Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Tekovské Lužany

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
253 891€ 182 402€ 188 831€ 202 744€ 194 037€ 196 587€ 184 935€ 166 849€ 137 811€ 153 490€ 128 399€ 166 461€ 155 904€ 156 934€ 193 820€
02
501
Spotreba materiálu
135 177€ 124 830€ 108 736€ 138 310€ 134 646€ 128 845€ 112 619€ 92 729€ 75 274€ 65 395€ 61 054€ 66 184€ 77 720€ 83 746€ 125 971€
03
502
Spotreba energie
118 131€ 57 203€ 74 873€ 64 434€ 59 392€ 67 742€ 72 316€ 74 120€ 62 537€ 88 095€ 67 344€ 100 277€ 77 975€ 72 870€ 67 716€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
583€ 369€ 5 223€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 209€ 318€ 133€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
186 668€ 171 466€ 203 561€ 232 939€ 191 529€ 189 551€ 173 582€ 241 742€ 233 165€ 220 559€ 195 196€ 212 854€ 184 868€ 191 786€ 346 744€
07
511
Opravy a udržiavanie
41 436€ 32 548€ 28 814€ 36 047€ 29 412€ 27 941€ 31 512€ 98 513€ 53 200€ 59 130€ 25 310€ 27 304€ 22 516€ 41 880€ 22 373€
08
512
Cestovné
79€ 318€ 87€ 910€ 3 308€ 4 001€ 892€ 659€ 132€ 830€ 112€ 145€ 107€ 449€ 1 295€
09
513
Náklady na reprezentáciu
10 248€ 5 397€ 4 380€ 11 356€ 19 586€ 12 365€ 12 145€ 6 998€ 4 988€ 930€ 3 332€ 2 595€ 138€ 640€ 199€
10
518
Ostatné služby
134 904€ 133 204€ 170 280€ 184 626€ 139 222€ 145 244€ 129 033€ 135 572€ 174 846€ 159 669€ 166 442€ 182 810€ 162 107€ 148 817€ 322 877€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
694 475€ 711 822€ 643 282€ 607 400€ 525 505€ 485 465€ 459 734€ 370 608€ 328 633€ 303 265€ 292 716€ 298 841€ 331 658€ 359 275€ 383 755€
12
521
Mzdové náklady
488 828€ 512 260€ 456 855€ 430 313€ 368 328€ 345 917€ 329 181€ 265 707€ 239 184€ 225 494€ 217 436€ 222 285€ 248 172€ 267 499€ 285 733€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
168 897€ 169 159€ 155 584€ 146 669€ 128 399€ 119 673€ 114 825€ 91 761€ 80 552€ 76 104€ 73 806€ 75 041€ 81 730€ 89 199€ 91 947€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
4 260€ 4 881€ 4 490€ 4 205€ 3 756€ 2 087€ 252€ 275€ 318€ 299€ 359€ 359€ 432€ 548€ 465€
15
527
Zákonné sociálne náklady
32 490€ 25 522€ 26 353€ 26 212€ 25 023€ 17 788€ 15 476€ 12 865€ 8 579€ 1 368€ 1 116€ 1 156€ 1 324€ 2 029€ 2 656€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 954€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
5 762€ 7 141€ 6 694€ 10 643€ 6 491€ 1 421€ 1 244€ 643€ 514€ 223€ 243€ 130€ 0€ 0€ 166€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
5 762€ 7 141€ 6 694€ 10 643€ 6 491€ 1 421€ 1 244€ 643€ 514€ 223€ 243€ 130€ 0€ 0€ 166€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
107 801€ 21 963€ 14 906€ 14 193€ 25 551€ 141 479€ 26 264€ 9 000€ 11 451€ 1 371€ 2 677€ 12 761€ 3 933€ 4 805€ 2 888€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 452€ 11 979€ 1 032€ 259€ 1 440€ 2 237€ 7 277€ 1 071€ 8 156€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
2 617€ 140€ 199€ 1 031€ 0€ 234€ 66€ 27€ 134€ 0€ 99€ 10 042€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
8€ 58€ 236€ 300€ 7€ 6€ 8€ 0€ 0€ 309€ 436€ 1 911€ 0€ 1 121€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
91 925€ 0€ 0€ 0€ 0€ 128 251€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
11 799€ 9 786€ 13 250€ 12 603€ 24 104€ 10 751€ 18 913€ 7 903€ 3 162€ 1 062€ 2 142€ 808€ 3 933€ 3 684€ 2 888€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 189€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
507 232€ 514 067€ 243 606€ 127 359€ 131 753€ 163 206€ 244 702€ 84 385€ 533 301€ 179 324€ 149 977€ 174 026€ 163 721€ 147 851€ 147 912€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
493 054€ 473 089€ 225 911€ 112 378€ 117 507€ 98 689€ 131 610€ 62 572€ 160 015€ 157 477€ 135 304€ 153 512€ 163 721€ 147 851€ 147 912€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
14 178€ 39 062€ 17 695€ 14 981€ 13 862€ 63 894€ 110 175€ 21 812€ 221 380€ 21 847€ 14 673€ 20 514€ 0€ 0€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
9 800€ 9 800€ 6 000€ 6 000€ 5 000€ 4 800€ 7 400€ 1 500€ 1 500€ 21 847€ 14 673€ 20 514€ 0€ 0€ 0€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 35 050€ 18 910€ 20 312€ 219 880€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
4 378€ 29 262€ 11 695€ 8 981€ 8 862€ 24 044€ 83 865€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 1 917€ 0€ 0€ 384€ 623€ 2 916€ 0€ 151 906€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 1 917€ 0€ 0€ 384€ 623€ 2 916€ 0€ 151 906€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
20 412€ 23 184€ 23 794€ 23 730€ 14 471€ 7 441€ 8 356€ 16 245€ 13 534€ 24 305€ 29 204€ 19 502€ 14 830€ 8 961€ 3 984€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 384€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
9 383€ 10 679€ 14 989€ 12 569€ 3 585€ 371€ 1 693€ 3 843€ 5 791€ 10 896€ 14 672€ 9 618€ 2 318€ 1 785€ 100€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
11 028€ 12 505€ 8 804€ 11 160€ 10 886€ 7 070€ 6 664€ 6 018€ 7 743€ 13 409€ 14 532€ 9 884€ 12 512€ 7 176€ 3 884€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
149 373€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
149 373€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
327 247€ 296 797€ 301 317€ 350 939€ 295 556€ 942 803€ 795 772€ 773 348€ 743 819€ 684 626€ 608 219€ 552 134€ 566 207€ 590 275€ 373 793€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
305 010€ 285 048€ 280 193€ 293 902€ 265 903€ 899 915€ 773 759€ 755 779€ 725 570€ 684 626€ 608 219€ 552 134€ 559 146€ 580 061€ 358 955€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
300€ 0€ 4 748€ 25 843€ 787€ 637€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
21 938€ 11 749€ 16 326€ 31 144€ 28 466€ 42 200€ 21 057€ 17 569€ 18 249€ 0€ 0€ 0€ 7 061€ 10 214€ 14 838€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 50€ 50€ 400€ 50€ 956€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
2 252 861€ 1 928 843€ 1 625 991€ 1 569 946€ 1 384 893€ 2 127 953€ 1 894 588€ 1 662 818€ 2 002 230€ 1 567 163€ 1 406 630€ 1 436 709€ 1 421 121€ 1 459 887€ 1 453 062€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
113 602€ 108 319€ 36 726€ 52 914€ 61 061€ 56 079€ 53 427€ 46 300€ 43 248€ 48 453€ 46 028€ 41 881€ 40 582€ 42 877€ 39 534€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 568€
67
602
Tržby z predaja služieb
113 602€ 108 319€ 36 726€ 52 914€ 61 061€ 56 079€ 53 427€ 46 300€ 43 248€ 48 453€ 46 028€ 41 881€ 40 582€ 42 877€ 31 966€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
1 849€ 1 329€ 1 084€ 1 629€ 1 353€ 433€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
1 849€ 1 329€ 1 084€ 1 629€ 1 353€ 433€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
1 314 463€ 1 242 238€ 1 267 101€ 1 199 739€ 1 090 823€ 1 004 980€ 963 468€ 902 809€ 840 294€ 815 988€ 782 144€ 769 945€ 694 653€ 745 418€ 793 932€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
1 295 869€ 1 225 227€ 1 172 004€ 1 143 297€ 1 033 150€ 949 360€ 902 150€ 841 398€ 771 355€ 750 448€ 715 464€ 695 524€ 642 639€ 724 002€ 783 974€
82
633
Výnosy z poplatkov
18 594€ 17 012€ 95 096€ 56 442€ 57 673€ 55 620€ 61 318€ 61 411€ 68 939€ 65 540€ 66 680€ 74 421€ 52 014€ 21 416€ 9 958€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
71 120€ 96 728€ 113 348€ 221 401€ 156 093€ 201 904€ 76 763€ 51 498€ 46 667€ 45 831€ 52 326€ 46 123€ 10 187€ 88 238€ 85 143€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
20 219€ 51 470€ 11 590€ 3 380€ 10 197€ 6 310€ 11 804€ 1 071€ 1 351€ 9 805€ 1 800€ 0€ 0€ 4 313€ 35 717€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 498€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 115€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 398€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
7 211€ 6 489€ 5 222€ 3 331€ 3 490€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 631€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
43 690€ 38 769€ 96 536€ 214 690€ 142 291€ 195 594€ 64 959€ 50 427€ 45 316€ 36 026€ 50 526€ 46 123€ 10 187€ 83 925€ 47 899€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
255 237€ 18 226€ 6 470€ 8 752€ 8 546€ 145 296€ 107 744€ 9 730€ 21 847€ 14 673€ 20 514€ 0€ 0€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
102 264€ 17 978€ 6 470€ 8 752€ 8 438€ 145 163€ 105 211€ 9 730€ 21 847€ 14 673€ 20 514€ 0€ 0€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
9 800€ 6 000€ 6 000€ 5 000€ 4 800€ 7 400€ 1 500€ 1 500€ 21 847€ 14 673€ 20 514€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 137 763€ 16 299€ 8 230€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
92 464€ 11 978€ 470€ 3 752€ 3 638€ 87 412€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
152 973€ 248€ 0€ 0€ 107€ 133€ 2 533€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
152 973€ 248€ 0€ 0€ 107€ 133€ 2 533€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 7€ 9 611€ 84€ 71€ 90€ 49€ 18€ 28€ 1 460€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 600€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 7€ 11€ 84€ 71€ 90€ 49€ 18€ 28€ 66€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 062€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 332€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 926€ 0€ 716€ 0€ 328€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 200€ 0€ 0€ 0€ 0€ 926€ 0€ 716€ 0€ 328€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
434 288€ 472 441€ 298 650€ 178 970€ 180 221€ 986 475€ 729 047€ 737 215€ 747 687€ 641 068€ 561 432€ 477 532€ 494 460€ 551 531€ 577 740€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 514 258€ 571 599€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
119 870€ 170 478€ 99 636€ 90 581€ 75 457€ 745 581€ 647 416€ 661 307€ 664 766€ 563 461€ 477 490€ 449 578€ 483 587€ 0€ 863€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
306 874€ 296 276€ 192 567€ 80 511€ 77 740€ 234 955€ 76 275€ 72 330€ 79 401€ 72 884€ 57 964€ 17 051€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 16 630€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 428€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 639€ 26 555€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
2 110€ 1 500€ 0€ 0€ 0€ 2 100€ 300€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 012€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
299€ 0€ 0€ 0€ 5 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
5 135€ 4 188€ 6 447€ 7 877€ 5 394€ 5 939€ 3 256€ 3 279€ 3 519€ 4 723€ 25 978€ 10 903€ 2 222€ 4 290€ 5 278€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
2 190 559€ 1 939 482€ 1 723 379€ 1 663 405€ 1 498 096€ 2 395 168€ 1 930 456€ 1 758 089€ 1 699 827€ 1 566 799€ 1 462 535€ 1 335 858€ 1 239 900€ 1 428 092€ 1 497 809€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-62 302€ 10 640€ 97 388€ 93 460€ 113 203€ 267 215€ 35 868€ 95 271€ -302 403€ -364€ 55 905€ -100 851€ -181 221€ -31 795€ 44 747€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 2€ 16€ 12€ 22€ 10€ 3€ 5€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-62 302€ 10 640€ 97 388€ 93 460€ 113 203€ 267 215€ 35 867€ 95 270€ -302 419€ -376€ 55 883€ -100 861€ -181 224€ -31 800€ 44 747€