Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
170 859€ 141 174€ 128 638€ 148 611€ 129 496€ 108 949€ 112 958€ 113 979€ 136 901€ 117 067€ 75 387€ 91 188€ 73 749€
02
501
Spotreba materiálu
61 491€ 44 880€ 38 650€ 40 092€ 34 048€ 25 701€ 35 830€ 38 518€ 50 864€ 35 994€ 16 872€ 18 954€ 27 673€
03
502
Spotreba energie
109 368€ 96 294€ 89 916€ 108 519€ 95 448€ 83 248€ 77 127€ 75 461€ 86 037€ 81 073€ 58 515€ 72 234€ 46 076€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 71€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
186 572€ 165 576€ 155 387€ 171 202€ 140 146€ 164 420€ 125 039€ 96 784€ 88 534€ 98 676€ 90 884€ 98 597€ 128 742€
07
511
Opravy a udržiavanie
0€ 3 901€ 18 353€ 18 000€ 47 375€ 17 762€ 14 711€ 12 485€ 17 524€ 34 668€ 13 477€ 1 916€
08
512
Cestovné
121€ 758€ 686€ 1 457€ 498€ 1 984€ 3 715€ 3 234€ 0€ 2 549€ 0€ 0€ 0€
09
513
Náklady na reprezentáciu
125€ 663€ 175€ 27€ 51€ 312€ 141€ 121€ 155€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
186 326€ 164 155€ 150 800€ 151 216€ 121 621€ 115 011€ 103 250€ 78 698€ 75 928€ 78 448€ 56 216€ 85 120€ 126 826€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
442 338€ 481 598€ 433 223€ 303 646€ 271 255€ 267 569€ 266 672€ 226 366€ 235 295€ 185 074€ 174 445€ 179 087€ 200 745€
12
521
Mzdové náklady
318 684€ 347 026€ 317 966€ 202 683€ 180 480€ 177 500€ 168 651€ 142 453€ 147 875€ 120 184€ 114 488€ 121 235€ 136 415€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
110 421€ 117 407€ 104 188€ 90 232€ 81 551€ 87 606€ 84 811€ 72 146€ 74 995€ 59 510€ 54 519€ 56 506€ 59 905€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
6 845€ 6 235€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
6 387€ 10 930€ 11 069€ 10 731€ 9 224€ 2 464€ 13 210€ 11 767€ 12 425€ 5 380€ 5 438€ 1 346€ 4 425€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
461€ 1 603€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 136€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
461€ 1 603€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 136€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
2 397€ 11 707€ 47 793€ 561 641€ 124 282€ 494€ 68 854€ 52 164€ 7 757€ 1 180€ 0€ 1 185€ 0€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 47 793€ 561 641€ 124 129€ 0€ 68 371€ 47 097€ 0€ 0€ 0€ 1 184€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 397€ 11 707€ 0€ 153€ 494€ 483€ 5 068€ 7 757€ 1 180€ 0€ 1€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
288 032€ 286 559€ 278 080€ 278 801€ 277 001€ 136 602€ 185 695€ 172 619€ 171 165€ 162 841€ 170 839€ 167 284€ 173 572€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
288 032€ 285 759€ 277 280€ 278 001€ 276 201€ 135 802€ 184 215€ 156 209€ 157 897€ 161 210€ 164 375€ 163 840€ 164 480€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
800€ 800€ 800€ 800€ 800€ 1 480€ 16 410€ 13 268€ 1 631€ 6 464€ 3 444€ 9 092€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
800€ 800€ 800€ 800€ 800€ 800€ 16 410€ 13 268€ 1 631€ 6 464€ 3 326€ 9 092€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 680€ 0€ 0€ 0€ 0€ 118€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
35 166€ 57 596€ 79 913€ 56 488€ 50 621€ 51 934€ 32 095€ 29 787€ 33 466€ 38 939€ 65 104€ 54 995€ 40 422€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
19 010€ 19 822€ 21 033€ 21 160€ 23 231€ 23 257€ 19 513€ 13 986€ 12 637€ 14 047€ 4 187€ 7 574€ 14 614€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
16 155€ 37 774€ 58 880€ 35 327€ 27 390€ 28 677€ 12 582€ 15 801€ 20 829€ 24 892€ 60 917€ 47 421€ 25 808€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 996€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 996€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
12 500€ 17 000€ 19 170€ 28 264€ 26 377€ 26 148€ 29 575€ 7 578€ 7 333€ 4 150€ 0€ 0€ 1 664€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 664€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
12 500€ 14 000€ 19 170€ 28 264€ 26 377€ 26 148€ 29 575€ 7 578€ 7 333€ 4 150€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 138 324€ 1 162 813€ 1 142 204€ 1 548 652€ 1 019 179€ 756 117€ 820 888€ 699 277€ 680 451€ 607 927€ 576 659€ 592 336€ 620 026€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
5 857€ 17 056€ 7 978€ 7 225€ 6 092€ 4 762€ 6 307€ 6 866€ 6 280€ 3 474€ 6 999€ 6 961€ 3 430€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 339€ 0€ 0€ 0€ 3 474€ 2 258€ 2 855€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
5 857€ 17 056€ 7 978€ 7 225€ 6 092€ 4 423€ 6 307€ 6 866€ 6 280€ 0€ 4 741€ 4 106€ 3 430€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
565 757€ 630 195€ 523 400€ 514 546€ 475 882€ 385 734€ 353 303€ 415 549€ 313 406€ 101 356€ 59 198€ 102 018€ 250 196€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
565 558€ 629 656€ 516 650€ 505 544€ 456 658€ 363 737€ 343 680€ 380 002€ 278 894€ 83 548€ 42 866€ 87 299€ 202 386€
82
633
Výnosy z poplatkov
199€ 539€ 6 750€ 9 002€ 19 224€ 21 997€ 9 623€ 35 548€ 34 512€ 17 808€ 16 332€ 14 719€ 47 810€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
236 480€ 1 031 879€ 272 287€ 453 773€ 293 833€ 265 937€ 212 670€ 153 878€ 114 476€ 115 892€ 137 249€ 142 216€ 198 544€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 260€ 30 340€ 48 263€ 218 624€ 65 188€ 61 560€ 41 260€ 41 730€ 4 210€ 0€ 0€ 28 149€ 136 414€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
156€ 888€ 40€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166€ 1 500€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
234 064€ 1 000 651€ 223 985€ 235 150€ 228 645€ 204 377€ 171 410€ 112 148€ 110 100€ 114 392€ 137 249€ 114 067€ 62 130€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
800€ 830€ 800€ 800€ 800€ 16 410€ 14 899€ 0€ 6 464€ 3 326€ 9 092€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
800€ 830€ 800€ 800€ 800€ 16 410€ 14 899€ 0€ 6 464€ 3 326€ 9 092€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
800€ 800€ 800€ 800€ 800€ 16 410€ 14 899€ 0€ 6 464€ 3 326€ 9 092€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
13 550€ 50 498€ 10 151€ 14 920€ 17 350€ 18 641€ 19 881€ 14 117€ 18 136€ 2 983€ 47 883€ 32 811€ 472 647€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 250€ 0€
102
662
Úroky
0€ 31€ 0€ 98€ 194€ 246€ 511€ 232€ 332€ 361€ 60€
103
663
Kurzové zisky
5€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
13 545€ 50 498€ 10 151€ 14 889€ 17 350€ 18 543€ 19 687€ 13 872€ 17 624€ 2 751€ 47 551€ 32 160€ 472 587€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
240 998€ 227 715€ 222 926€ 218 064€ 179 306€ 119 722€ 133 511€ 85 900€ 132 490€ 301 301€ 260 941€ 288 788€ 193 604€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
138 369€ 125 130€ 124 105€ 121 765€ 85 505€ 75 754€ 80 933€ 45 027€ 91 616€ 266 872€ 227 267€ 255 116€ 156 943€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
102 629€ 102 584€ 98 821€ 96 299€ 93 801€ 43 968€ 52 578€ 40 874€ 40 874€ 34 429€ 33 674€ 33 672€ 36 661€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 062 642€ 1 958 143€ 1 037 572€ 1 209 329€ 973 263€ 795 596€ 742 082€ 691 210€ 584 787€ 531 470€ 515 596€ 581 886€ 1 118 421€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-75 681€ 795 329€ -104 631€ -339 323€ -45 916€ 39 479€ -78 806€ -8 067€ -95 664€ -76 457€ -61 063€ -10 450€ 498 395€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-75 681€ 795 329€ -104 631€ -339 323€ -45 916€ 39 479€ -78 806€ -8 067€ -95 665€ -76 457€ -61 063€ -10 450€ 498 395€