1 121 147€ 1 085 594€ 999 551€ 982 564€ 1 083 406€ 889 891€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
185 442€ 125 802€ 15 258€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
471 470€ 414 382€ 326 033€ 353 650€ 329 869€ 280 789€ 263 145€ 206 389€ 171 591€ 144 024€ 145 563€ 89 484€ 131 375€ 115 927€ 138 338€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
12 714 955€ 12 276 955€ 10 710 179€ 10 930 167€ 9 435 214€ 8 785 516€ 8 239 153€ 7 599 735€ 7 070 854€ 6 531 919€ 6 261 649€ 6 325 014€ 6 451 446€ 6 419 837€ 6 052 457€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
629 387€ 690 839€ 669 866€ 739 664€ 449 565€ 480 157€ 377 342€ 194 801€ 407 020€ 387 293€ 352 481€ 311 784€ 312 048€ 394 095€ 342 527€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 241€
67
602
Tržby z predaja služieb
629 387€ 690 839€ 669 866€ 739 664€ 449 565€ 480 157€ 377 342€ 194 801€ 407 020€ 387 293€ 352 481€ 311 784€ 312 048€ 394 095€ 341 286€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 524€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 524€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
9 918 224€ 9 187 637€ 8 900 114€ 8 368 609€ 7 997 320€ 6 965 620€ 6 477 060€ 5 534 059€ 5 048 181€ 4 736 545€ 4 691 968€ 4 329 013€ 3 919 416€ 4 443 016€ 4 656 211€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
2 301 363€ 2 282 735€ 2 213 398€ 1 724 545€ 1 702 010€ 1 644 123€ 1 596 616€ 1 365 937€ 1 276 944€ 1 260 182€ 1 187 276€ 3 819 838€ 3 321 846€ 2 957 263€ 3 925 559€
82
633
Výnosy z poplatkov
7 616 861€ 6 904 902€ 6 686 716€ 6 644 064€ 6 295 310€ 5 321 497€ 4 880 443€ 4 168 122€ 3 771 237€ 3 476 363€ 3 504 692€ 509 175€ 597 570€ 1 485 753€ 730 652€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
218 919€ 212 690€ 216 257€ 279 057€ 220 159€ 609 444€ 269 589€ 1 473 717€ 2 008 407€ 175 025€ 75 245€ 302 709€ 697 357€ 263 544€ 1 219 173€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
41 131€ 43 140€ 30 363€ 23 801€ 101 768€ 428 387€ 180 991€ 1 371 337€ 1 922 679€ 103 358€ 2 080€ 50 924€ 365 071€ 243 459€ 1 208 202€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€ 118 689€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 100 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 885€ 35€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
37 631€ 39 969€ 29 711€ 44 808€ 45 895€ 38 786€ 24 420€ 12 829€ 8 568€ 8 208€ 4 698€ 9 301€ 20 825€ 11 276€ 6 008€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
140 157€ 129 581€ 156 183€ 110 447€ 72 495€ 142 271€ 64 178€ 89 550€ 77 159€ 63 449€ 68 468€ 242 484€ 188 887€ 8 774€ 4 963€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
203 974€ 161 829€ 157 815€ 150 276€ 126 900€ 111 778€ 104 077€ 108 761€ 116 873€ 118 436€ 103 071€ 120 125€ 117 718€ 108 999€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
203 974€ 161 829€ 157 815€ 150 276€ 126 900€ 111 778€ 104 077€ 108 761€ 116 873€ 118 436€ 103 071€ 120 125€ 117 718€ 108 999€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 126 386€ 119 832€ 106 707€ 98 803€ 104 364€ 111 799€ 0€ 100 659€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
193 396€ 156 222€ 146 032€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 120 125€ 117 718€ 108 999€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
10 578€ 5 607€ 11 783€ 23 890€ 7 068€ 5 071€ 5 274€ 4 397€ 5 074€ 118 436€ 2 412€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
312€ 275€ 51€ 521€ 886€ 68€ 263€ 486€ 470€ 375€ 511€ 3 709€ 10 021€ 15 717€ 11 190€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 315€
102
662
Úroky
312€ 275€ 51€ 521€ 886€ 68€ 263€ 486€ 470€ 375€ 511€ 3 709€ 2 123€ 3 602€ 4 259€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 14€ 17€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 890€ 12 101€ 5 599€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 17 803€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 858€ 14 095€ 178 530€ 136 571€
110
672
Náhrady škôd
0€ 17 803€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 858€ 0€ 0€ 1 315€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 095€ 178 530€ 135 256€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 509 963€ 1 408 291€ 1 509 916€ 1 273 532€ 943 550€ 869 381€ 895 186€ 705 355€ 725 082€ 803 139€ 671 081€ 691 742€ 734 758€ 812 014€ 418 726€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
607 480€ 571 036€ 835 036€ 509 039€ 222 177€ 278 474€ 279 170€ 219 096€ 218 367€ 314 039€ 190 983€ 190 265€ 271 999€ 453 830€ 131 028€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
150 853€ 152 816€ 148 401€ 145 237€ 143 289€ 143 150€ 137 579€ 127 380€ 134 132€ 132 262€ 137 472€ 122 523€ 117 441€ 115 856€ 62 170€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 41€ 26 100€ 18 832€ 9 936€ 0€ 25 000€ 5 616€ 16 624€ 30 828€ 51 925€ 105 367€ 51 125€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
88 671€ 92 061€ 56 761€ 47 880€ 43 924€ 43 924€ 51 924€ 43 924€ 57 082€ 55 771€ 30 944€ 28 824€ 19 873€ 18 898€ 20 920€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 500€ 0€ 0€ 0€ 4 945€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
44 839€ 40 395€ 38 410€ 34 888€ 31 419€ 30 135€ 7 569€ 289€ 87€ 87€ 51€ 5 831€ 51 427€ 4 654€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
615 620€ 551 943€ 405 208€ 517 656€ 487 860€ 373 698€ 393 944€ 309 049€ 298 790€ 270 151€ 259 706€ 238 932€ 222 893€ 218 776€ 204 608€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
12 480 780€ 11 679 364€ 11 454 020€ 10 811 659€ 9 738 380€ 9 036 447€ 8 123 516€ 8 017 179€ 8 306 031€ 6 220 813€ 5 894 358€ 5 784 464€ 5 805 413€ 6 215 915€ 6 784 398€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-234 175€ -597 592€ 743 840€ -118 508€ 303 166€ 250 931€ -115 637€ 417 444€ 1 235 177€ -311 106€ -367 292€ -540 550€ -646 033€ -203 922€ 731 941€
136
591
Splatná daň z príjmov
21 139€ 21 612€ 16 993€ 17 633€ 22 618€ 19 274€ 21 778€ 22 447€ 16 750€ 11 708€ 14 867€ 28 752€ 20 952€ 20 786€ 17 784€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-255 314€ -619 203€ 726 847€ -136 141€ 280 548€ 231 656€ -137 415€ 394 998€ 1 218 427€ -322 814€ -382 159€ -569 302€ -666 985€ -224 708€ 714 157€