Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
362 980€ 213 313€ 196 360€ 277 872€ 194 179€ 118 473€ 156 598€ 149 879€ 176 865€ 184 837€ 179 336€ 184 767€ 122 432€ 141 297€ 158 162€
02
501
Spotreba materiálu
169 873€ 96 436€ 88 101€ 165 364€ 93 222€ 49 848€ 50 361€ 46 578€ 74 378€ 76 091€ 53 928€ 93 251€ 44 215€ 45 994€ 58 554€
03
502
Spotreba energie
193 106€ 116 877€ 108 259€ 112 507€ 100 957€ 68 624€ 106 237€ 103 301€ 102 487€ 108 746€ 125 408€ 91 516€ 78 217€ 95 303€ 99 608€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
315 569€ 290 648€ 248 812€ 199 707€ 254 620€ 297 218€ 154 378€ 168 308€ 197 084€ 184 730€ 254 243€ 212 892€ 134 789€ 149 211€ 214 357€
07
511
Opravy a udržiavanie
71 462€ 75 945€ 79 346€ 55 835€ 147 908€ 194 147€ 25 970€ 8 795€ 29 042€ 22 532€ 8 458€ 28 577€ 13 565€ 8 972€ 52 373€
08
512
Cestovné
3 033€ 1 574€ 1 971€ 1 685€ 151€ 265€ 268€ 109€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 33€ 62€
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 723€ 6 809€ 6 487€ 5 189€ 2 319€ 2 457€ 2 314€ 2 011€ 1 666€ 1 125€ 883€ 1 387€ 897€ 571€ 843€
10
518
Ostatné služby
237 351€ 206 320€ 161 008€ 136 998€ 104 241€ 100 349€ 125 826€ 157 393€ 166 376€ 161 073€ 244 902€ 182 928€ 120 317€ 139 635€ 161 079€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
698 728€ 678 996€ 592 973€ 516 551€ 484 800€ 395 010€ 327 097€ 297 905€ 306 366€ 303 361€ 286 071€ 328 214€ 281 747€ 314 696€ 304 173€
12
521
Mzdové náklady
503 910€ 477 528€ 406 309€ 337 213€ 319 259€ 255 975€ 241 408€ 217 129€ 225 741€ 222 959€ 213 702€ 241 046€ 210 870€ 238 763€ 226 554€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
173 217€ 159 705€ 136 953€ 112 598€ 105 905€ 83 204€ 76 399€ 69 987€ 74 564€ 75 032€ 67 051€ 81 138€ 66 365€ 70 553€ 66 143€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
3 074€ 1 009€ 279€ 339€ 414€ 413€ 396€ 334€ 422€ 390€ 349€ 398€ 398€ 485€ 637€
15
527
Zákonné sociálne náklady
18 476€ 8 556€ 17 289€ 15 137€ 14 676€ 11 136€ 7 755€ 8 911€ 3 983€ 3 734€ 3 608€ 4 287€ 4 114€ 4 895€ 2 919€
16
528
Ostatné sociálne náklady
50€ 32 197€ 32 143€ 51 264€ 44 546€ 44 282€ 1 139€ 1 544€ 1 656€ 1 245€ 1 361€ 1 345€ 0€ 0€ 7 920€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
32 872€ 19 947€ 24 198€ 19 906€ 18 328€ 15 923€ 13 508€ 10 955€ 6 103€ 18 353€ 35 454€ 12 199€ 16 974€ 6 689€ 5 556€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 4 642€ 4 642€ 4 642€ 4 642€ 4 642€ 4 642€ 0€ 4 642€ 4 642€ 3 517€ 3 517€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
32 872€ 19 947€ 19 556€ 15 264€ 13 686€ 11 281€ 8 866€ 6 313€ 6 103€ 13 711€ 30 812€ 8 682€ 13 457€ 6 689€ 5 556€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
72 308€ 19 550€ 26 403€ 23 298€ 5 183€ 18 532€ 31 664€ 31 003€ 16 523€ 8 854€ 77 671€ 12 381€ 13 312€ 11 144€ 9 812€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
69 199€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
58€ 59€ 6€ 0€ 102€ 13 379€ 24 124€ 21 075€ 7 551€ 2 071€ 71 017€ 4 649€ 7 061€ 2 566€ 2 452€
26
546
Odpis pohľadávky
137€ 0€ 0€ 0€ 863€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 574€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
2 914€ 19 490€ 26 398€ 23 298€ 4 218€ 5 153€ 7 540€ 9 927€ 8 971€ 6 783€ 6 654€ 7 732€ 6 251€ 8 004€ 7 360€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
500 597€ 516 061€ 531 481€ 550 992€ 579 515€ 560 185€ 536 268€ 633 537€ 535 432€ 516 202€ 545 834€ 372 548€ 392 109€ 406 585€ 324 572€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
500 597€ 516 061€ 504 062€ 525 665€ 556 083€ 540 449€ 505 002€ 618 370€ 525 740€ 501 837€ 530 859€ 355 658€ 374 753€ 393 755€ 312 583€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 27 419€ 25 328€ 23 432€ 19 737€ 31 266€ 15 168€ 9 692€ 14 365€ 14 974€ 16 890€ 17 356€ 12 830€ 11 989€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 27 419€ 25 328€ 23 432€ 19 737€ 14 140€ 15 168€ 9 692€ 14 365€ 14 974€ 16 890€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 356€ 12 830€ 11 989€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17 126€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
36 375€ 43 396€ 42 676€ 62 072€ 54 468€ 58 415€ 62 275€ 75 827€ 97 183€ 67 624€ 65 643€ 74 956€ 71 509€ 76 648€ 86 695€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
21 854€ 23 390€ 24 482€ 33 303€ 37 037€ 41 227€ 43 327€ 58 547€ 80 230€ 50 214€ 58 355€ 59 251€ 56 224€ 60 245€ 71 025€
43
563
Kurzové straty
131€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 85€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
14 390€ 20 005€ 18 194€ 28 769€ 17 431€ 17 188€ 18 948€ 17 280€ 16 953€ 17 410€ 7 288€ 15 705€ 15 200€ 16 403€ 15 670€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 5 020€ 10 983€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 5 020€ 10 983€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
646 245€ 548 323€ 472 456€ 497 483€ 429 879€ 364 222€ 355 478€ 299 465€ 260 529€ 245 822€ 262 964€ 305 077€ 275 398€ 360 189€ 370 318€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
530 036€ 434 938€ 382 691€ 392 608€ 311 999€ 257 470€ 265 248€ 206 268€ 169 634€ 162 496€ 173 256€ 197 456€ 193 732€ 257 171€ 242 042€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30 055€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
116 208€ 113 385€ 89 765€ 104 875€ 117 880€ 106 752€ 90 230€ 93 197€ 90 895€ 83 327€ 89 708€ 107 621€ 81 666€ 103 018€ 98 221€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 665 673€ 2 330 233€ 2 135 359€ 2 147 880€ 2 025 991€ 1 838 961€ 1 637 265€ 1 666 879€ 1 596 085€ 1 529 783€ 1 707 216€ 1 503 034€ 1 308 270€ 1 466 459€ 1 473 645€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
167 270€ 69 586€ 63 978€ 55 635€ 52 411€ 42 577€ 37 548€ 17 166€ 34 224€ 30 253€ 25 793€ 43 144€ 22 300€ 9 935€ 24 854€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
167 270€ 69 586€ 63 978€ 55 635€ 52 411€ 42 577€ 37 548€ 17 166€ 34 224€ 30 253€ 25 793€ 43 144€ 22 300€ 9 935€ 24 854€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 690 349€ 1 532 081€ 1 484 425€ 1 432 138€ 1 289 076€ 1 166 614€ 1 178 443€ 1 037 600€ 947 401€ 886 862€ 922 887€ 929 438€ 815 738€ 952 990€ 970 918€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 658 237€ 1 506 071€ 1 469 337€ 1 401 245€ 1 262 701€ 1 134 682€ 1 146 571€ 1 004 671€ 918 754€ 856 786€ 894 148€ 892 860€ 791 113€ 941 130€ 943 066€
82
633
Výnosy z poplatkov
32 111€ 26 010€ 15 088€ 30 893€ 26 375€ 31 932€ 31 871€ 32 929€ 28 647€ 30 077€ 28 739€ 36 578€ 24 625€ 11 860€ 27 852€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
244 703€ 494 099€ 191 023€ 178 490€ 172 532€ 189 297€ 204 317€ 179 581€ 129 842€ 163 858€ 330 967€ 135 559€ 117 743€ 139 601€ 157 406€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
69 199€ 339 190€ 13 243€ 11 132€ 10 861€ 22 241€ 5 669€ 4 541€ 4 691€ 2 079€ 210 208€ 10 000€ 14 396€ 18 206€ 10 749€
85
642
Tržby z predaja materiálu
1 822€ 1 976€ 2 937€ 3 095€ 1 543€ 16 995€ 1 007€ 3 477€ 796€ 1 101€ 955€ 946€ 823€ 3 090€ 2 781€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 244€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 393€ 0€ 0€ 195€ 20€ 120€ 230€ 76€ 60€ 200€ 70€ 20€ 20€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 805€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
173 681€ 152 540€ 174 843€ 164 264€ 159 933€ 148 041€ 197 522€ 171 334€ 124 279€ 160 374€ 119 604€ 124 543€ 102 504€ 118 285€ 140 071€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 27 419€ 25 328€ 23 432€ 19 737€ 14 140€ 0€ 9 692€ 14 365€ 14 974€ 16 890€ 17 356€ 12 830€ 11 989€ 13 885€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 27 419€ 25 328€ 23 432€ 19 737€ 14 140€ 0€ 9 692€ 14 365€ 14 974€ 16 890€ 17 356€ 12 830€ 11 989€ 13 885€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 27 419€ 25 328€ 23 432€ 19 737€ 14 140€ 0€ 9 692€ 14 365€ 14 974€ 16 890€ 17 356€ 0€ 11 989€ 13 885€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 830€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
24 323€ 25 353€ 12 972€ 19 341€ 15 606€ 5 077€ 16 769€ 1 384€ 1 385€ 1 172€ 1 321€ 1 243€ 1 503€ 1 100€ 1 121€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 117€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15 171€ 59€ 17€ 48€ 24€ 57€ 86€ 87€ 193€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
24 323€ 25 235€ 12 972€ 19 341€ 15 606€ 5 077€ 1 598€ 1 325€ 1 368€ 1 123€ 1 296€ 1 186€ 1 417€ 1 013€ 928€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
842€ 0€ 0€ 0€ 76€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 147€ 219€
110
672
Náhrady škôd
842€ 0€ 0€ 0€ 76€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 147€ 219€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
416 182€ 594 972€ 458 385€ 507 921€ 511 697€ 549 764€ 428 213€ 450 550€ 348 058€ 329 557€ 376 656€ 219 428€ 259 498€ 208 820€ 108 448€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
41 044€ 211 081€ 87 930€ 67 529€ 63 227€ 158 462€ 68 093€ 63 641€ 55 985€ 64 111€ 97 688€ 99 829€ 139 728€ 67 445€ 25 977€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
307 309€ 343 053€ 345 864€ 366 399€ 389 870€ 373 553€ 344 953€ 368 967€ 278 284€ 252 603€ 270 507€ 119 599€ 119 518€ 141 375€ 80 329€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 331€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 142€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 252€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
67 829€ 40 838€ 24 591€ 73 993€ 58 601€ 17 748€ 15 167€ 17 942€ 13 789€ 12 511€ 8 461€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 543 669€ 2 743 510€ 2 236 112€ 2 216 958€ 2 061 135€ 1 967 469€ 1 865 289€ 1 695 972€ 1 475 274€ 1 426 677€ 1 674 514€ 1 346 168€ 1 229 612€ 1 329 582€ 1 276 851€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-122 004€ 413 277€ 100 753€ 69 077€ 35 144€ 128 508€ 228 024€ 29 093€ -120 810€ -103 106€ -32 702€ -156 866€ -78 658€ -136 877€ -196 794€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 8€ 477€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-122 004€ 413 277€ 100 753€ 69 077€ 35 144€ 128 508€ 228 024€ 29 093€ -120 812€ -103 114€ -33 179€ -156 866€ -78 658€ -136 877€ -196 794€