Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
84 175€ 70 518€ 60 258€ 65 522€ 69 007€ 65 329€ 54 756€ 58 414€ 63 608€ 62 500€ 69 774€ 62 342€ 71 388€ 46 243€ 33 941€
02
501
Spotreba materiálu
33 865€ 39 803€ 33 043€ 42 230€ 47 968€ 40 915€ 36 506€ 38 400€ 39 259€ 36 577€ 45 355€ 38 860€ 53 747€ 27 070€ 17 555€
03
502
Spotreba energie
50 310€ 30 715€ 27 215€ 23 292€ 21 039€ 24 414€ 18 250€ 20 014€ 24 349€ 25 923€ 24 419€ 23 482€ 17 641€ 19 173€ 16 386€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
120 641€ 121 216€ 101 861€ 88 561€ 124 373€ 64 997€ 58 977€ 76 328€ 80 695€ 91 721€ 52 966€ 67 218€ 61 972€ 234 346€ 150 622€
07
511
Opravy a udržiavanie
16 015€ 29 515€ 11 389€ 4 271€ 17 970€ 3 548€ 8 337€ 11 748€ 25 116€ 21 177€ 1 026€ 3 196€ 5 093€ 187 861€ 110 213€
08
512
Cestovné
73€ 0€ 129€ 1 023€ 48€ 112€ 58€ 162€ 14€ 72€ 2 158€ 1 477€ 1 203€ 739€ 1 700€
09
513
Náklady na reprezentáciu
503€ 387€ 355€ 1 021€ 482€ 491€ 554€ 1 435€ 959€ 1 424€ 667€ 370€ 283€ 199€ 213€
10
518
Ostatné služby
104 050€ 91 315€ 89 988€ 82 246€ 105 874€ 60 846€ 50 028€ 62 982€ 54 606€ 69 048€ 49 115€ 62 175€ 55 393€ 45 547€ 38 496€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
287 577€ 286 490€ 285 550€ 258 089€ 217 192€ 199 065€ 187 174€ 169 544€ 155 465€ 143 783€ 113 119€ 110 848€ 108 214€ 96 295€ 95 792€
12
521
Mzdové náklady
209 353€ 207 176€ 210 980€ 186 856€ 156 080€ 143 019€ 134 801€ 121 807€ 112 709€ 103 968€ 80 568€ 77 043€ 81 508€ 71 300€ 72 021€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
69 917€ 71 748€ 68 390€ 65 442€ 55 469€ 50 553€ 47 693€ 43 276€ 39 133€ 36 097€ 28 719€ 27 771€ 24 137€ 22 776€ 22 371€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
8 307€ 7 567€ 6 180€ 5 791€ 5 642€ 5 493€ 4 680€ 4 462€ 3 623€ 3 718€ 3 831€ 6 034€ 2 569€ 2 219€ 1 400€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
357€ 339€ 297€ 392€ 367€ 453€ 540€ 578€ 431€ 520€ 351€ 318€ 606€ 142€ 53€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
357€ 339€ 297€ 392€ 367€ 453€ 540€ 578€ 431€ 520€ 351€ 318€ 606€ 142€ 53€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
3 420€ 12 698€ 3 711€ 5 543€ 3 712€ 4 310€ 2 489€ 2 592€ 10 312€ 12 578€ 2 177€ 618€ 11 886€ 5 894€ 45 247€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
8€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 517€ 4 758€ 44 729€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 51€ 42€ 0€ 10 831€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
3 312€ 12 698€ 3 711€ 3 354€ 3 660€ 4 310€ 2 438€ 2 548€ 10 312€ 1 747€ 2 173€ 618€ 2 369€ 1 136€ 518€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 2 189€ 52€ 0€ 2€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
90 825€ 95 857€ 80 547€ 73 426€ 64 203€ 62 569€ 54 133€ 50 573€ 49 943€ 42 361€ 47 391€ 45 726€ 35 916€ 34 084€ 19 039€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
89 625€ 94 657€ 79 447€ 72 326€ 63 003€ 56 748€ 52 933€ 49 321€ 48 787€ 34 526€ 38 087€ 40 589€ 33 144€ 28 392€ 13 559€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 200€ 1 200€ 1 100€ 1 100€ 1 200€ 5 821€ 1 200€ 1 251€ 1 155€ 7 836€ 9 305€ 5 137€ 2 772€ 5 692€ 5 480€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 287€ 2 772€ 0€ 5 480€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 200€ 1 200€ 1 100€ 1 100€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 900€ 7 070€ 9 055€ 600€ 0€ 5 692€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 250€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 621€ 0€ 51€ 255€ 766€ 250€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 729€ 2 835€ 2 658€ 2 614€ 2 086€ 2 160€ 1 976€ 1 935€ 1 857€ 2 029€ 1 503€ 1 185€ 555€ 609€ 1 030€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 729€ 2 835€ 2 658€ 2 614€ 2 086€ 2 160€ 1 976€ 1 935€ 1 857€ 2 029€ 1 503€ 1 171€ 555€ 609€ 1 030€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
15 783€ 9 027€ 10 593€ 24 853€ 36 541€ 21 378€ 20 851€ 37 169€ 46 214€ 32 726€ 38 544€ 18 165€ 14 615€ 8 533€ 5 010€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 61€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
15 583€ 8 427€ 9 873€ 24 653€ 36 071€ 21 238€ 20 711€ 37 069€ 46 114€ 31 774€ 38 544€ 18 165€ 14 615€ 8 533€ 5 010€
61
587
Náklady na ostatné transfery
200€ 600€ 720€ 140€ 470€ 140€ 140€ 100€ 100€ 952€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
605 507€ 598 980€ 545 475€ 519 001€ 517 481€ 420 260€ 380 896€ 397 132€ 408 524€ 388 217€ 325 826€ 306 420€ 305 152€ 426 146€ 350 734€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
11 885€ 9 316€ 9 739€ 9 900€ 13 304€ 13 484€ 14 679€ 13 568€ 13 183€ 12 873€ 6 140€ 5 248€ 8 392€ 9 868€ 6 943€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
11 885€ 9 316€ 9 739€ 9 900€ 13 304€ 13 484€ 14 679€ 13 568€ 13 183€ 12 873€ 6 140€ 5 248€ 8 392€ 9 868€ 6 943€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
808 607€ 765 027€ 740 852€ 753 344€ 707 544€ 596 631€ 578 658€ 548 429€ 515 760€ 500 864€ 486 582€ 459 722€ 442 594€ 459 211€ 298 556€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
785 996€ 742 898€ 720 143€ 734 524€ 694 884€ 578 721€ 562 909€ 537 117€ 505 310€ 491 657€ 481 589€ 457 549€ 437 178€ 442 335€ 293 201€
82
633
Výnosy z poplatkov
22 611€ 22 129€ 20 709€ 18 820€ 12 660€ 17 910€ 15 749€ 11 312€ 10 449€ 9 208€ 4 993€ 2 173€ 5 416€ 16 876€ 5 355€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
8 112€ 3 040€ 3 266€ 9 147€ 42 570€ 4 389€ 4 753€ 3 819€ 3 012€ 166 730€ 8 585€ 17 157€ 288 491€ 37 441€ 57 882€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 199€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 35 313€ 35 021€ 53 608€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 173€ 0€ 0€ 58€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 11 709€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€ 100€ 66€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
5 913€ 3 040€ 3 266€ 9 097€ 30 862€ 4 389€ 4 753€ 3 819€ 2 997€ 166 730€ 8 585€ 16 984€ 253 145€ 2 320€ 4 150€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 200€ 1 100€ 1 100€ 5 821€ 1 200€ 1 200€ 1 251€ 942€ 7 070€ 8 955€ 4 887€ 2 772€ 5 692€ 5 480€ 5 850€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 200€ 1 100€ 1 100€ 5 821€ 1 200€ 1 200€ 1 251€ 942€ 7 070€ 8 955€ 4 887€ 2 772€ 5 692€ 5 480€ 5 850€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 287€ 2 772€ 0€ 0€ 5 850€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 200€ 1 100€ 1 100€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 900€ 7 070€ 8 455€ 600€ 0€ 5 692€ 5 480€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 4 621€ 0€ 51€ 42€ 0€ 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
15€ 15€ 15€ 15€ 15€ 15€ 191€ 215€ 577€ 311€ 362€ 291€ 77€ 77€ 138€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
15€ 15€ 15€ 15€ 15€ 15€ 191€ 215€ 577€ 311€ 362€ 291€ 77€ 77€ 138€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
36 629€ 50 945€ 39 453€ 21 965€ 17 254€ 17 896€ 15 358€ 26 113€ 19 732€ 13 930€ 7 323€ 6 958€ 21 350€ 12 971€ 3 777€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
28 203€ 42 495€ 31 300€ 14 312€ 9 591€ 10 257€ 7 487€ 19 302€ 4 881€ 8 760€ 2 130€ 2 119€ 16 078€ 9 948€ 1 608€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 811€ 1 811€ 1 167€ 647€ 647€ 647€ 680€ 413€ 247€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 65€ 0€ 41€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
987€ 987€ 987€ 987€ 987€ 987€ 987€ 987€ 987€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 24€ 11€ 0€ 10€ 105€ 1 777€ 54€ 8 476€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 169€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 628€ 5 628€ 5 987€ 6 020€ 6 020€ 5 901€ 4 426€ 5 356€ 5 142€ 5 170€ 5 193€ 4 774€ 5 272€ 2 982€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
866 448€ 829 443€ 794 424€ 800 192€ 781 887€ 633 616€ 614 890€ 593 086€ 559 334€ 703 662€ 513 879€ 492 148€ 766 596€ 525 048€ 373 146€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
260 941€ 230 463€ 248 950€ 281 191€ 264 406€ 213 356€ 233 993€ 195 954€ 150 810€ 315 445€ 188 053€ 185 728€ 461 444€ 98 902€ 22 412€
136
591
Splatná daň z príjmov
3€ 0€ 0€ 3€ 3€ 3€ 32€ 34€ 104€ 57€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
260 938€ 230 463€ 248 950€ 281 188€ 264 403€ 213 353€ 233 961€ 195 921€ 150 706€ 315 387€ 188 053€ 185 728€ 461 444€ 98 902€ 22 412€