Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
1 496 067€ 1 980 443€ 2 014 165€ 2 038 552€ 2 067 187€ 2 045 788€ 2 395 501€ 2 389 617€ 2 296 261€ 1 792 160€ 1 705 341€ 1 943 332€ 1 720 904€
02
501
Spotreba materiálu
526 137€ 945 614€ 966 515€ 944 532€ 950 661€ 916 731€ 957 886€ 948 723€ 841 983€ 851 209€ 926 913€ 919 360€ 850 698€
03
502
Spotreba energie
969 930€ 1 034 829€ 1 047 650€ 1 094 020€ 1 113 602€ 1 127 719€ 1 437 341€ 1 440 894€ 1 454 277€ 940 951€ 778 428€ 1 023 399€ 868 271€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
2 924€ 1 339€ 275€ 0€ 0€ 0€ 0€ 573€ 1 935€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
4 023 624€ 3 878 941€ 4 252 136€ 5 304 774€ 3 510 513€ 3 357 646€ 3 209 049€ 2 816 892€ 2 800 528€ 3 191 754€ 3 548 714€ 3 784 244€ 4 036 692€
07
511
Opravy a udržiavanie
270 190€ 768 738€ 1 218 628€ 2 583 212€ 745 924€ 639 971€ 603 637€ 470 355€ 462 440€ 362 322€ 465 922€ 544 805€ 746 713€
08
512
Cestovné
1 471€ 4 621€ 16 298€ 25 488€ 12 573€ 11 937€ 8 181€ 6 128€ 5 051€ 10 588€ 8 162€ 9 852€ 20 385€
09
513
Náklady na reprezentáciu
25 775€ 44 914€ 34 353€ 44 619€ 28 101€ 25 504€ 26 247€ 32 964€ 21 761€ 23 653€ 11 486€ 2 241€ 20 079€
10
518
Ostatné služby
3 726 189€ 3 060 668€ 2 982 857€ 2 651 455€ 2 723 915€ 2 680 234€ 2 570 984€ 2 307 444€ 2 311 276€ 2 795 191€ 3 063 144€ 3 227 346€ 3 249 515€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
7 064 537€ 7 288 923€ 6 146 035€ 5 526 619€ 5 158 514€ 4 859 445€ 4 542 156€ 4 296 789€ 4 234 024€ 4 243 497€ 4 238 593€ 4 348 552€ 4 345 526€
12
521
Mzdové náklady
5 012 459€ 5 157 361€ 4 348 694€ 3 921 759€ 3 592 886€ 3 372 731€ 3 199 617€ 2 998 588€ 2 979 262€ 3 016 874€ 3 031 470€ 3 129 764€ 3 069 353€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
1 730 119€ 1 775 179€ 1 489 538€ 1 314 303€ 1 255 566€ 1 185 654€ 1 106 880€ 1 051 742€ 1 027 883€ 1 031 322€ 967 594€ 1 003 160€ 999 433€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
115 982€ 119 780€ 105 542€ 97 746€ 84 450€ 77 675€ 72 639€ 68 606€ 66 221€ 66 211€ 68 094€ 71 797€ 52 670€
15
527
Zákonné sociálne náklady
205 977€ 236 604€ 202 262€ 192 812€ 225 613€ 223 386€ 163 020€ 177 853€ 160 659€ 129 090€ 171 435€ 138 560€ 117 876€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 271€ 106 194€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
12 617€ 6 654€ 15 055€ 5 083€ 5 769€ 12 163€ 8 251€ 8 932€ 4 227€ 24 496€ 41 930€ 23 682€ 5 625€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 47€ 46€ 50€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
12 617€ 6 654€ 15 055€ 5 083€ 5 769€ 12 163€ 8 251€ 8 932€ 4 227€ 24 449€ 41 884€ 23 632€ 5 625€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
456 504€ 1 545 422€ 227 891€ 436 457€ 813 725€ 389 979€ 158 990€ 533 993€ 840 149€ 124 956€ 93 241€ 362 194€ 652 733€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
114 222€ 1 095 705€ 30 645€ 132 856€ 237 636€ 222 029€ 59 501€ 19 596€ 192 626€ 18 012€ 28 730€ 234 663€ 648 026€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 319€ 2 000€ 1 325€ 2 096€ 5 687€ 9 855€ 700€ 1 500€ 0€ 0€ 0€ 2 521€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
206 735€ 290 547€ 60 700€ 89 936€ 147€ 2€ 0€ 317 425€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
131 958€ 157 162€ 135 221€ 211 570€ 570 255€ 158 093€ 98 789€ 195 471€ 647 523€ 106 944€ 64 511€ 125 010€ 4 707€
28
549
Manká a škody
1 270€ 9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
2 179 132€ 3 097 431€ 2 572 050€ 3 229 805€ 1 962 093€ 1 875 700€ 1 834 666€ 1 793 351€ 2 046 271€ 1 920 270€ 1 903 624€ 1 825 154€ 1 485 036€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 430 412€ 1 526 603€ 1 653 329€ 1 766 374€ 1 664 660€ 1 411 265€ 1 438 313€ 1 412 465€ 1 434 863€ 1 534 036€ 1 631 453€ 1 451 029€ 1 281 447€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
705 526€ 1 084 078€ 844 236€ 217 137€ 297 432€ 464 435€ 396 352€ 380 886€ 611 409€ 386 234€ 272 171€ 374 125€ 203 589€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 149 166€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
236 929€ 801 380€ 657 397€ 53 786€ 37 992€ 298 106€ 209 964€ 210 771€ 222 112€ 193 696€ 254 548€ 172 668€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
468 597€ 282 698€ 186 840€ 163 351€ 259 441€ 166 329€ 186 388€ 170 115€ 389 296€ 192 538€ 17 623€ 201 457€ 54 423€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
43 194€ 486 751€ 74 484€ 1 246 294€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
43 194€ 486 751€ 74 484€ 1 246 294€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
83 874€ 80 033€ 88 930€ 72 429€ 93 468€ 126 727€ 2 085 717€ 154 398€ 152 362€ 164 329€ 156 862€ 158 578€ 498 468€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
2 191€ 1 946 666€ 22 411€ 0€ 0€ 0€ 0€ 252 606€
42
562
Úroky
29 150€ 31 851€ 34 878€ 47 488€ 64 543€ 80 449€ 91 624€ 91 403€ 80 506€ 114 677€ 85 911€ 112 707€ 183 311€
43
563
Kurzové straty
13€ 8€ 11€ 14€ 2€ 1€ 30€ 67€ 25€ 1 247€ 226€ 10 398€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
54 724€ 48 169€ 54 045€ 24 930€ 28 912€ 44 085€ 47 425€ 40 553€ 71 788€ 49 627€ 67 254€ 45 645€ 52 153€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 450€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
5 493 568€ 6 152 388€ 4 948 232€ 3 939 351€ 3 522 291€ 3 414 533€ 3 797 388€ 3 024 021€ 3 046 149€ 2 744 535€ 2 724 056€ 2 972 615€ 2 722 328€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
4 477 321€ 4 822 757€ 3 761 027€ 2 789 652€ 2 596 233€ 2 543 513€ 2 608 166€ 2 230 422€ 2 255 303€ 2 028 220€ 2 067 487€ 2 194 467€ 1 969 560€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
139 180€ 150 000€ 165 000€ 140 000€ 0€ 40 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 546€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
857 422€ 1 173 940€ 466 821€ 425 757€ 214 868€ 281 928€ 317 238€ 302 578€ 246 695€ 196 625€ 328 696€ 238 880€ 339 972€
61
587
Náklady na ostatné transfery
19 645€ 5 690€ 555 384€ 583 941€ 711 190€ 589 092€ 831 984€ 491 020€ 544 151€ 519 690€ 327 873€ 537 722€ 412 796€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
20 809 924€ 24 030 235€ 20 264 493€ 20 553 071€ 17 133 561€ 16 081 981€ 18 031 718€ 15 017 993€ 15 419 971€ 14 205 997€ 14 412 361€ 15 418 351€ 15 467 312€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
299 152€ 604 784€ 770 584€ 762 617€ 775 836€ 767 113€ 803 407€ 803 779€ 777 697€ 753 952€ 670 416€ 630 466€ 591 395€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
299 152€ 604 784€ 770 584€ 762 617€ 772 891€ 765 933€ 802 929€ 803 779€ 777 697€ 753 952€ 670 416€ 629 878€ 589 438€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
2 945€ 1 181€ 478€ 0€ 0€ 0€ 0€ 588€ 1 957€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
16 642 740€ 16 307 536€ 15 161 265€ 13 726 296€ 13 094 891€ 11 879 749€ 10 783 959€ 10 302 342€ 9 948 468€ 10 107 826€ 8 966 712€ 10 352 114€ 11 063 376€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
14 618 542€ 14 575 478€ 13 571 109€ 12 193 351€ 11 501 877€ 10 256 086€ 9 231 984€ 8 687 688€ 8 754 359€ 8 817 398€ 7 639 586€ 9 032 695€ 9 550 143€
82
633
Výnosy z poplatkov
2 024 198€ 1 732 058€ 1 590 157€ 1 532 945€ 1 593 015€ 1 623 663€ 1 551 975€ 1 614 653€ 1 194 109€ 1 290 428€ 1 327 126€ 1 319 419€ 1 513 233€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
2 147 887€ 2 942 494€ 3 055 351€ 1 736 516€ 2 092 921€ 2 205 901€ 1 931 479€ 1 734 357€ 3 272 222€ 1 998 183€ 2 029 953€ 2 132 420€ 3 140 071€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
988 754€ 1 326 790€ 1 283 741€ 305 392€ 211 991€ 457 878€ 255 575€ 63 014€ 1 222 706€ 22 109€ 79 153€ 167 072€ 1 219 678€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
33 944€ 25 945€ 32 420€ 24 777€ 20 827€ 23 067€ 39 467€ 30 009€ 28 455€ 19 339€ 61 139€ 46 493€ 35 667€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 125 189€ 1 589 760€ 1 739 190€ 1 406 346€ 1 860 103€ 1 724 956€ 1 636 436€ 1 641 334€ 2 021 061€ 1 956 735€ 1 889 661€ 1 918 855€ 1 884 726€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 207 448€ 902 589€ 92 036€ 72 092€ 535 077€ 188 104€ 1 915 960€ 413 766€ 209 725€ 197 426€ 289 750€ 250 799€ 408 529€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 030 448€ 902 589€ 92 036€ 72 092€ 535 077€ 188 104€ 267 326€ 413 766€ 209 725€ 197 426€ 289 750€ 250 799€ 408 529€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 207 201€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
840 513€ 807 264€ 53 786€ 48 992€ 98 106€ 29 000€ 216 169€ 216 714€ 193 696€ 172 155€ 222 010€ 149 166€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
189 935€ 95 325€ 38 250€ 23 101€ 436 971€ 159 104€ 51 157€ 197 051€ 16 029€ 25 271€ 67 740€ 101 633€ 201 328€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
177 000€ 0€ 1 648 634€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
177 000€ 0€ 1 648 634€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
874€ 845€ 324€ 575€ 1 105€ 74 341€ 319 398€ 52 113€ 47 484€ 49 780€ 13 671€ 34 313€ 475 359€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
63 393€ 307 529€ 45 625€ 0€ 0€ 0€ 0€ 165 970€
102
662
Úroky
874€ 845€ 324€ 575€ 1 105€ 1 017€ 1 128€ 1 012€ 1 735€ 1 098€ 6 706€ 8 828€ 14 576€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 207€ 273 002€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
9 931€ 10 741€ 5 476€ 45 749€ 48 518€ 5 852€ 10 000€ 21 811€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 164€ 1 113€ 15 278€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
4 343€ 5 312€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
4 343€ 5 312€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
2 503 348€ 2 260 140€ 1 846 029€ 1 276 072€ 1 213 846€ 1 099 019€ 1 043 747€ 1 380 201€ 956 166€ 1 152 562€ 1 767 087€ 1 437 642€ 683 684€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
1 225 910€ 914 453€ 655 987€ 716 852€ 525 096€ 566 983€ 508 876€ 709 812€ 451 363€ 711 688€ 1 345 106€ 1 200 326€ 397 944€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
311 753€ 328 151€ 334 117€ 320 198€ 457 773€ 288 589€ 296 893€ 274 484€ 249 136€ 253 807€ 222 767€ 54 166€ 37 454€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
3 733€ 14 110€ 0€ 0€ 136 772€ 66 136€ 100€ 100€ 3 452€ 63 887€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
20 205€ 600€ 441€ 17 890€ 13 380€ 5 220€ 65 319€ 5 601€ 12 570€ 16 129€ 5 501€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
109 239€ 689€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
945 480€ 907 697€ 851 503€ 224 472€ 211 087€ 230 066€ 232 758€ 193 813€ 183 930€ 174 397€ 182 985€ 174 197€ 184 399€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
22 805 791€ 23 023 700€ 20 925 590€ 17 574 168€ 17 713 677€ 16 214 227€ 16 797 949€ 14 686 557€ 15 211 762€ 14 259 729€ 13 737 589€ 14 837 754€ 16 362 414€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
1 995 867€ -1 006 535€ 661 097€ -2 978 903€ 580 116€ 132 245€ -1 233 770€ -331 436€ -208 209€ 53 732€ -674 772€ -580 597€ 895 102€
136
591
Splatná daň z príjmov
154€ 148€ 61€ 109€ 208€ 191€ 201€ 115€ 69€ 3 486€ 855€ 1 276€ 2 496€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
1 995 713€ -1 006 684€ 661 035€ -2 979 011€ 579 907€ 132 054€ -1 233 970€ -331 551€ -208 277€ 50 246€ -675 627€ -581 873€ 892 606€