Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
427 998€ 378 537€ 395 218€ 311 013€ 325 352€ 329 281€ 343 918€ 261 118€ 296 382€ 312 173€ 386 618€ 367 156€ 375 660€ 404 136€
02
501
Spotreba materiálu
272 369€ 221 425€ 231 025€ 171 016€ 172 887€ 165 616€ 143 389€ 116 377€ 108 169€ 90 628€ 135 515€ 134 074€ 114 671€ 178 617€
03
502
Spotreba energie
155 629€ 157 113€ 164 193€ 139 997€ 152 465€ 163 664€ 200 529€ 144 741€ 188 213€ 221 545€ 251 103€ 233 082€ 260 989€ 225 519€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 740 586€ 1 430 769€ 1 328 627€ 1 252 452€ 1 321 312€ 1 225 301€ 1 234 881€ 1 251 087€ 1 159 961€ 1 262 635€ 1 205 241€ 1 231 304€ 1 225 866€ 1 409 845€
07
511
Opravy a udržiavanie
521 241€ 295 121€ 306 048€ 270 957€ 236 547€ 211 802€ 309 784€ 387 908€ 318 498€ 394 154€ 399 193€ 342 757€ 350 089€ 64 894€
08
512
Cestovné
348€ 51€ 845€ 795€ 1 393€ 925€ 473€ 1 225€ 630€ 883€ 900€ 954€ 641€ 2 456€
09
513
Náklady na reprezentáciu
10 301€ 11 262€ 16 169€ 15 566€ 14 143€ 15 286€ 16 632€ 26 970€ 22 922€ 19 609€ 25 379€ 12 852€ 11 985€ 9 062€
10
518
Ostatné služby
1 208 697€ 1 124 336€ 1 005 564€ 965 134€ 1 069 229€ 997 289€ 907 992€ 834 984€ 817 911€ 847 989€ 779 769€ 874 741€ 863 151€ 1 333 433€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
3 099 663€ 2 958 686€ 2 826 829€ 2 383 881€ 2 197 940€ 2 000 391€ 1 811 359€ 1 710 538€ 1 699 907€ 1 583 908€ 1 606 942€ 1 573 667€ 1 502 809€ 1 401 812€
12
521
Mzdové náklady
2 202 022€ 2 096 019€ 2 009 186€ 1 690 930€ 1 556 659€ 1 421 140€ 1 282 599€ 1 214 566€ 1 204 708€ 1 132 427€ 1 138 304€ 1 137 705€ 1 087 021€ 1 029 343€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
747 620€ 713 741€ 677 351€ 574 785€ 534 677€ 483 521€ 440 735€ 418 731€ 407 677€ 373 666€ 373 763€ 359 448€ 350 882€ 316 272€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
150 021€ 148 926€ 140 292€ 118 166€ 106 604€ 95 731€ 88 025€ 77 241€ 87 522€ 77 816€ 94 875€ 76 514€ 64 906€ 56 197€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
5 518€ 864€ 1 170€ 1 035€ 3 123€ 1 263€ 1 080€ 786€ 708€ 1 394€ 873€ 1 000€ 1 239€ 5 045€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 518€ 864€ 1 170€ 1 035€ 3 123€ 1 263€ 1 080€ 786€ 708€ 1 394€ 873€ 1 000€ 1 239€ 5 045€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
165 903€ 79 273€ 39 770€ 117 084€ 53 094€ 66 778€ 181 954€ 139 881€ 174 773€ 610 323€ 50 048€ 425 823€ 240 033€ 104 096€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 058€ 1 258€ 1 335€ 4 476€ 9 150€ 5 697€ 142 351€ 101 172€ 121 755€ 581 098€ 8 805€ 373 039€ 212 084€ 56 164€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 110€ 11€ 3 014€ 50€ 0€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
40 543€ 21 145€ 1 509€ 7 719€ 335€ 11 430€ 4 523€ 5 979€ 28 730€ 0€ 238€ 1 582€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
121 302€ 56 266€ 36 916€ 101 876€ 43 559€ 49 652€ 35 081€ 31 730€ 24 288€ 29 225€ 40 405€ 50 780€ 25 028€ 47 567€
28
549
Manká a škody
0€ 494€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 600€ 422€ 2 921€ 365€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 644 568€ 1 712 257€ 1 718 902€ 1 636 138€ 1 724 716€ 1 610 085€ 1 247 330€ 1 225 293€ 1 568 222€ 1 125 435€ 1 119 029€ 1 050 024€ 905 444€ 842 296€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 507 640€ 1 578 044€ 1 588 227€ 1 535 764€ 1 556 077€ 1 395 928€ 1 203 043€ 1 170 691€ 1 380 970€ 1 050 795€ 1 040 640€ 979 391€ 848 564€ 785 402€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
136 928€ 134 213€ 130 675€ 100 374€ 168 639€ 214 156€ 44 287€ 54 602€ 187 252€ 74 640€ 78 389€ 70 633€ 56 880€ 56 894€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 520€ 2 450€ 2 772€ 2 634€ 16 059€ 7 480€ 6 905€ 6 857€ 49 019€ 60 609€ 78 389€ 70 633€ 56 880€ 56 894€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 031€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
134 408€ 131 763€ 127 903€ 97 740€ 152 580€ 206 676€ 37 382€ 47 745€ 138 234€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
26 853€ 26 610€ 34 621€ 30 225€ 28 672€ 53 780€ 30 511€ 37 240€ 30 345€ 26 521€ 122 731€ 31 682€ 33 668€ 111 233€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 93 765€ 0€ 0€ 66 388€
42
562
Úroky
16 451€ 17 976€ 19 416€ 21 056€ 20 998€ 19 987€ 20 698€ 21 632€ 19 588€ 18 600€ 18 200€ 19 092€ 20 150€ 16 962€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
10 402€ 8 634€ 15 205€ 9 167€ 7 674€ 33 792€ 9 812€ 15 608€ 10 755€ 7 922€ 10 766€ 12 590€ 13 518€ 27 883€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
4 620 513€ 3 949 261€ 4 476 874€ 3 928 442€ 3 812 494€ 3 548 261€ 3 147 324€ 2 930 676€ 3 238 639€ 3 067 411€ 2 710 328€ 2 516 983€ 2 517 550€ 2 424 252€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
3 679 387€ 3 294 431€ 3 714 000€ 3 227 435€ 3 200 078€ 2 984 561€ 2 664 971€ 2 458 422€ 2 377 283€ 2 335 165€ 2 486 191€ 2 315 448€ 2 323 706€ 2 187 214€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
390 918€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 483 300€ 0€ 0€ 0€ 565€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
550 208€ 654 830€ 757 874€ 701 007€ 612 416€ 563 700€ 482 225€ 472 253€ 861 355€ 248 883€ 224 137€ 201 535€ 193 844€ 236 473€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 127€ 0€ 1€ 63€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
11 731 602€ 10 536 256€ 10 822 009€ 9 660 270€ 9 466 701€ 8 835 140€ 7 998 356€ 7 556 619€ 8 168 937€ 7 989 800€ 7 201 810€ 7 197 639€ 6 802 269€ 6 702 715€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
18 103€ 12 322€ 15 749€ 14 339€ 8 964€ 8 714€ 5 888€ 3 468€ 4 805€ 2 595€ 4 899€ 1 595€ 8 925€ 2 987€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
18 103€ 12 322€ 15 749€ 14 339€ 8 964€ 8 714€ 5 888€ 3 468€ 4 805€ 2 595€ 4 899€ 1 595€ 8 925€ 2 987€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
8 923 755€ 8 720 420€ 8 286 131€ 7 424 772€ 6 667 429€ 6 097 602€ 5 594 293€ 5 045 872€ 4 901 333€ 4 798 514€ 4 861 438€ 4 326 493€ 4 965 739€ 5 295 758€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
8 373 907€ 8 086 255€ 7 647 261€ 6 849 305€ 6 084 347€ 5 552 949€ 5 023 668€ 4 503 221€ 4 353 333€ 4 253 919€ 4 320 558€ 3 801 068€ 4 461 693€ 4 701 885€
82
633
Výnosy z poplatkov
549 849€ 634 165€ 638 870€ 575 467€ 583 083€ 544 653€ 570 626€ 542 651€ 548 000€ 544 595€ 540 880€ 525 425€ 504 046€ 593 873€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
752 673€ 695 954€ 925 985€ 996 420€ 775 983€ 535 635€ 488 458€ 602 950€ 666 801€ 1 412 965€ 568 332€ 1 333 666€ 504 714€ 2 006 406€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
104 030€ 19 180€ 32 198€ 134 477€ 168 035€ 31 307€ 68 064€ 175 519€ 290 673€ 598 203€ 97 974€ 860 130€ 10 279€ 1 735 810€
85
642
Tržby z predaja materiálu
317€ 291€ 458€ 210€ 271€ 393€ 113€ 176€ 450€ 398€ 1 473€ 559€ 732€ 11 186€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 37 092€ 8 237€ 0€ 41€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
59 186€ 72 134€ 147 935€ 21 609€ 26 216€ 26 423€ 27 946€ 22 289€ 37 069€ 21 432€ 22 028€ 28 691€ 29 989€ 20 480€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
589 140€ 567 257€ 737 158€ 840 124€ 581 421€ 477 511€ 392 335€ 404 954€ 338 609€ 792 932€ 446 857€ 444 286€ 463 714€ 238 930€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
51 630€ 26 818€ 13 414€ 90 775€ 10 145€ 7 580€ 23 490€ 50 344€ 72 227€ 78 389€ 70 633€ 56 880€ 56 884€ 51 218€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
51 630€ 26 818€ 13 414€ 90 775€ 10 145€ 7 580€ 23 490€ 50 344€ 72 227€ 78 389€ 70 633€ 56 880€ 56 884€ 51 218€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 450€ 2 772€ 2 634€ 16 059€ 7 480€ 6 905€ 6 857€ 49 019€ 60 609€ 78 389€ 70 633€ 56 880€ 56 884€ 51 218€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 618€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
49 180€ 24 046€ 10 780€ 74 716€ 2 665€ 675€ 16 633€ 1 326€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
133 200€ 66 616€ 66 797€ 66 648€ 87 197€ 70 268€ 91 682€ 86 448€ 110 221€ 125 354€ 240 013€ 112 524€ 94 759€ 701 188€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 147 620€ 0€ 0€ 531 103€
102
662
Úroky
0€ 16€ 197€ 48€ 617€ 3 668€ 5 102€ 3 198€ 10 321€ 25 454€ 17 400€ 7 046€ 22 861€ 80 993€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
133 200€ 66 600€ 66 600€ 66 600€ 86 580€ 66 600€ 86 580€ 83 250€ 99 900€ 99 900€ 74 993€ 99 900€ 66 321€ 83 516€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 578€ 5 577€ 5 576€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 084€ 3 341€ 14 023€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 084€ 3 341€ 14 023€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 282€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 282€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 874 510€ 1 723 520€ 1 820 597€ 1 643 012€ 1 638 796€ 1 417 954€ 1 201 171€ 1 078 765€ 1 313 315€ 1 348 100€ 1 096 710€ 1 157 128€ 930 596€ 689 738€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
626 989€ 496 193€ 323 833€ 240 933€ 319 404€ 290 774€ 234 973€ 179 768€ 171 623€ 124 649€ 219 613€ 418 271€ 395 043€ 144 693€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
754 314€ 761 305€ 768 536€ 715 665€ 695 280€ 590 359€ 443 497€ 474 739€ 707 242€ 816 333€ 398 154€ 282 802€ 87 927€ 85 773€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 712€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
12 732€ 7 268€ 2 300€ 5 400€ 0€ 400€ 400€ 1 100€ 400€ 606€ 9 454€ 6 689€ 2 589€ 6 871€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
25 258€ 25 598€ 25 518€ 25 742€ 21 804€ 16 329€ 9 975€ 9 597€ 9 379€ 8 541€ 7 875€ 8 006€ 8 273€ 6 341€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
455 217€ 433 156€ 700 409€ 655 272€ 602 309€ 520 092€ 512 326€ 413 562€ 424 671€ 397 970€ 461 614€ 441 360€ 436 052€ 446 060€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
11 753 871€ 11 245 651€ 11 128 673€ 10 235 967€ 9 188 513€ 8 138 033€ 7 404 983€ 6 867 846€ 7 068 702€ 7 765 917€ 6 844 109€ 6 991 627€ 6 575 640€ 8 747 295€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
22 269€ 709 394€ 306 664€ 575 697€ -278 188€ -697 107€ -593 373€ -688 773€ -1 100 235€ -223 884€ -357 701€ -206 012€ -226 629€ 2 044 580€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 2€ 37€ 2 018€ 4 577€ 4 415€ 7 683€ 11 521€ 11 081€ 11 697€ 19 204€ 1 318€ 18 021€ 22 374€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
22 269€ 709 392€ 306 627€ 573 679€ -282 765€ -701 522€ -601 056€ -700 293€ -1 111 317€ -235 581€ -376 905€ -207 330€ -244 650€ 2 022 206€