Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Hurbanovo

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
559 228€ 465 208€ 503 017€ 393 021€ 369 439€ 377 955€ 353 608€ 352 040€ 321 069€ 324 574€ 384 990€ 426 256€ 445 268€ 440 270€ 422 372€ 418 657€
02
501
Spotreba materiálu
212 909€ 198 437€ 314 463€ 212 810€ 208 746€ 219 432€ 205 401€ 203 221€ 180 826€ 192 432€ 209 614€ 227 181€ 231 895€ 281 705€ 222 237€ 265 228€
03
502
Spotreba energie
332 314€ 251 565€ 174 830€ 168 055€ 148 571€ 150 441€ 138 153€ 137 265€ 127 574€ 118 518€ 162 661€ 185 376€ 198 477€ 145 990€ 192 699€ 142 622€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
14 005€ 15 205€ 13 723€ 12 156€ 12 122€ 8 081€ 10 054€ 11 554€ 12 670€ 13 624€ 12 714€ 13 699€ 14 896€ 12 575€ 7 436€ 10 807€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 032 275€ 670 464€ 557 607€ 516 212€ 506 998€ 494 453€ 439 509€ 381 096€ 404 250€ 494 135€ 410 675€ 404 887€ 433 267€ 381 839€ 462 441€ 538 886€
07
511
Opravy a udržiavanie
393 644€ 122 700€ 140 890€ 159 816€ 105 202€ 115 127€ 102 771€ 99 392€ 96 015€ 163 717€ 118 418€ 121 468€ 93 066€ 88 550€ 151 483€ 191 738€
08
512
Cestovné
3 457€ 750€ 1 021€ 178€ 1 464€ 3 704€ 2 263€ 2 360€ 1 584€ 1 000€ 372€ 924€ 515€ 424€ 762€ 2 284€
09
513
Náklady na reprezentáciu
4 478€ 5 018€ 2 807€ 1 354€ 6 736€ 9 549€ 8 195€ 12 654€ 4 000€ 4 575€ 3 795€ 4 270€ 4 869€ 4 529€ 3 084€ 6 282€
10
518
Ostatné služby
630 695€ 541 995€ 412 889€ 354 864€ 393 596€ 366 072€ 326 281€ 266 689€ 302 651€ 324 843€ 288 091€ 278 226€ 334 817€ 288 336€ 307 112€ 338 582€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
2 065 788€ 1 967 493€ 1 831 075€ 1 806 189€ 1 713 049€ 1 477 322€ 1 401 975€ 1 358 317€ 1 312 120€ 1 159 372€ 1 290 059€ 1 257 195€ 1 280 704€ 1 221 445€ 1 215 591€ 1 130 545€
12
521
Mzdové náklady
1 375 033€ 1 315 657€ 1 229 121€ 1 179 879€ 1 144 085€ 953 954€ 905 116€ 877 202€ 834 960€ 748 829€ 841 530€ 827 906€ 861 412€ 838 264€ 819 071€ 781 016€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
479 110€ 460 943€ 441 076€ 429 544€ 406 804€ 341 959€ 326 985€ 315 095€ 300 623€ 260 422€ 300 140€ 285 850€ 279 413€ 260 884€ 265 682€ 256 978€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
22 414€ 21 463€ 21 654€ 21 310€ 19 679€ 18 811€ 17 919€ 16 295€ 14 029€ 14 978€ 16 754€ 16 434€ 16 587€ 17 401€ 18 177€ 17 704€
15
527
Zákonné sociálne náklady
132 776€ 57 506€ 40 919€ 85 846€ 32 680€ 44 897€ 34 215€ 35 092€ 41 806€ 26 002€ 26 867€ 27 905€ 38 034€ 17 060€ 21 457€ 15 424€
16
528
Ostatné sociálne náklady
56 455€ 111 924€ 98 305€ 89 610€ 109 802€ 117 701€ 117 740€ 114 633€ 120 701€ 109 142€ 104 769€ 99 100€ 85 258€ 87 836€ 91 204€ 59 423€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
6 071€ 5 872€ 22 165€ 4 925€ 12 937€ 12 283€ 13 107€ 12 407€ 5 813€ 6 419€ 6 439€ 5 667€ 6 309€ 6 314€ 8 563€ 7 006€
18
531
Daň z motorových vozidiel
1 923€ 2 182€ 3 271€ 3 497€ 3 232€ 3 210€ 4 185€ 4 325€ 4 456€ 4 739€ 4 739€ 4 740€ 5 394€ 5 330€ 6 923€ 3 822€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
97€ 94€ 94€ 0€ 94€ 0€ 94€ 94€ 94€ 94€ 94€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
4 051€ 3 596€ 18 800€ 1 428€ 9 611€ 9 072€ 8 828€ 7 988€ 1 263€ 1 586€ 1 606€ 927€ 915€ 984€ 1 640€ 3 184€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
90 415€ 68 609€ 105 220€ 98 102€ 84 594€ 54 106€ 75 012€ 55 302€ 59 614€ 41 553€ 92 931€ 263 852€ 41 724€ 37 631€ 26 696€ 185 169€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 385€ 18 846€ 27 645€ 2 967€ 1 499€ 6 312€ 50€ 10 989€ 14 093€ 13 101€ 12 026€ 234 203€ 1 742€ 0€ 13 807€ 171 269€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 902€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 4€ 9€ 0€ 4 817€ 31€ 6€ 19€ 10€ 0€ 0€ 486€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
892€ 40€ 0€ 0€ 0€ 3 026€ 8€ 11€ 0€ 0€ 30€ 0€ 20€ 50€ 7€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
34 519€ 2 732€ 4 564€ 22 084€ 25 475€ 1 399€ 3 512€ 558€ 2 829€ 0€ 55 612€ 846€ 17 508€ 17 712€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
52 619€ 46 987€ 73 001€ 70 830€ 52 804€ 43 337€ 71 437€ 43 725€ 42 681€ 28 452€ 25 262€ 28 318€ 22 454€ 18 794€ 12 882€ 13 900€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 2 221€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 173€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
765 140€ 660 257€ 615 838€ 718 034€ 814 653€ 785 920€ 642 395€ 691 140€ 536 104€ 721 238€ 740 495€ 557 809€ 459 902€ 377 094€ 364 831€ 401 410€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
633 268€ 610 252€ 596 455€ 706 206€ 770 552€ 749 432€ 617 655€ 646 651€ 531 628€ 719 738€ 740 495€ 509 201€ 420 195€ 339 750€ 316 849€ 358 645€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
131 872€ 50 006€ 19 383€ 11 828€ 44 101€ 36 488€ 24 740€ 44 489€ 4 476€ 1 500€ 0€ 48 608€ 39 707€ 37 344€ 47 982€ 42 765€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
839€ 591€ 731€ 489€ 889€ 558€ 777€ 329€ 176€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
74 437€ 23 030€ 14 659€ 11 339€ 25 212€ 31 527€ 23 633€ 21 304€ 4 300€ 1 500€ 0€ 48 608€ 39 707€ 37 344€ 47 982€ 42 765€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
56 596€ 26 385€ 3 994€ 0€ 18 000€ 4 403€ 330€ 22 856€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
24 023€ 37 072€ 36 526€ 76 156€ 52 779€ 55 922€ 61 231€ 69 346€ 71 688€ 45 966€ 47 385€ 61 674€ 53 474€ 42 711€ 31 039€ 46 761€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
14 841€ 11 281€ 11 861€ 19 390€ 27 950€ 30 218€ 33 817€ 41 767€ 45 804€ 41 103€ 42 538€ 56 174€ 49 051€ 36 006€ 27 867€ 43 867€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 3€ 5€ 7€ 0€ 0€ 11€ 21€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
9 182€ 25 791€ 24 666€ 56 766€ 24 827€ 25 704€ 27 414€ 27 579€ 25 881€ 4 858€ 4 840€ 5 501€ 4 423€ 6 694€ 3 151€ 2 894€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
2 299 138€ 2 076 905€ 1 804 570€ 1 778 908€ 1 735 198€ 1 639 166€ 1 505 812€ 1 386 830€ 1 414 750€ 1 363 705€ 965 068€ 974 660€ 949 261€ 989 174€ 1 022 502€ 929 736€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 211 943€ 1 994 805€ 1 732 443€ 1 719 676€ 1 663 400€ 1 566 005€ 1 434 176€ 1 330 500€ 1 392 250€ 1 341 205€ 944 568€ 951 580€ 898 692€ 905 773€ 910 312€ 771 199€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
87 195€ 82 100€ 72 127€ 59 231€ 71 797€ 73 161€ 71 636€ 56 330€ 22 500€ 22 500€ 20 500€ 23 080€ 50 569€ 83 401€ 102 962€ 145 963€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 228€ 12 574€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
6 842 078€ 5 951 880€ 5 476 018€ 5 391 547€ 5 289 646€ 4 897 127€ 4 492 649€ 4 306 477€ 4 125 407€ 4 156 960€ 3 938 042€ 3 952 002€ 3 669 909€ 3 496 478€ 3 554 035€ 3 658 170€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
351 382€ 321 919€ 335 073€ 331 361€ 354 237€ 307 378€ 331 585€ 300 032€ 333 688€ 317 860€ 313 192€ 340 791€ 328 304€ 483 627€ 342 703€ 389 761€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 28 342€ 29 749€ 26 953€ 24 738€ 23 839€ 22 188€
67
602
Tržby z predaja služieb
326 807€ 295 165€ 310 166€ 309 164€ 332 049€ 292 340€ 312 830€ 278 709€ 309 772€ 292 401€ 261 357€ 287 294€ 273 068€ 435 187€ 305 190€ 347 943€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
24 574€ 26 754€ 24 907€ 22 198€ 22 188€ 15 037€ 18 755€ 21 323€ 23 916€ 25 459€ 23 494€ 23 748€ 28 283€ 23 702€ 13 674€ 19 630€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ -290€ -300€ 0€ -150€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ -290€ -300€ 0€ -150€ 0€ -50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 30 584€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 30 584€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
4 575 815€ 4 337 520€ 3 948 745€ 3 874 503€ 3 759 426€ 3 525 387€ 3 173 805€ 3 021 999€ 2 779 048€ 2 538 214€ 2 499 754€ 2 440 237€ 2 398 068€ 2 109 129€ 2 541 785€ 2 648 693€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
4 095 083€ 3 857 991€ 3 520 895€ 3 520 573€ 3 426 575€ 3 182 064€ 2 888 959€ 2 743 356€ 2 495 855€ 2 255 118€ 2 211 590€ 2 156 019€ 2 127 179€ 1 838 235€ 2 222 799€ 2 319 404€
82
633
Výnosy z poplatkov
480 732€ 479 529€ 427 850€ 353 930€ 332 851€ 343 322€ 284 846€ 278 643€ 283 193€ 283 097€ 288 164€ 284 219€ 270 889€ 270 894€ 318 986€ 329 289€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
301 807€ 108 929€ 139 896€ 83 085€ 85 492€ 99 751€ 114 896€ 121 699€ 81 458€ 111 362€ 142 502€ 302 086€ 65 947€ 65 766€ 53 236€ 230 886€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
12 533€ 42 387€ 48 945€ 4 938€ 5 166€ 17 920€ 7 708€ 16 029€ 8 415€ 31 579€ 24 143€ 31 007€ 1 500€ 1 530€ 15 784€ 171 336€
85
642
Tržby z predaja materiálu
99€ 658€ 0€ 450€ 655€ 486€ 921€ 86€ 439€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
55 081€ 0€ 0€ 0€ 0€ 82€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 366€ 3 529€ 5 176€ 1 116€ 2 200€ 2 100€ 1 322€ 10 200€ 2 050€ 350€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
234 094€ 65 884€ 90 951€ 77 697€ 79 306€ 77 733€ 101 090€ 104 468€ 70 404€ 77 683€ 117 038€ 260 878€ 62 397€ 63 886€ 37 446€ 59 550€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
52 952€ 16 536€ 14 447€ 36 791€ 32 482€ 24 618€ 23 463€ 4 476€ 1 769€ 1 500€ 0€ 39 707€ 37 345€ 47 982€ 42 765€ 42 323€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
52 952€ 16 536€ 14 447€ 36 791€ 32 482€ 24 618€ 23 463€ 4 476€ 1 769€ 1 500€ 0€ 39 707€ 37 345€ 47 982€ 42 765€ 42 323€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
591€ 731€ 489€ 889€ 558€ 777€ 329€ 176€ 269€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
23 030€ 14 659€ 11 339€ 25 212€ 31 527€ 23 633€ 21 304€ 4 300€ 1 500€ 1 500€ 0€ 39 707€ 37 345€ 47 982€ 42 765€ 42 323€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
29 331€ 1 147€ 2 619€ 10 690€ 397€ 209€ 1 831€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
1 115€ 0€ 0€ 66€ 48€ 6€ 17€ 127€ 237€ 227€ 333€ 204€ 267€ 14 963€ 1 058€ 1 338€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
1 115€ 0€ 0€ 66€ 48€ 6€ 17€ 127€ 237€ 227€ 318€ 204€ 264€ 544€ 1 026€ 1 309€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 15€ 0€ 3€ 0€ 32€ 29€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 14 419€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 779€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 518€ 1 217€ 0€ 584€ 1 158€ 2 066€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 779€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 518€ 1 217€ 0€ 584€ 1 158€ 2 066€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 426 260€ 1 225 475€ 1 218 167€ 1 218 570€ 1 261 021€ 1 234 317€ 945 436€ 1 003 439€ 880 693€ 1 052 560€ 1 043 962€ 1 033 667€ 798 709€ 690 249€ 550 474€ 411 732€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 162€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
406 586€ 256 408€ 324 373€ 225 664€ 160 953€ 171 501€ 137 517€ 175 436€ 162 537€ 200 684€ 223 218€ 263 014€ 287 414€ 313 977€ 200 187€ 134 673€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
368 413€ 373 325€ 403 682€ 501 093€ 555 523€ 536 713€ 427 817€ 449 812€ 343 181€ 499 550€ 501 186€ 465 167€ 201 629€ 100 824€ 73 379€ 63 746€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
19 823€ 25 782€ 8 548€ 56 074€ 5 810€ 10 789€ 497€ 961€ 0€ 0€ 0€ 260€ 2 396€ 0€ 5 283€ 3 933€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
631 438€ 569 960€ 481 564€ 435 738€ 538 734€ 515 314€ 379 606€ 377 069€ 374 975€ 352 325€ 319 558€ 305 225€ 307 270€ 275 448€ 271 625€ 209 380€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
6 709 330€ 6 010 379€ 5 686 912€ 5 544 087€ 5 492 405€ 5 192 236€ 4 589 052€ 4 451 771€ 4 076 843€ 4 021 724€ 4 002 262€ 4 157 909€ 3 628 640€ 3 412 300€ 3 533 179€ 3 726 849€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-132 749€ 58 500€ 210 894€ 152 540€ 202 759€ 295 109€ 96 403€ 145 295€ -48 564€ -135 237€ 64 220€ 205 907€ -41 269€ -84 178€ -20 856€ 68 679€
136
591
Splatná daň z príjmov
214€ 12€ 383€ 13€ 181€ 0€ 2€ 23€ 44€ 42€ 58€ 36€ 26€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-132 963€ 58 488€ 210 511€ 152 528€ 202 578€ 295 109€ 96 401€ 145 272€ -48 608€ -135 279€ 64 162€ 205 871€ -41 295€ -84 178€ -20 856€ 68 679€