Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Veľké Úľany

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
11 936 366€ 11 184 983€ 11 234 762€ 10 748 438€ 10 449 719€ 9 662 673€ 9 564 348€ 9 366 298€ 9 298 198€ 9 527 214€ 9 399 844€ 8 164 400€ 7 793 071€ 6 068 045€ 6 302 063€ 5 073 455€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
11 503 982€ 10 852 579€ 10 905 825€ 9 953 289€ 10 059 441€ 9 275 320€ 8 870 906€ 8 809 280€ 8 871 296€ 9 162 345€ 9 110 849€ 7 862 785€ 7 510 756€ 5 754 776€ 5 302 888€ 4 844 385€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
1 062€ 1 592€ 0€ 0€ 0€ 0€ 297€ 622€ 7 306€ 6 623€ 8 629€ 13 014€ 5 760€ 11 714€ 17 559€
004
A.I.1.
Aktivované náklady na vývoj (012) - (072+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
005
2.
Softvér (013) - (073+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
3.
Oceniteľné práva (014) - (074+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
007
4.
Drobný dlhodobý nehmotný majetok (018) - (078+091AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 448€ 1 561€ 2 919€ 0€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
1 062€ 1 592€ 0€ 0€ 0€ 0€ 297€ 622€ 7 306€ 6 623€ 8 629€ 12 566€ 4 199€ 8 795€ 13 377€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 182€
010
7.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok (051) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
10 712 169€ 10 060 235€ 10 115 074€ 9 162 537€ 9 268 689€ 8 484 569€ 8 077 498€ 8 015 575€ 8 077 266€ 8 361 633€ 8 310 819€ 7 060 749€ 6 704 241€ 4 955 515€ 4 497 673€ 4 033 326€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
2 399 265€ 2 326 494€ 2 307 283€ 2 284 175€ 2 292 041€ 2 278 628€ 2 250 275€ 2 179 397€ 2 175 484€ 2 165 957€ 1 868 737€ 226 312€ 226 312€ 226 549€ 214 527€ 211 445€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
5 040€ 5 040€ 5 040€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 1 200€ 0€
014
3.
Predmety z drahých kovov (033) - (092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
7 609 601€ 7 214 386€ 6 881 013€ 6 425 020€ 6 644 091€ 5 488 690€ 5 365 230€ 5 490 806€ 5 521 771€ 5 738 163€ 5 982 749€ 4 530 362€ 4 045 046€ 3 188 651€ 3 459 758€ 2 457 412€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
118 707€ 17 817€ 22 285€ 24 897€ 33 087€ 27 163€ 36 962€ 48 137€ 51 024€ 13 900€ 12 376€ 1 061 909€ 0€ 0€ 11 535€ 13 643€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
179 308€ 215 529€ 251 001€ 255 628€ 272 490€ 291 901€ 187 066€ 19 293€ 53 389€ 59 561€ 71 257€ 77 578€ 39 810€ 57 785€ 80 405€ 25 758€
018
7.
Pestovateľské celky trvalých porastov (025) - (085+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
019
8.
Základné stádo a ťažné zvieratá (026) - (086+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
111 792€ 154 516€ 144 979€ 1 016€ 2 689€ 4 363€ 5 828€ 7 541€ 11 557€ 400€ 13 472€ 11 525€ 10 030€ 10 251€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 106 083€ 87 065€ 101 510€ 117 334€ 110 791€ 118 622€ 126 336€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
288 457€ 126 452€ 503 473€ 170 601€ 23 091€ 392 624€ 230 936€ 269 201€ 262 841€ 276 369€ 273 963€ 1 050 353€ 2 264 509€ 1 360 288€ 611 626€ 1 198 732€
023
12.
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok (052) - (095AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
790 752€ 790 752€ 790 752€ 790 752€ 790 752€ 790 752€ 793 408€ 793 408€ 793 408€ 793 407€ 793 407€ 793 407€ 793 501€ 793 501€ 793 501€ 793 500€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 656€ 2 656€ 2 656€ 2 656€ 2 656€ 2 656€ 2 656€ 2 656€ 2 656€ 2 655€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
790 752€ 790 752€ 790 752€ 790 752€ 790 752€ 790 752€ 790 752€ 790 752€ 790 752€ 790 752€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
028
4.
Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (065) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
029
5.
Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (066) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
030
6.
Ostatné pôžičky (067) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 790 752€ 790 752€ 790 845€ 790 845€ 790 845€ 790 845€
032
8.
Obstaranie dlhodobého finančného majetku (043) - (096AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
432 383€ 332 404€ 328 057€ 795 149€ 390 278€ 387 353€ 693 443€ 557 018€ 420 455€ 357 142€ 280 725€ 293 035€ 274 637€ 308 892€ 993 218€ 220 340€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
036
2.
Nedokončená výroba a polotovary (121 + 122) - (192 + 193)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
037
3.
Výrobky (123) - (194)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
038
4.
Zvieratá (124) - (195)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
44 118€ 31 080€ 37 121€ 23 990€ 34 211€ 38 228€ 31 199€ 22 182€ 2 969€ 3 369€ 4 500€ 24 632€ 30 308€ 32 218€ 598 344€ 39 367€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 1 130€ 1 260€ 1 220€ 1 228€ 1 143€ 1 067€ 916€ 1 343€ 988€ 758€ 0€ 0€
042
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
44 118€ 31 080€ 37 121€ 23 990€ 33 081€ 36 968€ 29 978€ 18 921€ 1 826€ 2 302€ 3 584€ 23 289€ 29 320€ 31 460€ 34 606€ 39 069€
044
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 563 738€ 298€
046
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 034€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 36 568€ 36 568€ 10 543€ 10 543€ 0€ 0€
049
B.III.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
050
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
051
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
053
5.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
054
6.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
055
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
056
8.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
057
9.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
058
10
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
059
11.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 36 568€ 36 568€ 10 543€ 10 543€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
98 228€ 80 154€ 87 731€ 98 707€ 87 755€ 130 671€ 136 303€ 204 417€ 192 749€ 185 325€ 115 754€ 94 767€ 80 133€ 101 308€ 221 245€ 47 533€
061
B.IV.1
Odberatelia (311AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
062
2.
Zmenky na inkaso (312AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
063
3.
Pohľadávky za eskontované cenné papiere (313AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
064
4.
Poskytnuté prevádzkové preddavky (314) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 311€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 166€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 518€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
066
6.
Pohľadávky z nedaňových rozpočtových príjmov (316) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
067
7.
Pohľadávky z daňových a colných rozpočtových príjmov (317) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
38 030€ 30 715€ 41 216€ 42 858€ 9 491€ 41 022€ 33 303€ 37 281€ 38 434€ 30 114€ 31 011€ 25 358€ 29 787€ 29 963€ 15 017€ 25 327€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
46 999€ 36 239€ 33 316€ 42 650€ 39 022€ 76 432€ 92 457€ 121 030€ 112 290€ 112 197€ 78 296€ 61 560€ 50 346€ 71 345€ 60 495€ 10 357€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 19€ 18€ 20€ 146€ 0€ 0€ 45€ 0€ 0€ 16€ 0€
071
11.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 804€ 0€ 0€ 0€ 0€
073
13.
Ostatné priame dane (342) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
074
14.
Daň z pridanej hodnoty (343) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
075
15.
Ostatné dane a poplatky (345) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
076
16.
Pohľadávky voči združeniu (369AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
077
17.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínovaných operácií (373AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
078
18.
Pohľadávky z nájmu (374AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
079
19.
Pohľadávky z vydaných dlhopisov (375AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
080
20.
Nakúpené opcie (376AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
13 199€ 13 199€ 13 199€ 13 199€ 39 224€ 13 199€ 10 543€ 36 568€ 36 568€ 43 015€ 6 447€ 0€ 0€ 0€ 10 543€ 10 555€
082
22.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
083
23.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)- (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 135 174€ 1 128€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
290 037€ 221 169€ 203 204€ 672 453€ 268 311€ 218 454€ 525 941€ 330 419€ 224 737€ 168 448€ 123 903€ 137 068€ 153 653€ 164 823€ 173 629€ 133 440€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
1 034€ 977€ 332€ 2 100€ 765€ 1 034€ 2 044€ 214€ 5 264€ 1 638€ 1 666€ 1 865€ 1 567€ 872€ 1 633€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
9 626€ 8 382€ 6 775€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
279 376€ 211 811€ 196 097€ 670 353€ 267 546€ 217 420€ 523 897€ 330 205€ 219 473€ 166 810€ 122 238€ 135 203€ 152 086€ 163 951€ 171 996€ 133 440€
089
4.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (221AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
090
5.
Výdavkový rozpočtový účet (222)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
091
6.
Príjmový rozpočtový účet (223)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
092
7.
Majetkové cenné papiere na obchodovanie (251) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
093
8.
Dlhové cenné papiere na obchodovanie (253) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
094
9.
Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (256) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
095
10.
Ostatné realizovateľné cenné papiere (257) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
096
11.
Obstaranie krátkodobého finančného majetku (259) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
097
12.
Účty Štátnej pokladnice (účtová skupina 28)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
098
B.VI.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé súčet (r. 099 až r. 103)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
099
B.VI.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
101
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ)- (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
B.VII.1.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci subjektom v rámci konsolidovaného celku (271AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
2.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným subjektom verejnej správy (272AÚ) -
(291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
3.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci podnikateľským subjektom (274AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
4.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci ostatným organizáciám (275AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
0€ 0€ 879€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 447€ 7 726€ 8 270€ 8 581€ 7 678€ 4 377€ 5 957€ 8 730€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
0€ 0€ 879€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 447€ 7 726€ 8 270€ 8 581€ 7 678€ 4 377€ 5 957€ 8 730€
112
2.
Komplexné náklady budúcich období (382)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
11 936 366€ 11 184 983€ 11 234 762€ 10 748 438€ 10 449 719€ 9 662 673€ 9 564 348€ 9 366 298€ 9 298 198€ 9 527 214€ 9 399 844€ 8 164 400€ 7 793 071€ 6 068 045€ 6 302 063€ 5 073 455€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
5 114 819€ 4 903 433€ 4 795 361€ 4 865 717€ 4 774 633€ 4 669 351€ 4 693 111€ 4 376 553€ 4 253 334€ 4 198 482€ 3 687 763€ 2 120 877€ 2 086 433€ 2 132 414€ 2 118 683€ 2 081 690€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
A.I.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (+/– 414)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
A.II.
Fondy súčet (r. 121 + r. 122)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
A.II.1.
Zákonný rezervný fond (421)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
2.
Ostatné fondy (427)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
5 114 819€ 4 903 433€ 4 795 361€ 4 865 717€ 4 774 633€ 4 669 351€ 4 693 111€ 4 376 553€ 4 253 334€ 4 198 482€ 3 687 763€ 2 120 877€ 2 086 433€ 2 132 414€ 2 118 683€ 2 081 690€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
4 903 433€ 4 795 361€ 4 859 007€ 4 774 633€ 4 685 159€ 4 693 111€ 4 328 262€ 4 266 025€ 4 238 082€ 3 942 830€ 3 762 465€ 2 090 123€ 2 100 922€ 2 139 374€ 2 081 526€ 1 995 352€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
211 386€ 108 071€ -63 646€ 91 083€ 89 474€ -23 760€ 364 849€ 110 529€ 15 252€ 255 651€ -74 702€ 30 754€ -14 489€ -6 960€ 37 157€ 86 338€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
2 786 947€ 2 786 409€ 2 962 114€ 2 938 893€ 2 530 302€ 2 815 017€ 2 811 073€ 2 917 976€ 2 817 180€ 2 969 854€ 3 148 520€ 3 297 207€ 4 223 293€ 2 701 010€ 2 874 982€ 2 267 706€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
2 900€ 3 200€ 3 000€ 3 300€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 156€ 13 771€ 13 771€ 12 600€ 12 827€ 12 312€
128
B.I.1.
Rezervy zákonné dlhodobé (451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
2.
Ostatné rezervy (459AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 156€ 13 771€ 13 771€ 12 600€ 12 605€ 0€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
2 900€ 3 200€ 3 000€ 3 300€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 222€ 12 312€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
29 387€ 2 698€ 1 501€ 360 917€ 16 000€ 35 000€ 0€ 0€ 8 000€ 0€ 13 588€ 189 234€ 39 830€ 572 518€ 0€
133
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
2.
Zúčtovanie transferov štátneho rozpočtu (353)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
135
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
136
4.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu v rámci konsolidovaného celku (356)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
29 387€ 2 698€ 1 501€ 360 917€ 16 000€ 35 000€ 0€ 0€ 8 000€ 0€ 13 588€ 189 234€ 39 830€ 572 518€ 0€
138
6.
Zúčtovanie transferov zo štátneho rozpočtu iným subjektom (358)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
1 766 803€ 1 894 275€ 2 025 792€ 1 976 161€ 2 037 442€ 2 144 042€ 2 251 788€ 2 360 233€ 2 467 933€ 2 626 130€ 2 730 955€ 2 922 237€ 2 451 786€ 2 093 175€ 1 863 052€ 2 014 938€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
1 766 040€ 1 893 389€ 2 025 096€ 1 975 949€ 2 035 840€ 2 142 472€ 2 249 590€ 2 358 669€ 2 467 169€ 2 617 205€ 2 722 082€ 2 895 810€ 2 438 323€ 2 068 895€ 1 839 761€ 1 979 719€
142
2.
Dlhodobé prijaté preddavky (475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
143
3.
Dlhodobé zmenky na úhradu (478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
763€ 886€ 696€ 212€ 1 601€ 1 571€ 2 198€ 1 564€ 764€ 108€ 57€ 190€ 107€ 424€ 227€ 199€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 816€ 8 816€ 26 236€ 13 356€ 23 856€ 23 064€ 35 020€
146
6.
Dlhodobé nevyfakturované dodávky (476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
147
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
148
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
149
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
150
10.
Vydané dlhopisy dlhodobé (473AÚ) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
219 745€ 253 529€ 285 826€ 208 665€ 198 255€ 314 049€ 191 043€ 142 059€ 171 470€ 130 299€ 171 336€ 73 463€ 1 155 477€ 248 577€ 280 492€ 84 743€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
38 629€ 65 261€ 105 142€ 25 375€ 49 712€ 169 612€ 29 289€ 0€ 21 312€ 11 276€ 50 937€ 37 123€ 1 098 485€ 215 268€ 42 172€ 46 039€
153
2.
Zmenky na úhradu (322, 478AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
970€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
128 490€ 131 708€ 130 503€ 125 263€ 106 692€ 106 650€ 109 379€ 108 839€ 111 602€ 87 931€ 83 748€ 13 365€ 0€ 0€ 68 705€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 600€ 3 300€ 2 400€ 2 400€ 1 650€ 2 037€ 2 100€ 1 400€ 1 392€ 830€ 763€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8 307€ 229€ 229€ 229€ 11 957€ 12 481€
158
7.
Pohľadávky a záväzky z pevných termínových operácií (373AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
159
8.
Predané opcie (377AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
28 792€ 31 627€ 26 464€ 36 859€ 23 575€ 19 592€ 22 960€ 17 136€ 22 307€ 16 331€ 14 873€ 11 885€ 22 210€ 22 914€ 13 061€ 15 701€
161
10.
Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (367)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
162
11.
Záväzky voči združeniu (368)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
17 937€ 18 964€ 16 052€ 16 473€ 14 275€ 12 246€ 13 055€ 11 024€ 11 309€ 10 722€ 9 474€ 6 942€ 6 603€ 7 062€ 6 889€ 7 402€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 803€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
4 927€ 5 970€ 4 665€ 4 695€ 4 000€ 3 349€ 3 486€ 2 661€ 2 540€ 2 389€ 1 960€ 1 820€ 1 863€ 1 712€ 1 764€ 2 357€
168
17.
Daň z pridanej hodnoty (343)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
169
18.
Ostatné dane a poplatky (345)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
170
19.
Spojovací účet pri združení (396AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 135 114€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 9 574€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 884€ 0€ 0€ 0€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
768 112€ 632 706€ 645 996€ 389 850€ 275 605€ 321 926€ 368 243€ 415 684€ 177 776€ 205 425€ 233 074€ 274 148€ 413 025€ 306 828€ 146 093€ 155 713€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
701 835€ 453 442€ 504 719€ 205 996€ 233 933€ 275 605€ 322 025€ 368 247€ 167 651€ 172 714€ 205 426€ 274 148€ 288 371€ 306 828€ 136 828€ 155 713€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
51 277€ 89 264€ 51 277€ 93 854€ 41 673€ 46 321€ 46 218€ 47 437€ 10 125€ 32 711€ 27 648€ 0€ 124 654€ 0€ 9 265€ 0€
176
3.
Vydané dlhopisy krátkodobé (473AÚ, 241) - (255AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
177
4.
Ostatné krátkodobé finančné výpomoci (249)
15 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
0€ 90 000€ 90 000€ 90 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
179
6.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy krátkodobé
(273AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
4 034 600€ 3 495 141€ 3 477 286€ 2 943 828€ 3 144 783€ 2 178 305€ 2 060 164€ 2 071 769€ 2 227 684€ 2 358 878€ 2 563 562€ 2 746 317€ 1 483 345€ 1 234 621€ 1 308 398€ 724 059€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
4 034 600€ 3 495 141€ 3 477 286€ 2 943 828€ 3 144 783€ 2 178 305€ 2 060 164€ 2 071 769€ 2 227 684€ 2 358 878€ 2 563 562€ 2 746 317€ 1 483 345€ 1 234 621€ 1 308 398€ 724 059€
183
D.
Vzťahy k účtom klientov Štátnej pokladnice (účtová skupina 20)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€