Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
474 154€ 495 231€ 446 820€ 445 067€ 462 164€ 472 225€ 418 309€ 435 269€ 463 133€ 484 370€ 354 089€ 339 318€ 351 271€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
416 008€ 430 214€ 373 581€ 365 282€ 382 538€ 397 771€ 388 305€ 410 816€ 428 737€ 444 959€ 328 685€ 304 962€ 311 781€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
364 431€ 378 637€ 322 004€ 313 705€ 330 961€ 346 194€ 336 727€ 359 239€ 377 160€ 393 382€ 277 108€ 253 385€ 260 198€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
207 396€ 207 437€ 160 390€ 160 390€ 160 390€ 160 390€ 160 390€ 160 345€ 160 563€ 160 827€ 22 359€ 22 359€ 23 440€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
132 607€ 140 621€ 141 528€ 140 228€ 151 153€ 159 295€ 167 278€ 185 128€ 201 024€ 214 226€ 233 087€ 217 073€ 212 509€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
1 520€ 1 878€ 5 154€ 11 703€ 18 352€ 24 694€ 3 200€ 4 037€ 1 842€ 1 454€ 1 660€ 1 488€ 2 597€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
11 165€ 13 791€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
11 742€ 14 910€ 14 931€ 1 033€ 1 065€ 1 814€ 5 859€ 9 728€ 13 731€ 16 875€ 20 002€ 1 947€ 1 464€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
0€ 0€ 0€ 350€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 518€ 20 188€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
51 577€ 51 577€ 51 577€ 51 577€ 51 577€ 51 577€ 51 577€ 51 577€ 51 577€ 51 577€ 51 577€ 51 577€ 51 583€
026
2.
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom (062) -
(096AÚ)
0€ 51 577€ 51 577€ 51 577€ 51 577€ 51 577€ 51 577€ 51 577€ 51 577€ 51 577€ 51 577€ 51 577€ 51 583€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
51 577€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
49 466€ 56 435€ 64 779€ 71 259€ 70 823€ 65 707€ 21 114€ 15 584€ 25 774€ 30 208€ 21 149€ 30 244€ 34 817€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
5 815€ 5 911€ 4 832€ 4 232€ 4 300€ 1 406€ 1 446€ 1 109€ 13 751€ 14 948€ 14 626€ 10 460€ 10 328€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
5 815€ 5 911€ 4 832€ 4 232€ 4 300€ 1 406€ 1 446€ 1 109€ 13 751€ 14 948€ 14 626€ 10 460€ 10 328€
048
B.III
Dlhodobé pohľadávky súčet (r. 049 až 059)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24€ 0€ 0€
052
4.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 24€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
4 384€ 3 457€ 1 756€ 1 089€ 821€ 843€ 1 521€ 944€ 608€ 868€ 1 451€ 1 146€ 968€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
1 951€ 1 664€ 537€ 0€ 0€ 3€ 792€ 380€ 0€ 0€ 0€ 135€ 0€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
1 878€ 1 573€ 1 041€ 930€ 699€ 630€ 579€ 522€ 507€ 747€ 1 018€ 751€ 689€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
527€ 189€ 139€ 159€ 122€ 210€ 150€ 42€ 101€ 121€ 433€ 260€ 272€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
28€ 31€ 39€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
39 267€ 47 066€ 58 191€ 65 938€ 65 702€ 63 459€ 18 147€ 13 531€ 11 415€ 14 392€ 5 048€ 18 638€ 23 421€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
235€ 623€ 73€ 268€ 448€ 363€ 27€ 390€ 55€ 36€ 0€ 0€ 0€
087
2.
Ceniny (213)
464€ 128€ 144€ 1 384€ 639€ 38€ 148€ 343€ 10€ 57€ 0€ 2€ 13€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
38 568€ 46 315€ 57 974€ 64 286€ 64 615€ 63 058€ 17 972€ 12 797€ 11 350€ 14 299€ 5 048€ 18 636€ 23 408€
104
B.VII.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci krátkodobé súčet (r. 105 až r. 109)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€
109
5.
Poskytnuté návratné finančné výpomoci fyzickým osobám (277AÚ) - (291AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
8 680€ 8 582€ 8 460€ 8 526€ 8 802€ 8 747€ 8 890€ 8 869€ 8 622€ 9 203€ 4 255€ 4 112€ 4 673€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
413€ 314€ 199€ 265€ 542€ 486€ 629€ 608€ 194€ 461€ 442€ 299€ 380€
113
3.
Príjmy budúcich období (385)
8 267€ 8 268€ 8 261€ 8 261€ 8 261€ 8 261€ 8 261€ 8 261€ 8 428€ 8 742€ 3 813€ 3 813€ 4 293€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
474 154€ 495 231€ 446 820€ 445 067€ 462 164€ 472 225€ 418 309€ 435 269€ 463 133€ 484 370€ 354 089€ 339 318€ 351 271€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
459 589€ 481 777€ 437 773€ 427 118€ 443 017€ 447 423€ 412 573€ 426 980€ 450 630€ 467 665€ 333 893€ 309 052€ 317 018€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
459 589€ 481 777€ 437 773€ 427 118€ 443 017€ 447 423€ 412 573€ 426 980€ 450 630€ 467 665€ 333 893€ 309 052€ 317 018€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
481 777€ 484 820€ 427 118€ 443 017€ 447 423€ 412 573€ 426 980€ 450 630€ 467 665€ 336 357€ 309 051€ 319 337€ 318 043€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
-22 189€ -3 043€ 10 655€ -15 899€ -4 406€ 34 850€ -14 407€ -23 649€ -17 035€ 131 308€ 24 842€ -10 285€ -1 025€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
14 536€ 13 426€ 5 325€ 9 265€ 5 500€ 6 193€ 5 736€ 8 288€ 12 504€ 16 705€ 20 196€ 30 266€ 32 482€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
2 195€ 700€ 0€ 0€ 540€ 580€ 571€ 505€ 453€ 427€ 686€ 3 076€ 0€
130
3.
Rezervy zákonné krátkodobé (323AÚ, 451AÚ)
2 195€ 700€ 0€ 0€ 540€ 580€ 571€ 505€ 453€ 427€ 686€ 3 076€ 0€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
3 214€ 7 009€ 599€ 639€ 774€ 469€ 899€ 816€ 720€ 610€ 465€ 488€ 466€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
431€ 594€ 599€ 639€ 774€ 469€ 899€ 816€ 720€ 610€ 465€ 488€ 466€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
2 782€ 6 415€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
5 940€ 5 717€ 4 726€ 8 626€ 4 186€ 5 144€ 4 266€ 3 767€ 3 438€ 3 236€ 2 197€ 5 498€ 6 598€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
319€ 260€ 175€ 265€ 309€ 176€ 432€ 289€ 0€ 24€ 0€ 2 962€ 3 160€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 91€ 0€ 0€ 0€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
454€ 519€ 388€ 1 233€ 211€ 1 048€ 800€ 260€ 608€ 389€ 0€ 0€ 1 598€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
163
12.
Zamestnanci (331)
2 936€ 2 817€ 2 128€ 4 326€ 1 952€ 2 161€ 1 686€ 1 631€ 1 518€ 1 469€ 721€ 1 506€ 1 103€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
0€ 0€ 0€ 107€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
1 777€ 1 695€ 1 609€ 2 381€ 1 367€ 1 401€ 1 093€ 1 189€ 1 001€ 1 113€ 771€ 881€ 649€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
454€ 426€ 427€ 313€ 347€ 358€ 255€ 398€ 220€ 241€ 705€ 149€ 88€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
3 187€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 201€ 7 893€ 12 432€ 16 848€ 21 204€ 25 418€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 201€ 7 893€ 12 432€ 16 848€ 21 204€ 25 418€
178
5.
Prijaté návratné finančné výpomoci od subjektov verejnej správy dlhodobé (273AÚ)
3 187€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
29€ 28€ 3 722€ 8 684€ 13 647€ 18 609€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 771€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
29€ 28€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 771€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
0€ 0€ 3 722€ 8 684€ 13 647€ 18 609€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€