Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
30 909 789€ 31 287 467€ 31 084 272€ 31 746 162€ 31 944 260€ 32 738 619€ 33 417 650€ 30 145 796€ 23 450 421€ 20 398 253€ 19 606 832€ 19 801 871€ 19 728 420€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
27 653 347€ 28 918 558€ 29 002 914€ 29 416 549€ 30 106 456€ 31 133 315€ 31 689 060€ 27 814 631€ 21 140 228€ 17 908 256€ 17 863 896€ 18 892 687€ 18 696 420€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
29 320€ 30 594€ 1 275€ 1 785€ 0€ 0€ 0€ 274€ 1 098€ 1 922€ 2 746€ 0€ 0€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
29 320€ 30 594€ 1 275€ 1 785€ 0€ 0€ 0€ 274€ 1 098€ 1 922€ 2 746€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
25 590 492€ 26 854 428€ 27 308 103€ 27 721 228€ 28 466 491€ 29 493 350€ 30 065 808€ 26 026 553€ 19 412 331€ 16 239 321€ 16 282 599€ 17 259 341€ 17 211 188€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
587 767€ 587 602€ 585 596€ 592 773€ 592 693€ 433 739€ 433 611€ 386 039€ 386 259€ 386 121€ 402 259€ 391 625€ 390 743€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
22 622€ 22 622€ 22 622€ 22 622€ 22 622€ 20 622€ 20 622€ 20 622€ 20 622€ 17 622€ 17 622€ 17 075€ 17 075€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
24 121 517€ 25 233 407€ 25 427 318€ 25 609 647€ 25 897 903€ 26 819 939€ 14 312 559€ 14 738 347€ 15 293 928€ 15 337 496€ 14 719 583€ 15 442 380€ 16 451 807€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
441 897€ 629 359€ 919 869€ 1 273 502€ 1 625 875€ 2 000 944€ 75 320€ 82 735€ 67 864€ 89 000€ 118 344€ 354 842€ 103 702€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
101 807€ 78 907€ 78 907€ 81 724€ 85 107€ 88 490€ 16 171€ 6 865€ 11 856€ 16 620€ 7 619€ 16 456€ 41 548€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
314 882€ 302 531€ 273 791€ 140 960€ 242 291€ 129 616€ 15 207 525€ 10 791 946€ 3 631 803€ 392 462€ 1 017 172€ 1 036 963€ 206 313€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
2 033 536€ 2 033 536€ 1 693 536€ 1 693 536€ 1 639 965€ 1 639 965€ 1 623 252€ 1 787 804€ 1 726 799€ 1 667 013€ 1 578 551€ 1 633 346€ 1 485 232€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
881 776€ 881 776€ 541 776€ 541 776€ 488 070€ 488 070€ 471 356€ 636 045€ 575 040€ 515 254€ 426 792€ 481 451€ 333 337€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
1 151 759€ 1 151 759€ 1 151 759€ 1 151 759€ 1 151 895€ 1 151 895€ 1 151 895€ 1 151 759€ 1 151 759€ 1 151 759€ 1 151 759€ 1 151 895€ 1 151 895€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
3 243 711€ 2 346 477€ 2 059 836€ 2 307 356€ 1 815 716€ 1 590 073€ 1 712 696€ 2 312 432€ 2 294 976€ 2 468 885€ 1 721 433€ 894 659€ 1 016 141€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
1 501€ 1 357€ 1 646€ 1 717€ 1 693€ 2 584€ 2 375€ 2 804€ 5 029€ 2 982€ 1 918€ 3 484€ 1 745€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
1 501€ 1 357€ 1 646€ 1 717€ 1 693€ 2 584€ 2 375€ 2 804€ 5 029€ 2 982€ 1 918€ 3 484€ 1 745€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
1 129 130€ 1 073 217€ 768 494€ 624 804€ 741 342€ 801 350€ 901 000€ 992 125€ 855 000€ 958 956€ 1 062 851€ 211 551€ 313 284€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
6 370€ 0€ 1 608€ 0€ 63€ 0€ 141€ 787€ 387€ 114€ 208€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
1 122 760€ 1 073 217€ 766 886€ 624 804€ 741 279€ 801 350€ 900 859€ 991 338€ 854 612€ 958 842€ 1 062 643€ 211 551€ 313 284€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
384 378€ 420 342€ 404 960€ 337 571€ 296 038€ 180 707€ 455 766€ 382 783€ 442 146€ 461 309€ 380 670€ 312 624€ 383 563€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
8 221€ 974€ 2 328€ 872€ 767€ 2 335€ 5 152€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
288 163€ 335 521€ 131 551€ 125 242€ 153 314€ 116 521€ 213 046€ 225 508€ 382 344€ 382 769€ 304 929€ 248 085€ 336 032€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
43 339€ 51 037€ 41 824€ 62 019€ 56 657€ 35 269€ 58 079€ 35 986€ 58 197€ 75 101€ 72 304€ 64 448€ 47 531€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
44 655€ 32 810€ 229 258€ 149 438€ 85 300€ 26 582€ 179 490€ 121 289€ 1 605€ 3 439€ 3 437€ 91€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
1 668 701€ 771 561€ 784 736€ 1 224 263€ 656 643€ 485 432€ 216 841€ 902 007€ 960 087€ 1 012 924€ 243 280€ 334 286€ 295 973€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
3 264€ 4 727€ 3 306€ 4 919€ 3 748€ 4 284€ 6 729€ 5 483€ 1 473€ 686€ 1 115€ 778€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
7 442€ 2 926€ 7 363€ 3 299€ 4 894€ 3 199€ 5 344€ 1 895€ 549€ 2 090€ 3 294€ 2 668€ 105€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
1 657 996€ 763 908€ 774 067€ 1 216 046€ 648 001€ 477 949€ 204 768€ 894 629€ 958 065€ 1 010 148€ 238 871€ 330 840€ 295 868€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 119 000€ 120 000€ 120 000€ 136 714€ 32 714€ 32 714€ 32 714€ 32 714€ 32 714€ 21 576€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 119 000€ 120 000€ 120 000€ 120 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 714€ 32 714€ 32 714€ 32 714€ 32 714€ 32 714€ 21 576€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
60 000€ 80 000€ 100 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
60 000€ 80 000€ 100 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
12 731€ 22 432€ 21 522€ 22 257€ 22 088€ 15 232€ 15 895€ 18 733€ 15 217€ 21 112€ 21 503€ 14 525€ 15 859€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
11 409€ 20 983€ 21 440€ 20 613€ 20 562€ 13 123€ 13 649€ 14 896€ 12 813€ 18 267€ 16 133€ 14 024€ 13 215€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
1 322€ 1 449€ 82€ 1 644€ 1 526€ 2 108€ 2 246€ 3 837€ 2 404€ 2 845€ 5 370€ 501€ 2 644€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
30 909 789€ 31 287 467€ 31 084 272€ 31 746 162€ 31 944 260€ 32 738 619€ 33 417 650€ 30 145 796€ 23 450 421€ 20 398 253€ 19 606 832€ 19 801 871€ 19 728 420€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
14 624 961€ 14 542 710€ 14 032 120€ 13 655 435€ 13 056 401€ 12 504 638€ 12 563 679€ 12 790 510€ 12 406 146€ 12 260 679€ 11 989 547€ 10 197 304€ 10 413 467€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
444 799€ 444 799€ 444 799€ 444 799€ 444 799€ 444 799€ 444 799€ 609 351€ 548 346€ 488 560€ 400 098€ 468 174€ 320 059€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 164 552€ 103 547€ 11 693€ -44 701€ 23 375€ 320 059€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
444 799€ 444 799€ 444 799€ 444 799€ 444 799€ 444 799€ 444 799€ 444 799€ 444 799€ 476 867€ 444 799€ 444 799€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
14 180 162€ 14 097 911€ 13 587 322€ 13 210 636€ 12 611 602€ 12 059 839€ 12 118 880€ 12 181 159€ 11 857 800€ 11 772 119€ 11 589 449€ 9 729 130€ 10 093 408€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
14 097 911€ 13 617 851€ 13 363 283€ 12 552 134€ 12 051 044€ 11 997 286€ 12 181 159€ 12 049 982€ 11 772 119€ 11 589 449€ 12 084 710€ 10 091 237€ 9 902 645€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
82 251€ 480 061€ 224 038€ 658 502€ 560 558€ 62 554€ -62 279€ 131 177€ 85 680€ 182 670€ -495 261€ -362 107€ 190 763€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 694 520€ 1 156 735€ 885 234€ 966 125€ 963 839€ 1 613 295€ 2 261 446€ 3 247 809€ 4 010 548€ 1 358 640€ 2 051 083€ 1 515 017€ 1 546 738€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
27 180€ 21 180€ 19 480€ 32 256€ 31 909€ 37 490€ 32 834€ 63 780€ 57 570€ 61 993€ 68 233€ 33 136€ 22 340€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
27 180€ 21 180€ 19 480€ 32 256€ 31 909€ 37 490€ 32 834€ 63 780€ 57 570€ 61 993€ 68 233€ 33 136€ 22 340€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
547 369€ 6 107€ 68€ 6 654€ 0€ 14 314€ 0€ 50 016€ 42€ 0€ 0€ 127 071€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
547 369€ 6 107€ 68€ 6 654€ 0€ 14 314€ 0€ 50 016€ 42€ 0€ 0€ 127 071€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
603 738€ 632 292€ 671 629€ 707 255€ 745 055€ 774 975€ 814 243€ 865 317€ 868 071€ 962 584€ 1 011 173€ 1 065 456€ 1 110 751€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
591 180€ 630 745€ 668 586€ 704 873€ 739 321€ 772 430€ 804 005€ 863 260€ 865 849€ 961 398€ 1 010 660€ 1 058 817€ 1 105 917€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
1 108€ 1 548€ 3 043€ 2 381€ 3 229€ 2 544€ 2 204€ 2 057€ 2 222€ 1 186€ 513€ 6 639€ 4 834€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
11 450€ 0€ 0€ 0€ 2 505€ 0€ 8 034€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
167 910€ 197 156€ 194 057€ 219 960€ 186 875€ 194 652€ 1 406 764€ 2 219 192€ 2 995 926€ 185 124€ 797 843€ 49 859€ 58 676€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
3 982€ 28 344€ 33 754€ 0€ 8 193€ 281€ 1 200 051€ 1 781 251€ 1 587 721€ 96 808€ 757 316€ 2 335€ 17 120€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
39 565€ 37 841€ 36 287€ 34 448€ 33 109€ 31 574€ 30 295€ 0€ 25 243€ 5 769€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 14 216€ 14 788€ 17 435€ 51 532€ 366 918€ 1 283 911€ 2 902€ 3 164€ 9 871€ 8 731€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
5 725€ 0€ 0€ 2 505€ 2 846€ 8 034€ 2 531€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
86 645€ 74 297€ 77 319€ 92 785€ 88 005€ 98 399€ 84 814€ 36 169€ 62 946€ 2 801€ 3 470€ 3 192€ 2 854€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
6 901€ 29 420€ 25 063€ 22 181€ 22 687€ 21 604€ 20 588€ 18 398€ 19 883€ 16 282€ 18 436€ 19 480€ 15 886€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
19 579€ 20 850€ 16 743€ 14 695€ 13 441€ 13 844€ 13 733€ 13 190€ 12 552€ 10 765€ 12 579€ 11 547€ 11 012€
166
15.
Daň z príjmov (341)
22€ 286€ 106€ 53€ 44€ 28€ 0€ 378€ 530€ 47 415€ 378€ 378€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
5 492€ 6 119€ 4 786€ 3 973€ 3 762€ 3 453€ 3 220€ 2 887€ 3 141€ 2 382€ 2 500€ 3 056€ 3 073€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 35 105€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
348 322€ 300 000€ 0€ 0€ 0€ 591 864€ 7 605€ 49 505€ 88 939€ 148 939€ 173 834€ 239 495€ 354 971€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
150 000€ 225 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 605€ 20 567€ 88 939€ 148 939€ 0€ 26 527€ 84 286€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
75 000€ 75 000€ 0€ 0€ 0€ 591 864€ 0€ 28 939€ 0€ 0€ 173 834€ 212 968€ 270 685€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
123 322€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
14 590 309€ 15 588 022€ 16 166 918€ 17 124 602€ 17 924 021€ 18 620 686€ 18 592 526€ 14 107 477€ 7 033 727€ 6 778 934€ 5 566 202€ 8 089 550€ 7 768 215€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 37€ 0€ 81€ 39€ 40€ 47€ 30€ 29€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
14 590 309€ 15 588 022€ 16 166 918€ 17 124 602€ 17 923 984€ 18 620 686€ 18 592 445€ 14 107 438€ 7 033 687€ 6 778 887€ 5 566 172€ 8 089 521€ 7 768 215€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€