Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
75 575€ 56 532€ 71 616€ 47 638€ 62 216€ 71 523€ 52 013€ 51 742€ 61 273€ 51 129€ 66 585€ 68 586€ 59 558€ 74 295€ 84 478€
02
501
Spotreba materiálu
40 991€ 28 645€ 43 702€ 23 304€ 37 690€ 42 006€ 29 997€ 24 396€ 35 736€ 23 487€ 29 842€ 28 871€ 26 427€ 31 185€ 47 600€
03
502
Spotreba energie
34 584€ 27 887€ 27 914€ 24 333€ 24 526€ 29 518€ 22 016€ 27 346€ 25 537€ 27 642€ 36 743€ 39 715€ 33 131€ 43 110€ 36 878€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
108 380€ 114 257€ 80 720€ 89 809€ 71 063€ 69 111€ 64 667€ 65 800€ 64 401€ 76 139€ 173 869€ 64 958€ 71 805€ 84 405€ 87 168€
07
511
Opravy a udržiavanie
14 757€ 13 783€ 15 716€ 14 389€ 4 916€ 3 459€ 19 064€ 10 318€ 8 505€ 36 770€ 131 521€ 26 985€ 11 819€ 49 189€ 18 323€
08
512
Cestovné
610€ 43€ 80€ 279€ 749€ 188€ 441€ 474€ 57€ 116€ 172€ 171€ 377€ 306€ 266€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 480€ 3 072€ 2 498€ 1 050€ 1 545€ 14€ 66€ 0€ 0€ 17€ 0€ 100€ 100€ 112€ 0€
10
518
Ostatné služby
90 533€ 97 358€ 62 426€ 74 091€ 63 853€ 65 450€ 45 097€ 55 008€ 55 840€ 39 236€ 42 177€ 37 702€ 59 509€ 34 798€ 68 579€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
416 671€ 349 911€ 320 217€ 284 942€ 303 038€ 314 281€ 268 928€ 237 866€ 238 408€ 215 030€ 219 260€ 193 754€ 179 219€ 196 679€ 217 254€
12
521
Mzdové náklady
292 315€ 253 118€ 229 940€ 204 277€ 216 117€ 224 544€ 191 327€ 167 526€ 173 098€ 154 200€ 158 590€ 141 803€ 130 859€ 144 239€ 163 314€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
99 730€ 84 033€ 78 395€ 69 785€ 72 881€ 75 721€ 66 184€ 59 965€ 55 676€ 52 262€ 52 314€ 44 259€ 41 614€ 46 347€ 48 928€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
1 420€ 1 420€ 1 440€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
23 206€ 11 340€ 10 441€ 10 880€ 14 039€ 14 015€ 11 417€ 10 375€ 9 634€ 8 568€ 8 356€ 7 692€ 6 746€ 6 093€ 5 012€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
0€ 0€ 0€ 8€ 308€ 144€ 58€ 0€ 50€ 0€ 37€ 74€ 107€ 164€ 266€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
0€ 0€ 0€ 8€ 308€ 144€ 58€ 0€ 50€ 0€ 37€ 74€ 107€ 164€ 266€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
7 197€ 27 955€ 8 194€ 3 125€ 3 000€ 3 828€ 2 074€ 3 136€ 1 068€ 2 285€ 896€ 1 499€ 2 027€ 3 455€ 1 726€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
0€ 10 622€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 508€ 0€ 0€ 0€ 1 166€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 617€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 42€ 0€ 0€ 0€ 0€ 248€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
7 197€ 17 333€ 8 194€ 3 125€ 3 000€ 3 828€ 2 033€ 3 136€ 1 048€ 778€ 896€ 1 251€ 2 027€ 1 672€ 1 726€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
93 307€ 97 840€ 117 772€ 120 934€ 135 390€ 139 848€ 156 796€ 139 846€ 125 961€ 118 283€ 124 045€ 110 985€ 121 481€ 91 302€ 95 133€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
93 307€ 97 840€ 115 172€ 118 334€ 130 437€ 133 051€ 130 773€ 137 446€ 113 902€ 106 241€ 108 147€ 104 453€ 113 690€ 83 809€ 86 503€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 2 600€ 2 600€ 4 953€ 26 023€ 2 400€ 12 059€ 12 042€ 15 899€ 6 532€ 7 791€ 7 493€ 8 630€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 12 042€ 11 543€ 6 532€ 7 791€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 2 600€ 2 600€ 0€ 2 200€ 2 400€ 12 059€ 0€ 4 356€ 0€ 0€ 7 493€ 8 630€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23 823€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 4 953€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 797€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 797€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
3 306€ 2 989€ 13 135€ 2 789€ 4 632€ 4 014€ 4 987€ 11 743€ 3 889€ 4 452€ 4 860€ 5 120€ 2 887€ 3 284€ 2 622€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 389€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 161€ 1 438€ 2 657€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 4€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 306€ 2 989€ 13 135€ 2 789€ 4 632€ 3 853€ 3 548€ 4 697€ 3 889€ 4 452€ 4 860€ 5 120€ 2 854€ 3 280€ 2 622€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 299€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 299€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
276 575€ 303 514€ 280 350€ 293 567€ 232 428€ 207 875€ 207 859€ 205 075€ 221 205€ 182 288€ 165 926€ 126 230€ 126 803€ 131 478€ 63 956€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
248 218€ 259 320€ 232 072€ 248 795€ 193 206€ 163 470€ 156 661€ 142 564€ 146 164€ 126 873€ 133 863€ 91 443€ 96 510€ 100 927€ 49 525€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 150€ 3 611€ 50€ 1 975€ 600€ 150€ 841€ 200€ 0€ 1 241€ 2 320€ 10 707€ 4 008€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
6 500€ 8 000€ 12 255€ 15 000€ 11 660€ 13 650€ 5 898€ 11 580€ 10 090€ 10 130€ 9 680€ 12 880€ 11 478€ 11 954€ 10 423€
61
587
Náklady na ostatné transfery
21 857€ 36 194€ 35 872€ 26 161€ 27 512€ 28 780€ 44 700€ 50 781€ 64 111€ 45 085€ 22 383€ 20 666€ 16 495€ 7 890€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
981 011€ 952 999€ 892 003€ 842 811€ 812 073€ 810 624€ 757 382€ 715 207€ 716 255€ 649 606€ 755 479€ 571 206€ 564 186€ 585 062€ 552 603€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
4 581€ 2 104€ 881€ 1 300€ 2 354€ 3 191€ 9 279€ 7 940€ 3 755€ 10 773€ 6 561€ 8 177€ 5 502€ 6 129€ 531€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
4 581€ 2 104€ 881€ 1 300€ 2 354€ 3 191€ 9 279€ 7 940€ 3 755€ 10 773€ 6 561€ 8 177€ 5 502€ 6 129€ 531€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
722 099€ 672 839€ 665 126€ 663 326€ 621 354€ 596 500€ 549 514€ 503 609€ 468 339€ 428 543€ 429 378€ 402 506€ 363 058€ 433 819€ 458 142€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
703 455€ 668 744€ 661 624€ 647 917€ 607 089€ 579 959€ 530 482€ 483 474€ 455 111€ 415 014€ 416 859€ 392 269€ 353 725€ 412 314€ 424 384€
82
633
Výnosy z poplatkov
18 644€ 4 095€ 3 502€ 15 409€ 14 265€ 16 541€ 19 031€ 20 135€ 13 228€ 13 528€ 12 519€ 10 237€ 9 333€ 21 505€ 33 758€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
22 275€ 27 761€ 39 607€ 16 334€ 20 358€ 22 890€ 26 658€ 17 215€ 22 822€ 28 068€ 383 524€ 8 597€ 35 544€ 7 054€ 17 327€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 631€ 10 289€ 4 649€ 0€ 0€ 1 498€ 0€ 0€ 1 508€ 0€ 0€ 0€ 1 166€ 0€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 22 205€ 0€ 0€ 0€ 0€ 23€ 134€ 0€ 156€ 0€ 562€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
200€ 39€ 58€ 2 214€ 189€ 133€ 717€ 1 039€ 538€ 246€ 260€ 734€ 119€ 408€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 86€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
20 444€ 17 433€ 12 695€ 14 120€ 20 168€ 22 756€ 24 442€ 16 176€ 22 261€ 26 180€ 383 264€ 7 707€ 35 425€ 4 832€ 17 327€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 32 223€ 0€ 0€ 8 150€ 2 400€ 1 500€ 8 936€ 10 840€ 9 377€ 8 861€ 7 494€ 9 752€ 12 680€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 32 223€ 0€ 0€ 8 150€ 2 400€ 1 500€ 8 936€ 10 840€ 9 377€ 7 791€ 7 494€ 9 752€ 12 680€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 500€ 8 936€ 10 836€ 9 377€ 7 791€ 7 494€ 9 752€ 12 680€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 2 600€ 0€ 0€ 2 200€ 2 400€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 29 623€ 0€ 0€ 5 950€ 0€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 070€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 070€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
90€ 92€ 133€ 793€ 538€ 548€ 778€ 7 246€ 1 000€ 1 251€ 1 328€ 966€ 1 102€ 1 666€ 1 195€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
7€ 10€ 55€ 728€ 467€ 478€ 707€ 599€ 1 000€ 1 152€ 1 328€ 966€ 1 102€ 924€ 465€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 742€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
83€ 83€ 79€ 0€ 71€ 71€ 71€ 30€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 730€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 65€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 1 240€ 1 797€ 2 226€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 153 641€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 1 240€ 1 797€ 2 226€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 153 641€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
137 931€ 232 957€ 203 445€ 150 390€ 332 154€ 214 242€ 213 502€ 229 877€ 369 947€ 178 955€ 250 808€ 139 227€ 134 475€ 95 916€ 55 201€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
88 198€ 157 057€ 144 014€ 83 049€ 261 297€ 135 473€ 126 761€ 134 850€ 294 828€ 112 390€ 195 098€ 81 499€ 83 495€ 68 563€ 27 584€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
43 609€ 50 242€ 56 137€ 61 146€ 67 364€ 71 052€ 70 979€ 86 283€ 59 285€ 65 261€ 55 010€ 53 160€ 45 750€ 24 636€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 27 119€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
49€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 800€ 0€ 0€ 3 000€ 0€ 500€ 5 300€ 0€ 6 200€ 1 300€ 700€ 2 401€ 5 230€ 930€ 498€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
4 274€ 25 658€ 3 294€ 3 196€ 3 492€ 7 217€ 10 462€ 8 744€ 9 634€ 4€ 0€ 2 167€ 0€ 1 787€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
886 976€ 935 753€ 941 415€ 833 384€ 978 555€ 847 747€ 802 130€ 767 388€ 874 798€ 658 430€ 1 080 977€ 568 334€ 547 175€ 707 977€ 545 076€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-94 036€ -17 246€ 49 412€ -9 427€ 166 482€ 37 123€ 44 748€ 52 180€ 158 543€ 8 824€ 325 498€ -2 872€ -17 011€ 122 915€ -7 527€
136
591
Splatná daň z príjmov
1€ 4€ 12€ 0€ 0€ 88€ 118€ 140€ 203€ 219€ 252€ 192€ 210€ 168€ 66€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-94 037€ -17 250€ 49 400€ -9 427€ 166 482€ 37 035€ 44 630€ 52 040€ 158 340€ 8 606€ 325 246€ -3 064€ -17 221€ 122 747€ -7 593€