Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Obec Malá nad Hronom

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
28 366€ 18 386€ 20 403€ 27 544€ 29 852€ 25 320€ 23 890€ 24 876€ 24 773€ 29 606€ 23 889€ 27 941€ 29 720€
02
501
Spotreba materiálu
13 804€ 9 747€ 7 397€ 9 471€ 9 965€ 5 786€ 5 499€ 6 176€ 4 503€ 5 794€ 5 654€ 7 151€ 11 550€
03
502
Spotreba energie
14 561€ 8 639€ 13 006€ 18 073€ 19 886€ 19 534€ 18 391€ 18 699€ 20 270€ 23 812€ 18 235€ 20 790€ 18 170€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
37 340€ 41 270€ 32 137€ 35 438€ 41 607€ 38 557€ 30 314€ 18 444€ 22 443€ 18 712€ 44 130€ 29 763€ 26 853€
07
511
Opravy a udržiavanie
9 464€ 10 953€ 1 047€ 8€ 4 996€ 604€ 1 200€ 1 093€ 111€ 1 545€ 24 002€ 3 668€ 14 041€
08
512
Cestovné
150€ 194€ 0€ 165€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 023€ 911€ 849€ 4 144€ 2 489€
09
513
Náklady na reprezentáciu
318€ 426€ 268€ 584€ 862€ 838€ 759€ 328€ 825€ 740€ 2 338€ 2 246€ 365€
10
518
Ostatné služby
27 408€ 29 697€ 30 822€ 34 681€ 35 749€ 37 114€ 28 356€ 17 022€ 20 484€ 15 516€ 16 941€ 19 705€ 9 958€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
95 645€ 88 190€ 78 364€ 66 895€ 54 386€ 55 115€ 54 564€ 50 646€ 46 329€ 44 422€ 49 463€ 45 764€ 44 380€
12
521
Mzdové náklady
71 522€ 66 191€ 57 666€ 49 709€ 40 258€ 41 706€ 41 293€ 38 460€ 34 277€ 34 017€ 37 592€ 34 986€ 32 762€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
23 555€ 21 430€ 19 668€ 16 778€ 13 828€ 13 266€ 13 132€ 12 046€ 10 229€ 10 198€ 11 564€ 10 575€ 11 452€
15
527
Zákonné sociálne náklady
568€ 569€ 1 030€ 407€ 300€ 143€ 139€ 140€ 1 823€ 207€ 307€ 203€ 166€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
224€ 432€ 0€ 60€ 0€ 5€ 48€ 16€ 71€ 385€ 0€ 22€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
224€ 432€ 0€ 60€ 0€ 5€ 48€ 16€ 71€ 385€ 0€ 22€ 0€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
1 828€ 319€ 3 888€ 202€ 275€ 942€ 1 659€ 730€ 232€ 708€ 4 796€ 1 613€ 3 153€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
796€ 0€ 36€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 80€ 0€ 0€ 0€ 0€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 4 730€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 127€ 158€ 88€ 287€ 0€ 207€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
175€ 319€ 239€ 131€ 216€ 878€ 1 359€ 159€ 20€ 280€ 66€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
0€ 0€ 3 320€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
857€ 0€ 293€ 71€ 58€ 64€ 172€ 412€ 44€ 141€ 0€ 1 406€ 3 153€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
16 988€ 11 572€ 9 750€ 7 138€ 10 244€ 10 735€ 10 763€ 8 820€ 17 949€ 15 101€ 4 639€ 3 423€ 6 141€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
16 988€ 11 572€ 9 750€ 7 138€ 10 244€ 10 735€ 10 763€ 5 761€ 12 088€ 12 991€ 0€ 0€ 3 054€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 059€ 5 861€ 2 110€ 4 639€ 3 423€ 3 087€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 059€ 1 672€ 2 110€ 4 639€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 870€ 0€ 0€ 3 423€ 3 087€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 320€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
2 583€ 1 724€ 1 834€ 1 737€ 1 904€ 1 891€ 2 080€ 2 280€ 2 334€ 2 905€ 2 896€ 1 502€ 1 792€
42
562
Úroky
898€ 1 066€ 1 173€ 1 128€ 1 165€ 1 201€ 1 476€ 1 115€ 1 371€ 2 064€ 1 558€ 852€ 1 328€
47
568
Ostatné finančné náklady
1 685€ 657€ 661€ 609€ 739€ 690€ 604€ 1 165€ 963€ 841€ 1 338€ 650€ 464€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 257€ 1 794€ 1 496€ 1 982€ 1 956€ 2 226€ 1 481€ 797€ 1 524€ 298€ 0€ 0€ 1 195€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
726€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€ 0€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
531€ 1 794€ 1 496€ 1 982€ 1 956€ 2 226€ 1 481€ 797€ 1 524€ 281€ 0€ 0€ 1 195€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
184 230€ 163 687€ 147 873€ 140 995€ 140 224€ 134 790€ 124 799€ 106 609€ 115 656€ 112 137€ 129 813€ 110 028€ 113 234€
Výnosy
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
150 427€ 144 452€ 124 792€ 117 896€ 106 378€ 100 200€ 104 041€ 99 873€ 84 383€ 92 314€ 65 333€ 84 898€ 88 263€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
149 410€ 137 570€ 118 267€ 111 923€ 100 226€ 95 186€ 99 585€ 96 098€ 78 010€ 92 165€ 64 583€ 62 974€ 87 599€
82
633
Výnosy z poplatkov
1 017€ 6 882€ 6 525€ 5 973€ 6 152€ 5 014€ 4 456€ 3 775€ 6 373€ 149€ 750€ 21 924€ 664€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
6 640€ 157 645€ 6 169€ 18 562€ 10 900€ 162 405€ 5 036€ 6 775€ 5 927€ 15 319€ 293€ 5 470€ 20 215€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
796€ 86€ 36€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 9 763€ 293€ 3 000€ 19 618€
85
642
Tržby z predaja materiálu
840€ 64€ 370€ 251€ 1 046€ 483€ 391€ 1 353€ 1 035€ 1 821€ 0€ 1 647€ 265€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 3 160€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
4 904€ 157 495€ 5 763€ 18 212€ 9 855€ 158 762€ 4 645€ 5 422€ 4 892€ 3 735€ 0€ 823€ 332€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 542€ 2 110€ 4 638€ 6 507€ 0€ 0€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 542€ 2 110€ 4 638€ 6 507€ 0€ 0€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 542€ 2 110€ 4 638€ 6 507€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
0€ 950€ 3 155€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 1€ 2€ 5€ 0€
102
662
Úroky
0€ 0€ 25€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 1€ 2€ 5€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 950€ 3 130€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
27 019€ 10 503€ 9 446€ 5 923€ 17 437€ 3 783€ 3 514€ 4 691€ 3 562€ 1 324€ 10 151€ 8 815€ 12 813€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
9 628€ 3 036€ 3 506€ 2 447€ 14 449€ 2 142€ 2 267€ 4 025€ 1 616€ 1 139€ 10 151€ 8 815€ 1 029€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
12 491€ 7 467€ 5 940€ 3 476€ 2 988€ 1 231€ 1 247€ 666€ 1 554€ 0€ 0€ 0€ 0€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 643€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
4 900€ 0€ 0€ 0€ 0€ 410€ 0€ 0€ 393€ 185€ 0€ 0€ 6 141€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
184 086€ 313 550€ 143 562€ 142 382€ 134 715€ 266 389€ 112 592€ 113 882€ 95 983€ 113 596€ 82 286€ 99 188€ 121 291€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-144€ 149 863€ -4 311€ 1 386€ -5 509€ 131 599€ -12 207€ 7 273€ -19 673€ 1 459€ -47 527€ -10 840€ 8 057€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-144€ 149 863€ -4 311€ 1 386€ -5 509€ 131 599€ -12 207€ 7 273€ -19 673€ 1 459€ -47 527€ -10 840€ 8 057€