Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Okoličná na Ostrove

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
103 573€ 105 314€ 105 318€ 113 893€ 92 647€ 70 654€ 57 853€ 63 519€ 52 481€ 58 697€ 53 123€ 60 701€ 64 988€
02
501
Spotreba materiálu
46 027€ 52 499€ 54 378€ 49 334€ 26 267€ 20 579€ 19 699€ 23 414€ 11 968€ 14 373€ 13 243€ 14 399€ 19 288€
03
502
Spotreba energie
57 545€ 52 815€ 50 940€ 64 559€ 66 380€ 50 075€ 38 154€ 40 106€ 40 513€ 44 324€ 39 880€ 46 302€ 45 700€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
115 160€ 132 790€ 116 846€ 123 312€ 93 586€ 177 711€ 135 932€ 105 800€ 95 535€ 136 561€ 161 713€ 71 282€ 83 067€
07
511
Opravy a udržiavanie
11 222€ 32 375€ 17 542€ 31 265€ 15 013€ 68 203€ 50 975€ 37 085€ 47 068€ 66 192€ 96 713€ 16 084€ 14 239€
08
512
Cestovné
351€ 1 292€ 474€ 1 390€ 589€ 2 002€ 2 147€ 2 123€ 1 931€ 1 812€ 2 491€ 3 775€ 3 750€
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 309€ 2 800€ 2 680€ 2 091€ 1 873€ 2 658€ 1 102€ 1 105€ 1 705€ 1 022€ 1 529€ 1 271€ 2 183€
10
518
Ostatné služby
100 277€ 96 323€ 96 150€ 88 565€ 76 112€ 104 849€ 81 707€ 65 487€ 44 831€ 67 535€ 60 980€ 50 152€ 62 895€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
261 748€ 281 314€ 247 394€ 224 280€ 209 149€ 161 223€ 134 319€ 114 338€ 120 711€ 129 232€ 144 337€ 137 950€ 177 013€
12
521
Mzdové náklady
186 491€ 193 222€ 173 496€ 158 671€ 149 890€ 117 445€ 98 413€ 83 492€ 92 127€ 100 286€ 114 326€ 109 632€ 138 547€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
64 209€ 67 437€ 58 842€ 53 539€ 51 621€ 40 296€ 33 077€ 28 800€ 26 684€ 26 994€ 27 753€ 26 317€ 35 222€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 499€ 2 905€ 2 485€ 1 770€ 1 367€ 1 172€ 1 434€ 1 434€ 1 434€ 1 434€ 1 434€ 1 448€ 1 062€
15
527
Zákonné sociálne náklady
8 548€ 13 180€ 7 645€ 7 105€ 6 272€ 2 310€ 1 394€ 612€ 466€ 518€ 824€ 553€ 2 182€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 4 570€ 4 927€ 3 195€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
397€ 444€ 937€ 296€ 229€ 54€ 214€ 54€ 0€ 54€ 54€ 16€ 49€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 54€ 54€ 54€ 54€ 54€ 54€ 54€ 0€ 54€ 54€ 0€ 49€
20
538
Ostatné dane a poplatky
397€ 390€ 883€ 242€ 175€ 0€ 160€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
11 452€ 15 496€ 8 677€ 2 198€ 19 649€ 13 973€ 8 069€ 8 257€ 34 046€ 212 298€ 27 562€ 309 721€ 272 289€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
329€ 1 851€ 4 816€ 621€ 3 068€ 515€ 0€ 1 545€ 1 445€ 198 249€ 6 657€ 14 878€ 252 739€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 293€ 0€ 1 580€
26
546
Odpis pohľadávky
5 440€ 8 629€ 898€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 137€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
5 683€ 5 016€ 2 963€ 1 577€ 16 581€ 13 457€ 8 069€ 6 711€ 32 593€ 14 049€ 19 612€ 8 919€ 17 833€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 8€ 0€ 0€ 285 924€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
178 283€ 174 280€ 176 099€ 196 289€ 193 069€ 404 838€ 306 499€ 308 832€ 200 533€ 209 467€ 214 548€ 213 276€ 257 125€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
178 283€ 172 600€ 167 485€ 180 514€ 179 668€ 384 164€ 291 740€ 289 039€ 184 719€ 182 864€ 195 953€ 192 551€ 229 497€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 1 680€ 8 614€ 15 775€ 13 401€ 15 674€ 14 759€ 19 793€ 15 813€ 26 603€ 18 595€ 20 725€ 27 628€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 396€ 5 236€ 5 728€ 0€ 0€ 12 608€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 1 680€ 1 680€ 1 668€ 1 668€ 1 668€ 2 668€ 500€ 10 577€ 13 960€ 18 595€ 20 725€ 15 020€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 6 934€ 14 107€ 11 733€ 14 006€ 12 091€ 13 897€ 0€ 6 915€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
16 444€ 17 460€ 17 163€ 17 313€ 24 696€ 18 066€ 19 307€ 20 854€ 21 917€ 26 470€ 21 055€ 22 291€ 22 849€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
10 467€ 11 560€ 11 502€ 12 054€ 12 826€ 14 170€ 14 230€ 15 153€ 14 510€ 14 922€ 15 826€ 15 509€ 14 990€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
5 977€ 5 900€ 5 662€ 5 259€ 11 870€ 3 896€ 5 078€ 5 701€ 7 407€ 11 548€ 5 229€ 6 782€ 7 859€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
172 293€ 217 923€ 180 975€ 144 533€ 151 275€ 594 881€ 386 983€ 93 405€ 87 656€ 84 685€ 83 247€ 83 279€ 27 236€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
143 765€ 176 255€ 133 276€ 101 205€ 100 005€ 89 002€ 76 111€ 60 644€ 59 551€ 57 686€ 55 812€ 57 553€ 6 265€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 1 164€ 1 016€ 2 987€ 2 314€ 1 300€ 1 309€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
28 527€ 40 504€ 46 683€ 40 342€ 48 956€ 504 579€ 309 563€ 32 761€ 28 105€ 26 999€ 27 435€ 25 726€ 20 971€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
859 348€ 945 021€ 853 410€ 822 115€ 784 301€ 1 441 400€ 1 049 177€ 715 060€ 612 878€ 857 464€ 705 639€ 898 516€ 904 616€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
6 449€ 10 475€ 5 420€ 4 834€ 4 314€ 666€ 237€ 317€ 147€ 127€ 98€ 1 215€ 508€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
6 449€ 10 475€ 5 420€ 4 834€ 4 314€ 666€ 237€ 317€ 147€ 127€ 98€ 1 215€ 508€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
610 068€ 621 635€ 569 256€ 544 309€ 521 404€ 1 010 765€ 737 029€ 425 896€ 390 664€ 408 570€ 381 556€ 442 956€ 469 694€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
571 991€ 589 194€ 539 277€ 512 781€ 491 313€ 979 117€ 708 208€ 396 542€ 356 546€ 360 757€ 320 304€ 377 705€ 398 754€
82
633
Výnosy z poplatkov
38 077€ 32 441€ 29 979€ 31 528€ 30 091€ 31 648€ 28 821€ 29 353€ 34 118€ 47 813€ 61 252€ 65 251€ 70 940€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
136 850€ 152 071€ 134 500€ 122 613€ 125 795€ 149 051€ 130 387€ 93 114€ 93 356€ 132 405€ 153 175€ 202 137€ 195 773€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 055€ 3 516€ 11 557€ 1 196€ 3 306€ 554€ 0€ 1 541€ 945€ 2 242€ 20 632€ 4 186€ 105 384€
85
642
Tržby z predaja materiálu
900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 736€ 0€ 87€ 60€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 50€ 0€ 50€ 32€ 0€ 30€ 748€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 52€ 289€ 233€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 677€ 0€ 708€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
134 895€ 148 453€ 122 653€ 121 134€ 122 457€ 148 497€ 130 337€ 90 826€ 91 675€ 130 163€ 108 779€ 197 891€ 89 681€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 10 252€ 132 295€ 13 265€ 6 668€ 2 668€ 6 806€ 3 569€ 6 228€ 5 700€ 304€ 11 610€ 212 490€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 10 252€ 132 295€ 13 265€ 1 668€ 2 668€ 6 806€ 3 569€ 6 228€ 5 700€ 304€ 11 610€ 212 490€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 128 665€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 1 680€ 1 668€ 1 668€ 1 668€ 2 668€ 5 896€ 3 156€ 6 228€ 5 700€ 304€ 11 610€ 7 863€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 8 572€ 1 962€ 11 597€ 0€ 0€ 910€ 414€ 0€ 0€ 0€ 0€ 204 627€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
5€ 57€ 52€ 66€ 1 775€ 3 133€ 3 622€ 95€ 0€ 576€ 258€ 10 433€ 8 794€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
5€ 57€ 52€ 0€ 55€ 132€ 106€ 95€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 1 720€ 3 001€ 0€ 0€ 0€ 576€ 258€ 10 433€ 8 794€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 66€ 0€ 0€ 3 517€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
106 782€ 129 313€ 84 930€ 97 529€ 88 078€ 244 641€ 142 936€ 147 536€ 49 511€ 55 986€ 69 978€ 63 175€ 30 233€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
25 188€ 34 889€ 14 085€ 20 107€ 13 507€ 20 166€ 8 806€ 11 307€ 5 894€ 15 199€ 33 061€ 27 460€ 9 122€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
71 082€ 90 131€ 67 037€ 68 199€ 67 245€ 174 154€ 84 109€ 86 208€ 37 477€ 22 366€ 18 354€ 16 794€ 6 377€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
439€ 0€ 895€ 6 480€ 7 026€ 50 021€ 50 021€ 50 021€ 6 140€ 18 421€ 18 421€ 18 421€ 12 978€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 700€ 950€ 400€ 300€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500€ 1 756€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 142€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
10 072€ 3 594€ 1 964€ 2 343€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
860 154€ 923 803€ 926 452€ 782 616€ 748 035€ 1 410 924€ 1 021 018€ 670 527€ 539 906€ 603 364€ 605 369€ 731 526€ 917 492€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
806€ -21 219€ 73 043€ -39 499€ -36 266€ -30 475€ -28 159€ -44 533€ -72 972€ -254 100€ -100 270€ -166 990€ 12 876€
136
591
Splatná daň z príjmov
1€ 11€ 10€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
805€ -21 229€ 73 033€ -39 499€ -36 276€ -30 475€ -28 159€ -44 533€ -72 972€ -254 100€ -100 270€ -166 990€ 12 876€