Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Mesto Gbely

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
221 850€ 144 261€ 312 548€ 124 623€ 159 040€ 281 807€ 119 535€ 113 077€ 108 191€ 144 530€ 107 694€ 267 637€ 164 647€ 164 399€ 165 156€ 164 462€
02
501
Spotreba materiálu
72 828€ 77 091€ 256 626€ 72 491€ 105 629€ 230 800€ 61 032€ 54 713€ 40 434€ 64 298€ 48 861€ 158 514€ 79 176€ 88 525€ 81 448€ 88 257€
03
502
Spotreba energie
76 923€ 66 063€ 55 645€ 52 132€ 53 412€ 51 007€ 58 503€ 58 364€ 67 757€ 80 232€ 58 834€ 109 123€ 85 471€ 75 874€ 83 708€ 76 205€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
72 100€ 1 107€ 277€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
510 287€ 481 983€ 548 698€ 380 870€ 456 965€ 455 235€ 402 549€ 349 557€ 384 085€ 416 864€ 351 786€ 318 011€ 314 279€ 329 915€ 450 302€ 374 474€
07
511
Opravy a udržiavanie
13 942€ 33 027€ 33 845€ 34 586€ 107 067€ 103 206€ 55 685€ 33 615€ 42 855€ 43 874€ 36 922€ 27 945€ 30 648€ 29 661€ 1 634€ 4 013€
08
512
Cestovné
7 178€ 2 523€ 2 509€ 1 992€ 3 873€ 3 051€ 4 044€ 5 411€ 4 161€ 2 518€ 3 516€ 3 259€ 2 639€ 2 814€ 3 467€ 3 966€
09
513
Náklady na reprezentáciu
11 548€ 6 774€ 4 912€ 4 084€ 6 121€ 3 886€ 6 082€ 4 698€ 4 268€ 7 034€ 4 599€ 6 623€ 5 081€ 3 225€ 4 679€ 8 450€
10
518
Ostatné služby
477 619€ 439 659€ 507 432€ 340 207€ 339 904€ 345 091€ 336 738€ 305 834€ 332 801€ 363 438€ 306 750€ 280 184€ 275 911€ 294 215€ 440 522€ 358 045€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
589 310€ 611 092€ 520 459€ 499 756€ 495 872€ 448 560€ 416 880€ 428 036€ 420 965€ 394 806€ 363 547€ 422 673€ 421 372€ 405 962€ 409 348€ 372 100€
12
521
Mzdové náklady
409 382€ 384 695€ 366 217€ 357 458€ 351 740€ 317 502€ 293 026€ 301 219€ 295 613€ 279 795€ 255 853€ 304 090€ 306 044€ 298 074€ 305 580€ 276 961€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
136 815€ 145 456€ 121 571€ 113 635€ 115 614€ 104 797€ 99 257€ 100 963€ 101 164€ 93 675€ 87 178€ 93 965€ 90 618€ 87 267€ 84 737€ 80 950€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
15 510€ 16 624€ 16 048€ 15 563€ 15 047€ 14 578€ 13 874€ 13 495€ 12 896€ 12 378€ 11 725€ 13 170€ 12 922€ 11 785€ 11 081€ 7 346€
15
527
Zákonné sociálne náklady
27 603€ 64 316€ 16 623€ 13 100€ 11 433€ 10 631€ 9 991€ 11 072€ 10 179€ 8 958€ 8 739€ 11 447€ 11 788€ 8 836€ 7 950€ 6 843€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 2 038€ 1 053€ 734€ 1 287€ 1 113€ 0€ 53€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
20 286€ 10 117€ 24 561€ 15 886€ 9 076€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 9 204€ 586€ 443€ 442€ 0€ 515€
20
538
Ostatné dane a poplatky
20 286€ 10 117€ 24 561€ 15 886€ 9 076€ 0€ 0€ 50€ 0€ 0€ 9 204€ 586€ 443€ 442€ 0€ 515€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
632 218€ 87 430€ 109 556€ 32 628€ 19 464€ 17 510€ 55 863€ 28 595€ 75 433€ 134 039€ 68 978€ 281 325€ 383 781€ 104 352€ 92 581€ 53 616€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
476 781€ 15 416€ 69 507€ 2 220€ 2 306€ 5 678€ 47 273€ 20 594€ 48 243€ 79 081€ 65 431€ 266 127€ 369 868€ 90 857€ 89 915€ 43 863€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
100€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 2 930€ 822€ 0€ 0€ 0€ 0€
26
546
Odpis pohľadávky
97 997€ 45 697€ 1 670€ 0€ 5 074€ 0€ 10€ 0€ 23 204€ 51 650€ 173€ 597€ 308€ 11 394€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
57 340€ 26 218€ 38 379€ 30 407€ 12 084€ 10 837€ 8 580€ 8 001€ 3 986€ 3 309€ 444€ 13 778€ 13 605€ 2 101€ 2 666€ 9 753€
28
549
Manká a škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 995€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
280 349€ 271 816€ 255 398€ 311 496€ 350 363€ 335 455€ 309 603€ 268 895€ 267 170€ 282 373€ 288 213€ 294 976€ 249 406€ 227 583€ 226 136€ 247 168€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
267 493€ 253 854€ 244 515€ 239 706€ 265 785€ 263 040€ 249 490€ 246 283€ 190 360€ 266 980€ 262 153€ 253 755€ 226 748€ 204 252€ 179 222€ 181 735€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
12 856€ 17 962€ 10 883€ 71 790€ 84 578€ 72 414€ 60 113€ 22 612€ 76 811€ 15 392€ 26 060€ 41 221€ 22 658€ 23 331€ 46 914€ 65 433€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 880€ 2 880€ 9 850€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 150€ 2 150€ 2 150€ 2 150€ 22 898€ 37 455€ 19 639€ 18 831€ 24 033€ 16 748€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
9 976€ 15 082€ 1 033€ 68 910€ 81 698€ 69 534€ 57 963€ 20 462€ 74 661€ 13 242€ 3 162€ 3 767€ 3 019€ 4 500€ 22 881€ 48 685€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
32 071€ 43 432€ 46 367€ 48 524€ 50 461€ 62 456€ 74 647€ 56 852€ 60 568€ 64 703€ 52 335€ 61 015€ 65 179€ 2 016 350€ 64 683€ 73 038€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 1 949 182€ 0€ 0€
42
562
Úroky
26 548€ 18 078€ 17 516€ 21 440€ 23 687€ 25 423€ 24 449€ 35 398€ 33 961€ 36 408€ 48 728€ 53 088€ 55 496€ 61 899€ 58 494€ 68 237€
43
563
Kurzové straty
51€ 74€ 2€ 36€ 56€ 47€ 90€ 37€ 54€ 40€ 22€ 46€ 93€ 50€ 246€ 989€
47
568
Ostatné finančné náklady
5 472€ 25 280€ 28 849€ 27 047€ 26 718€ 36 986€ 50 107€ 21 418€ 26 552€ 28 255€ 3 485€ 7 881€ 9 590€ 5 219€ 5 943€ 3 812€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 100€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 96€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 96€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
1 756 053€ 1 592 762€ 1 255 411€ 1 143 882€ 1 220 607€ 1 171 119€ 1 036 509€ 897 477€ 889 221€ 1 008 472€ 939 726€ 882 649€ 858 581€ 824 471€ 794 265€ 741 141€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
1 435 593€ 1 246 071€ 1 046 020€ 943 458€ 1 022 156€ 975 741€ 841 191€ 746 539€ 676 220€ 778 196€ 729 277€ 740 289€ 827 861€ 800 798€ 760 955€ 714 486€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
256 236€ 249 109€ 161 348€ 166 800€ 166 218€ 166 718€ 167 218€ 123 862€ 144 072€ 210€ 198€ 0€ 0€ 0€ 2 567€ 0€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
64 224€ 87 798€ 48 043€ 33 624€ 32 233€ 28 660€ 28 100€ 27 050€ 68 871€ 229 963€ 209 777€ 142 360€ 30 720€ 23 673€ 30 743€ 26 655€
61
587
Náklady na ostatné transfery
0€ 9 785€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 26€ 58€ 103€ 474€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
4 042 424€ 3 242 893€ 3 072 998€ 2 557 665€ 2 761 944€ 2 772 140€ 2 415 585€ 2 142 540€ 2 205 633€ 2 445 786€ 2 181 483€ 2 528 871€ 2 457 688€ 4 073 474€ 2 202 471€ 2 026 514€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
71 639€ 630€ 841€ 705€ 1 170€ 1 044€ 1 212€ 1 554€ 3 917€ 2 892€ 1 398€ 13 214€ 3 690€ 1 357€ 952€ 2 359€
67
602
Tržby z predaja služieb
843€ 630€ 841€ 705€ 1 170€ 1 044€ 1 212€ 1 554€ 3 917€ 2 892€ 1 398€ 13 214€ 3 690€ 1 357€ 952€ 2 359€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
70 796€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 2 764€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 346€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 2 764€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 346€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
3 060 565€ 2 930 877€ 2 748 469€ 2 672 663€ 2 652 727€ 2 489 967€ 2 283 853€ 2 171 960€ 1 941 636€ 1 858 379€ 1 791 424€ 1 788 201€ 1 604 353€ 1 434 630€ 1 689 540€ 1 724 810€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
2 845 886€ 2 752 819€ 2 570 684€ 2 503 277€ 2 497 681€ 2 300 021€ 2 104 477€ 1 938 570€ 1 767 852€ 1 686 000€ 1 627 973€ 1 612 064€ 1 441 182€ 1 266 516€ 1 514 658€ 1 574 285€
82
633
Výnosy z poplatkov
214 680€ 178 058€ 177 786€ 169 386€ 155 046€ 189 946€ 179 376€ 233 390€ 173 783€ 172 380€ 163 450€ 176 136€ 163 171€ 168 114€ 174 882€ 150 525€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
827 943€ 182 928€ 170 054€ 102 761€ 132 849€ 365 066€ 293 045€ 193 924€ 209 663€ 192 715€ 199 614€ 370 921€ 392 389€ 331 252€ 170 874€ 200 949€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
725 367€ 86 452€ 72 088€ 3 972€ 3 983€ 26 514€ 94 796€ 42 841€ 93 425€ 83 287€ 81 135€ 221 059€ 275 529€ 210 109€ 28 808€ 28 909€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
750€ 3 035€ 0€ 10€ 20€ 60€ 187€ 475€ 635€ 285€ 580€ 848€ 545€ 830€ 860€ 823€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
101 826€ 93 442€ 97 966€ 98 779€ 128 845€ 338 492€ 198 062€ 150 608€ 115 603€ 109 143€ 117 899€ 149 014€ 116 315€ 120 313€ 141 206€ 171 217€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
98 263€ 47 870€ 73 656€ 38 852€ 3 175€ 12 805€ 6 308€ 11 228€ 25 713€ 54 814€ 30 874€ 19 267€ 19 019€ 28 542€ 16 748€ 14 534€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
98 263€ 47 870€ 73 656€ 38 852€ 3 175€ 12 805€ 6 308€ 11 228€ 25 713€ 54 814€ 30 874€ 19 267€ 19 019€ 28 542€ 16 748€ 14 534€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
2 880€ 9 850€ 2 880€ 2 880€ 2 880€ 2 150€ 2 150€ 2 150€ 2 150€ 22 898€ 27 245€ 19 039€ 18 581€ 23 433€ 16 748€ 14 534€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
95 383€ 38 020€ 70 776€ 35 972€ 295€ 10 655€ 4 158€ 9 078€ 23 563€ 31 916€ 3 630€ 227€ 438€ 5 109€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
37 705€ 685€ 15€ 1€ 5€ 25€ 658€ 2 424€ 235€ 354€ 468€ 150€ 2 306€ 2 024€ 3 825€ 11 654€
102
662
Úroky
37 698€ 676€ 0€ 0€ 5€ 22€ 646€ 2 417€ 220€ 354€ 468€ 95€ 2 306€ 2 024€ 3 818€ 11 654€
103
663
Kurzové zisky
7€ 9€ 15€ 1€ 0€ 2€ 12€ 8€ 15€ 1€ 0€ 55€ 0€ 0€ 7€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
572 612€ 390 786€ 680 206€ 375 424€ 537 321€ 377 466€ 277 630€ 290 982€ 283 057€ 319 186€ 299 943€ 342 460€ 275 058€ 307 340€ 272 470€ 179 912€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
217 080€ 52 101€ 427 066€ 168 432€ 234 291€ 47 071€ 38 061€ 57 581€ 62 523€ 58 559€ 43 107€ 121 992€ 60 932€ 163 896€ 156 080€ 65 334€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
143 075€ 129 819€ 127 475€ 127 134€ 128 157€ 128 515€ 117 297€ 125 222€ 113 877€ 170 750€ 177 458€ 153 031€ 141 710€ 83 742€ 61 031€ 48 213€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 40 197€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
5 000€ 5 000€ 5 000€ 2 200€ 0€ 35€ 5 035€ 1 035€ 0€ 16 800€ 12 580€ 0€ 15 150€ 750€ 3 400€ 1 494€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
12 997€ 13 101€ 12 675€ 11 903€ 40 148€ 43 285€ 51 251€ 47 988€ 18 850€ 24 057€ 24 523€ 24 609€ 14 632€ 15 851€ 7 889€ 5 858€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
194 460€ 190 764€ 107 990€ 65 755€ 134 726€ 158 559€ 65 986€ 59 156€ 47 610€ 49 020€ 42 274€ 42 828€ 42 634€ 43 101€ 44 070€ 59 013€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
4 668 728€ 3 553 777€ 3 673 241€ 3 193 170€ 3 327 247€ 3 246 371€ 2 862 707€ 2 672 073€ 2 464 220€ 2 428 341€ 2 323 721€ 2 534 558€ 2 296 815€ 2 105 145€ 2 154 409€ 2 134 218€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
626 303€ 310 883€ 600 244€ 635 505€ 565 303€ 474 231€ 447 121€ 529 533€ 258 587€ -17 445€ 142 237€ 5 687€ -160 873€ -1 968 329€ -48 062€ 107 704€
136
591
Splatná daň z príjmov
5 693€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 11€ 196€ 40€ 69€ 88€ 16€ 3 940€ 367€ 721€ 2 151€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
620 610€ 310 883€ 600 244€ 635 505€ 565 302€ 474 231€ 447 111€ 529 337€ 258 547€ -17 514€ 142 149€ 5 670€ -164 813€ -1 968 696€ -48 783€ 105 553€