Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
101 221€ 104 952€ 134 469€ 136 057€ 121 078€ 113 229€ 69 561€ 115 294€ 106 948€ 136 247€ 301 033€ 201 157€ 175 098€
02
501
Spotreba materiálu
59 504€ 64 314€ 76 754€ 82 527€ 69 546€ 81 900€ 68 544€ 82 124€ 71 477€ 100 778€ 273 099€ 167 943€ 129 025€
03
502
Spotreba energie
41 717€ 40 638€ 57 715€ 53 529€ 51 532€ 31 329€ 1 017€ 33 170€ 35 471€ 35 469€ 27 934€ 33 214€ 46 073€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
126 860€ 166 056€ 109 450€ 122 922€ 81 240€ 113 585€ 133 063€ 92 231€ 58 553€ 104 234€ 156 692€ 129 582€ 137 855€
07
511
Opravy a udržiavanie
33 056€ 11 892€ 10 298€ 18 791€ 5 525€ 7 571€ 0€ 9 148€ 1 587€ 150€ 2 800€ 3 781€ 29 377€
08
512
Cestovné
1 123€ 1 190€ 2 009€ 2 440€ 2 171€ 3 729€ 131€ 10€ 102€ 0€ 27€ 628€ 1 195€
09
513
Náklady na reprezentáciu
12€ 178€ 53€ 15€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
92 668€ 152 797€ 97 090€ 101 675€ 73 545€ 102 285€ 132 932€ 83 072€ 56 864€ 104 084€ 153 865€ 125 173€ 107 283€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
377 720€ 396 612€ 377 874€ 348 341€ 348 095€ 327 178€ 334 416€ 254 891€ 251 940€ 289 883€ 272 825€ 256 104€ 240 125€
12
521
Mzdové náklady
272 940€ 283 457€ 270 581€ 251 136€ 251 683€ 236 059€ 242 903€ 186 342€ 187 886€ 211 117€ 205 119€ 193 209€ 176 592€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
89 399€ 98 762€ 93 447€ 88 394€ 87 406€ 82 431€ 82 266€ 62 229€ 62 475€ 68 794€ 67 706€ 62 895€ 59 384€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
12 801€ 11 449€ 10 829€ 8 162€ 8 663€ 8 249€ 8 447€ 6 021€ 1 579€ 9 972€ 0€ 0€ 1 726€
16
528
Ostatné sociálne náklady
2 580€ 2 944€ 3 017€ 650€ 343€ 439€ 800€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 423€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
66€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 135€ 0€ 0€ 773€ 0€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
66€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 135€ 0€ 0€ 773€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
17 425€ 8 356€ 14 519€ 2 543€ 7 204€ 3 764€ 6 084€ 548€ 3€ 1 146€ 0€ 38 180€ 266€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 717€ 3 356€ 0€ 988€ 0€ 1 837€ 0€ 448€ 0€ 1 146€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 5 375€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
14 709€ 5 000€ 9 144€ 1 555€ 7 204€ 1 927€ 6 084€ 100€ 3€ 0€ 0€ 38 180€ 266€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
184 752€ 166 568€ 118 595€ 114 572€ 103 826€ 178 279€ 33 553€ 26 334€ 42 167€ 0€ 0€ 0€ 173 803€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
139 338€ 122 902€ 106 443€ 80 459€ 71 189€ 175 879€ 33 553€ 26 334€ 26 334€ 0€ 0€ 0€ 173 803€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
45 414€ 43 666€ 10 782€ 34 112€ 32 637€ 2 400€ 0€ 0€ 15 833€ 0€ 0€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 2 400€ 0€ 0€ 0€ 15 833€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 2 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
45 414€ 43 666€ 10 782€ 34 112€ 30 237€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 1 370€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 1 370€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
13 448€ 8 900€ 6 438€ 1 301€ 815€ 2 011€ 2 030€ 712€ 4 014€ 1 653€ 0€ 74€ 1 992€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
7 299€ 5 017€ 1 469€ 126€ 350€ 1 113€ 569€ 102€ 3 601€ 434€ 0€ 0€ 133€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
6 149€ 3 883€ 4 970€ 1 175€ 466€ 898€ 1 461€ 609€ 413€ 1 219€ 0€ 74€ 1 859€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 797€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 797€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
67 127€ 73 077€ 60 941€ 57 888€ 47 188€ 56 091€ 44 551€ 44 978€ 49 992€ 55 900€ 40 637€ 30 740€ 41 625€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
66 127€ 62 377€ 54 141€ 51 388€ 43 888€ 50 591€ 34 001€ 37 578€ 45 592€ 45 900€ 0€ 0€ 35 318€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 1 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
1 000€ 10 700€ 5 000€ 6 500€ 3 300€ 5 500€ 10 250€ 7 400€ 4 400€ 10 000€ 40 637€ 30 740€ 6 307€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
888 619€ 924 521€ 822 285€ 783 627€ 709 446€ 794 138€ 623 259€ 534 987€ 513 752€ 589 063€ 771 187€ 656 610€ 771 561€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
14 062€ 9 746€ 10 689€ 21 667€ 15 688€ 12 834€ 25 067€ 14 087€ 33 972€ 25 001€ 14 506€ 53 479€ 69 973€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
14 062€ 9 746€ 10 689€ 21 667€ 15 688€ 12 834€ 25 067€ 14 087€ 33 972€ 25 001€ 14 506€ 53 479€ 69 973€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
615 463€ 632 593€ 569 758€ 579 187€ 502 089€ 456 053€ 422 733€ 441 201€ 421 343€ 501 032€ 462 203€ 228 319€ 431 487€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
569 064€ 577 615€ 536 310€ 503 952€ 493 799€ 429 469€ 396 308€ 397 319€ 364 854€ 362 353€ 371 186€ 168 361€ 406 592€
82
633
Výnosy z poplatkov
46 398€ 54 978€ 33 448€ 75 235€ 8 290€ 26 584€ 26 425€ 43 881€ 56 489€ 138 679€ 91 017€ 59 958€ 24 895€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
90 426€ 36 721€ 63 167€ 19 213€ 31 865€ 33 996€ 59 654€ 7 900€ 141€ 41 108€ 3 942€ 58 215€ 187 446€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
2 717€ 4 500€ 284€ 13 128€ 323€ 1 837€ 0€ 2 448€ 0€ 39 976€ 0€ 0€ 183 496€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 232€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
9€ 25€ 0€ 26€ 0€ 0€ 30€ 0€ 70€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
87 700€ 32 196€ 62 883€ 6 059€ 31 542€ 32 159€ 59 624€ 5 452€ 71€ 1 112€ 3 942€ 58 215€ 3 718€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
43 666€ 10 782€ 34 112€ 32 637€ 2 400€ 3 183€ 1 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
43 666€ 10 782€ 34 112€ 32 637€ 2 400€ 3 183€ 1 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 2 400€ 0€ 1 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 2 400€ 0€ 3 183€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
43 666€ 10 782€ 34 112€ 30 237€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 1€ 58€ 2€ 5€ 34€ 45€ 807€ 10 366€ 1 029€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 1€ 58€ 2€ 5€ 34€ 45€ 807€ 7 145€ 1 029€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 221€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
160 081€ 209 787€ 129 448€ 150 584€ 138 527€ 164 681€ 69 339€ 82 666€ 55 391€ 4 337€ 314 889€ 341 130€ 130 684€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
54 413€ 106 679€ 56 452€ 64 842€ 73 462€ 73 626€ 26 706€ 40 730€ 31 050€ 4 337€ 314 889€ 341 130€ 130 684€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
38 386€ 35 936€ 8 769€ 833€ 833€ 208€ 29 633€ 24 345€ 24 341€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 16 500€ 0€ 25 000€ 13 000€ 13 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
63 353€ 63 353€ 63 540€ 63 772€ 63 441€ 63 911€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 1 714€ 15€ 2 018€ 0€ 1 935€ 0€ 4 592€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
3 929€ 2 105€ 672€ 2 618€ 790€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
923 697€ 899 629€ 807 175€ 803 289€ 690 570€ 670 805€ 577 946€ 545 859€ 510 880€ 571 523€ 796 347€ 691 509€ 820 685€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
35 079€ -24 892€ -15 110€ 19 662€ -18 876€ -123 333€ -45 313€ 10 871€ -2 872€ -17 540€ 25 160€ 34 899€ 49 124€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
35 079€ -24 892€ -15 110€ 19 662€ -18 876€ -123 333€ -45 313€ 10 871€ -2 972€ -17 540€ 25 160€ 34 899€ 49 124€