Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
55 882€ 62 469€ 69 576€ 67 175€ 60 216€ 67 881€ 49 645€ 54 509€ 56 600€ 54 935€ 21 361€ 26 169€ 13 769€
02
501
Spotreba materiálu
30 642€ 39 883€ 48 437€ 45 982€ 37 187€ 44 222€ 28 474€ 25 791€ 26 585€ 22 774€ 7 412€ 2 034€ 2 450€
03
502
Spotreba energie
25 241€ 22 586€ 21 139€ 21 194€ 23 029€ 23 659€ 21 171€ 28 718€ 30 016€ 32 161€ 13 949€ 24 135€ 11 319€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
50 483€ 49 110€ 84 239€ 42 364€ 44 580€ 52 120€ 64 371€ 38 676€ 36 753€ 44 580€ 26 996€ 23 006€ 8 787€
07
511
Opravy a udržiavanie
3 895€ 3 007€ 2 108€ 3 027€ 626€ 10 000€ 34 807€ 35€ 0€ 50€ 16 306€ 19 529€ 5 802€
08
512
Cestovné
0€ 40€ 10€ 0€ 41€ 31€ 44€ 73€ 125€ 65€ 0€ 0€ 0€
09
513
Náklady na reprezentáciu
1 121€ 984€ 3 506€ 6 893€ 2 203€ 121€ 173€ 314€ 2 343€ 0€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
45 467€ 45 079€ 78 614€ 32 444€ 41 709€ 41 967€ 29 347€ 38 254€ 34 286€ 44 465€ 10 690€ 3 477€ 2 985€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
258 838€ 233 207€ 201 116€ 194 287€ 183 736€ 160 734€ 155 271€ 145 322€ 128 907€ 140 167€ 0€ 101 088€ 60 304€
12
521
Mzdové náklady
204 686€ 171 789€ 147 761€ 143 022€ 135 267€ 118 386€ 113 852€ 105 748€ 94 504€ 106 587€ 0€ 74 686€ 41 194€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
52 445€ 59 780€ 51 551€ 50 049€ 47 234€ 41 310€ 39 628€ 36 517€ 31 690€ 31 013€ 0€ 26 102€ 18 820€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 706€ 1 639€ 1 804€ 1 216€ 1 235€ 1 038€ 1 791€ 3 058€ 2 714€ 2 567€ 0€ 300€ 290€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
90€ 316€ 4 239€ 4 331€ 825€ 117€ 173€ 101€ 191€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
90€ 316€ 4 239€ 4 331€ 825€ 117€ 173€ 101€ 191€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
10 374€ 10 433€ 31 781€ 23 054€ 4 611€ 7 036€ 51 958€ 3 925€ 22 002€ 87€ 6 428€ 1 323€ 1 078€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
32€ 0€ 2 672€ 4 384€ 0€ 0€ 47 785€ 43€ 19 623€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 60€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
10 342€ 10 433€ 29 109€ 18 611€ 4 611€ 7 036€ 4 173€ 2 878€ 2 379€ 76€ 6 428€ 1 323€ 1 078€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 004€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
60 533€ 67 571€ 69 706€ 50 736€ 55 107€ 49 971€ 62 816€ 53 734€ 43 812€ 43 368€ 18 890€ 0€ 0€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
59 533€ 66 571€ 68 706€ 49 736€ 53 107€ 49 971€ 61 816€ 46 035€ 33 119€ 36 754€ 18 890€ 0€ 0€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 2 000€ 0€ 1 000€ 7 699€ 10 693€ 6 614€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 2 000€ 0€ 1 000€ 7 699€ 7 647€ 6 614€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 046€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
10 255€ 12 069€ 4 808€ 3 081€ 3 549€ 7 686€ 3 409€ 3 527€ 3 737€ 14 138€ 2 931€ 30€ 19€
42
562
Úroky
7 179€ 6 446€ 3 572€ 1 904€ 2 183€ 1 513€ 2 527€ 2 729€ 3 070€ 6 570€ 2 930€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 076€ 5 623€ 1 236€ 1 177€ 1 366€ 6 174€ 882€ 799€ 667€ 7 568€ 1€ 30€ 19€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
7 900€ 0€ 3 230€ 3 230€ 2 900€ 0€ 5 265€ 5 486€ 5 878€ 2 394€ 0€ 830€ 829€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 830€ 829€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 285€ 2 506€ 2 568€ 2 366€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
7 900€ 0€ 3 230€ 3 230€ 2 900€ 0€ 2 980€ 2 980€ 3 310€ 28€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
454 355€ 435 176€ 468 694€ 388 258€ 355 525€ 345 546€ 392 908€ 305 279€ 297 881€ 299 669€ 76 606€ 152 446€ 84 786€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
6 443€ 10 553€ 9 381€ 10 894€ 11 168€ 11 304€ 9 534€ 11 476€ 7 811€ 13 691€ 0€ 0€ 0€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 349€ 8 215€ 7 794€ 6 815€ 6 101€ 5 656€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
6 443€ 10 553€ 9 381€ 10 894€ 10 819€ 3 089€ 1 740€ 4 660€ 1 710€ 7 983€ 0€ 0€ 0€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 52€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
286 563€ 281 630€ 270 097€ 247 065€ 235 951€ 198 997€ 187 691€ 178 771€ 164 606€ 197 064€ 109 926€ 170 450€ 107 989€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
266 167€ 270 469€ 260 170€ 237 798€ 226 449€ 189 250€ 180 132€ 169 556€ 156 029€ 197 043€ 109 926€ 170 450€ 107 989€
82
633
Výnosy z poplatkov
20 397€ 11 162€ 9 927€ 9 266€ 9 501€ 9 747€ 7 558€ 9 215€ 8 577€ 21€ 0€ 0€ 0€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
41 575€ 44 055€ 457 015€ 33 747€ 25 001€ 17 930€ 46 817€ 22 314€ 35 602€ 3 759€ 0€ 39€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 025€ 315€ 413 356€ 1 032€ 1 120€ 0€ 30 021€ 640€ 19 623€ 0€ 0€ 0€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
620€ 315€ 243€ 385€ 296€ 264€ 426€ 345€ 397€ 2 805€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
96€ 0€ 20€ 0€ 0€ 30€ 63€ 97€ 66€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
39 834€ 43 425€ 43 396€ 32 330€ 23 585€ 17 637€ 16 307€ 21 232€ 15 516€ 954€ 0€ 35€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 6 699€ 6 647€ 5 614€ 0€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 6 699€ 6 647€ 5 614€ 0€ 0€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 1 000€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 000€ 1 000€ 1 000€ 1 000€ 0€ 0€ 6 699€ 1 656€ 5 614€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 991€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
60€ 143€ 266€ 32€ 38€ 95€ 10€ 7€ 7€ 408€ 21€ 17€ 0€
102
662
Úroky
4€ 94€ 228€ 6€ 17€ 47€ 10€ 7€ 7€ 57€ 21€ 17€ 0€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 35€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
56€ 49€ 38€ 26€ 21€ 13€ 0€ 0€ 0€ 351€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
101 675€ 151 568€ 110 113€ 104 503€ 115 476€ 101 599€ 70 452€ 73 595€ 73 513€ 71 511€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
76 445€ 131 230€ 88 043€ 86 134€ 97 394€ 91 207€ 63 047€ 66 434€ 66 352€ 64 350€ 0€ 0€ 0€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
25 230€ 20 338€ 22 069€ 18 369€ 18 081€ 10 392€ 7 405€ 7 161€ 7 161€ 7 161€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
437 317€ 488 948€ 847 872€ 397 241€ 388 633€ 330 925€ 321 203€ 292 809€ 287 154€ 286 433€ 109 947€ 170 506€ 107 989€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-17 038€ 53 772€ 379 178€ 8 983€ 33 108€ -14 621€ -71 704€ -12 470€ -10 727€ -13 236€ 33 341€ 18 060€ 23 203€
136
591
Splatná daň z príjmov
1€ 18€ 39€ 1€ 3€ 1€ 2€ 1€ 1€ 11€ 7€ 33€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-17 039€ 53 755€ 379 139€ 8 982€ 33 105€ -14 622€ -71 707€ -12 471€ -10 728€ -13 247€ 33 334€ 18 027€ 23 203€