Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Brezová pod Bradlom

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
369 370€ 262 311€ 414 781€ 244 589€ 333 333€ 244 353€ 270 310€ 291 491€ 242 494€ 242 234€ 257 658€ 271 660€ 228 319€ 274 221€ 287 207€ 252 860€
02
501
Spotreba materiálu
134 943€ 125 840€ 272 582€ 112 132€ 186 519€ 104 021€ 119 236€ 147 586€ 90 119€ 99 611€ 98 055€ 102 208€ 74 658€ 115 309€ 112 779€ 90 062€
03
502
Spotreba energie
234 427€ 136 471€ 142 199€ 132 458€ 146 814€ 140 332€ 151 074€ 143 906€ 152 376€ 142 623€ 159 603€ 169 452€ 153 661€ 158 912€ 174 428€ 162 798€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
286 929€ 260 364€ 207 886€ 191 496€ 364 682€ 239 902€ 190 710€ 169 307€ 200 059€ 177 982€ 198 514€ 186 604€ 165 715€ 176 566€ 179 698€ 179 181€
07
511
Opravy a udržiavanie
87 776€ 55 224€ 47 623€ 48 115€ 15 190€ 54 947€ 30 113€ 24 802€ 38 491€ 34 440€ 42 599€ 30 673€ 34 365€ 36 542€ 19 408€ 32 042€
08
512
Cestovné
23€ 422€ 945€ 112€ 932€ 825€ 899€ 539€ 1 816€ 261€ 239€ 974€ 1 526€ 1 735€ 1 731€ 2 828€
09
513
Náklady na reprezentáciu
3 337€ 5 166€ 5 719€ 3 030€ 4 804€ 5 053€ 3 997€ 3 932€ 3 155€ 4 024€ 3 016€ 3 665€ 2 713€ 3 091€ 2 924€ 3 358€
10
518
Ostatné služby
195 793€ 199 553€ 153 599€ 140 239€ 343 756€ 179 078€ 155 701€ 140 035€ 156 597€ 139 257€ 152 659€ 151 292€ 127 111€ 135 198€ 155 635€ 140 953€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 189 328€ 1 090 448€ 1 059 134€ 1 058 430€ 1 096 962€ 1 023 467€ 946 826€ 909 349€ 848 057€ 804 279€ 752 254€ 734 048€ 783 095€ 823 763€ 755 192€ 703 037€
12
521
Mzdové náklady
811 010€ 763 375€ 736 585€ 758 386€ 772 649€ 717 955€ 668 581€ 650 238€ 607 690€ 574 433€ 537 360€ 534 330€ 555 748€ 587 895€ 550 129€ 513 320€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
280 265€ 258 099€ 249 840€ 245 778€ 259 945€ 242 316€ 225 287€ 218 134€ 202 147€ 194 291€ 182 603€ 167 213€ 186 150€ 186 089€ 178 448€ 166 739€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
13 263€ 12 371€ 12 169€ 12 765€ 12 916€ 12 229€ 7 843€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
15
527
Zákonné sociálne náklady
84 790€ 56 603€ 60 540€ 41 501€ 51 453€ 50 968€ 45 115€ 40 977€ 38 221€ 35 555€ 32 290€ 32 506€ 41 197€ 49 779€ 26 615€ 22 978€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
9 299€ 5 151€ 4 371€ 3 274€ 3 282€ 20 424€ 2 798€ 3 877€ 2 991€ 2 368€ 2 598€ 1 575€ 1 609€ 1 465€ 813€ 1 903€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
315€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
8 983€ 5 151€ 4 371€ 3 274€ 3 282€ 20 424€ 2 798€ 3 877€ 2 991€ 2 368€ 2 598€ 1 575€ 1 609€ 1 465€ 813€ 1 903€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
157 798€ 54 986€ 69 233€ 31 770€ 47 334€ 133 668€ 32 579€ 73 068€ 64 250€ 30 970€ 33 934€ 32 241€ 38 820€ 55 005€ 55 011€ 53 239€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
57 641€ 5 328€ 1 233€ 2 392€ 1 520€ 3 517€ 2 053€ 47 184€ 22 377€ 3 205€ 4 819€ 5 258€ 1 576€ 3 636€ 2 936€ 3 462€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 125€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 30€ 0€ 200€ 0€ 0€ 0€ 1€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 966€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
42 972€ 0€ 0€ 1 000€ 100€ 100€ 0€ 212€ 0€ 0€ 120€ 0€ 0€ 0€ 17€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
291€ 4 223€ 7 546€ 10 571€ 14 698€ 15 309€ 1 003€ 60€ 195€ 75€ 50€ 0€ 0€ 18 831€ 0€ 937€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
56 895€ 45 435€ 60 424€ 17 578€ 30 815€ 22 127€ 29 523€ 25 611€ 41 677€ 27 691€ 28 945€ 26 983€ 37 244€ 32 538€ 52 058€ 47 874€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 105€ 0€ 92 615€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
385 111€ 391 581€ 375 485€ 364 241€ 353 044€ 442 906€ 253 190€ 443 985€ 429 026€ 437 663€ 459 101€ 448 573€ 492 662€ 501 815€ 915 142€ 283 534€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
367 933€ 345 901€ 336 081€ 333 982€ 330 723€ 264 797€ 231 502€ 411 573€ 398 619€ 405 513€ 404 583€ 372 250€ 373 923€ 380 896€ 368 826€ 228 914€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
17 178€ 45 679€ 39 405€ 30 259€ 22 321€ 178 109€ 21 688€ 32 412€ 30 407€ 32 150€ 54 518€ 76 323€ 118 739€ 120 919€ 546 316€ 54 620€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 232€ 2 232€ 22 428€ 2 236€ 2 232€ 2 234€ 1 919€ 1 919€ 1 920€ 1 917€ 21 165€ 27 287€ 52 025€ 47 798€ 496 244€ 53 384€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
14 946€ 43 447€ 16 977€ 28 023€ 20 089€ 175 875€ 19 769€ 30 493€ 28 487€ 30 233€ 33 352€ 49 036€ 66 714€ 73 121€ 50 072€ 1 236€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
30 525€ 29 960€ 33 593€ 36 391€ 37 193€ 31 898€ 31 611€ 32 824€ 33 846€ 35 535€ 296 861€ 35 327€ 58 055€ 27 142€ 23 349€ 11 768€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 263 247€ 0€ 21 945€ 0€ 0€ 0€
42
562
Úroky
27 762€ 12 475€ 14 766€ 16 181€ 18 214€ 19 338€ 21 171€ 21 931€ 21 206€ 23 258€ 23 121€ 25 343€ 25 782€ 15 982€ 10 320€ 6 415€
43
563
Kurzové straty
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1€ 5€ 6€ 2€ 3€ 21€ 3€ 1€ 5€ 0€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
2 763€ 17 485€ 18 826€ 20 210€ 18 979€ 12 560€ 10 439€ 10 889€ 12 633€ 12 276€ 10 490€ 9 963€ 10 325€ 11 159€ 13 024€ 5 353€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 162 458€ 1 045 206€ 938 696€ 831 972€ 911 754€ 858 043€ 743 580€ 738 775€ 740 003€ 669 877€ 639 585€ 629 048€ 650 199€ 632 145€ 636 125€ 566 743€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 116 438€ 1 009 400€ 909 270€ 806 625€ 863 574€ 819 082€ 707 490€ 709 525€ 712 722€ 640 348€ 614 003€ 608 854€ 618 548€ 615 193€ 604 245€ 539 807€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 44€ 0€ 0€ 96€ 149€ 227€ 0€ 0€ 0€ 0€ 207€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
46 020€ 35 356€ 29 426€ 24 400€ 48 180€ 38 918€ 36 090€ 29 250€ 27 185€ 29 380€ 25 355€ 20 173€ 31 651€ 16 952€ 31 880€ 26 729€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 450€ 0€ 947€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 21€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
3 590 818€ 3 140 008€ 3 103 179€ 2 762 164€ 3 147 584€ 2 994 661€ 2 471 605€ 2 662 676€ 2 560 725€ 2 400 909€ 2 640 504€ 2 339 076€ 2 418 474€ 2 492 122€ 2 852 537€ 2 052 265€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
112 346€ 64 857€ 53 738€ 56 059€ 63 428€ 61 525€ 62 453€ 68 759€ 58 160€ 53 800€ 53 897€ 51 375€ 49 659€ 43 329€ 46 732€ 45 774€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
112 346€ 64 857€ 53 738€ 56 059€ 63 428€ 61 525€ 62 453€ 68 759€ 58 160€ 53 800€ 53 897€ 51 375€ 49 659€ 43 329€ 46 732€ 45 774€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 886€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 886€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
2 651 028€ 2 544 412€ 2 392 839€ 2 325 233€ 2 323 753€ 2 219 716€ 2 020 556€ 1 933 253€ 1 766 615€ 1 656 296€ 1 619 980€ 1 651 353€ 1 570 357€ 1 505 912€ 1 726 287€ 1 752 349€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
2 491 172€ 2 364 158€ 2 218 917€ 2 154 764€ 2 175 330€ 2 070 591€ 1 873 317€ 1 780 874€ 1 638 640€ 1 520 132€ 1 477 839€ 1 506 150€ 1 436 891€ 1 366 335€ 1 573 482€ 1 598 522€
82
633
Výnosy z poplatkov
159 856€ 180 253€ 173 921€ 170 469€ 148 422€ 149 125€ 147 239€ 152 380€ 127 975€ 136 164€ 142 141€ 145 203€ 133 466€ 139 577€ 152 805€ 153 827€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 465 172€ 215 125€ 221 201€ 200 001€ 190 872€ 234 938€ 201 344€ 243 875€ 248 931€ 212 896€ 226 682€ 493 152€ 289 403€ 347 493€ 218 740€ 229 243€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 153 962€ 6 901€ 32 009€ 14 144€ 2 153€ 29 982€ 10 657€ 50 481€ 30 429€ 16 166€ 11 872€ 267 272€ 4 085€ 13 642€ 9 813€ 44 088€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 125€ 800€ 0€ 140€ 5 070€ 20€ 0€ 30€ 30€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 2 960€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
3 590€ 3 034€ 6 832€ 1 466€ 2 041€ 2 173€ 1 728€ 15 084€ 32 011€ 2 175€ 2 061€ 1 249€ 2 827€ 3 063€ 8 725€ 13 510€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
307 621€ 205 190€ 182 360€ 181 307€ 185 878€ 202 783€ 188 819€ 173 239€ 186 471€ 194 555€ 212 719€ 224 600€ 282 491€ 330 788€ 200 202€ 171 645€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
482 467€ 181 910€ 22 054€ 23 168€ 22 937€ 33 975€ 31 072€ 9 179€ 16 853€ 31 802€ 35 321€ 239 324€ 38 020€ 26 493€ 28 468€ 18 787€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
482 467€ 181 910€ 22 054€ 23 168€ 22 937€ 33 975€ 31 072€ 9 179€ 16 853€ 31 802€ 35 321€ 239 324€ 38 020€ 26 493€ 28 468€ 18 787€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
445 704€ 22 428€ 2 232€ 2 232€ 2 232€ 1 917€ 1 917€ 1 917€ 1 917€ 21 164€ 27 286€ 194 720€ 34 928€ 24 557€ 25 154€ 17 924€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
36 763€ 159 482€ 19 822€ 20 936€ 20 705€ 32 058€ 29 155€ 7 262€ 14 936€ 10 638€ 8 035€ 44 603€ 3 092€ 1 936€ 3 314€ 863€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
358€ 0€ 0€ 893€ 0€ 0€ 0€ 399€ 968€ 739€ 7 533€ 670€ 35 081€ 957€ 1 409€ 24 895€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 6 687€ 0€ 34 549€ 0€ 0€ 0€
102
662
Úroky
358€ 0€ 0€ 19€ 0€ 0€ 0€ 399€ 968€ 739€ 846€ 670€ 510€ 935€ 1 210€ 8 365€
103
663
Kurzové zisky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 22€ 22€ 39€ 0€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 875€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11 186€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 160€ 5 344€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 1 924€ 631€ 0€ 1 044€ 0€ 0€ 2 370€ 0€ 0€ 0€ 790€ 0€ 1 195€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 1 924€ 631€ 0€ 1 044€ 0€ 0€ 2 370€ 0€ 0€ 0€ 790€ 0€ 1 195€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
984 365€ 491 374€ 856 070€ 475 956€ 576 632€ 319 821€ 298 148€ 354 054€ 264 468€ 290 304€ 222 860€ 178 017€ 163 167€ 228 652€ 249 889€ 103 965€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
662 930€ 172 608€ 544 318€ 250 945€ 313 961€ 86 382€ 127 618€ 107 793€ 94 711€ 137 634€ 93 187€ 64 314€ 78 475€ 139 049€ 143 011€ 57 691€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
201 956€ 197 782€ 226 725€ 170 805€ 182 469€ 143 528€ 137 585€ 161 650€ 138 399€ 121 592€ 93 396€ 56 945€ 51 215€ 46 881€ 38 437€ 16 165€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 16 500€ 0€ 0€ 0€ 27 526€ 5 713€ 2 697€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
10 513€ 11 139€ 25 055€ 9 115€ 6 060€ 845€ 2 650€ 35 927€ 1 315€ 4 564€ 9 048€ 200€ 265€ 12 717€ 40 623€ 2 291€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
1 518€ 1 455€ 1 174€ 1 044€ 426€ 219€ 219€ 643€ 894€ 894€ 894€ 894€ 894€ 853€ 1 213€ 929€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
107 449€ 108 390€ 58 797€ 44 048€ 73 716€ 88 847€ 30 076€ 31 541€ 29 149€ 25 621€ 26 335€ 28 138€ 26 605€ 26 455€ 26 605€ 26 889€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
5 695 737€ 3 497 677€ 3 545 901€ 3 083 236€ 3 178 253€ 2 869 975€ 2 614 617€ 2 612 405€ 2 355 996€ 2 248 207€ 2 166 272€ 2 613 891€ 2 145 687€ 2 153 626€ 2 271 525€ 2 176 208€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
2 104 919€ 357 669€ 442 723€ 321 072€ 30 669€ -124 686€ 143 013€ -50 271€ -204 730€ -152 702€ -474 231€ 274 814€ -272 787€ -338 496€ -581 012€ 123 943€
136
591
Splatná daň z príjmov
68€ 0€ 0€ 4€ 0€ 0€ 0€ 76€ 184€ 140€ 160€ 127€ 2 915€ 177€ 229€ 0€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
2 104 851€ 357 669€ 442 723€ 321 068€ 30 669€ -124 686€ 143 013€ -50 347€ -204 913€ -152 842€ -474 391€ 274 688€ -275 702€ -338 673€ -581 241€ 123 943€