Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
218 887€ 187 737€ 185 646€ 317 565€ 198 280€ 191 062€ 194 885€ 188 409€ 221 977€ 259 985€ 263 787€ 257 830€ 300 994€ 263 532€ 592 527€
02
501
Spotreba materiálu
93 050€ 95 719€ 91 449€ 203 711€ 78 509€ 72 262€ 72 607€ 60 752€ 93 433€ 61 019€ 57 701€ 56 719€ 86 335€ 64 966€ 71 728€
03
502
Spotreba energie
61 380€ 62 304€ 55 397€ 52 170€ 56 283€ 52 264€ 49 499€ 55 201€ 53 847€ 65 833€ 58 029€ 51 190€ 51 174€ 60 043€ 57 106€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
64 457€ 29 714€ 38 800€ 61 683€ 63 488€ 66 536€ 72 778€ 72 456€ 74 698€ 133 133€ 148 057€ 149 921€ 163 485€ 138 523€ 463 693€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
242 474€ 391 692€ 198 854€ 245 548€ 206 184€ 269 313€ 169 523€ 157 018€ 171 654€ 206 398€ 322 414€ 200 973€ 190 475€ 175 032€ 178 231€
07
511
Opravy a udržiavanie
18 192€ 150 366€ 26 253€ 31 424€ 13 652€ 27 184€ 708€ 0€ 0€ 2 414€ 1 694€ 941€ 10 600€ 23 395€ 11 176€
08
512
Cestovné
192€ 46€ 253€ 978€ 8 181€ 7 231€ 7 307€ 1 156€ 901€ 1 053€ 1 016€ 989€ 1 145€ 989€ 1 015€
09
513
Náklady na reprezentáciu
8 046€ 888€ 1 182€ 4 142€ 1 555€ 1 945€ 1 495€ 685€ 608€ 894€ 2 176€ 2 156€ 3 372€ 1 618€ 1 058€
10
518
Ostatné služby
216 044€ 240 392€ 171 166€ 209 004€ 182 796€ 232 953€ 160 012€ 155 177€ 170 146€ 202 037€ 317 528€ 196 887€ 175 358€ 149 030€ 164 982€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
574 130€ 501 379€ 472 249€ 472 553€ 470 200€ 413 000€ 366 468€ 317 819€ 307 222€ 253 886€ 256 947€ 269 296€ 310 079€ 306 388€ 291 706€
12
521
Mzdové náklady
396 721€ 354 105€ 335 890€ 327 981€ 336 462€ 291 444€ 260 048€ 226 489€ 218 231€ 177 308€ 180 955€ 189 265€ 216 406€ 219 118€ 198 223€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
137 486€ 119 600€ 109 445€ 113 143€ 110 866€ 99 713€ 87 383€ 76 982€ 73 948€ 63 134€ 61 297€ 63 985€ 71 765€ 67 458€ 66 683€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
9 649€ 6 994€ 7 125€ 7 269€ 6 104€ 5 945€ 5 750€ 2 188€ 1 802€ 1 952€ 2 084€ 2 587€ 1 829€ 1 767€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
30 274€ 20 679€ 19 789€ 24 159€ 16 769€ 15 898€ 13 287€ 12 084€ 13 241€ 11 492€ 12 545€ 13 459€ 20 079€ 18 045€ 26 800€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 76€ 0€ 0€ 66€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
8 876€ 14 291€ 12 307€ 6 738€ 4 334€ 4 116€ 9 883€ 3 910€ 3 890€ 3 677€ 6 422€ 3 930€ 5 567€ 12 601€ 6 885€
18
531
Daň z motorových vozidiel
1 120€ 746€ 1 120€ 560€ 1 400€ 1 120€ 2 082€ 962€ 962€ 370€ 0€ 1 222€ 582€ 582€ 2 423€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
7 756€ 13 545€ 11 188€ 6 179€ 2 934€ 2 996€ 7 801€ 2 947€ 2 928€ 3 307€ 6 422€ 2 708€ 4 985€ 12 019€ 4 462€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
21 537€ 9 101€ 93 555€ 79 838€ 32 832€ 14 904€ 17 855€ 20 489€ 12 703€ 70 342€ 30 228€ 18 732€ 21 477€ 19 411€ 92 677€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 69 445€ 0€ 0€ 0€ 899€ 0€ 6 866€ 0€ 0€ 0€ 78 006€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€ 1€ 4€ 5€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
165€ 364€ 0€ 0€ 0€ 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 106€ 100€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 86 165€ 0€ 19 197€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
21 363€ 8 737€ 7 391€ 10 394€ 13 635€ 14 754€ 17 855€ 19 987€ 11 804€ 70 342€ 22 256€ 18 629€ 21 476€ 10 081€ 14 666€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 502€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 326€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
422 696€ 145 433€ 70 560€ 70 560€ 70 560€ 70 560€ 68 952€ 124 248€ 65 818€ 85 648€ 88 731€ 85 605€ 72 197€ 59 760€ 55 695€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
316 777€ 145 433€ 70 560€ 70 560€ 70 560€ 70 560€ 68 952€ 74 814€ 65 098€ 75 094€ 74 990€ 74 867€ 63 294€ 51 311€ 46 353€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
105 918€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 49 434€ 720€ 10 554€ 13 741€ 10 738€ 8 903€ 8 449€ 9 342€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 616€ 1 325€ 1 325€ 935€ 1 015€ 9 342€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 720€ 720€ 9 938€ 12 416€ 8 425€ 7 968€ 7 434€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
105 918€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 48 714€ 0€ 0€ 0€ 988€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
10 989€ 15 081€ 12 027€ 10 152€ 7 630€ 9 534€ 4 816€ 7 172€ 9 736€ 10 214€ 9 678€ 8 650€ 8 430€ 5 675€ 2 833€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
1 627€ 1 731€ 1 835€ 1 931€ 2 049€ 2 139€ 709€ 48€ 742€ 1 882€ 0€ 1 791€ 152€ 0€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 43€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
9 361€ 13 350€ 10 192€ 8 221€ 5 581€ 7 396€ 4 107€ 7 104€ 8 994€ 8 331€ 9 678€ 6 859€ 8 278€ 5 632€ 2 833€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 643€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 643€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
349 543€ 289 834€ 256 817€ 288 093€ 283 483€ 231 781€ 211 174€ 182 839€ 186 073€ 165 624€ 140 519€ 133 736€ 100 560€ 142 094€ 120 752€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
349 543€ 289 834€ 256 817€ 288 093€ 266 721€ 195 770€ 210 654€ 182 399€ 185 573€ 165 224€ 140 519€ 133 736€ 100 560€ 142 094€ 120 752€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 16 762€ 36 011€ 520€ 400€ 380€ 250€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40€ 120€ 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 849 130€ 1 554 549€ 1 302 016€ 1 491 048€ 1 273 502€ 1 204 270€ 1 043 556€ 1 001 903€ 979 074€ 1 055 774€ 1 118 725€ 978 752€ 1 009 779€ 984 493€ 1 341 949€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
170 276€ 114 147€ 115 751€ 164 186€ 171 587€ 175 016€ 172 587€ 171 264€ 191 969€ 255 029€ 265 674€ 259 844€ 277 513€ 279 993€ 670 529€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
66 573€ 65 151€ 54 077€ 60 915€ 70 499€ 74 088€ 67 209€ 66 496€ 85 033€ 79 446€ 72 861€ 52 848€ 66 577€ 88 037€ 113 499€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
103 703€ 48 996€ 61 674€ 103 271€ 101 088€ 100 928€ 105 371€ 104 769€ 106 937€ 175 582€ 192 813€ 206 996€ 210 936€ 191 956€ 557 030€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 042 510€ 939 650€ 896 919€ 877 225€ 817 002€ 728 261€ 695 648€ 634 046€ 567 299€ 539 372€ 490 621€ 479 619€ 472 349€ 534 423€ 574 828€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
982 817€ 888 983€ 838 078€ 837 172€ 769 766€ 697 410€ 657 182€ 599 875€ 532 748€ 502 429€ 452 518€ 440 785€ 464 078€ 500 012€ 547 324€
82
633
Výnosy z poplatkov
59 693€ 50 668€ 58 841€ 40 053€ 47 237€ 30 851€ 38 466€ 34 172€ 34 552€ 36 943€ 38 102€ 38 834€ 8 271€ 34 411€ 27 504€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
87 093€ 56 272€ 82 849€ 59 082€ 120 931€ 103 155€ 192 605€ 93 398€ 84 727€ 145 992€ 425 109€ 66 596€ 56 106€ 69 206€ 120 106€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
15 800€ 0€ 49€ 2 710€ 47 414€ 2 383€ 86 400€ 21 440€ 2 324€ 0€ 10 478€ 0€ 650€ 7 500€ 99 582€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 958€ 30 782€ 196 000€ 18 000€ 0€ 0€ 3 292€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€ 80€ 255€ 87€ 260€ 167€ 504€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
71 293€ 56 272€ 82 801€ 56 372€ 73 516€ 100 771€ 106 172€ 71 878€ 81 190€ 115 124€ 218 371€ 48 429€ 54 952€ 61 706€ 17 232€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 988€ 0€ 720€ 0€ 720€ 10 554€ 13 741€ 10 350€ 8 903€ 10 283€ 8 568€ 8 850€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 988€ 0€ 720€ 0€ 720€ 10 554€ 13 741€ 10 350€ 8 903€ 10 283€ 8 568€ 8 850€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 325€ 0€ 8 903€ 10 283€ 8 568€ 8 850€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 720€ 0€ 720€ 10 554€ 12 416€ 10 350€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 988€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
69€ 83€ 107€ 149€ 182€ 334€ 252€ 211€ 120€ 78€ 87€ 68€ 223€ 3 411€ 1 965€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 10€ 72€ 111€ 264€ 217€ 211€ 120€ 78€ 87€ 68€ 223€ 2 085€ 1 965€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
69€ 83€ 97€ 77€ 71€ 71€ 35€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 326€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 517€ 0€ 6 154€ 0€ 0€ 0€ 0€ 638€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 517€ 0€ 6 154€ 0€ 0€ 0€ 0€ 638€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
508 635€ 172 545€ 154 739€ 387 563€ 216 079€ 311 029€ 133 169€ 156 802€ 139 932€ 112 577€ 168 098€ 167 218€ 108 903€ 94 261€ 41 257€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 37 815€ 36 351€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
454 233€ 148 139€ 134 982€ 317 992€ 116 395€ 157 090€ 98 869€ 132 068€ 89 297€ 40 457€ 101 008€ 100 893€ 78 816€ 58 756€ 9 926€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 500€ 0€ 0€ 93 000€ 0€ 0€ 22 168€ 45 785€ 44 732€ 44 283€ 23 930€ 14 738€ 11 332€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 3 253€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 244€ 2 918€ 0€ 0€ 500€ 1 279€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
54 403€ 24 406€ 19 257€ 66 318€ 61 869€ 24 343€ 31 382€ 24 734€ 28 467€ 25 835€ 21 079€ 22 042€ 6 157€ 20 767€ 19 999€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 808 583€ 1 282 697€ 1 251 353€ 1 488 206€ 1 326 501€ 1 317 795€ 1 194 262€ 1 056 959€ 994 601€ 1 072 943€ 1 359 939€ 982 248€ 925 377€ 989 862€ 1 418 173€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-40 546€ -271 851€ -50 663€ -2 842€ 52 999€ 113 525€ 150 706€ 55 055€ 15 527€ 17 169€ 241 213€ 3 496€ -84 402€ 5 369€ 76 224€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 2€ 200€ 17€ 50€ 40€ 200€ 22€ 32€ 16€ 11€ 604€ 700€ 320€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-40 546€ -271 851€ -50 665€ -3 042€ 52 982€ 113 475€ 150 666€ 54 855€ 15 505€ 17 137€ 241 197€ 3 485€ -85 006€ 4 669€ 75 904€