Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
Náklady
01
50
Spotrebované nákupy (r. 002 až r. 005)
288 308€ 261 329€ 362 823€ 209 579€ 205 720€ 211 494€ 407 539€ 294 464€ 353 758€ 350 889€ 429 009€ 480 911€ 396 838€ 357 399€
02
501
Spotreba materiálu
168 087€ 124 881€ 246 347€ 90 860€ 95 866€ 93 390€ 266 450€ 152 732€ 196 146€ 174 723€ 233 036€ 286 756€ 267 077€ 204 242€
03
502
Spotreba energie
120 221€ 136 448€ 116 476€ 118 720€ 109 855€ 118 104€ 141 089€ 141 732€ 157 611€ 176 166€ 195 973€ 194 155€ 129 761€ 153 157€
04
503
Spotreba ostatných neskladovateľných dodávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
05
504, 507
Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
06
51
Služby (r. 007 až r. 010)
1 188 413€ 971 834€ 1 090 338€ 1 249 642€ 1 239 830€ 1 090 850€ 900 535€ 848 514€ 682 982€ 472 581€ 641 102€ 1 045 220€ 900 726€ 766 181€
07
511
Opravy a udržiavanie
246 081€ 271 157€ 263 083€ 452 683€ 424 693€ 315 169€ 253 914€ 299 684€ 276 457€ 173 248€ 180 560€ 272 108€ 378 928€ 386 410€
08
512
Cestovné
370€ 670€ 4 435€ 2 162€ 1 508€ 2 435€ 4 500€ 1 363€ 2 856€ 1 526€ 1 757€ 2 721€ 1 386€ 2 191€
09
513
Náklady na reprezentáciu
20 623€ 15 189€ 24 998€ 21 609€ 23 688€ 41 453€ 95 833€ 46 151€ 75 220€ 106 526€ 125 682€ 100 718€ 157 256€ 173 305€
10
518
Ostatné služby
921 340€ 684 818€ 797 822€ 773 188€ 789 942€ 731 792€ 546 288€ 501 316€ 328 448€ 191 281€ 333 103€ 669 673€ 363 156€ 204 275€
11
52
Osobné náklady (r. 012 až r. 016)
1 979 864€ 1 803 610€ 1 773 749€ 1 538 034€ 1 382 627€ 1 285 005€ 1 194 537€ 1 229 521€ 1 197 309€ 1 165 622€ 1 156 493€ 1 154 696€ 1 158 193€ 1 097 391€
12
521
Mzdové náklady
1 373 171€ 1 257 631€ 1 255 961€ 1 100 477€ 1 009 235€ 935 754€ 847 501€ 866 263€ 842 363€ 822 470€ 839 363€ 836 843€ 833 906€ 798 878€
13
524
Zákonné sociálne poistenie
486 078€ 440 765€ 435 265€ 380 425€ 350 771€ 321 787€ 295 305€ 299 578€ 292 393€ 274 849€ 276 814€ 270 046€ 278 438€ 256 589€
14
525
Ostatné sociálne poistenie
29 787€ 26 181€ 23 982€ 18 124€ 16 999€ 10 578€ 9 822€ 9 056€ 8 158€ 12 594€ 13 413€ 13 566€ 12 185€ 7 900€
15
527
Zákonné sociálne náklady
90 827€ 79 033€ 58 541€ 39 009€ 5 623€ 16 886€ 41 910€ 54 623€ 54 396€ 55 709€ 26 903€ 34 241€ 33 664€ 34 024€
16
528
Ostatné sociálne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
17
53
Dane a poplatky (r. 018 až r. 020)
55 642€ 41 973€ 13 134€ 4 981€ 4 212€ 4 849€ 4 718€ 3 958€ 4 382€ 4 023€ 1 729€ 1 551€ 940€ 184 923€
18
531
Daň z motorových vozidiel
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
19
532
Daň z nehnuteľnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
20
538
Ostatné dane a poplatky
55 642€ 41 973€ 13 134€ 4 981€ 4 212€ 4 849€ 4 718€ 3 958€ 4 382€ 4 023€ 1 729€ 1 551€ 940€ 184 923€
21
54
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť (r. 022 až r. 028)
956 349€ 946 124€ 774 004€ 1 269 557€ 1 124 500€ 883 127€ 877 030€ 726 074€ 809 029€ 747 012€ 479 937€ 614 696€ 380 253€ 172 210€
22
541
Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
4 935€ 34 999€ 112 796€ 550 717€ 217 962€ 211 595€ 24 247€ 41 372€ 46 022€ 173 880€ 78 974€ 172 559€ 37 365€ 153 522€
23
542
Predaný materiál
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
24
544
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
25
545
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
15 110€ 153€ 28€ 58 470€ 69€ 2 420€ 0€ 4€ 3€ 0€ 0€ 66€
26
546
Odpis pohľadávky
27 065€ 4 687€ 5 104€ 3 992€ 25 063€ 19 655€ 4 641€ 1 599€ 59 344€ 1 223€ 1 027€ 17 238€ 0€ 0€
27
548
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť
924 349€ 891 012€ 655 951€ 714 819€ 823 006€ 651 877€ 848 073€ 680 684€ 703 662€ 571 906€ 398 560€ 422 205€ 341 666€ 18 622€
28
549
Manká a škody
315€ 0€ 0€ 1 373€ 2 694€ 1 222€ 0€
29
55
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 030 + r. 031 + r. 036 + r.
039)
1 096 495€ 1 045 917€ 976 933€ 864 386€ 868 470€ 742 493€ 830 602€ 647 183€ 652 647€ 786 033€ 548 012€ 435 661€ 660 599€ 771 759€
30
551
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
1 004 839€ 911 505€ 835 370€ 803 431€ 821 871€ 726 510€ 569 712€ 535 432€ 482 489€ 545 084€ 463 220€ 421 621€ 477 812€ 611 996€
31
 
Rezervy a opravné položky z prevádzkovej činnosti (r. 032 až r. 035)
91 656€ 134 413€ 141 564€ 60 955€ 46 599€ 15 984€ 260 890€ 111 751€ 170 157€ 240 949€ 84 792€ 14 040€ 182 787€ 159 763€
32
552
Tvorba zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
33
553
Tvorba ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
48 780€ 1 500€ 1 500€ 3 500€ 1 600€ 1 600€ 1 600€ 1 600€ 66 691€ 55 138€ 55 148€ 12 685€ 42 239€ 29 045€
34
557
Tvorba zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 130 718€
35
558
Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
42 875€ 132 913€ 140 064€ 57 455€ 44 999€ 14 384€ 259 290€ 110 151€ 103 467€ 185 811€ 29 644€ 1 355€ 140 548€ 0€
36
 
Rezervy a opravné položky z finančnej činnosti (r. 037+ r. 038)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
37
554
Tvorba rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
38
559
Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
39
555
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
40
56
Finančné náklady (r. 041 až r. 048)
144 759€ 123 748€ 140 203€ 145 886€ 217 741€ 150 344€ 255 997€ 169 401€ 146 197€ 163 441€ 4 567 766€ 339 129€ 317 723€ 205 869€
41
561
Predané cenné papiere a podiely
0€ 0€ 4 368 203€ 0€ 174 036€ 0€
42
562
Úroky
98 063€ 95 427€ 92 204€ 96 752€ 105 052€ 118 349€ 115 207€ 124 802€ 116 435€ 130 194€ 136 588€ 104 846€ 109 609€ 183 065€
43
563
Kurzové straty
25 366€ 6 085€ 28 363€ 30 805€ 8 958€ 113 661€ 22 809€ 8€ 13 423€ 37 466€ 208 373€ 10 539€ 597€
44
564
Náklady na precenenie cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
45
566
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
46
567
Náklady na derivátové operácie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
47
568
Ostatné finančné náklady
21 329€ 22 236€ 19 636€ 18 330€ 112 689€ 23 038€ 27 129€ 21 790€ 29 755€ 19 824€ 25 509€ 25 910€ 23 539€ 22 207€
48
569
Manká a škody na finančnom majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
49
57
Mimoriadne náklady (r. 050 až r. 053)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
50
572
Škody
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
51
574
Tvorba rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
52
578
Ostatné mimoriadne náklady
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
53
579
Tvorba opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
54
58
Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov (r. 055 až r. 063)
2 964 299€ 2 876 243€ 2 698 364€ 2 493 821€ 2 102 359€ 1 998 028€ 1 824 305€ 1 630 901€ 2 067 874€ 1 448 982€ 1 313 173€ 1 331 155€ 1 211 314€ 1 118 071€
55
581
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu do štátnych rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
56
582
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu ostatným subjektom verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
57
583
Náklady na transfery zo štátneho rozpočtu subjektom mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
58
584
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
2 062 467€ 1 985 761€ 2 027 820€ 1 800 656€ 1 583 136€ 1 470 512€ 1 276 105€ 1 148 648€ 1 081 885€ 1 147 382€ 1 013 373€ 1 059 487€ 945 225€ 909 148€
59
585
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy
17 605€ 507€ 376€ 956€ 748€ 1 333€ 0€ 0€ 47 800€ 48 420€ 47 499€ 32 298€
60
586
Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku subjektom mimo verejnej správy
884 228€ 889 975€ 670 168€ 692 210€ 515 626€ 508 322€ 547 941€ 482 225€ 985 980€ 301 600€ 252 000€ 223 248€ 218 590€ 176 625€
61
587
Náklady na ostatné transfery
2 849€ 17 861€ 259€ 28€ 9€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
62
588
Náklady z odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
63
589
Náklady z budúceho odvodu príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
64
 
Účtové skupiny 50 - 58 súčet (r.001 + r.006 + r.011 + r.017 + r.021 + r.029 + r.040 + r.049 +
r.054)
8 674 128€ 8 070 777€ 7 829 548€ 7 775 885€ 7 145 461€ 6 366 190€ 6 295 264€ 5 550 016€ 5 914 177€ 5 138 583€ 9 137 221€ 5 403 019€ 5 026 586€ 4 673 803€
Výnosy
65
60
Tržby za vlastné výkony a tovar (r. 066 až r. 068)
66 597€ 183 264€ 159 549€ 143 189€ 165 512€ 64 484€ 45 318€ 104 091€ 172 139€ 225 613€ 203 363€ 100 148€ 142 113€ 185 488€
66
601
Tržby za vlastné výrobky
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
67
602
Tržby z predaja služieb
66 597€ 183 264€ 159 549€ 143 189€ 165 512€ 64 484€ 45 318€ 104 091€ 172 139€ 225 613€ 203 363€ 100 148€ 142 113€ 185 488€
68
604, 607
Tržby za tovar, Výnosy z nehnuteľnosti na predaj
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
69
61
Zmena stavu vnútroorganizačných zásob (r. 070 až r. 073)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
70
611
Zmena stavu nedokončenej výroby
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
71
612
Zmena stavu polotovarov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
72
613
Zmena stavu výrobkov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
73
614
Zmena stavu zvierat
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
74
62
Aktivácia (r. 075 až r. 078)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
75
621
Aktivácia materiálu a tovaru
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
76
622
Aktivácia vnútroorganizačných služieb
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
77
623
Aktivácia dlhodobého nehmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
78
624
Aktivácia dlhodobého hmotného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
79
63
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov (r. 080 až r. 082)
5 889 218€ 5 651 207€ 5 854 723€ 5 347 333€ 4 980 599€ 4 766 004€ 4 240 161€ 3 908 679€ 3 799 564€ 3 781 152€ 3 545 416€ 3 301 555€ 3 827 404€ 3 969 528€
80
631
Daňové a colné výnosy štátu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
81
632
Daňové výnosy samosprávy
5 255 012€ 5 130 266€ 5 323 136€ 4 843 469€ 4 496 819€ 4 267 364€ 3 816 623€ 3 475 382€ 3 365 305€ 3 402 536€ 3 157 588€ 2 852 971€ 3 395 219€ 3 682 168€
82
633
Výnosy z poplatkov
634 206€ 520 941€ 531 587€ 503 863€ 483 779€ 498 641€ 423 538€ 433 297€ 434 259€ 378 616€ 387 828€ 448 584€ 432 185€ 287 360€
83
64
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti (r. 084 až r. 089)
1 437 450€ 1 769 732€ 1 611 953€ 1 253 437€ 1 816 032€ 1 439 801€ 1 140 320€ 1 161 291€ 822 155€ 550 202€ 440 514€ 664 574€ 544 713€ 727 777€
84
641
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
66 364€ 363 390€ 587 986€ 180 837€ 704 256€ 511 303€ 182 477€ 348 138€ 155 225€ 276 639€ 176 378€ 423 019€ 124 712€ 516 564€
85
642
Tržby z predaja materiálu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
86
644
Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
87
645
Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania
7 641€ 4 415€ 15 042€ 14 435€ 21 649€ 15 121€ 17 789€ 27 374€ 16 709€ 16 249€ 22 966€ 20 733€ 2 709€ 17 892€
88
646
Výnosy z odpísaných pohľadávok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
89
648
Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti
1 363 446€ 1 401 927€ 1 008 925€ 1 058 166€ 1 090 127€ 913 377€ 940 055€ 785 780€ 650 221€ 257 314€ 241 170€ 220 822€ 417 292€ 193 321€
90
65
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti a finančnej činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia (r. 091 + r. 096 +r.
099)
38 074€ 17 322€ 29 981€ 70 888€ 28 780€ 120 848€ 155 574€ 160 113€ 165 971€ 103 360€ 73 248€ 71 365€ 29 035€ 49 293€
91
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej činnosti (r. 092 až r. 095)
38 074€ 17 322€ 29 981€ 70 888€ 28 780€ 120 848€ 155 574€ 160 113€ 165 971€ 103 360€ 73 248€ 71 365€ 29 035€ 49 293€
92
652
Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
93
653
Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti
1 500€ 1 500€ 3 500€ 1 600€ 1 600€ 1 600€ 1 600€ 64 720€ 55 138€ 55 148€ 54 924€ 0€ 29 035€ 49 293€
94
657
Zúčtovanie zákonných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
95
658
Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti
36 574€ 15 822€ 26 481€ 69 288€ 27 180€ 119 248€ 153 974€ 95 393€ 110 833€ 48 212€ 18 324€ 71 365€ 0€ 0€
96
 
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z finančnej činnosti (r. 097 + r. 098)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
97
654
Zúčtovanie rezerv z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
98
659
Zúčtovanie opravných položiek z finančnej činnosti
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
99
655
Zúčtovanie komplexných nákladov budúcich období
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
100
66
Finančné výnosy (r. 101 až r. 108)
9 761€ 185€ 466€ 568€ 74 212€ 1 082€ 1 117€ 436€ 18 912€ 549€ 2 013€ 268 060€ 13 130€ 36 381€
101
661
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€ 0€ 0€ 265 641€ 6 549€ 299€
102
662
Úroky
83€ 185€ 466€ 568€ 812€ 1 082€ 719€ 322€ 610€ 549€ 834€ 2 417€ 6 576€ 28 049€
103
663
Kurzové zisky
0€ 73 206€ 17 778€ 0€ 0€ 2€ 5€ 8 033€
104
664
Výnosy z precenenia cenných papierov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
105
665
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
9 679€ 194€ 397€ 114€ 523€ 0€ 676€ 0€ 0€ 0€
106
666
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
107
667
Výnosy z derivátových operácií
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
108
668
Ostatné finančné výnosy
0€ 0€ 503€ 0€ 0€ 0€
109
67
Mimoriadne výnosy (r. 110 až r. 113)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
110
672
Náhrady škôd
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
111
674
Zúčtovanie rezerv
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
112
678
Ostatné mimoriadne výnosy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
113
679
Zúčtovanie opravných položiek
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
114
68
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v štátnych rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách (r. 115 až r.
123)
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
115
681
Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
116
682
Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
117
683
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
118
684
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
119
685
Výnosy z bežných transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
120
686
Výnosy z kapitálových transferov od Európskej únie
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
121
687
Výnosy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
122
688
Výnosy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
123
689
Výnosy z odvodu rozpočtových príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
124
69
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných celkoch a v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom (r. 125 až r.
133)
1 035 088€ 815 147€ 1 035 871€ 806 923€ 603 014€ 1 036 936€ 576 406€ 499 719€ 456 746€ 591 029€ 677 544€ 552 943€ 642 179€ 225 752€
125
691
Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
126
692
Výnosy z kapitálových transferov z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku v rozpočtových organizáciách a príspevkových organizáciách zriadených obcou alebo vyšším územným celkom
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
127
693
Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
340 259€ 199 865€ 307 707€ 142 580€ 133 277€ 453 610€ 231 012€ 185 556€ 202 987€ 241 450€ 443 555€ 364 505€ 477 887€ 87 400€
128
694
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu a od iných subjektov verejnej správy
327 398€ 296 890€ 254 303€ 221 213€ 208 577€ 302 719€ 127 096€ 167 502€ 129 852€ 127 617€ 121 181€ 77 856€ 90 747€ 36 414€
129
695
Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskej únie
27 025€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
130
696
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev
85 727€ 79 160€ 109 997€ 74 397€ 75 162€ 73 203€ 44 996€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
131
697
Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
21 803€ 2 627€ 4 948€ 2 000€ 0€ 1 848€ 4 923€ 18 000€ 0€ 4 116€
132
698
Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy
14 793€ 13 438€ 16 105€ 14 388€ 14 940€ 15 806€ 14 761€ 15 276€ 14 156€ 106 348€ 15 566€ 0€ 0€ 0€
133
699
Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov
245 109€ 223 167€ 347 760€ 354 346€ 171 058€ 159 625€ 158 541€ 129 385€ 109 752€ 113 765€ 92 319€ 92 582€ 73 545€ 97 822€
134
 
Účtová trieda 6 súčet (r. 065 + r. 069 + r. 074 + r. 079 + r. 083 + r. 090 + r. 100 + r. 109 + r. 114 + r.
124)
8 476 189€ 8 436 856€ 8 692 543€ 7 622 338€ 7 668 149€ 7 429 155€ 6 158 896€ 5 834 330€ 5 435 487€ 5 251 905€ 4 942 098€ 4 958 645€ 5 198 574€ 5 194 219€
135
 
Výsledok hospodárenia pred zdanením (r. 134 mínus r. 064) (+/-)
-197 939€ 366 079€ 862 996€ -153 547€ 522 689€ 1 062 965€ -136 368€ 284 314€ -478 690€ 113 321€ -4 195 123€ -444 374€ 171 988€ 520 416€
136
591
Splatná daň z príjmov
20€ 76€ 91€ 96€ 147€ 88€ 22€ 79€ 57€ 26 017€ 141€ 155€ 167€
137
595
Dodatočne platená daň z príjmov
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
138
 
Výsledok hospodárenia po zdanení r. 135 mínus (r. 136, r. 137) (+/-)
-197 939€ 366 059€ 862 919€ -153 638€ 522 593€ 1 062 818€ -136 456€ 284 292€ -478 769€ 113 265€ -4 221 140€ -444 515€ 171 833€ 520 249€