Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
20 021€ 22 631€ 31 700€ 29 689€ 28 319€ 27 735€ 21 906€ 23 003€ 22 705€ 25 206€ 28 309€ 46 608€ 48 080€ 45 552€ 878€
02
501
Spotreba materiálu
20 021€ 22 631€ 31 700€ 29 689€ 28 319€ 27 735€ 21 906€ 23 003€ 22 705€ 25 206€ 24 009€ 34 452€ 34 147€ 25 120€ 674€
03
502
Spotreba energie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 300€ 12 156€ 13 933€ 20 432€ 204€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
50 569€ 61 490€ 62 697€ 70 524€ 71 702€ 68 479€ 59 197€ 43 457€ 43 162€ 39 966€ 44 141€ 35 848€ 78 584€ 34 913€ 1 286€
07
511
Opravy a udržiavanie
0€ 1 150€ 0€ 0€ 8 881€ 0€ 0€ 0€ 0€ 540€ 0€ 4 991€ 13 027€ 635€
08
512
Cestovné
0€ 394€ 294€ 275€ 447€ 316€ 89€ 250€ 844€ 590€ 371€ 346€ 0€ 1 727€ 10€
09
513
Náklady na reprezentáciu
281€ 416€ 359€ 421€ 243€ 409€ 749€ 668€ 582€ 572€ 320€ 648€ 0€ 0€ 0€
10
518
Ostatné služby
50 288€ 59 531€ 62 044€ 69 828€ 62 131€ 67 754€ 58 358€ 42 539€ 41 736€ 38 803€ 42 911€ 34 854€ 73 593€ 20 159€ 641€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
129 059€ 126 044€ 123 676€ 172 968€ 163 760€ 143 114€ 123 728€ 114 116€ 131 501€ 135 230€ 122 015€ 125 253€ 129 857€ 135 923€ 3 639€
12
521
Mzdové náklady
92 440€ 86 880€ 94 234€ 115 972€ 123 505€ 107 161€ 94 967€ 87 359€ 96 005€ 100 025€ 91 577€ 93 079€ 97 125€ 94 189€ 2 724€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
35 435€ 37 877€ 28 634€ 41 612€ 38 943€ 35 010€ 27 805€ 25 948€ 34 395€ 35 205€ 30 438€ 31 112€ 32 732€ 41 734€ 896€
15
527
Zákonné sociálne náklady
1 184€ 1 287€ 808€ 15 383€ 1 312€ 943€ 956€ 676€ 1 101€ 0€ 0€ 1 062€ 0€ 0€ 19€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 133€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
0€ 114 731€ 0€ 89€ 0€ 6€ 139€ 5 920€ 285€ 96€ 143€ 607€ 97€ 0€ 48€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 581€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 89€ 0€ 6€ 139€ 339€ 285€ 96€ 143€ 362€ 0€ 0€ 12€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 114 731€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 245€ 97€ 0€ 36€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
85 368€ 76 665€ 78 808€ 72 397€ 75 446€ 69 579€ 69 309€ 0€ 45 865€ 45 400€ 27 566€ 15 348€ 7 923€ 0€ 968€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
85 368€ 76 665€ 78 808€ 72 397€ 75 446€ 69 579€ 68 809€ 0€ 31 615€ 45 400€ 26 766€ 5 735€ 0€ 0€ 968€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500€ 0€ 14 251€ 0€ 800€ 9 613€ 7 923€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 500€ 0€ 14 251€ 0€ 800€ 9 613€ 7 923€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
1 379€ 986€ 1 381€ 866€ 429€ 734€ 627€ 630€ 2 399€ 4 955€ 7 234€ 6 777€ 3 656€ 1 476€ 209€
42
562
Úroky
748€ 186€ 682€ 337€ 0€ 421€ 212€ 174€ 1 439€ 2 192€ 3 750€ 4 956€ 2 568€ 1 476€ 12€
47
568
Ostatné finančné náklady
631€ 800€ 699€ 529€ 429€ 313€ 415€ 456€ 960€ 2 763€ 3 484€ 1 821€ 1 088€ 0€ 197€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
286 396€ 402 548€ 298 261€ 346 532€ 339 656€ 309 647€ 274 907€ 187 126€ 245 917€ 250 853€ 229 408€ 230 441€ 268 197€ 217 864€ 7 048€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
2 566€ 2 895€ 1 890€ 6 538€ 10 342€ 21 142€ 9 217€ 10 795€ 12 268€ 13 968€ 13 758€ 15 905€ 16 009€ 14 760€ 609€
67
602
Tržby z predaja služieb
2 566€ 2 895€ 1 890€ 6 538€ 10 342€ 21 142€ 9 217€ 10 795€ 12 268€ 13 968€ 13 758€ 15 905€ 16 009€ 14 760€ 609€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
190 340€ 179 247€ 187 547€ 221 807€ 206 549€ 181 237€ 186 507€ 167 705€ 158 134€ 121 237€ 142 687€ 101 572€ 135 042€ 157 569€ 5 156€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
173 905€ 161 320€ 158 469€ 207 383€ 191 752€ 177 143€ 169 372€ 148 664€ 141 858€ 105 985€ 131 794€ 99 388€ 118 072€ 145 414€ 4 824€
82
633
Výnosy z poplatkov
16 435€ 17 927€ 29 078€ 14 424€ 14 797€ 4 094€ 17 135€ 19 041€ 16 277€ 15 252€ 10 893€ 2 184€ 16 970€ 12 155€ 332€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
24€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 217€ 5 610€ 2 261€ 134€ 4€ 3 673€ 689€ 0€ 0€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 860€ 5 581€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
24€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 357€ 29€ 2 261€ 134€ 4€ 3 673€ 689€ 0€ 0€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 31 588€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 31 588€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 31 588€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 35€ 13€ 0€ 0€ 0€ 1€ 2€ 20€ 15€ 90€ 95€ 99€ 355€
102
662
Úroky
0€ 28€ 7€ 0€ 0€ 0€ 1€ 2€ 20€ 15€ 90€ 95€ 99€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 7€ 6€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 355€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
336€ 157€ 355€ 0€ 0€ 0€ 73€ 0€ 11€ 624€ 1 465€ 3 884€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
336€ 157€ 355€ 0€ 0€ 0€ 73€ 0€ 11€ 624€ 1 465€ 3 884€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
147 431€ 132 867€ 129 630€ 102 769€ 89 139€ 106 781€ 60 889€ 8 540€ 49 945€ 84 545€ 68 271€ 47 515€ 200 898€ 45 930€ 951€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
75 918€ 69 890€ 69 070€ 48 266€ 35 461€ 131 443€ 12 689€ 8 540€ 20 904€ 42 656€ 43 881€ 42 780€ 39 835€ 36 925€ 826€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
71 512€ 62 977€ 60 559€ 54 503€ 53 678€ -24 661€ 48 201€ 0€ 29 040€ 41 890€ 24 390€ 4 735€ 161 063€ 9 005€ 125€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
340 696€ 315 200€ 319 434€ 331 114€ 306 030€ 309 160€ 266 830€ 224 312€ 222 610€ 219 915€ 225 359€ 170 220€ 356 617€ 218 358€ 7 071€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
54 300€ -87 348€ 21 172€ -15 418€ -33 626€ -486€ -8 076€ 37 186€ -23 307€ -30 938€ -4 049€ -60 221€ 88 420€ 494€ 23€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
54 300€ -87 348€ 21 172€ -15 418€ -33 626€ -486€ -8 076€ 37 186€ -23 307€ -30 938€ -4 049€ -60 221€ 88 420€ 494€ 23€