Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
12 909 338€ 12 700 781€ 12 726 342€ 12 842 064€ 13 116 830€ 13 550 007€ 13 604 762€ 13 937 531€ 14 528 146€ 12 483 298€ 9 847 079€ 9 946 497€ 9 041 684€ 7 986 042€ 7 307 198€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
12 445 120€ 12 052 916€ 12 082 855€ 12 214 440€ 12 589 175€ 12 793 019€ 13 207 151€ 13 699 202€ 14 254 871€ 12 151 670€ 9 437 805€ 9 708 279€ 8 743 021€ 7 675 335€ 7 070 427€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
5 000€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 740€ 1 868€ 2 996€ 4 124€ 0€ 0€ 0€ 451€ 904€ 1 356€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 740€ 1 868€ 2 996€ 4 124€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 451€ 904€ 1 356€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
5 000€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
11 651 866€ 11 235 655€ 11 270 594€ 11 402 179€ 11 776 914€ 11 980 018€ 12 393 022€ 12 883 945€ 13 438 485€ 11 339 409€ 8 625 544€ 8 979 638€ 8 013 929€ 6 952 364€ 6 347 004€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
122 455€ 191 654€ 188 630€ 123 810€ 118 200€ 118 200€ 118 200€ 118 200€ 118 200€ 118 200€ 118 200€ 118 200€ 118 200€ 118 200€ 118 067€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
11 129 425€ 10 568 896€ 10 653 145€ 10 983 112€ 11 365 110€ 11 573 591€ 12 004 904€ 12 405 732€ 6 559 873€ 6 987 744€ 7 489 946€ 5 981 969€ 6 316 398€ 6 628 019€ 5 201 336€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
118 251€ 170 345€ 158 228€ 176 900€ 214 396€ 258 744€ 238 709€ 318 835€ 388 738€ 472 520€ 25 733€ 29 534€ 33 587€ 44 820€ 57 461€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
0€ 348€ 653€ 881€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 181€ 1 611€ 4 520€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 915€ 6 041€ 9 173€ 12 339€ 15 437€ 18 569€ 21 659€ 24 750€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
57 637€ 80 314€ 67 285€ 75 984€ 74 428€ 26 384€ 24 087€ 31 141€ 37 611€ 45 942€ 20 602€ 4 376€ 4 308€ 13 203€ 20 973€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
224 098€ 224 098€ 202 652€ 41 492€ 4 780€ 3 100€ 7 123€ 7 123€ 6 328 022€ 3 705 830€ 958 723€ 2 830 122€ 1 522 686€ 124 852€ 919 897€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
788 254€ 812 261€ 812 261€ 812 261€ 812 261€ 812 261€ 812 261€ 812 261€ 812 261€ 812 261€ 812 261€ 728 641€ 728 641€ 722 067€ 722 067€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
59 192€ 83 200€ 83 200€ 83 200€ 83 200€ 83 200€ 83 200€ 83 200€ 83 200€ 83 200€ 83 200€ 6 659€ 6 659€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
7 079€ 7 079€ 7 079€ 7 079€ 7 079€ 7 079€ 7 079€ 7 079€ 7 079€ 7 079€ 7 079€ 0€ 0€ 0€ 0€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
721 982€ 721 982€ 721 982€ 721 982€ 721 982€ 721 982€ 721 982€ 721 982€ 721 982€ 721 982€ 721 982€ 721 982€ 721 982€ 722 067€ 722 067€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
459 530€ 644 822€ 639 183€ 623 856€ 523 135€ 751 459€ 393 146€ 235 249€ 272 637€ 328 884€ 406 947€ 234 971€ 295 615€ 307 394€ 234 489€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
969€ 25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
969€ 25€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 335€ 10 933€ 20 531€ 30 129€ 39 727€ 61 353€ 80 510€ 100 043€ 124 517€ 139 712€ 138 120€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 68€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 335€ 10 933€ 20 531€ 30 129€ 39 727€ 61 285€ 80 509€ 100 043€ 124 517€ 139 712€ 138 120€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
125 741€ 168 556€ 134 483€ 170 367€ 187 938€ 209 307€ 219 689€ 108 244€ 124 367€ 91 201€ 92 528€ 92 428€ 100 273€ 76 299€ 43 689€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
18 297€ 26 140€ 18 862€ 17 315€ 11 580€ 0€ 15 217€ 15 217€ 15 217€ 15 217€ 15 217€ 17 405€ 17 405€ 20 797€ 28 643€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
25 600€ 25 600€ 25 600€ 25 600€ 25 600€ 25 600€ 25 819€ 26 352€ 25 670€ 190€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
62 646€ 87 502€ 32 770€ 48 795€ 73 002€ 110 652€ 112 046€ 55 038€ 77 943€ 68 956€ 36 338€ 39 069€ 34 360€ 17 273€ 2 771€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
19 198€ 24 672€ 57 252€ 78 657€ 77 756€ 73 055€ 66 607€ 8 412€ 2 312€ 3 613€ 37 177€ 35 848€ 47 344€ 33 763€ 12 275€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 4 642€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 226€ 3 226€ 3 226€ 3 796€ 6€ 1 164€ 4 466€ 0€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
312 074€ 455 495€ 483 953€ 432 743€ 268 850€ 466 207€ 87 914€ 21 464€ 36 113€ 126 583€ 213 162€ 21 754€ 50 079€ 70 637€ 31 934€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
2 153€ 3 983€ 3 505€ 2 210€ 662€ 977€ 1 013€ 2 367€ 775€ 12 362€ 457€ 3 062€ 1 649€ 2 797€ 288€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 0€ 3 424€ 2 256€ 3 848€ 1 088€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
309 920€ 451 512€ 477 024€ 428 277€ 264 340€ 464 142€ 86 901€ 19 097€ 35 338€ 114 221€ 212 705€ 18 692€ 48 430€ 67 840€ 31 646€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
20 746€ 20 746€ 20 746€ 20 746€ 65 012€ 65 012€ 65 012€ 75 412€ 72 430€ 49 746€ 20 746€ 20 746€ 20 746€ 20 746€ 20 746€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 500€ 4 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 43 616€ 43 616€ 43 616€ 49 616€ 46 634€ 29 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
20 746€ 20 746€ 20 746€ 20 746€ 20 746€ 20 746€ 20 746€ 20 746€ 20 746€ 20 746€ 20 746€ 20 746€ 20 746€ 20 746€ 20 746€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 650€ 650€ 650€ 550€ 550€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
4 688€ 3 044€ 4 305€ 3 768€ 4 520€ 5 529€ 4 465€ 3 081€ 638€ 2 743€ 2 328€ 3 247€ 3 048€ 3 313€ 2 282€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
4 688€ 3 044€ 4 305€ 3 768€ 4 520€ 5 529€ 4 465€ 3 081€ 638€ 2 743€ 2 328€ 3 247€ 3 048€ 3 313€ 2 282€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
12 909 338€ 12 700 781€ 12 726 342€ 12 842 064€ 13 116 830€ 13 550 007€ 13 604 762€ 13 937 531€ 14 528 146€ 12 483 298€ 9 847 079€ 9 946 497€ 9 041 684€ 7 986 042€ 7 307 198€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
4 542 101€ 3 927 075€ 3 214 558€ 3 113 805€ 3 040 205€ 3 221 288€ 3 092 780€ 2 864 756€ 2 835 663€ 2 944 815€ 2 982 893€ 2 932 453€ 3 089 319€ 3 161 318€ 3 298 261€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 80 301€ 80 301€ 80 301€ 80 301€ 80 301€ -3 300€ -3 300€ 0€ -13 278€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 80 301€ 80 301€ 80 301€ 80 301€ 80 301€ -3 300€ -3 300€ 0€ -13 278€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
4 542 101€ 3 927 075€ 3 214 558€ 3 113 805€ 3 040 205€ 3 221 288€ 3 012 479€ 2 784 455€ 2 755 362€ 2 864 514€ 2 902 592€ 2 935 753€ 3 092 619€ 3 161 318€ 3 311 539€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
4 664 105€ 3 513 798€ 3 113 805€ 3 044 728€ 3 005 061€ 3 092 780€ 2 784 455€ 2 755 362€ 2 876 174€ 2 967 628€ 2 935 771€ 3 092 619€ 3 171 277€ 3 298 195€ 3 508 333€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-122 004€ 413 277€ 100 753€ 69 077€ 35 144€ 128 508€ 228 024€ 29 093€ -120 812€ -103 114€ -33 179€ -156 866€ -78 658€ -136 877€ -196 794€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 954 636€ 2 053 491€ 2 459 987€ 2 041 839€ 2 010 000€ 2 191 792€ 2 091 468€ 2 307 394€ 2 915 942€ 4 690 763€ 3 336 111€ 3 673 982€ 3 102 798€ 2 571 324€ 2 269 313€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
0€ 0€ 27 419€ 25 328€ 23 432€ 19 737€ 14 140€ 15 168€ 9 692€ 14 365€ 14 974€ 16 890€ 17 356€ 12 830€ 11 989€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 830€ 11 989€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
0€ 0€ 27 419€ 25 328€ 23 432€ 19 737€ 14 140€ 15 168€ 9 692€ 14 365€ 14 974€ 16 890€ 17 356€ 0€ 0€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
138 367€ 41 388€ 83 442€ 27 005€ 2 444€ 0€ 39 133€ 0€ 0€ 0€ 6 811€ 0€ 512€ 37 381€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
138 367€ 41 388€ 83 442€ 27 005€ 2 444€ 0€ 39 133€ 0€ 0€ 0€ 6 811€ 0€ 512€ 37 381€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
912 505€ 974 389€ 1 037 425€ 1 287 862€ 1 162 303€ 1 221 702€ 1 280 266€ 1 337 379€ 1 392 023€ 1 446 300€ 1 497 815€ 1 553 171€ 1 601 105€ 1 704 061€ 1 589 713€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
893 156€ 958 462€ 1 022 385€ 1 084 881€ 1 146 418€ 1 206 138€ 1 264 988€ 1 322 388€ 1 378 330€ 1 434 168€ 1 487 400€ 1 544 353€ 1 593 411€ 1 694 331€ 1 582 002€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
19 350€ 15 927€ 15 040€ 12 339€ 15 885€ 15 564€ 15 278€ 14 991€ 13 693€ 12 132€ 10 416€ 8 818€ 7 694€ 9 730€ 7 711€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 190 643€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
346 042€ 394 708€ 642 789€ 191 644€ 346 463€ 406 665€ 145 909€ 274 496€ 368 945€ 1 237 112€ 1 227 977€ 1 341 537€ 832 320€ 143 933€ 103 777€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
52 052€ 90 847€ 54 189€ 95 037€ 57 201€ 27 845€ 37 352€ 171 311€ 267 729€ 300 219€ 183 061€ 180 390€ 700 521€ 14 116€ 18 528€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 280 645€ 0€ 197 731€ 3 992€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
240 164€ 251 536€ 250 455€ 60 096€ 58 655€ 57 590€ 56 330€ 55 260€ 54 577€ 53 316€ 53 400€ 49 847€ 50 636€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 6 103€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 834 534€ 945 219€ 883 453€ 57 456€ 103 735€ 54 849€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 130€ 1 611€ 2 978€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
12 315€ 12 354€ 11 054€ 6 608€ 6 005€ 3 403€ 22 051€ 20 586€ 20 682€ 21 160€ 21 013€ 202 061€ 753€ 1 423€ 4 772€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
18 095€ 17 610€ 15 682€ 13 695€ 12 450€ 12 691€ 15 225€ 11 822€ 12 317€ 13 151€ 12 112€ 14 587€ 13 727€ 13 953€ 12 324€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 819€ 577€ 666€ 571€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
19 387€ 18 393€ 16 889€ 12 913€ 11 440€ 9 706€ 9 397€ 7 584€ 7 741€ 8 534€ 7 159€ 9 742€ 7 795€ 7 916€ 7 987€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
4 029€ 3 968€ 3 858€ 2 717€ 2 315€ 1 968€ 1 913€ 1 650€ 1 256€ 1 557€ 1 371€ 1 457€ 1 302€ 1 179€ 2 339€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 3 094€ 0€ 0€ 0€ 3 642€ 6 284€ 4 642€ 4 642€ 4 642€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 288 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
557 722€ 643 006€ 668 912€ 510 000€ 475 358€ 543 689€ 612 020€ 680 351€ 1 145 282€ 1 992 986€ 588 533€ 762 384€ 651 505€ 673 119€ 563 834€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
402 438€ 399 821€ 587 824€ 460 104€ 407 027€ 475 358€ 543 689€ 612 020€ 620 635€ 603 958€ 529 361€ 588 533€ 592 334€ 673 119€ 563 834€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
85 284€ 173 185€ 11 088€ 49 896€ 68 331€ 68 331€ 68 331€ 68 331€ 524 648€ 1 389 028€ 59 172€ 173 851€ 59 171€ 0€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
70 000€ 70 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 70 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
6 412 601€ 6 720 214€ 7 051 797€ 7 686 421€ 8 066 625€ 8 136 927€ 8 420 514€ 8 765 381€ 8 776 540€ 4 847 720€ 3 528 075€ 3 340 062€ 2 849 567€ 2 253 400€ 1 739 624€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
6 412 601€ 6 720 214€ 7 051 797€ 7 686 421€ 8 066 625€ 8 136 927€ 8 420 514€ 8 765 381€ 8 776 540€ 4 847 720€ 3 528 075€ 3 340 062€ 2 849 567€ 2 253 400€ 1 739 624€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€