Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
33 413€ 34 805€ 45 974€ 50 413€ 46 796€ 60 361€ 34 750€ 33 050€ 29 079€ 25 755€ 12 258€ 12 704€ 20 248€
02
501
Spotreba materiálu
14 446€ 24 337€ 30 171€ 39 479€ 30 901€ 48 011€ 17 646€ 18 136€ 12 994€ 8 371€ 11 778€ 12 704€ 19 983€
03
502
Spotreba energie
18 966€ 10 468€ 15 802€ 10 933€ 15 896€ 12 350€ 17 104€ 14 913€ 16 085€ 17 384€ 0€ 0€ 0€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 480€ 0€ 265€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
33 903€ 38 260€ 37 476€ 35 717€ 47 853€ 37 633€ 44 398€ 60 380€ 21 589€ 25 852€ 62 421€ 42 840€ 67 250€
07
511
Opravy a udržiavanie
2 168€ 9 078€ 1 286€ 541€ 222€ 0€ 15 344€ 103€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
08
512
Cestovné
4€ 0€ 11€ 114€ 361€ 2 578€ 1 489€ 1 553€ 1 494€ 1 484€ 1 846€ 1 908€ 1 427€
09
513
Náklady na reprezentáciu
273€ 265€ 959€ 154€ 140€ 12€ 290€ 507€ 1 750€ 2 133€ 1 462€ 1 250€ 929€
10
518
Ostatné služby
31 458€ 28 918€ 35 220€ 34 907€ 47 129€ 35 043€ 27 275€ 58 218€ 18 345€ 22 235€ 59 113€ 39 682€ 64 894€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
161 425€ 170 241€ 142 068€ 138 655€ 131 810€ 121 324€ 119 066€ 102 303€ 101 580€ 98 337€ 98 705€ 96 767€ 84 312€
12
521
Mzdové náklady
118 434€ 123 843€ 104 505€ 102 116€ 96 450€ 89 019€ 88 877€ 75 806€ 75 348€ 73 622€ 73 729€ 72 522€ 62 936€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
38 933€ 42 786€ 36 196€ 34 951€ 34 155€ 30 922€ 29 556€ 26 201€ 25 908€ 24 410€ 24 370€ 24 023€ 20 646€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
2 007€ 1 393€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
2 051€ 2 219€ 1 367€ 1 588€ 1 204€ 1 383€ 633€ 296€ 324€ 305€ 606€ 222€ 730€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
1 789€ 1 450€ 744€ 611€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 133€
20
538
Ostatné dane a poplatky
1 789€ 1 450€ 744€ 611€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 133€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
4 716€ 3 198€ 8 137€ 2 635€ 1 558€ 2 054€ 1 122€ 646€ 1 227€ 1 742€ 2 390€ 2 366€ 1 593€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
253€ 0€ 1 100€ 350€ 0€ 826€ 0€ 0€ 597€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
256€ 234€ 192€ 173€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
5€ 0€ 3 515€ 0€ 0€ 166€ 0€ 8€ 0€ 2€ 0€ 29€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 12€ 0€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
4 201€ 2 964€ 3 330€ 2 112€ 1 546€ 1 062€ 1 092€ 638€ 630€ 1 740€ 2 390€ 2 337€ 1 593€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
31 694€ 38 764€ 37 870€ 34 723€ 38 016€ 33 543€ 33 622€ 38 361€ 45 201€ 32 371€ 32 687€ 27 364€ 0€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
30 194€ 37 264€ 36 370€ 33 403€ 36 216€ 33 543€ 32 822€ 32 838€ 38 182€ 27 241€ 30 008€ 23 922€ 0€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 320€ 1 800€ 0€ 800€ 5 523€ 7 020€ 5 130€ 2 679€ 3 442€ 0€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 800€ 4 683€ 6 240€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 500€ 1 500€ 1 500€ 1 320€ 1 800€ 0€ 0€ 840€ 780€ 5 130€ 2 679€ 3 442€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
3 215€ 3 276€ 2 927€ 1 867€ 2 401€ 1 588€ 2 598€ 1 979€ 1 558€ 2 024€ 4 568€ 1 193€ 2 622€
42
562
Úroky
1 719€ 1 490€ 1 636€ 1 012€ 1 237€ 1 343€ 1 562€ 1 007€ 889€ 1 438€ 3 008€ 862€ 2 224€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 495€ 1 786€ 1 291€ 855€ 1 164€ 246€ 1 036€ 972€ 668€ 586€ 1 560€ 331€ 398€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 56€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 56€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 147€ 745€ 647€ 937€ 0€ 0€ 223€ 302€ 607€ 168€ 800€ 350€ 100€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
1 147€ 630€ 497€ 0€ 0€ 0€ 0€ 33€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 937€ 0€ 0€ 223€ 269€ 607€ 168€ 800€ 350€ 100€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 115€ 150€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
271 300€ 290 739€ 275 843€ 265 558€ 268 434€ 256 502€ 235 778€ 237 077€ 200 842€ 186 249€ 213 829€ 183 584€ 176 258€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
1 681€ 4 006€ 4 377€ 4 953€ 4 098€ 3 869€ 4 056€ 4 405€ 3 436€ 2 804€ 2 487€ 2 558€ 2 224€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 861€ 4 056€ 4 276€ 3 434€ 2 804€ 2 487€ 2 558€ 2 224€
67
602
Tržby z predaja služieb
1 681€ 4 006€ 4 377€ 4 953€ 4 098€ 8€ 0€ 129€ 2€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
234 326€ 237 016€ 220 329€ 208 678€ 199 537€ 183 358€ 166 764€ 158 673€ 148 304€ 145 772€ 127 645€ 151 476€ 156 542€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
219 102€ 225 999€ 209 942€ 198 288€ 186 238€ 173 544€ 155 675€ 149 440€ 140 667€ 137 720€ 119 883€ 143 334€ 147 879€
82
633
Výnosy z poplatkov
15 225€ 11 017€ 10 386€ 10 390€ 13 299€ 9 814€ 11 089€ 9 233€ 7 637€ 8 052€ 7 762€ 8 142€ 8 663€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
10 586€ 3 894€ 14 146€ 13 901€ 6 205€ 6 003€ 4 447€ 4 221€ 5 867€ 27 506€ 4 655€ 4 971€ 88 362€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
6 385€ 0€ 10 004€ 350€ 0€ 0€ 766€ 0€ 809€ 0€ 0€ 573€ 2 689€
85
642
Tržby z predaja materiálu
280€ 395€ 200€ 180€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 69 508€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
50€ 0€ 0€ 0€ 20€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
3 871€ 3 498€ 3 943€ 13 371€ 6 185€ 6 003€ 3 681€ 4 211€ 5 058€ 27 506€ 4 655€ 4 398€ 16 165€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
1 500€ 1 500€ 1 320€ 1 800€ 800€ 0€ 5 523€ 7 020€ 5 130€ 2 680€ 3 442€ 0€ 1 062€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
1 500€ 1 500€ 1 320€ 1 800€ 800€ 0€ 5 523€ 7 020€ 5 130€ 2 680€ 3 442€ 0€ 1 062€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 523€ 7 020€ 5 130€ 1 963€ 0€ 0€ 1 062€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 500€ 1 500€ 1 320€ 1 800€ 800€ 0€ 0€ 0€ 0€ 717€ 3 442€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 29€ 43€ 18€ 4€ 4€ 16€ 35€ 65€
102
662
Úroky
0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 29€ 43€ 18€ 4€ 4€ 16€ 35€ 65€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
36 626€ 44 874€ 33 525€ 41 752€ 56 715€ 59 436€ 50 453€ 67 075€ 36 855€ 27 747€ 32 279€ 27 588€ 13 011€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
15 830€ 13 493€ 8 137€ 15 386€ 28 096€ 30 256€ 21 906€ 36 899€ 3 650€ 4 048€ 10 603€ 7 685€ 10 323€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
19 749€ 29 370€ 24 371€ 24 343€ 27 673€ 29 146€ 28 547€ 28 556€ 33 206€ 23 699€ 21 676€ 19 903€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 589€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 1 000€ 0€ 1 000€ 0€ 0€ 0€ 1 620€ 0€ 0€ 0€ 0€ 99€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 047€ 1 011€ 1 016€ 1 023€ 945€ 34€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
284 719€ 291 290€ 273 697€ 271 084€ 267 356€ 252 694€ 231 286€ 241 412€ 199 596€ 206 513€ 170 524€ 186 628€ 261 266€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
13 418€ 551€ -2 146€ 5 526€ -1 079€ -3 808€ -4 492€ 4 335€ -1 246€ 20 264€ -43 305€ 3 044€ 85 008€
136
591
Splatná daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
13 418€ 551€ -2 146€ 5 526€ -1 079€ -3 808€ -4 492€ 4 335€ -1 246€ 20 264€ -43 305€ 3 044€ 85 008€