Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
131 764€ 96 144€ 90 203€ 96 394€ 101 311€ 93 656€ 107 946€ 125 755€ 90 955€ 100 040€ 110 775€ 109 095€ 88 078€ 121 523€ 92 445€
02
501
Spotreba materiálu
62 230€ 48 853€ 48 433€ 56 782€ 62 795€ 53 650€ 66 766€ 74 695€ 52 547€ 46 133€ 62 175€ 60 297€ 42 366€ 55 950€ 38 605€
03
502
Spotreba energie
69 534€ 47 290€ 41 770€ 39 612€ 38 516€ 40 006€ 41 180€ 51 060€ 38 408€ 53 907€ 48 599€ 48 798€ 45 712€ 65 573€ 53 840€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
92 969€ 101 034€ 71 743€ 86 786€ 76 657€ 77 443€ 84 152€ 87 910€ 89 663€ 73 743€ 70 945€ 71 601€ 62 115€ 60 158€ 53 774€
07
511
Opravy a udržiavanie
5 110€ 9 402€ 1 342€ 3 000€ 4 447€ 5 185€ 4 059€ 4 345€ 14 701€ 4 016€ 936€ 616€ 1 912€ 0€ 8 696€
08
512
Cestovné
34€ 24€ 178€ 201€ 360€ 186€ 48€ 295€ 6€ 25€ 153€ 152€ 172€ 177€ 497€
09
513
Náklady na reprezentáciu
2 508€ 2 211€ 569€ 1 379€ 2 843€ 1 798€ 2 328€ 1 695€ 1 676€ 1 219€ 1 484€ 4 965€ 1 527€ 753€ 464€
10
518
Ostatné služby
85 317€ 89 397€ 69 655€ 82 206€ 69 007€ 70 274€ 77 718€ 81 575€ 73 280€ 68 484€ 68 373€ 65 868€ 58 504€ 59 228€ 44 117€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
612 788€ 554 490€ 540 222€ 533 717€ 465 542€ 439 707€ 394 353€ 348 993€ 321 252€ 327 634€ 300 120€ 288 336€ 263 327€ 246 790€ 227 311€
12
521
Mzdové náklady
446 200€ 400 767€ 397 264€ 384 033€ 335 727€ 323 826€ 284 503€ 256 941€ 234 651€ 237 898€ 220 120€ 212 981€ 196 493€ 183 464€ 169 488€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
147 725€ 136 832€ 127 910€ 131 962€ 115 593€ 106 652€ 99 045€ 89 309€ 80 809€ 82 714€ 68 425€ 65 626€ 64 968€ 61 639€ 55 633€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
18 862€ 16 890€ 15 048€ 17 722€ 14 222€ 9 229€ 10 806€ 2 743€ 5 792€ 7 021€ 11 575€ 9 729€ 1 866€ 1 687€ 2 058€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 132€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
7 444€ 9 776€ 6 920€ 4 916€ 2 779€ 2 616€ 0€ 0€ 0€ 28€ 0€ 0€ 546€ 618€ 1 062€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
7 444€ 9 776€ 6 920€ 4 916€ 2 779€ 2 616€ 0€ 0€ 0€ 28€ 0€ 0€ 546€ 618€ 1 062€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
7 647€ 18 085€ 11 050€ 3 719€ 6 127€ 6 242€ 1 640€ 968€ 1 064€ 0€ 6 160€ 120€ 7€ 3 444€ 1 991€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
242€ 4 364€ 1 905€ 0€ 492€ 1 671€ 612€ 968€ 0€ 0€ 6 160€ 120€ 0€ 0€ 1 029€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 113€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
23€ 30€ 5€ 0€ 0€ 1 045€ 0€ 0€ 951€ 0€ 0€ 0€ 7€ 2 889€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 4 002€ 0€ 0€ 144€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
7 264€ 13 679€ 5 075€ 3 719€ 5 627€ 3 382€ 1 028€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 555€ 962€
28
549
Manká a škody
118€ 13€ 63€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
220 918€ 215 637€ 218 824€ 222 598€ 243 402€ 237 744€ 253 138€ 312 696€ 340 705€ 332 591€ 327 378€ 327 732€ 296 609€ 305 655€ 279 691€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
214 425€ 213 837€ 217 024€ 219 684€ 241 202€ 230 554€ 251 138€ 312 696€ 320 593€ 314 126€ 310 016€ 311 936€ 282 624€ 265 628€ 269 169€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
6 493€ 1 800€ 1 800€ 2 914€ 2 200€ 7 189€ 2 000€ 0€ 20 112€ 18 465€ 17 362€ 15 796€ 13 985€ 40 027€ 10 522€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 20 112€ 18 465€ 17 362€ 15 796€ 13 985€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 800€ 1 800€ 1 800€ 2 914€ 2 200€ 2 000€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40 027€ 10 522€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
4 693€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 189€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
4 818€ 7 302€ 6 638€ 6 268€ 6 126€ 4 055€ 3 005€ 2 441€ 439€ 1 067€ 1 319€ 1 352€ 250 517€ 1 598€ 5 078€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
1 055€ 1 115€ 1 174€ 1 228€ 1 297€ 1 347€ 1 407€ 1 459€ 0€ 0€ 0€ 1€ 249 564€ 4€ 0€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
3 763€ 6 187€ 5 464€ 5 040€ 4 830€ 2 708€ 1 598€ 981€ 439€ 1 067€ 1 319€ 1 351€ 953€ 1 593€ 5 078€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
24 409€ 19 425€ 13 352€ 22 763€ 22 761€ 25 983€ 24 103€ 23 687€ 20 178€ 17 646€ 23 392€ 18 563€ 9 589€ 10 027€ 13 875€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
3 200€ 3 208€ 3 224€ 3 912€ 2 911€ 2 847€ 1 258€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
21 210€ 16 217€ 10 128€ 18 851€ 19 850€ 23 136€ 22 845€ 23 687€ 20 178€ 17 646€ 23 392€ 18 563€ 9 589€ 10 027€ 13 842€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
1 102 758€ 1 021 893€ 958 951€ 977 162€ 924 706€ 887 446€ 868 338€ 902 449€ 864 256€ 852 749€ 840 089€ 816 799€ 970 788€ 749 813€ 675 227€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
19 806€ 14 304€ 10 628€ 32 765€ 35 508€ 33 990€ 33 077€ 30 880€ 23 593€ 21 589€ 20 815€ 23 161€ 18 393€ 19 286€ 14 863€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 2 288€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
19 806€ 14 304€ 10 628€ 32 765€ 33 219€ 33 990€ 33 077€ 30 880€ 23 593€ 21 589€ 20 815€ 23 161€ 18 393€ 19 286€ 14 863€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
5 235€ 3 813€ 3 491€ 4 771€ 1 814€ 427€ 11 808€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
5 235€ 3 813€ 3 491€ 4 771€ 1 814€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 427€ 11 808€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
691 870€ 628 767€ 608 849€ 601 291€ 561 124€ 508 127€ 494 534€ 457 769€ 421 203€ 396 325€ 372 419€ 378 456€ 322 487€ 388 358€ 408 849€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
635 323€ 571 920€ 558 210€ 563 417€ 553 573€ 500 618€ 485 944€ 417 515€ 412 558€ 386 182€ 365 299€ 371 578€ 316 174€ 377 224€ 399 289€
82
633
Výnosy z poplatkov
56 547€ 56 847€ 50 640€ 37 874€ 7 551€ 7 509€ 8 590€ 40 254€ 8 645€ 10 143€ 7 120€ 6 878€ 6 313€ 11 134€ 9 560€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
26 000€ 33 518€ 39 920€ 28 739€ 29 669€ 37 163€ 36 765€ 64 075€ 37 420€ 34 229€ 30 530€ 35 270€ 42 851€ 35 413€ 21 808€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
459€ 9 198€ 1 955€ 130€ 532€ 10 720€ 612€ 1 046€ 0€ 0€ 6 160€ 120€ 145€ 4 319€ 896€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 29 009€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 0€ 0€ 39€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
92€ 0€ 446€ 0€ 0€ 276€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
25 450€ 24 320€ 37 518€ 28 609€ 29 137€ 26 167€ 36 153€ 34 020€ 37 370€ 34 229€ 24 370€ 35 150€ 42 706€ 31 055€ 20 912€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 800€ 1 800€ 6 989€ 1 800€ 2 000€ 2 000€ 6 200€ 18 480€ 18 289€ 17 362€ 7 827€ 11 741€ 14 543€ 10 252€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 800€ 1 800€ 6 989€ 1 800€ 2 000€ 2 000€ 6 200€ 18 480€ 18 289€ 17 362€ 7 827€ 11 741€ 14 543€ 10 252€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 000€ 6 200€ 18 480€ 18 289€ 17 362€ 7 827€ 11 741€ 14 543€ 10 252€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 800€ 1 800€ 1 800€ 1 800€ 2 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 5 189€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
19€ 24€ 24€ 24€ 15€ 10€ 103€ 154€ 331€ 492€ 2 412€ 952€ 656€ 2 920€ 1 560€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
19€ 24€ 24€ 24€ 15€ 10€ 102€ 150€ 331€ 492€ 2 412€ 952€ 656€ 2 920€ 1 560€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 4€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
326 739€ 343 377€ 351 105€ 318 830€ 444 423€ 315 394€ 330 723€ 473 022€ 388 542€ 397 010€ 382 161€ 449 821€ 662 436€ 319 504€ 302 297€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
184 944€ 218 680€ 208 492€ 193 548€ 299 919€ 168 093€ 174 370€ 224 381€ 138 198€ 150 741€ 135 892€ 205 319€ 120 144€ 97 340€ 80 130€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
141 512€ 124 414€ 142 140€ 124 649€ 144 222€ 147 254€ 156 353€ 248 641€ 246 269€ 246 269€ 246 269€ 244 502€ 542 292€ 222 164€ 222 167€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 100€ 350€ 0€ 0€ 0€ 4 075€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
283€ 283€ 373€ 283€ 283€ 47€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
1 071 469€ 1 025 603€ 1 021 006€ 988 219€ 1 074 553€ 897 113€ 913 210€ 1 044 379€ 889 378€ 867 006€ 816 164€ 899 401€ 1 061 366€ 775 733€ 749 377€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-31 289€ 3 711€ 62 055€ 11 058€ 149 847€ 9 666€ 44 872€ 141 930€ 25 122€ 14 257€ -23 925€ 82 602€ 90 578€ 25 920€ 74 150€
136
591
Splatná daň z príjmov
4€ 5€ 5€ 5€ 3€ 1€ 10€ 13€ 52€ 67€ 431€ 166€ 85€ 162€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-31 293€ 3 706€ 62 050€ 11 053€ 149 844€ 9 665€ 44 863€ 141 917€ 25 070€ 14 190€ -24 356€ 82 436€ 90 493€ 25 758€ 74 150€