Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Veľké Úľany

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
323 844€ 272 020€ 257 978€ 328 979€ 187 835€ 201 583€ 173 126€ 158 936€ 167 209€ 146 360€ 180 941€ 126 390€ 152 489€ 203 347€ 100 928€ 92 676€
02
501
Spotreba materiálu
80 976€ 107 684€ 164 741€ 246 750€ 94 952€ 106 392€ 81 138€ 79 567€ 85 474€ 70 704€ 96 478€ 59 876€ 82 082€ 158 839€ 41 841€ 59 847€
03
502
Spotreba energie
242 868€ 164 336€ 93 237€ 82 229€ 92 882€ 95 190€ 91 988€ 79 368€ 81 735€ 75 656€ 84 462€ 66 514€ 70 407€ 44 508€ 59 087€ 32 829€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
341 772€ 277 133€ 483 756€ 287 504€ 273 391€ 348 411€ 286 812€ 301 524€ 306 924€ 236 836€ 244 207€ 288 513€ 334 765€ 363 151€ 322 398€ 377 880€
07
511
Opravy a udržiavanie
59 226€ 66 372€ 196 707€ 81 361€ 95 504€ 104 772€ 95 943€ 48 228€ 57 605€ 94 539€ 107 038€ 45 861€ 19 174€ 41 407€ 25 928€ 65 525€
08
512
Cestovné
293€ 438€ 494€ 716€ 657€ 240€ 340€ 388€ 383€ 331€ 309€ 291€ 358€ 302€ 712€ 465€
09
513
Náklady na reprezentáciu
0€ 5 552€ 797€ 2 915€ 4 806€ 12 637€ 2 996€ 11 242€ 4 909€ 8 761€ 5 467€ 3 770€ 2 699€ 3 203€ 13 384€ 1 029€
10
518
Ostatné služby
282 254€ 204 770€ 285 758€ 202 512€ 172 424€ 230 762€ 187 532€ 241 666€ 244 028€ 133 205€ 131 393€ 238 591€ 312 534€ 318 239€ 282 374€ 310 861€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
716 180€ 650 040€ 651 221€ 596 563€ 561 761€ 493 368€ 451 635€ 451 027€ 440 346€ 411 389€ 325 659€ 272 805€ 318 456€ 290 380€ 276 990€ 273 584€
12
521
Mzdové náklady
515 813€ 471 062€ 477 624€ 430 971€ 405 772€ 354 464€ 324 290€ 322 837€ 421 833€ 297 145€ 235 291€ 203 608€ 238 646€ 218 819€ 207 574€ 204 740€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
169 370€ 154 311€ 151 624€ 142 241€ 134 525€ 119 483€ 110 271€ 110 144€ 0€ 99 061€ 79 590€ 60 822€ 68 978€ 62 201€ 59 620€ 59 085€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
30 997€ 24 668€ 21 974€ 23 351€ 21 463€ 19 420€ 17 074€ 18 046€ 18 513€ 15 183€ 10 627€ 8 193€ 10 832€ 9 360€ 9 796€ 9 693€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 150€ 182€ 0€ 0€ 0€ 66€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
0€ 750€ 2 886€ 1 091€ 6 435€ 1 153€ 1 881€ 638€ 685€ 503€ 927€ 88€ 214€ 560€ 1 878€ 66€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 750€ 2 886€ 1 091€ 6 435€ 1 153€ 1 881€ 638€ 685€ 503€ 927€ 88€ 214€ 560€ 1 878€ 66€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
66 610€ 42 326€ 104 663€ 44 530€ 25 577€ 35 528€ 119 658€ 14 941€ 23 663€ 18 568€ 4 961€ 38 431€ 19 850€ 14 928€ 63 389€ 12 248€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
123€ 3 053€ 64 723€ 8 986€ 4 522€ 20 436€ 95 994€ 1 065€ 6 392€ 8 925€ 455€ 0€ 15 225€ 7 488€ 5 563€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 297€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
804€ 200€ 350€ 61€ 0€ 30€ 88€ 426€ 5 000€ 7 618€ 0€ 5 000€ 0€ 277€ 1 500€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 524€ 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 47 035€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
65 682€ 39 073€ 39 590€ 35 482€ 21 055€ 15 062€ 22 051€ 13 200€ 12 271€ 2 025€ 4 209€ 7 406€ 4 625€ 7 163€ 9 291€ 12 182€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26 024€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
622 197€ 526 000€ 500 085€ 454 617€ 446 179€ 394 682€ 481 826€ 365 817€ 365 912€ 520 062€ 557 961€ 496 225€ 323 326€ 320 732€ 325 828€ 255 660€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
619 297€ 518 727€ 492 988€ 446 898€ 437 479€ 377 451€ 380 870€ 365 817€ 361 612€ 519 149€ 495 644€ 368 043€ 309 405€ 308 132€ 299 808€ 243 345€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
2 900€ 7 273€ 7 097€ 7 719€ 8 701€ 17 231€ 100 956€ 0€ 4 300€ 913€ 62 316€ 128 182€ 13 921€ 12 600€ 26 020€ 12 315€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 900€ 3 200€ 3 000€ 3 300€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 156€ 13 771€ 13 771€ 12 600€ 12 605€ 12 315€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 4 073€ 4 097€ 4 419€ 5 701€ 17 231€ 100 956€ 0€ 4 300€ 913€ 49 161€ 114 411€ 150€ 0€ 13 415€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
37 493€ 49 394€ 53 517€ 44 584€ 58 558€ 48 144€ 43 982€ 51 276€ 39 816€ 50 602€ 52 127€ 69 591€ 60 597€ 47 515€ 35 428€ 44 513€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 656€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
30 825€ 25 987€ 26 398€ 25 671€ 27 639€ 29 847€ 31 875€ 34 436€ 25 058€ 34 678€ 31 002€ 46 183€ 40 340€ 28 745€ 24 814€ 32 397€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 668€ 23 406€ 27 119€ 18 913€ 30 919€ 15 641€ 12 108€ 16 840€ 14 758€ 15 924€ 21 125€ 23 403€ 20 257€ 18 770€ 10 613€ 12 116€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 537 638€ 1 299 053€ 1 206 595€ 1 059 827€ 1 093 395€ 991 504€ 853 701€ 826 801€ 711 584€ 631 990€ 603 414€ 488 817€ 492 369€ 470 595€ 500 112€ 430 027€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 509 338€ 1 244 052€ 1 185 615€ 1 038 521€ 1 065 020€ 947 444€ 825 730€ 798 001€ 685 415€ 605 926€ 560 549€ 477 771€ 461 271€ 450 045€ 473 964€ 403 173€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 545€ 2 327€ 674€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
28 300€ 25 316€ 20 980€ 21 307€ 28 375€ 44 060€ 27 971€ 28 800€ 26 169€ 26 065€ 32 860€ 7 872€ 30 424€ 20 424€ 26 148€ 26 854€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 29 685€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 460€ 847€ 0€ 126€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
3 645 734€ 3 116 715€ 3 260 701€ 2 817 696€ 2 653 131€ 2 514 372€ 2 412 621€ 2 170 960€ 2 056 140€ 2 016 311€ 1 970 195€ 1 780 860€ 1 702 066€ 1 711 208€ 1 626 951€ 1 486 654€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
0€ 116€ 180€ 181€ 296€ 432€ 458€ 13 066€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50 763€ 4 796€ 4 880€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
0€ 116€ 180€ 181€ 296€ 432€ 458€ 13 066€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50 763€ 4 796€ 4 880€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
2 798 400€ 2 410 971€ 2 307 168€ 2 069 246€ 2 064 953€ 1 922 139€ 1 765 411€ 1 638 541€ 1 474 437€ 1 361 860€ 1 297 852€ 1 267 717€ 1 227 970€ 1 084 847€ 1 294 379€ 1 215 694€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
2 594 884€ 2 187 322€ 2 050 507€ 1 948 428€ 1 929 108€ 1 764 758€ 1 598 012€ 1 500 760€ 1 351 414€ 1 226 368€ 1 174 562€ 1 209 323€ 1 212 683€ 963 434€ 1 123 253€ 1 118 137€
82
633
Výnosy z poplatkov
203 517€ 223 649€ 256 661€ 120 818€ 135 845€ 157 381€ 167 398€ 137 781€ 123 023€ 135 491€ 123 290€ 58 394€ 15 287€ 121 413€ 171 126€ 97 557€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
384 332€ 297 504€ 311 779€ 267 316€ 284 870€ 267 483€ 702 869€ 262 606€ 270 402€ 573 212€ 244 891€ 312 256€ 256 908€ 239 026€ 183 459€ 234 880€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 701€ 10 110€ 54 294€ 32 955€ 16 405€ 11 976€ 248 264€ 3 763€ 11 462€ 18 341€ 2 678€ 1 250€ 56 296€ 8 946€ 16 860€ 15 468€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 30€ 863€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 137€ 1€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
380 631€ 287 394€ 257 485€ 234 361€ 268 466€ 255 507€ 454 604€ 258 844€ 258 940€ 554 872€ 242 202€ 310 870€ 200 611€ 230 080€ 166 569€ 218 549€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
3 200€ 3 441€ 3 983€ 25 640€ 55 605€ 3 499€ 1 524€ 4 531€ 3 029€ 13 156€ 13 771€ 14 088€ 15 538€ 12 605€ 59 294€ 15 568€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
3 200€ 3 441€ 3 983€ 25 640€ 55 605€ 3 499€ 1 524€ 4 531€ 3 029€ 13 156€ 13 771€ 14 088€ 15 538€ 12 605€ 59 294€ 15 568€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
3 200€ 3 000€ 3 300€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 13 156€ 13 771€ 13 771€ 12 600€ 12 605€ 12 310€ 15 568€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 938€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 441€ 683€ 22 640€ 55 605€ 3 499€ 1 524€ 4 531€ 3 029€ 0€ 0€ 317€ 0€ 0€ 46 984€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
400€ 3 685€ 0€ 0€ 0€ 2 656€ 1€ 42€ 51€ 21€ 68€ 83€ 134€ 118€ 2 394€ 298€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 656€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 42€ 51€ 21€ 68€ 83€ 134€ 118€ 178€ 265€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 216€ 33€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
400€ 3 685€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
670 787€ 509 069€ 573 945€ 546 397€ 336 881€ 294 403€ 307 207€ 362 705€ 323 476€ 323 716€ 340 866€ 217 484€ 194 849€ 316 889€ 119 787€ 101 672€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
224 665€ 136 124€ 263 245€ 104 581€ 56 401€ 59 058€ 57 580€ 123 620€ 126 300€ 62 355€ 46 424€ 29 848€ 46 171€ 83 170€ 21 312€ 24 397€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
360 692€ 303 860€ 260 582€ 251 262€ 223 298€ 166 163€ 161 420€ 153 288€ 152 007€ 204 683€ 199 796€ 95 842€ 73 381€ 80 818€ 62 455€ 39 136€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 146 699€ 0€ 0€ 25 000€ 25 000€ 0€ 0€ 0€ 26 364€ 24 889€ 59 902€ 0€ 31 799€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24 475€ 9 353€ 59 268€ 6 403€ 3 485€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
6 439€ 13 815€ 13 060€ 13 763€ 3 027€ 12 328€ 5 042€ 3 173€ 900€ 2 919€ 56 339€ 0€ 14 998€ 6 902€ 2 253€ 2 855€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 447€ 1 948€ 448€ 448€ 0€ 0€ 0€ 1 201€ 9 620€ 1 272€ 1 272€ 1 272€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
78 992€ 55 270€ 36 611€ 28 144€ 53 707€ 56 407€ 58 165€ 57 625€ 44 269€ 53 759€ 37 107€ 31 335€ 24 785€ 25 557€ 26 092€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
3 857 120€ 3 224 787€ 3 197 055€ 2 908 779€ 2 742 605€ 2 490 612€ 2 777 470€ 2 281 491€ 2 071 396€ 2 271 965€ 1 897 447€ 1 811 628€ 1 695 399€ 1 704 248€ 1 664 109€ 1 572 992€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
211 386€ 108 071€ -63 646€ 91 083€ 89 474€ -23 760€ 364 849€ 110 531€ 15 256€ 255 654€ -72 748€ 30 768€ -6 667€ -6 960€ 37 158€ 86 338€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 4€ 3€ 1 954€ 14€ 7 822€ 0€ 1€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
211 386€ 108 071€ -63 646€ 91 083€ 89 474€ -23 760€ 364 849€ 110 529€ 15 252€ 255 651€ -74 702€ 30 754€ -14 489€ -6 960€ 37 157€ 86 338€