Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
291 715€ 273 419€ 294 853€ 239 692€ 271 100€ 286 862€ 239 025€ 263 966€ 252 498€ 250 207€ 254 302€ 226 915€ 270 176€ 404 974€
02
501
Spotreba materiálu
177 420€ 168 693€ 191 356€ 154 689€ 167 861€ 193 308€ 159 682€ 165 083€ 145 108€ 117 253€ 122 736€ 93 456€ 98 344€ 275 527€
03
502
Spotreba energie
114 295€ 104 726€ 103 497€ 85 003€ 103 239€ 93 554€ 79 343€ 98 883€ 107 390€ 132 953€ 131 506€ 133 459€ 171 832€ 129 125€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 322€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
655 316€ 408 423€ 296 562€ 253 126€ 217 306€ 214 653€ 239 620€ 227 338€ 219 950€ 241 125€ 286 178€ 215 275€ 232 885€ 373 702€
07
511
Opravy a udržiavanie
51 158€ 67 245€ 38 136€ 58 923€ 41 465€ 39 513€ 44 597€ 61 279€ 82 768€ 58 724€ 84 674€ 30 665€ 69 240€ 72 261€
08
512
Cestovné
282€ 799€ 2 969€ 1 287€ 1 630€ 583€ 1 048€ 746€ 815€ 1 057€ 690€ 1 735€ 1 816€ 6 834€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 733€ 2 540€ 3 639€ 3 566€ 2 058€ 2 213€ 1 660€ 1 945€ 392€ 851€ 1 597€ 629€ 1 562€ 173€
10
518
Ostatné služby
602 144€ 337 838€ 251 818€ 189 349€ 172 153€ 172 345€ 192 315€ 163 367€ 135 975€ 180 493€ 199 217€ 182 246€ 160 267€ 294 434€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 203 377€ 1 252 357€ 1 091 087€ 875 632€ 807 912€ 733 951€ 701 477€ 645 525€ 580 541€ 576 846€ 601 195€ 530 918€ 525 189€ 514 445€
12
521
Mzdové náklady
849 077€ 879 027€ 762 729€ 615 585€ 562 274€ 509 714€ 488 375€ 455 223€ 407 930€ 408 607€ 422 106€ 382 057€ 378 149€ 355 355€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
295 609€ 300 745€ 255 907€ 205 917€ 192 094€ 175 299€ 168 612€ 154 742€ 139 824€ 136 447€ 139 628€ 120 463€ 119 466€ 110 195€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 839€
15
527
Zákonné sociálne náklady
57 880€ 57 994€ 51 306€ 41 311€ 40 584€ 40 627€ 37 380€ 28 595€ 25 322€ 27 334€ 30 072€ 18 769€ 19 422€ 30 887€
16
528
Ostatné sociálne náklady
811€ 14 591€ 21 146€ 12 820€ 12 960€ 8 310€ 7 110€ 6 965€ 7 465€ 4 458€ 9 389€ 9 629€ 8 152€ 16 169€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
0€ 0€ 48€ 50€ 256€ 827€ 891€ 986€ 1 032€ 1 698€ 803€ 2 269€ 2 040€ 2 395€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 331€ 331€ 441€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 48€ 50€ 256€ 827€ 891€ 655€ 700€ 1 257€ 803€ 2 269€ 2 040€ 2 395€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
223 460€ 59 062€ 53 920€ 13 654€ 11 291€ 15 633€ 21 077€ 17 909€ 16 535€ 10 945€ 9 956€ 15 297€ 24 995€ 6 307€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
127 219€ 0€ 0€ 6 283€ 2 089€ 8 519€ 11 524€ 10 678€ 10 753€ 4 356€ 3 485€ 8 448€ 8 567€ 3 908€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 531€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
165€ 0€ 132€ 60€ 0€ 0€ 1 500€ 0€ 50€ 366€ 613€ 0€ 462€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 225€ 2 399€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
96 076€ 59 062€ 53 258€ 7 311€ 9 202€ 7 114€ 8 054€ 7 231€ 5 732€ 6 223€ 5 858€ 6 849€ 741€ 0€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
440 105€ 244 707€ 227 222€ 250 708€ 241 839€ 228 558€ 222 891€ 216 075€ 239 838€ 214 039€ 254 797€ 190 583€ 194 677€ 196 830€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
281 688€ 241 830€ 224 522€ 249 608€ 235 622€ 228 558€ 221 491€ 214 675€ 213 124€ 188 316€ 177 594€ 165 585€ 175 096€ 176 719€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
158 417€ 2 877€ 2 700€ 1 100€ 6 217€ 0€ 1 400€ 1 400€ 26 714€ 25 723€ 77 203€ 24 998€ 19 581€ 20 111€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 247€ 0€ 18€ 0€ 0€ 830€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 700€ 2 700€ 2 700€ 1 100€ 0€ 0€ 1 400€ 1 400€ 25 467€ 25 723€ 18 938€ 24 998€ 19 498€ 19 281€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 58 247€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
155 717€ 177€ 0€ 0€ 6 217€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 83€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
40 526€ 29 336€ 19 279€ 38 380€ 20 537€ 17 404€ 20 222€ 25 540€ 24 199€ 17 595€ 18 218€ 13 294€ 40 055€ 16 865€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
20 567€ 9 347€ 2 933€ 3 115€ 3 253€ 3 552€ 3 843€ 9 263€ 3 499€ 3 626€ 3 980€ 4 500€ 9 352€ 12 707€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 0€ 58€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
19 958€ 19 989€ 16 346€ 35 265€ 17 284€ 13 844€ 16 379€ 16 277€ 20 700€ 13 911€ 14 238€ 8 794€ 30 703€ 4 158€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
284 145€ 327 464€ 366 147€ 404 347€ 371 642€ 335 381€ 313 990€ 285 073€ 239 714€ 234 321€ 287 803€ 259 484€ 265 289€ 232 204€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
269 426€ 302 694€ 311 451€ 352 031€ 331 380€ 294 948€ 275 128€ 255 149€ 215 152€ 201 347€ 255 096€ 235 562€ 205 828€ 176 424€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 32 650€ 28 187€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
14 719€ 24 770€ 54 696€ 52 316€ 40 263€ 40 433€ 38 862€ 29 924€ 24 561€ 32 974€ 32 707€ 23 922€ 26 811€ 27 593€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
3 138 794€ 2 594 769€ 2 349 119€ 2 075 588€ 1 941 883€ 1 833 268€ 1 759 193€ 1 682 412€ 1 574 306€ 1 546 774€ 1 713 252€ 1 454 035€ 1 555 306€ 1 747 722€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
44 674€ 42 685€ 71 570€ 71 143€ 95 936€ 104 000€ 107 706€ 91 296€ 92 781€ 89 527€ 62 987€ 64 035€ 69 092€ 157 200€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
44 674€ 42 685€ 71 570€ 71 143€ 95 936€ 104 000€ 107 706€ 91 296€ 92 781€ 89 527€ 62 987€ 64 035€ 69 092€ 157 200€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 813 267€ 1 769 177€ 1 804 227€ 1 688 885€ 1 531 917€ 1 377 217€ 1 265 063€ 1 173 357€ 1 115 582€ 994 141€ 1 007 119€ 903 451€ 1 196 746€ 1 176 156€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 705 868€ 1 671 046€ 1 705 364€ 1 598 144€ 1 439 142€ 1 295 234€ 1 184 903€ 1 094 217€ 1 033 845€ 926 283€ 928 406€ 777 613€ 1 069 373€ 1 068 574€
82
633
Výnosy z poplatkov
107 398€ 98 131€ 98 864€ 90 740€ 92 774€ 81 983€ 80 161€ 79 140€ 81 737€ 67 857€ 78 713€ 125 838€ 127 373€ 107 582€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
207 942€ 139 898€ 147 219€ 195 543€ 363 274€ 252 855€ 203 300€ 215 537€ 172 985€ 174 338€ 175 813€ 211 487€ 150 529€ 221 147€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
59 965€ 0€ 5 401€ 47 405€ 58 060€ 97 672€ 44 231€ 60 436€ 23 215€ 13 898€ 15 200€ 37 775€ 9 195€ 101 171€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 375€ 416€ 755€ 2 252€ 1 508€ 1 129€ 1 462€ 535€ 636€ 1 204€ 225€ 290€ 1 211€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 210€ 160€ 250€ 415€ 435€ 790€ 1 210€ 398€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 5 816€ 350€ 50€ 60€ 50€ 0€ 0€ 290€ 250€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 124€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
147 977€ 139 523€ 141 402€ 147 383€ 297 146€ 153 325€ 157 680€ 153 419€ 148 935€ 159 389€ 158 974€ 172 407€ 139 584€ 118 243€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
2 700€ 2 700€ 2 500€ 0€ 605€ 115€ 1 400€ 26 714€ 25 723€ 19 364€ 24 998€ 19 498€ 20 111€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
2 700€ 2 700€ 2 500€ 0€ 605€ 115€ 1 400€ 26 714€ 25 723€ 19 364€ 24 998€ 19 498€ 20 111€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 247€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 700€ 2 700€ 2 500€ 0€ 0€ 0€ 1 400€ 25 467€ 25 723€ 18 938€ 24 998€ 19 498€ 20 111€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 426€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 605€ 115€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 13€ 217€ 146€ 478€ 660€ 62€ 944€ 1 084€ 1 659€ 1 112€ 1 706€ 26 662€ 616€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 13€ 217€ 146€ 478€ 304€ 62€ 944€ 1 084€ 1 659€ 1 112€ 1 585€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 356€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 121€ 26 662€ 616€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 103 376€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 103 376€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
569 999€ 344 161€ 284 697€ 150 978€ 143 185€ 162 546€ 171 215€ 151 849€ 174 323€ 155 162€ 224 661€ 178 255€ 274 322€ 483 869€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
526 152€ 299 348€ 239 163€ 104 943€ 97 607€ 95 951€ 93 260€ 73 028€ 94 987€ 95 531€ 178 940€ 146 048€ 28 639€ 33 342€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
35 606€ 35 606€ 35 606€ 35 606€ 35 606€ 35 606€ 35 562€ 35 533€ 35 184€ 9 119€ 9 081€ 1 255€ 184 148€ 158 733€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 39 772€ 276 517€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 548€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 000€ 0€ 0€ 600€ 8 404€ 0€ 0€ 0€ 531€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 320€ 33 685€ 34 746€ 35 744€ 35 058€ 29 182€ 23 913€ 21 763€ 14 198€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
8 241€ 9 207€ 9 928€ 10 429€ 9 972€ 8 669€ 8 708€ 8 542€ 7 808€ 7 050€ 7 458€ 7 039€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 638 582€ 2 298 634€ 2 310 430€ 2 106 694€ 2 135 395€ 1 897 394€ 1 748 747€ 1 659 697€ 1 582 478€ 1 434 191€ 1 496 690€ 1 378 432€ 1 737 462€ 2 142 397€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-500 212€ -296 134€ -38 689€ 31 106€ 193 511€ 64 125€ -10 446€ -22 715€ 8 172€ -112 583€ -216 562€ -75 603€ 182 156€ 394 675€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 2€ 41€ 28€ 91€ 2 294€ 3 833€ 1 959€ 2 517€ 2 061€ 2 226€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-500 212€ -296 137€ -38 730€ 31 079€ 193 421€ 61 831€ -14 280€ -24 675€ 5 654€ -114 644€ -218 788€ -75 603€ 182 156€ 394 675€