Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Gbely

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
SPOLU MAJETOK r. 002 + r. 033 + r. 110 + r. 114
19 735 975€ 18 233 258€ 17 861 781€ 17 722 862€ 17 198 736€ 16 690 556€ 15 636 226€ 14 387 141€ 14 492 423€ 14 698 330€ 15 074 263€ 14 364 425€ 14 270 319€ 15 452 310€ 13 500 923€
002
A.
Neobežný majetok r. 003 + r. 011 + r. 024
15 859 457€ 14 288 911€ 14 183 395€ 14 181 682€ 13 584 514€ 12 563 531€ 11 831 615€ 10 917 530€ 11 004 387€ 11 003 640€ 10 950 094€ 9 940 061€ 10 535 030€ 11 801 951€ 10 564 887€
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet (r. 004 až 010)
11 490€ 17 485€ 23 480€ 0€ 981€ 5 075€ 9 448€ 13 821€ 13 306€ 8 002€ 5 325€ 1 645€ 0€ 0€ 1 928€
008
5.
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok (019) - (079+091AÚ)
11 490€ 17 485€ 23 480€ 0€ 981€ 5 075€ 9 448€ 13 821€ 13 306€ 805€ 1 225€ 1 645€ 0€ 0€ 1 928€
009
6.
Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (041) - (093)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 7 197€ 4 100€ 0€ 0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet (r. 012 až 023)
14 812 498€ 13 325 958€ 13 304 347€ 13 411 114€ 12 922 965€ 12 007 888€ 11 381 599€ 10 543 141€ 10 630 513€ 10 635 070€ 10 584 201€ 9 595 348€ 10 320 962€ 9 638 700€ 8 400 574€
012
A.II.1.
Pozemky (031) - (092AÚ)
3 333 984€ 3 316 489€ 3 307 118€ 3 309 338€ 2 994 460€ 2 778 031€ 2 712 096€ 2 732 229€ 2 778 986€ 2 780 164€ 2 836 921€ 2 876 499€ 3 098 994€ 3 096 754€ 3 169 988€
013
2.
Umelecké diela a zbierky (032) - (092AÚ)
18 771€ 18 771€ 18 771€ 18 771€ 18 771€ 18 771€ 18 771€ 18 771€ 18 771€ 18 771€ 18 771€ 18 771€ 18 771€ 18 771€ 18 771€
015
4.
Stavby (021) - (081+092AÚ)
9 970 633€ 9 681 992€ 9 768 593€ 9 896 308€ 9 589 139€ 8 594 033€ 8 376 316€ 7 583 173€ 7 639 274€ 7 539 952€ 7 538 030€ 6 523 580€ 6 909 382€ 5 035 300€ 4 897 856€
016
5.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (022) - (082+092AÚ)
96 398€ 75 976€ 94 346€ 93 228€ 103 871€ 89 858€ 75 302€ 87 306€ 85 052€ 92 793€ 96 220€ 86 407€ 116 734€ 46 604€ 68 446€
017
6.
Dopravné prostriedky (023) - (083+092AÚ)
42 241€ 52 251€ 71 069€ 78 739€ 132 145€ 117 197€ 168 262€ 78 308€ 82 349€ 107 229€ 66 366€ 29 374€ 35 877€ 37 168€ 56 900€
020
9.
Drobný dlhodobý hmotný majetok (028) - (088+092AÚ)
0€ 0€ 0€ 1 298€ 2 717€ 4 136€ 0€ 0€ 198€ 685€ 1 172€ 0€ 0€ 0€ 0€
021
10.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok (029) - (089+092AÚ)
48 650€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
022
11.
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (042) - (094)
1 301 821€ 180 478€ 44 450€ 13 432€ 81 862€ 405 862€ 30 851€ 43 354€ 25 882€ 95 476€ 26 720€ 60 717€ 141 204€ 1 404 103€ 188 613€
024
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet (r. 025 až 032)
1 035 469€ 945 469€ 855 568€ 770 568€ 660 568€ 550 568€ 440 568€ 360 568€ 360 568€ 360 568€ 360 568€ 343 068€ 214 068€ 2 163 251€ 2 162 385€
025
A.III.1.
Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (061) - (096AÚ)
1 034 141€ 944 141€ 854 141€ 769 141€ 659 141€ 549 141€ 439 473€ 359 473€ 359 473€ 359 473€ 359 473€ 341 973€ 212 973€ 212 973€ 212 973€
027
3.
Realizovateľné cenné papiere a podiely (063) - (096AÚ)
996€ 996€ 996€ 1 095€ 1 095€ 1 095€ 1 095€ 1 095€ 1 095€ 1 095€ 1 095€ 1 095€ 1 095€ 0€ 0€
031
7.
Ostatný dlhodobý finančný majetok (069) - (096AÚ)
332€ 332€ 431€ 332€ 332€ 332€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 950 278€ 1 949 412€
033
B.
Obežný majetok r. 034 + r. 040 + r. 048+ r. 060 + r. 085+ r. 098 + r. 104
3 867 520€ 3 936 651€ 3 668 314€ 3 530 922€ 3 606 760€ 4 120 428€ 3 798 432€ 3 461 180€ 3 481 503€ 3 686 128€ 4 115 943€ 4 417 031€ 3 727 549€ 3 645 016€ 2 925 168€
034
B.I.
Zásoby súčet (r. 035 až 039)
9 547€ 17 797€ 8 746€ 4 289€ 719€ 503€ 1 332€ 748€ 826€ 796€ 370€ 398€ 639€ 641€ 674€
035
B.I.1.
Materiál (112 + 119) - (191)
735€ 10 878€ 1 550€ 789€ 719€ 503€ 1 332€ 748€ 826€ 796€ 370€ 398€ 639€ 641€ 674€
039
5.
Tovar (132 + 133 + 139) - (196)
8 812€ 6 919€ 7 196€ 3 500€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
040
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 041 až r. 047)
2 941 280€ 2 837 991€ 2 904 034€ 2 931 631€ 2 943 116€ 2 982 122€ 3 035 806€ 3 071 497€ 3 134 106€ 3 300 512€ 3 851 122€ 4 041 846€ 3 246 610€ 1 859 398€ 1 693 614€
041
B.II.1.
Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa
(351)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 86€ 89€ 0€ 145€
043
3.
Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku (355)
2 941 280€ 2 837 939€ 2 904 034€ 2 931 549€ 2 943 116€ 2 982 122€ 3 035 806€ 3 071 497€ 3 123 201€ 3 240 813€ 3 372 183€ 4 031 760€ 3 190 826€ 1 859 398€ 1 693 469€
045
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 10 905€ 59 699€ 478 589€ 0€ 45 695€ 0€ 0€
047
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 52€ 0€ 82€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 350€ 10 000€ 10 000€ 0€ 0€
060
B.IV.
Krátkodobé pohľadávky súčet (r. 061 až 084)
127 601€ 100 409€ 142 146€ 167 404€ 211 150€ 230 875€ 197 989€ 100 802€ 141 554€ 209 791€ 190 184€ 208 727€ 254 808€ 1 054 538€ 698 661€
065
5.
Ostatné pohľadávky (315AÚ) - (391AÚ)
0€ 0€ 3 880€ 7 178€ 8 925€ 1 889€ 1 028€ 4 934€ 3 939€ 8 809€ 11 223€ 11 549€ 10 330€ 28 211€ 22 622€
068
8.
Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov a rozpočtových organizácií zriadených obcou a vyšším územným celkom (318) -
(391AÚ)
47 673€ 55 975€ 34 053€ 38 566€ 81 075€ 105 428€ 98 931€ 26 242€ 69 719€ 70 808€ 61 113€ 56 905€ 46 197€ 309 551€ 557 087€
069
9.
Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov (319) - (391AÚ)
73 328€ 42 989€ 91 701€ 120 090€ 120 687€ 123 212€ 95 555€ 64 931€ 62 391€ 126 020€ 113 717€ 106 482€ 115 581€ 152 727€ 109 381€
070
10.
Pohľadávky voči zamestnancom (335AÚ) - (391AÚ)
629€ 862€ 2 134€ 406€ 462€ 347€ 426€ 411€ 529€ 558€ 902€ 840€ 670€ 636€ 562€
072
12.
Daň z príjmov (341) - (391AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 661€ 0€ 0€ 0€ 0€
081
21.
Iné pohľadávky (378AÚ) - (391AÚ)
5 892€ 583€ 6 798€ 1 165€ 0€ 0€ 2 050€ 4 284€ 2 972€ 3 596€ 568€ 32 951€ 80 730€ 562 680€ 9 009€
084
24.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ) -
(391AÚ)
79€ 0€ 3 581€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 004€ 0€ 0€ 0€ 1 300€ 733€ 0€
085
B.V.
Finančné účty súčet (r. 086 až 097)
789 092€ 980 453€ 613 389€ 427 598€ 451 775€ 906 928€ 563 305€ 288 134€ 205 017€ 175 029€ 74 268€ 166 060€ 225 492€ 730 439€ 532 219€
086
B.V.1.
Pokladnica (211)
3 531€ 2 547€ 2 533€ 3 124€ 2 300€ 1 912€ 1 747€ 2 091€ 2 163€ 1 748€ 2 184€ 2 609€ 2 776€ 659€ 592€
087
2.
Ceniny (213)
0€ 663€ 1 829€ 1 248€ 241€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
088
3.
Bankové účty (221AÚ +/- 261)
785 561€ 977 243€ 609 026€ 423 227€ 449 234€ 905 017€ 561 558€ 286 042€ 202 854€ 173 280€ 72 084€ 163 451€ 222 716€ 729 780€ 531 627€
110
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 111 až r. 113)
8 997€ 7 697€ 10 071€ 10 258€ 7 462€ 6 597€ 6 179€ 8 432€ 6 534€ 8 563€ 8 226€ 7 333€ 7 740€ 5 343€ 10 868€
111
C.1.
Náklady budúcich období (381)
8 997€ 7 697€ 10 071€ 10 258€ 7 462€ 6 597€ 6 179€ 8 432€ 6 534€ 8 563€ 8 226€ 7 333€ 7 740€ 5 343€ 10 868€
PASÍVA
115
 
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY r. 116 + r. 126 + r. 180 + r. 183
19 735 975€ 18 233 258€ 17 861 781€ 17 722 862€ 17 198 736€ 16 690 556€ 15 636 226€ 14 387 141€ 14 492 423€ 14 698 330€ 15 074 263€ 14 364 425€ 14 270 319€ 15 452 310€ 13 500 923€
116
A.
Vlastné imanie r. 117 + r. 120 + r. 123
11 212 483€ 10 901 569€ 10 301 632€ 9 666 234€ 9 100 783€ 8 621 474€ 8 152 969€ 7 623 597€ 7 365 520€ 7 383 032€ 7 248 527€ 7 409 633€ 7 267 350€ 9 245 023€ 9 265 222€
117
A.I.
Oceňovacie rozdiely súčet (r. 118 + r. 119)
109 347€ 109 347€ 109 347€ 109 347€ 109 347€ 109 347€ 109 347€ 109 347€ 109 347€ 109 347€ 109 347€ 109 347€ 0€ 0€ 0€
119
2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín (+/– 415)
109 347€ 109 347€ 109 347€ 109 347€ 109 347€ 109 347€ 109 347€ 109 347€ 109 347€ 109 347€ 109 347€ 109 347€ 0€ 0€ 0€
123
A.III.
Výsledok hospodárenia (+/-) súčet (r. 124 až 125)
11 103 136€ 10 792 222€ 10 192 285€ 9 556 887€ 8 991 436€ 8 512 127€ 8 043 622€ 7 514 250€ 7 256 173€ 7 273 685€ 7 139 180€ 7 300 286€ 7 267 350€ 9 245 023€ 9 265 222€
124
A.III.1.
Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (+/– 428)
10 792 252€ 10 191 979€ 9 556 780€ 8 991 585€ 8 517 205€ 8 065 016€ 7 514 285€ 7 255 703€ 7 273 686€ 7 131 536€ 7 133 510€ 7 465 099€ 9 236 046€ 9 293 806€ 9 159 669€
125
2.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie (+/–) r. 001 - (r. 117 + r. 120 +r.124+ r. 126 + r. 180 + r.
183)
310 883€ 600 244€ 635 505€ 565 302€ 474 231€ 447 111€ 529 337€ 258 547€ -17 514€ 142 149€ 5 670€ -164 813€ -1 968 696€ -48 783€ 105 553€
126
B.
Záväzky súčet r. 127 + r. 132 + r. 140 + r. 151 + r. 173
1 688 405€ 1 755 224€ 1 887 277€ 2 584 620€ 2 516 250€ 2 690 077€ 2 005 174€ 1 603 755€ 1 775 316€ 1 829 019€ 2 196 631€ 2 259 581€ 2 191 920€ 3 286 910€ 2 160 542€
127
B.I.
Rezervy súčet (r. 128 až 131)
2 880€ 9 850€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 150€ 2 150€ 2 150€ 2 150€ 22 898€ 37 455€ 19 639€ 18 831€ 24 033€ 16 748€
131
4.
Ostatné krátkodobé rezervy (323AÚ, 459AÚ)
2 880€ 9 850€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 150€ 2 150€ 2 150€ 2 150€ 22 898€ 37 455€ 19 639€ 18 831€ 24 033€ 16 748€
132
B.II.
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy súčet (r. 133 až r. 139)
135 285€ 165 938€ 75 002€ 32 002€ 59 013€ 5 430€ 17 185€ 9 310€ 0€ 0€ 0€ 23 563€ 0€ 20 214€ 3€
137
5.
Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a vyššieho územného celku (357)
135 285€ 165 938€ 75 002€ 32 002€ 59 013€ 5 430€ 17 185€ 9 310€ 0€ 0€ 0€ 23 563€ 0€ 20 214€ 0€
139
7.
Zúčtovanie transferov medzi subjektami verejnej správy a iné zúčtovania (359)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3€
140
B.III.
Dlhodobé záväzky súčet (r. 141 až 150)
825 348€ 881 662€ 950 722€ 1 011 147€ 1 070 651€ 1 130 048€ 1 187 098€ 666 682€ 700 610€ 781 459€ 824 540€ 891 372€ 924 597€ 1 004 203€ 1 180 591€
141
B.III.1.
Ostatné dlhodobé záväzky (479AÚ)
822 663€ 879 104€ 948 436€ 1 009 335€ 1 069 185€ 1 129 044€ 1 186 311€ 665 862€ 699 824€ 780 646€ 822 371€ 886 946€ 923 593€ 993 535€ 1 148 236€
144
4.
Záväzky zo sociálneho fondu (472)
2 685€ 2 558€ 2 286€ 1 812€ 1 466€ 1 004€ 787€ 820€ 786€ 813€ 377€ 763€ 971€ 589€ 525€
145
5.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 792€ 3 663€ 33€ 10 079€ 31 830€
151
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet (r. 152 až 172)
244 470€ 135 918€ 135 734€ 277 895€ 122 984€ 304 451€ 124 158€ 100 259€ 100 265€ 72 133€ 60 372€ 233 477€ 206 613€ 758 430€ 253 963€
152
B.IV.1.
Dodávatelia (321)
148 389€ 39 367€ 29 999€ 18 231€ 22 498€ 213 909€ 29 828€ 27 540€ 28 734€ 31 243€ 17 626€ 191 236€ 101 283€ 594 443€ 124 206€
154
3.
Prijaté preddavky (324, 475AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 5 017€ 5 302€ 5 367€ 7 748€ 12 270€ 15 195€
155
4.
Ostatné záväzky (325, 479AÚ)
56 936€ 62 523€ 61 501€ 60 462€ 59 488€ 57 493€ 56 881€ 43 932€ 43 157€ 6 639€ 6 639€ 3 091€ 37 089€ 115 141€ 0€
156
5.
Nevyfakturované dodávky (326, 476AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 696€ 0€ 0€ 0€ 1 156€
157
6.
Záväzky z nájmu (474AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 792€ 2 007€ 1 998€ 10 046€ 9 281€ 0€
160
9.
Iné záväzky (379AÚ)
6 975€ 539€ 8 015€ 167 263€ 2 599€ 3 497€ 5 935€ 1 972€ 486€ 2 725€ 304€ 351€ 20 650€ 62€ 66 660€
163
12.
Zamestnanci (331)
17 463€ 18 038€ 19 158€ 17 052€ 17 267€ 14 840€ 14 058€ 14 250€ 14 850€ 13 058€ 15 171€ 15 243€ 16 441€ 15 315€ 17 870€
164
13.
Ostatné záväzky voči zamestnancom (333)
806€ 0€ 0€ 0€ 0€ 298€ 237€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 87€ 95€
165
14.
Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia (336)
11 132€ 12 204€ 13 249€ 11 751€ 12 474€ 11 327€ 12 623€ 10 174€ 10 539€ 9 445€ 10 211€ 10 272€ 10 807€ 9 590€ 8 261€
166
15.
Daň z príjmov (341)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 548€ 0€ 0€ 0€
167
16.
Ostatné priame dane (342)
2 768€ 3 247€ 3 813€ 3 137€ 3 498€ 3 087€ 4 596€ 2 392€ 2 500€ 2 216€ 2 416€ 2 371€ 2 549€ 2 241€ 2 253€
171
20.
Zúčtovanie s Európskou úniou (371AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 2 160€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
172
21.
Transfery a ostatné zúčtovanie so subjektami mimo verejnej správy (372AÚ)
0€ 0€ 0€ 0€ 3 000€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 18 267€
173
B.V.
Bankové úvery a výpomoci súčet (r. 174 až 179)
480 422€ 561 856€ 722 938€ 1 260 696€ 1 260 723€ 1 247 998€ 674 583€ 825 353€ 972 291€ 952 529€ 1 274 263€ 1 091 530€ 1 041 879€ 1 480 030€ 709 237€
174
B.V.1.
Bankové úvery dlhodobé (461AÚ)
271 976€ 354 552€ 514 866€ 699 138€ 883 410€ 1 063 726€ 119 622€ 678 416€ 825 353€ 771 307€ 686 065€ 771 475€ 906 677€ 845 391€ 709 237€
175
2.
Bežné bankové úvery (461AÚ, 221AÚ, 231, 232)
208 446€ 207 304€ 208 072€ 561 558€ 377 314€ 184 272€ 554 962€ 146 938€ 146 938€ 181 222€ 588 198€ 320 055€ 135 202€ 634 639€ 0€
180
C.
Časové rozlíšenie súčet (r. 181 + r. 182)
6 835 086€ 5 576 465€ 5 672 872€ 5 472 008€ 5 581 703€ 5 379 005€ 5 478 083€ 5 159 790€ 5 351 588€ 5 486 279€ 5 629 105€ 4 695 211€ 4 811 049€ 2 920 377€ 2 075 159€
181
C.1.
Výdavky budúcich období (383)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 320€ 1 727€ 2 029€ 1 827€ 3 302€ 3 703€ 3 641€ 3 844€
182
2.
Výnosy budúcich období (384)
6 835 086€ 5 576 465€ 5 672 872€ 5 472 008€ 5 581 703€ 5 379 005€ 5 478 083€ 5 158 470€ 5 349 861€ 5 484 250€ 5 627 278€ 4 691 909€ 4 807 346€ 2 916 736€ 2 071 315€