Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Dedina Mládeže

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
63 756€ 64 954€ 52 393€ 60 291€ 48 936€ 46 331€ 43 481€ 45 485€ 54 468€ 26 551€ 27 009€ 28 076€ 22 235€ 28 258€ 22 769€
02
501
Spotreba materiálu
35 688€ 37 168€ 26 768€ 31 023€ 30 461€ 20 292€ 22 184€ 24 523€ 27 421€ 9 126€ 9 470€ 14 776€ 6 074€ 7 438€ 10 271€
03
502
Spotreba energie
28 067€ 27 786€ 25 625€ 29 268€ 18 475€ 26 039€ 21 297€ 20 963€ 27 047€ 17 425€ 17 539€ 13 300€ 16 161€ 20 820€ 12 498€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
55 936€ 44 173€ 51 957€ 55 725€ 69 070€ 83 249€ 51 682€ 51 992€ 47 238€ 41 481€ 49 313€ 41 861€ 32 413€ 47 989€ 33 710€
07
511
Opravy a udržiavanie
8 190€ 1 137€ 13 047€ 1 870€ 10 182€ 7 086€ 2 090€ 2 510€ 7 446€ 9 125€ 8 963€ 16 452€ 2 872€ 10 347€ 3 175€
08
512
Cestovné
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 6€ 15€ 32€ 126€ 6€ 72€ 65€
09
513
Náklady na reprezentáciu
590€ 411€ 433€ 1 978€ 2 288€ 2 193€ 1 503€ 932€ 1 066€ 839€ 839€ 151€ 932€ 2 432€ 1 114€
10
518
Ostatné služby
47 156€ 42 626€ 38 478€ 51 877€ 56 600€ 73 969€ 48 089€ 48 544€ 38 720€ 31 501€ 39 479€ 25 132€ 28 603€ 35 138€ 29 356€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
171 745€ 170 406€ 149 108€ 148 736€ 142 815€ 106 357€ 149 387€ 83 521€ 77 271€ 66 016€ 64 665€ 60 712€ 71 719€ 70 516€ 66 416€
12
521
Mzdové náklady
122 792€ 126 229€ 107 683€ 107 079€ 102 054€ 75 872€ 105 725€ 60 362€ 55 795€ 47 259€ 46 259€ 45 212€ 48 376€ 51 500€ 49 790€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
41 616€ 38 633€ 36 505€ 36 051€ 34 480€ 25 995€ 35 750€ 20 461€ 18 939€ 16 456€ 16 191€ 13 371€ 14 407€ 15 317€ 14 838€
15
527
Zákonné sociálne náklady
6 337€ 5 544€ 4 919€ 5 606€ 6 281€ 4 489€ 7 913€ 2 699€ 2 537€ 2 301€ 2 215€ 2 129€ 8 936€ 3 699€ 1 788€
16
528
Ostatné sociálne náklady
1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
204€ 223€ 433€ 442€ 223€ 583€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 344€ 112€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
204€ 223€ 433€ 442€ 223€ 583€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 344€ 112€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
5 191€ 1 316€ 5 413€ 3 402€ 2 152€ 74€ 4€ 711€ 552€ 1 726€ 2 172€ 605€ 922€ 9 283€ 3 756€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 510€ 1 537€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 269€ 176€ 64€ 291€ 134€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
14€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 15€ 29€ 74€ 0€ 13€ 0€ 0€ 12€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 628€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
5 177€ 688€ 5 413€ 3 387€ 2 123€ 0€ 4€ 698€ 552€ 1 456€ 1 984€ 541€ 631€ 3 639€ 2 219€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
121 472€ 124 070€ 121 797€ 119 284€ 100 648€ 93 494€ 91 591€ 75 752€ 42 291€ 39 778€ 39 587€ 19 065€ 15 328€ 15 305€ 16 543€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
120 500€ 123 470€ 121 197€ 118 684€ 100 048€ 92 954€ 91 091€ 75 252€ 38 794€ 33 792€ 33 792€ 17 065€ 13 961€ 14 155€ 15 179€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
972€ 600€ 600€ 600€ 600€ 540€ 500€ 500€ 3 498€ 5 986€ 5 795€ 2 000€ 1 367€ 1 150€ 1 364€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
972€ 600€ 600€ 600€ 600€ 540€ 500€ 500€ 3 498€ 5 986€ 5 795€ 2 000€ 1 367€ 1 150€ 1 364€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
8 093€ 7 746€ 7 750€ 8 206€ 6 632€ 6 892€ 5 703€ 6 920€ 3 780€ 8 109€ 6 822€ 5 603€ 3 155€ 2 037€ 708€
42
562
Úroky
2 162€ 2 285€ 2 455€ 2 498€ 2 673€ 2 611€ 2 801€ 3 625€ 3 143€ 5 263€ 4 367€ 3 803€ 518€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
5 932€ 5 461€ 5 295€ 5 708€ 3 959€ 4 281€ 2 902€ 3 295€ 637€ 2 845€ 2 454€ 1 800€ 2 637€ 2 037€ 708€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 513€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 513€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
355€ 2 028€ 288€ 1 468€ 359€ 0€ 389€ 390€ 0€ 0€ 0€ 333€ 1 970€ 782€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
355€ 354€ 288€ 358€ 309€ 0€ 389€ 390€ 0€ 0€ 0€ 323€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 1 673€ 0€ 1 110€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 1 970€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 782€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
426 753€ 414 915€ 389 139€ 397 554€ 370 835€ 336 978€ 342 241€ 264 771€ 225 600€ 183 661€ 189 568€ 156 255€ 148 086€ 174 795€ 143 902€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
3 882€ 458€ 349€ 806€ 984€ 395€ 0€ 2 182€ 0€ 120€ 91€ 179€ 556€ 899€ 1 305€
67
602
Tržby z predaja služieb
3 882€ 458€ 349€ 806€ 984€ 395€ 0€ 2 182€ 0€ 120€ 91€ 179€ 556€ 899€ 1 305€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
161 932€ 154 857€ 150 944€ 145 007€ 134 545€ 131 820€ 127 783€ 117 577€ 110 090€ 113 686€ 108 781€ 104 549€ 100 231€ 107 657€ 110 997€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
147 247€ 138 725€ 136 336€ 137 610€ 127 147€ 122 610€ 115 865€ 106 029€ 99 347€ 105 789€ 99 403€ 92 953€ 86 972€ 95 079€ 98 793€
82
633
Výnosy z poplatkov
14 685€ 16 132€ 14 608€ 7 397€ 7 398€ 9 210€ 11 919€ 11 548€ 10 743€ 7 896€ 9 378€ 11 596€ 13 259€ 12 578€ 12 204€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
132 966€ 126 082€ 116 579€ 108 631€ 117 292€ 88 149€ 93 711€ 65 667€ 62 466€ 55 539€ 33 870€ 21 347€ 16 922€ 27 902€ 34 781€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 150€ 0€ 0€ 2 966€ 0€ 150€ 0€ 0€ 9 097€ 16 876€
85
642
Tržby z predaja materiálu
8 972€ 13 362€ 6 082€ 346€ 356€ 405€ 1 471€ 74€ 0€ 269€ 252€ 64€ 291€ 346€ 27€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
100€ 0€ 70€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
123 894€ 112 720€ 110 426€ 108 285€ 116 936€ 87 594€ 92 240€ 65 593€ 59 500€ 55 270€ 33 468€ 21 283€ 16 631€ 18 459€ 17 878€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
600€ 600€ 600€ 600€ 540€ 500€ 500€ 3 498€ 5 295€ 5 795€ 1 836€ 1 367€ 1 150€ 1 365€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
600€ 600€ 600€ 600€ 540€ 500€ 500€ 3 498€ 5 295€ 5 795€ 1 836€ 1 367€ 1 150€ 1 365€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
600€ 600€ 600€ 600€ 540€ 500€ 500€ 3 498€ 5 295€ 5 795€ 1 836€ 1 367€ 1 150€ 1 365€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 1€ 4€ 2€ 5€ 11€ 130€ 195€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2€ 1€ 4€ 2€ 5€ 11€ 130€ 195€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 499€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 499€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
109 119€ 139 155€ 111 020€ 118 790€ 102 486€ 107 448€ 123 559€ 58 697€ 51 339€ 14 949€ 11 463€ 25 029€ 8 783€ 10 898€ 4 162€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
11 792€ 40 617€ 13 198€ 20 643€ 23 164€ 33 275€ 52 170€ 3 033€ 18 548€ 3 992€ 506€ 18 699€ 5 026€ 7 239€ 228€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
95 999€ 98 538€ 96 322€ 94 674€ 76 945€ 71 255€ 70 409€ 55 035€ 21 137€ 10 957€ 10 957€ 5 440€ 3 657€ 3 659€ 3 652€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 328€ 0€ 1 500€ 3 473€ 2 376€ 2 918€ 980€ 629€ 11 654€ 0€ 0€ 890€ 100€ 0€ 282€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
408 499€ 421 152€ 379 492€ 373 834€ 355 847€ 328 312€ 345 553€ 248 122€ 229 190€ 190 093€ 156 043€ 152 476€ 127 653€ 148 851€ 151 440€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-18 254€ 6 237€ -9 647€ -23 721€ -14 988€ -8 667€ 3 312€ -16 649€ 3 590€ 6 432€ -33 525€ -3 779€ -20 433€ -25 944€ 7 538€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 2€ 24€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-18 254€ 6 237€ -9 647€ -23 721€ -14 988€ -8 667€ 3 312€ -16 650€ 3 590€ 6 432€ -33 525€ -3 780€ -20 435€ -25 968€ 7 538€